‘’Değer Üretin Allah Görecektir’’

‘’Değer Üretin Allah Görecektir’’

Batman'da ‘’Değer üretin Allah görecektir’’ konulu seminer yapıldı.

Özgür-Der Batman şubesinin bu haftaki alternatif eğitim seminerinde '' Değer üretin Allah görecektir'' konulu seminer Abdullah Gündüz'ün sunumuyla külliye binasında gerçekleşti.

Abdullah gündüz; konuyu Tevbe suresinin 105. ayeti (Tekrar de ki: "(Durmayın), değer üretin! Nasıl olsa ürettiğiniz değeri Allah görüyor, O'nun Elçisi de, mü'minler de... En sonunda görülemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla Bilen'in huzuruna çıkartılacaksınız: nihayet O size yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir.") bağlamında değerlendirdi. Konuya başlarken; ''Değer nedir?'' sorusunun cevabı üzerinde durarak konuyu ele aldı. Kuran'ın, kendisinden beslenmeyen her türlü düşünce ve değeri cahiliye olarak nitelendirdiğini kaydetti. Bu bağlamda İslam'ın gelmesiyle beraber mevcut olan değer ve örflerin peygamber tarafından Kur'an'ın ruhuna uygun olup olmadığı tespit edildiği ve böyle bir süzgeçten geçirildikten sonra kabul edildiğini söyledi.

Batı paradigmasının bu gün oluşturduğu, katliamlar üzerine kurulu değerler sisteminin, tüm değerleri tükettiği ve batıyı koşulsuzca taklit eden Müslümanların kendi değerlerini tüketmekte batıyla yarışır hale geldiğini ifade etti. Etrafına çiçek böcek dağıttığını varsayan, hümanizm ütopyasında yaşayan batının, gerçekte ne kadar ikiyüzlü olduğu, Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne seyirci kalmasıyla savunduğu değerlerden ne denli uzak olduğunun ortaya çıktığını ve böylece kendisiyle çeliştiğini belirtti.

Bu değersizlikler silsilesinde değer üretme görevinin vahiye kulak verenlere düştüğünü ifade eden Abdullah Gündüz; eski değerlerimizi gözden geçirip, bu değerler manzumesinin üstüne çağımızın ihtiyacı olan değerleri üretme sorumluluğumuzu yüklenmemiz gerektiğini ifade etti. Bu anlamda özeleştiriler yapan Gündüz, Müslümanların değer üretme noktasında kısırlaştığını, toplumsal ıslah ve toplumsal sorumluluklarını unuttuğunu ve bunları unutan Müslümanların birbiri ile uğraşmaya başladığını söyledi. İslam'ın bir değerler manzumesi olduğunu, zamanı iyi değerlendirip peygamberimizin bize miras bıraktığı değerler sistemini hayata taşımamız ve dilimizle etrafta anlattığımız bu değerleri amellerimize yansıtmamız gerektiğini ifade etti.

Konuşmasına namaz örneği ile devam eden Abdullah gündüz, peygamber ve ashabını etkisine alıp otokontrol görevi gören namazın bu gün bizim davranışlarımız üzerinde etkisizleştiğini söyledi. Cemaat ilişkileri, Komşuluk ilişkileri, ticaret ilişkileri sorunlu hale gelen Müslümanların bu anlamda değer üretemez hale geldiğini ifade etti. Değer üretmenin zor olduğunu, kolay bir şey olmadığını da söyleyen Gündüz, çeşitli ayetlerden örnek vererek bu uğurda yola çıkmış birinin mutlaka Allah tarafından destekleneceğini ifade etti.

Seminerin son bölümünde ''insanlar neden değer tüketmeye başlıyor?'' sorusuna yanıt arandı;

1- İnancı git gide zayıflayan insanın kendini ve değerlerini tüketmeye başladığı,

2- Çevredeki düşmanların galibiyetleri ve bu galibiyetleri kazanırken yaptıkları entrikaların gözümüzü korkutması,

3- Mücadelenin uzun soluklu olmasının verdiği korku,

4- Tüketim kültürü ve sekülerizmin etkileri,

5- Başka coğrafyalarda zahiren de olsa Müslümanların yenilmesi  gibi nedenler sıralandı.

Seminer katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

batman-20151206-02.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler