‘’Düşünce ve İnanç Dünyamızda Algılar ve Gerçekler’’

‘’Düşünce ve İnanç Dünyamızda Algılar ve Gerçekler’’

Özgür-Der Batman şubesinin düzenlediği ‘’Düşünce ve İnanç Dünyamızda Algılar ve Gerçekler’’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Özgür-Der Batman şubesinin düzenlediği ''Düşünce ve İnanç Dünyamızda Algılar ve Gerçekler'' konulu konferans 28 Kasım 2015 Cumartesi saat 19:00'da Batman Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Süleyman Gayretli'nin sunumunu yaptığı program, Şamlı Hafız Eymen'in Kur'an tilaveti ve Musap Sevim'in Kur'an mealini okumasıyla başladı. Ardından Şefik Sevim'in selamlama konuşmasıyla devam etti. Selamlama konuşmasının akabinde, programa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr Şinasi Gündüz sözü aldı.

Prof.Dr.Şinasi Gündüz konuşmasında, öncelikle İslam dünyasındaki mevcut fiili durumdan bahsetti. İslam dünyasında; siyasi durum,  şiddet ve çatışma durumu, ekonomik ve kültürel emperyalizm gibi faktörlerin yol açtığı baştan sona bir kaos durumunun olduğunu ifade etti.

İslam toplumları üzerinde etkili olan tehdit unsurları üzerinde duran Şinasi Gündüz; sorunlu din anlayışı ve dindarlık tipolojisi, ulusçuluk, etnisite merkezli milliyetçilik akımları, sekülerizm ve pozitivizmi ön plana çıkaran politikalar, şiddet ve dışlamacılığı merkeze alan radikalizm gibi unsurların Müslümanlar üzerinde bir tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Sorunlu din anlayışı ve dindarlık tipolojisinden kaynaklı şekil ve gelenek ön plana çıkarken içi boşaltılan bir dindarlık tipolojisi sorunlu din anlayışının geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.

Günümüz din anlayışının temel referansları; Dinin temel referansları yaşamımızda işlevini önemli ölçüde kaybettiğini kaydeden Gündüz, geleneğin din haline getirildiğini, dinin temel referanslarına ve değerlerine parçacı yaklaşımın dini algıda uç kutuplar ürettiğini ifade etti. Ayrıca din anlayışında ve algısında "mistik anlayışlar, hurafeci algılar, liberal anlayışlar, radikal ve dışlamacı akımların etkili olduğunu" söyledi.

Resmi din algıları ile ilgili İslam toplumlarının genelinde sosyo-politik algı ve önceliklerden kaynaklı resmi din politikalarının halka dayatıldığını ifade etti. Ayrıca dinin temel inanç değerlerinde yozlaşma yaşandığına vurgu yapan Gündüz; din anlayışımızda İslam'ın temel kavramlarının önemli ölçüde anlamını kaybettiğini ve Tevhid, ihlas, takva, iman vb temel kavramların anlam değerlerinde sapmalar ve kaymalar yaşandığını belirtti.

Batıda İslam ve Müslüman algısını da ele alan Gündüz, İslamofobik yaklaşımlar ve bu yaklaşımların dinsel, tarihsel ve siyasal nedenleri üzerinde durdu.İslam ve Müslümanlarla ilgili dışarıdan tanımlamalar yapıldığını belirtti ve batı medeniyetinin kendini merkeze alarak Müslümanları bu şekilde tasnif ettiğini, islami kavramların içini boşaltarak batı tarafından islamın lanetli bir din olarak sunulmaya çalışıldığını söyledi. Ayrıca batının bir islam Protestanlığı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

 

batman-20151129-01.jpg

 

batman-20151129-02.jpg

 

batman-20151129-03.jpg

 

batman-20151129-04.jpg

 

batman-20151129-05.jpg

 

batman-20151129-06.jpg

batman-20151129-07.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler