"Medeniyetlerin Kesiştiği Coğrafya: Ortadoğu" Semineri

"Medeniyetlerin Kesiştiği Coğrafya: Ortadoğu" Semineri

Özgür-Der Batman şubesinin alternatif eğitim seminerleri kapsamında Medeniyetlerin Kesiştiği Coğrafya: Ortadoğu adlı sunumuyla bu hafta Süleyman Gayretli sundu.

Süleyman Gayretli tarafından sunulan Medeniyetlerin Kesiştiği Coğrafya: Ortadoğu başlıklı seminer gündüz saat 13.00 da bayanlara, 19.00 da erkeklere olmak üzere konu iki defa sunuldu.

Bereketli hilal ve ilk uygarlıklar başlığıyla dinlerin coğrafyası olarak Ortadoğu'yu, tarihsel, sosyal ve siyasal boyutlarıyla işlemeye çalıştı. Mısır, Mezopotamya, Asurlular ve II. Babil Krallıklarına tarihsel anlamda kısa değinilerle açılımlarda bulundu.

İslam tarihi açısından Emeviler süreci ile başlayan saltanat geleneğinin Müslümanlarda nasıl bir yozlaşmayı başlattığını, Abbasilerle beraber kültürel bulanıklığın ve vahiy dışı kültürlerin meşrepçiliği meydana getirdiğine değindi. Ortadoğu'daki petrol faktörünün emperyalist politikaları nasıl tetiklediğini ve egemenlerin iştahını kabarttığının altını çizdi.

Slayt gösterisi eşliğinde haçlı seferleri ve Moğol istilalarını işleyerek Müslümanların istilacı akımlara karşı beslendikleri dinamiklere değindi. Osmanlılar Döneminde tüm eksikliklerine rağmen batılılaşma sürecine kadar tüm dinler ve azınlıkların dingin bir süreci geçirdiklerini işledi.

1948 Siyonist devlet süreci ile beraber Ortadoğu'daki laik Ulusalcı, Baasçı liderlerin işbirlikçi politikaları sonucu ümmetin aldığı yaralarla ilgili sosyolojik tespitlerde bulundu.

Kudüs'ün tarihi ile ilgili orijinal görüntülere dayalı slayt gösterimi ile yaklaşık 2 saat süren sunumunu sonlandırdı.

Meryem Sevim / Haksöz Haber / Batman

Önceki ve Sonraki Haberler