Batman’da “Vahdet” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Batman’da “Vahdet” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Eğitim seminerleri kapsamında Özgür-Der Batman şubesinde gerçekleştirilen programın bu haftaki konuğu araştırmacı-yazar Muhammed Zeki Kurt’tu.

"Müslümanların Vahdet Sorunu – Nedenleri ve Çözüm Yolları" basılı eseri çerçevesinde vahdet konusunu ele alan Muhammed Zeki Kurt, konuşmasına "Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz" ayet-i kerimesini hatırlatarak başladı. Elimizden geldiği oranda vahdet ve tevhit ağacını dikmek ve bu ağacın meyve verebilmesi için kendisine musallat olan asalaklardan temizleme sorumluluğumuza dikkat çekti.

Vahdetin önündeki engellerin bazı alt başlıklarla ele alınabileceğini belirttikten sonra bu başlıkları şöyle sıraladı:

1-Bidatler ve hurafeler, 2- Irkçılık, 3- Aşırılık, 4-Taassup, 5-İhtilaf, 6-Taklit, 7-Tekfircilik, 8-Alimlerin ve Müslümanların cihadı terk etmeleri, 9- Dünyayı sevmek, ölümden korkmak

Vahdet ağacının meyve vermesi için yapılacaklar bağlamında ise;

1- Akide ve inanç birliğinin sağlanması 2-Sevgi bağlarını geliştirmek 3-İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek4-Kardeşliği tesis etmek 5-Adalet ve ihsanda bulunmak 6-Eşitliği sağlamak 7-Kul hakkına riayet etmek 8-Selamı yaymak 9-Hediyeleşmek 10-İstişareye riayet etmek 11-Özel hayatın mahremiyetini muhafaza etmek 12-İfade hürriyetini sağlamak 13-Dini yaşanır hale getirmek 14-Tedrici uygulamak, aceleci davranmamak

Konuşmasının devamında "İslam Davetçileri doktorlar gibidir. Doktorlar hastasını hayata kazandırdığı gibi, davetçi de nasıl adam kazanılabileceğine bakar. Tarihimiz şahittir ki müslümanlar tarihin birçok dönemlerinde vahdeti oluşturmuşlardır. Allah diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayrılmayın (Ali İmran-103)Allah'ın ipi de Kuran olup, içindekilerle Müslümanları mükellef tutar. Emirlerini uygularsak vahdet meydana gelir. Bir binayı yıkmak için önce dayanakları ve onu ayakta tutan kolonları yıkarsanız öylece bina çöker, Müslümanları da ayakta tutan Kur'an'dır, Kur'anı ayakta tutan zelzele kolonu ise sünnettir. Biz birbirimizi ikazla mükellefiz, emri bil maruf müessesesini ihya etmeliyiz yoksa dağılıp gideriz hep böyle zelil kalırız. Müslümanlar bu görevlerini yerine getirmezlerse Allah'ın şu buyruğuna muhatap olurlar: "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır" (Ali imran-105)

Sevgi, tahammülü ve muhabbeti; kin ise adavet ve ayrılığı beraberinde getirir. Yeis ve ümitsizlik Müslümanın kârı değildir. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç "Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır" diyor. Bir zulüm karşısında tarafsız kalmak ölümdür. Malcolm X "Köşeye çekilip oturmakla hainlik etmek arasında hiçbir ayrım göremiyorum" der.

Günümüzde ulus devletlere bölünmüş ve birliği dağılmış bulunan ümmetin bu konjonktürdeki sıkışmışlık hissi ile vahdet konusunda ümitsizliğe düştükleri görülmektedir. Bilinmelidir ki doğal ve tarihi kurallara aykırı olmamak kaydıyla insanların ortak irade ve çalışmalarıyla gerçekleşmeyecek tarihi hedef yoktur Ki bu bağlamda Müslümanın sonuçtan değil çabadan mesul olduğu hatırlanmalıdır diyerek sözlerini tamamladı.

batman-20180325-01.jpg

batman-20180325-02.jpg

Haksöz Haber/Batman

 

Önceki ve Sonraki Haberler