Batman’da “Merhamet” Konulu Seminer

Batman’da “Merhamet” Konulu Seminer

Batman’da bu haftaki seminerin konusu Merhamet’ti. Semineri kardeşimiz Burhan ÖZMEN sundu. Saat 13.30 bayanlara saat 20.00 de ise erkeklere tebliğde bulundu.

Burhan ÖZMEN'in Tebliği, merhamet duygusunu yansıtan kısa bir film ve kötü ahlakın yaygınlaşmasının karşısında Müslüman'ın duyarlılığı ve sorumluluğunu yansıtan bir slâyt gösterimiyle başladı.

Merhamet duygusu, toplumumuzda bir kavrayış sapmasına ve kavrayış değişmesine uğramış bulunmaktadır. Merhamet toplumumuzda ki algılayış Kuranın bize öğrettiği anlamdan uzaklaşmış bulunmaktadır. Merhamet enayi olmakla eş tutulmaktadır. Bütün bunlara rağmen Kuranın öğretisi doğrultusunda Müslümanlar merhametli davranmayı, merhametli olmayı sürdürmelidir.

Kuranda birçok yerde merhameten bahsedilmektedir. Merhamet ve şefaat kavramlarının bir arada kullanılması da dikkat çekicidir.

"Ayetlerimize inananlar sana gelince onlara de ki: Selâm size, Rabbiniz merhametliliği üzerine görev yazdı, buna göre içinizden kim bilmeyerek bir kötülük işler de arkasında tevbe edip kendini ıslâh ederse, hiç kuşkusuz, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. " (Enam 54) Allah, ayetlerine inananlara merhamet etmeyi bir görev olarak üzerine yazdığı şeyi duyurmasını peygamberine emrediyor. Bu rahmet, tevbe edip ardından ıslah oldukları zaman tüm günahların bağışlanmasını kapsayacak düzeye ulaşıyor. Bu ayetle Allahın bize merhametini vaat etmekte, diğer taraftan günah işleyenlerin tövbe etmesi sonucunda Allahın kendilerini bağışlayacağını bununda Allah'tan inananlar için bir lütuf olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Yüce Allah dinini insanlara Peygamberler aracılığıyla iletmektedir. Peygamberlerin Allahın dinini anlatırken büyük bir merhamet duygusuyla hareket etiklerini görmekteyiz. Bu merhamet duygusu insanların kendisine inanmaması durumunda kendilerine acıyarak, insanların azaba çarpıtılacağını bildikleri için hallerine üzüldüklerini görmekteyiz. İnsanların azaba uğramamaları için ellerinden geleni yaptıklarını, bu yolda çok eziyetlere katlandıklarını görmekteyiz. Hatta bu görevlerinde çeşitli işkencelere uğradıkları ve öldürüldüklerini de Kurandan öğrenmekteyiz. Bu Allahın insanların benliğinde var ettiği merhamet duygusundan gelmektedir. Bu duygu her insanda vardır. İnsanların barış içerisinde yaşamaları için merhamet duygusu insanlarda fıtri olarak bulunmaktadır. Bu duygusu körelen insanların fesat ve bozgunculuk çıkardıklarını görmekteyiz.

Merhamet; Allahın insanlara, insanlarında birbirlerine ve diğer canlılara acımalarını ifade eder. Merhamet esirgemek, affetmek, acımak, bağışlamak, yumuşak olmak anlamına gelen bir kavramdır. Merhamet özü itibariyle bir cazibedir. Cazibe kâinatın sırrıdır. Bu olmasaydı eşya ve madde olmazdı. Merhamet insanın vicdanını cezp eder.

Allahın inanan insanlar için merhametinin çok bol olduğunu ve inananlar için bir mükâfat olduğunu bize öğretmektedir. "O görüleni de görülmeyeni de bilen kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Çok esirgeyen, çok merhamet edendir. (Haşr 22) Yüce Allah kendisini bu kadar güzel olarak bize tanıtmaktadır. Rahman ve Rahim sıfatlarını birçok ayette olduğu gibi bu ayette de görmekteyiz. Bu güzel isimlerin her birinin bu evrende rahat görülebilen etkileri vardır. Bu isimler ve sıfatlar bu evrenin yapısından, durumlarından varlığıyla beraber olan olaylarından soyutlanmış sıfatlar değildir. İnsanların evrenle ve diğer canlılarla ilişkileri, ayrıca bu insanların birbirleriyle ilişkilerinde merhamet büyük rol görmektedir.

Sosyal hayatta ve tüm ilişki ve iletişimlerimizde ve tebliğ hayatımızda merhamet duygumuz öne çıkmalıdır. Allahın dini merhametle anlatılır. Merhamet edilir ki merhamet kazanılsın.

Büyüklere ve küçüklere karşı tutumuzda tutun bir dilenciye karşı tutumumuza kadar, Allahın dinini yaşarken den tutun bunun anlatımına kadar her safhada merhametli olunması gerekir.

11- Fakat o zor geçidi aşmaya girişmedi.

12- O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin?

13- O geçit bir köle ve esir azadetmektir.

14- Yahut açlık önünde doyurmaktır.

15- Akraba olan yetimi,

16- Hiçbir şeyi olmayan yoksulu,

17- Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

18- İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.

19- Ayetlerimizi inkar edenler, İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir.

20- Onlar her yönden ateşe kapatılacaklardır. (Beled Süresi)

Hayatımızın her alanında merhamet duygusu hâkim olmalıdır.

Önceki ve Sonraki Haberler