Batman'da "Sivil Toplumculuk" Tartışıldı

Batman'da "Sivil Toplumculuk" Tartışıldı

Özgür Der Batman şubesi seminerlerinde bu hafta Sivil Toplumculuk ve Müslümanlar konusu işlendi. Semineri Van Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Memursen İl Temsilcisi Yrd. Doç. Davut Okçu sundu.

Konuşmacı, 1996 yılında başladıkları sendikacılık serüvenlerinde çevrelerindeki insanların sendikacılığın İslam hukukundaki yerini sorgulayarak ve çekinerek çok cılız bir destek verdiklerini, ancak aradan geçen oniki yılı aşkın bu sürenin kendilerine birçok tecrübeyi kazandırdığını söyleyerek konuya başladı.  Sivil Toplum Örgütlerinin Dünyada artan güçlerinin Müslümanlarca fark edilmesi gerekliliği üzerinde durarak, Özellikle ülkemizde yakın dönem siyasetine yön verenlerin bir bölümünü bu kuruluşların oluşturduğunu ve her geçen gün etkinliklerini daha da fazla artırdıklarına vurgu yaptı.

Daha sonra Sivil Toplum Kuruluşlarının başarılı olabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususları başlıklar halinde açıkladı.

1- Sivil Toplum Kurum yöneticilerinin siyasilerle kuracakları ilişkide çok dikkatli olmaları ve mesafeyi iyi ayarlamaları gerektiğini, Buna dikkat etmeyenlerin eleştirmeleri gerektiğinde bu görevlerini yapamayacak duruma düştüklerini söyledi.

2- Kendi öz kaynakları dışında, özellikle güç odaklarından kesinlikle Maddi ve Manevi destek almamaları gerektiğinin altını çizdi.

3- Yaşadıkları coğrafyanın ana meselelerinde açılım getirmeleri gerektiğini,

4- Bürokrasiyle ilişkilerinin seviyeli ve verimli olması gerektiğini,

5- Yönetim, İlişki ve Mali konularda Şeffaf olunması gerektiğini,

6- Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla faydalı ve üretken bir irtibat içerisinde olmaları gerekliliğini vurguladı. Bu çerçevede kurulacak platformların önemine dikkat çekti.

İzleyicilerden gelen soruların cevaplanmasından sonra seminer sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler