Batman'da Şahitlik Kavramı İşlendi

Batman'da Şahitlik Kavramı İşlendi

Batman Özgür-Der Hürriyet’te bu hafta şahitlik konusu işlendi.

Konuşmacı M. Şah Çınar özetle konuyu şöyle ifade etti:

Şahit: bir şeyi gözlemlemek, tanık olmak anlamlarında kullanılır.

Müzzemmil süresinin 15.ayetinde Hz. Peygamberin Mekkelilere şahit olarak gönderildiği ifade edilir. Tıpkı firavun’a gönderilen Musa (a.s)gibi. En önemli şahit Resulullah’tır. Müminler de onu örnek olarak toplumsal şahitliklerini yerine getirirler. Şahit kimse Allahın boyasıyla (sıbğatulah)boyanan kişidir. Her daim Allah için adaletle tutum belirleyendir. Ali İmran 140 bunu ayrıntılı tarif eder.

Kur’an’da Allah yolunda öldürülenler için şehit kavramı geçmez. Ancak Allah yolunda canlarını feda edenlerin şehit kavramıyla tanımlanmasında bir beis yoktur. Şehit, canlı bir modeldir.

Kelime bakımında mahkemelerdeki doğru yanlış şahitliklerde bulunanlar da şahit olarak tanımlanırken, kavram istilalı bakımdan şahit, adaleti doğruyu ifade etmesi, bunlara adil şahitlikle bulunması anlamındadır. Allah’ın istediği tutumu, tavrı her yerde orta kayandır şahit.

Bütün bunlar şahitlikle ilgili yaygın ifadelerdir. Ancak bizim üzerinde durma istediğimiz asıl husus Nisa:135 ayetindeki vurgulardır. Bunlar da: Ey iman edenler! Kendiniz ana babanız ve en yakınlarınızın aleyh, ne de olsa. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz )zengin veya fakirlik olsalar da (adaletin ayrılmayın)Çünkü Allah ikisine de adaleti yerine getirmede nefsinizi uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği )çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

İnsani münasebetlerde ticari ilişkilerde, hayatın tüm alanlarında doğruyu, hakkı, adaleti temsil etmeli bunlarda yana tavır koymalı. Bu tavrımız bizim yakınlarımızın, dostlarımızın aleyhine olsa bile. Yakın ve dostlarımızın, kayırmamızın hiçbir haklı gerekçesi olamaz, Sırf yakınımız ve dostumuz dur diye birilerine göstereceğiz meylin: adalete şöyle dursun, kabilecilik gibi ilkel bir tanımdan başka bir anlamı olamaz.

İlgili ayet tüm gerekçeleri berhava edecek ayrıntıda ve kesinliktedir. Adına maslahat gibi her tarafa çekilebilecek bir kavram kayırmacılığa, adaletle şahitlikten sapmaya gerek olamaz. Her kim olursa her ne olursa olsun tek ölçütümüz adil şahitliktir Mümin olmamızın ayırıcı vasfı budur.

Haksöz-Haber

spot-004.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler