Batman'da 'Vahiy'den Kültüre' Kitabı İşlendi

Batman'da 'Vahiy'den Kültüre' Kitabı İşlendi

Batman Özgür Der haftalık seminerlerinde bu hafta kitap kritiği yapıldı.

"Celaleddin Vatandaş’ın Vahiyden Kültüre” kitabının kritiğini Veysi Başaran yaptı. Gündüz bayanlara akşam erkeklere yapılan sunum özetle şöyleydi.

Vahiyden kültüre konusu üç ana başlık halinde ele alınıyor.

1-Vahiyden kültüre geçişin şartları

2-Kültür İslamının oluşum süreci ve temel dinamikler

3-Değişim sürecinde sosyal hayat

1- Vahiyden Kültüre Geçişin Şartları

Vahiy İslam’ının kültürün bir unsuru, parçası haline gelmiş ve bu özelliğiyle bir din olarak ortaya çıkmasında farklı şartlar etkili olmuştur. Bunlar

1-Tarihi şartlar

2-Fikri şartlar

3-Siyasi şartlar

Tarihi Şartlar: Vahiy İslamının farklı şart ve nedenlerle değişikliğe uğrayarak kültür haline gelmesinde fetih hareketleri önemli rol oynamıştır. Müslümanlar çok kısa bir sürede, binlerce yıllık geçmişe sahip medeniyet ve kültürlerle karşı karşıya gelirler. Bunların Müslümanlarla olan savaşlarında mağlup olmaları bir müddet sonra galip tarafın dinini benimsemelerine rağmen yıllarca inanıp, yaşadıkları inançlarını terk etmezler. Bunları İslam örtüsü altında devam ettirirler.

Fikri Şartlar: Özellikle bilginin kaynağı konusunda yapılan tartışmalar bu alanı zorlamıştır. İnanan insanlar için bilginin kaynağı öncelikle Kur’an ve Sünnet olduğu bilinir. Bu anlayış ve düşünce bozulduktan sonra, insanları alternatif bilgi kaynakları aramaya iter.

Siyasi Şartlar: Bu alanda meydana gelen gelişmelerin başında Siyasi birliğin bozulması ve Müslümanlar arsında oluşan Fırkalar gelmektedir.

2- İslam Kültürünün Oluşum Süreci Ve Temel Dinamikler:

İslam kültürünün oluşmasında Kelam ve Felsefenin etkisi çok büyüktür.

3- Değişim Sürecinde Sosyal Hayat:

Müslümanlarda ve İslam coğrafyasında meydana gelen bu değişim ve gelişimler sosyal hayatı çoğu kez olumsuz etkilemiştir.

Haber: M. Şirin Oruç

veysi-basaran-20120226-02.jpg

veysi-basaran-20120226-03.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler