İslami Mücadelede Kadın: Zeynep Örneği

İslami Mücadelede Kadın: Zeynep Örneği

Özgür-Der Batman şubesinde bu hafta Zeynep Sevim tarafından "İslami Mücadelede Kadın: Zeynep Örneği" başlıklı seminer sunumu yapıldı.

Özgür-Der Batman şubesinde bu hafta Zeynep Sevim tarafından" İslami Mücadelede Kadın: Zeynep Örneği" başlıklı seminer sunumu yapıldı. Yoğun katılımın gözlendiği seminer bayanlara yönelik olarak dernek binasında gerçekleştirildi.

Sunumuna Zeynep'in hayatına kısaca değinerek başlayan Zeynep Sevim, ardından Kerbela olayını hazırlayan dönemin tarihsel şartlarını ve zeminini anlattı.Bu karmaşa ortamında da Zeynep'in duruşuna,duygu-düşünce ve söylediklerine yer vererek o dönemde Zeynep'in konumuna açıklık getirdi.Bu katliam olayında Zeynep'in saraya götürülünce,Yezid'e karşı cesurca yaptığı tarihi konuşmasından alıntılar yaparak kadın da olsa İslami mücadelede zalim sultana karşı adaletsizliğini,zulmünü,cesurca haykırma zorunluluğumuzda bize örnek olacak tarihi bir şahsiyetin hayatından kesit sunmuş oldu.Özellikle Yezid'in "Ulu'l emr" sıfatına rağmen Zeynep ve diğer esirleri başları açık olarak huzuruna getirtmesi fakat bu hicapsız haline rağmen Yezid'in yüzüne şu sözleri haykırabilecek cesarette adalet ve hak aşığı bir kadının örnekliğine değindi:

"Ey azad edilmiş kölelerin zürriyetinden olan!

Sizin kadınlarınız perdelerin arkasında saklanacak da,Resulullah'ın kızlarının hicapları açtırarak onları kent kent dolaştırarak teşhir edeceksiniz!Bu mu sizin adaletiniz?Ey yüce Allah'ım!Hakkımızı bize geri ver,bize zulmedenlerden intikamımızı al,kanımıza girenlerin yeminlerini bozanların başlarına gazap yağdır..."

Zeynep'in bu olaydaki tutumunu sonrasında da devam ettirdiğini,Kerbela'yı ve sonrasında yaşanan herşeyden insanları haberdar etmeyi bir sorumluluk bilerek ömrünün sonuna kadar hilafetin saltanata dönüştürülmesine karşı muhalefet ettiğinin altını çizdi.

Ardından Zeynep'in kervana katılmaktaki amacına değinen Sevim,bu tercihinde Zeynep'in zulme rıza göstermenin zulme ortak olmak olacağı bilincinin etkili olduğun tesbitinde bulundu.Onu bu kıyamda ayakta tutan dinamiklere şu ayet ışığında değindi."Ancak tevbe edenler,ıslah edenler,Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka.İşte onlar müminlerle beraberdirler.Allah müminlere büyük bir ecir verecektir."(Nisa-92)

"Zeynep'in eşini geride bırakarak kervana katılmasını nasıl okumalıyız?" sorusuyla İslami mücadelede kadının konumunu irdeleyen Zeynep Sevim şu tespitlerde bulundu: 

"*Amaçsız ve anlamsız hayatı bir kenara bırakarak Zeynep gibi ıslah kervanına katılmalıyız.

*Müslüman kadın Allah'ın dinine olan şahitliğini adaletle yerine getirmelidir.

*Rabbimiz bizi erkeklerle veli kılmış ve hayırlarda yarışmamızı öğütlemiştir.Buna örnek olarak davetin ilk döneminde müşriklerin saldırılarına rağmen müslümanların vahyi gündemleştirmek için kadın-erkek Kabeye doğru yaptığı toplu yürüyüştür.

Sunumunun sonunda "Zamanın Zeynep'i olma sorumluluğu" alt başlığıyla konuşmacı bazı tespitlerde bulunarak sunumunu tamamladı:

*Toplumun kaderi karşısında yükümlülük hissedip müdahalede bulunmak Zeynep'ten öğrendiğimiz değerler arasındadır.

*İslam ümmetinin nihai gayesi sadece kişisel kemali oluşturmak değil aynı zamanda bir dünya devrimini de gerçekleştirmektir.

*"Mücadelesiz hayat:tabutunun tahtası çürümeden ismi unutulup gidenlerin hayatı" ise eğer, islami mücadelemizi yaşamımızın ana gayesi olarak tespit edip bu yolda ter dökebilmenin onurunu ve izzetini yaşamalıyız.

*Yüce değerlerin cesur insanlar sayesinde tarihte neşvünema bulduğunu idrak ettiğimiz oranda "zamanımızın Zeynep'i" olmaya aday olabiliriz. 

 

HaksözHaber/BATMAN

Önceki ve Sonraki Haberler