"Müslümanların nesillerini ıslah etme sorumluluğu"

"Müslümanların nesillerini ıslah etme sorumluluğu"

Özgür-Der Batman Şubesi’nin gerçekleştirdiği aylık seminerlerin üçüncüsü, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Alim Molla Muhammed Tayyip Elçi’nin sunumuyla ‘’Neslin Islahı Arzın İmarı’’ konu başlılığı ile gerçekleştirildi.

Molla Tayyip Elçi sözlerine; insanın Allah katında sırf insan olduğu için çok değerli ve kıymetli bir varlık olduğunu, Allah’ın hiçbir varlığa vermediği akıl etme/tefekkür etme nimetini insana verdiğini ve Kur’an’daki birçok örnekte olduğu gibi insanın konumunun/kıymetinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak başladı.

Rabbimizin kainattaki her şeyi bir sebep dairesinde yarattığı hepimizin malumu olduğunu, bu anlamda bu denli değer verdiği insanı sebepsiz yaratmış olmasının mümkün olmadığını, birçok ayette insana neden ve niçin yaratıldığı hususunda tefekkür etmesini, bu soruyu gündeminden çıkarmaması noktasında uyarılarda bulunduğunun altını çizdi.

Bu nedenle ‘’Neye geldik?’’ sorusu üzerine konuşmamız gerektiğini söyleyen Molla Tayyip Elçi Kur’an’da bahsi geçen yaradılış kıssasına değindi. Kıssasının Hz. Adem özelinde geçmesinin geneli kapsamadığı anlamına gelmeyeceğini, dünyaya gelen her ferdin Allah’ın halifesi konumunda olduğunu söyledi. Bu hilafetten muradında; Allah’ın emir ve yasaklarını uygulamak, yer yüzünü Allah’ın muradı doğrultusunda imar etmek ve hangimizin ubudiyet vazifesini daha iyi yerine getirdiğini görmek olduğunu ifade etti.

‘’İlk başta söylediğimiz rabbimizin bizlere akıl ve tefekkür nimetini vermiş, fakat bizi salt aklımızla baş başa bırakmamış bizlere halifelik görevimizi doğru yapabilmemiz için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Burada ifade ettiğimiz ‘’imar’’ etmekten kastın, hayatın her yönüyle imardır. Hem maddi hem manevi manada imardır.’’ dedi.

İnsanların, hayatın içerisinde yaşadığı sapmaların, Allah’a karşı takındığı yanlış tavırların/Allah’a karşı mücadele edecek bir tavır içerisine girmesinin nedenini yaradılış amacını unutması, buna yabancılaşması ve hayatın akışına kendini kaptırarak kendini ve hayatını anlamsız bir pozisyona sürüklemesinden kaynaklandığını ve çokluk yarışının bizi bu dünyaya geliş amacınızdan alı koyduğunun altını çizdi.

‘’Arzın imarı için iki önemli hususun gerçekleştirilmesi gerekir; birincisi nefsin ıslahı sonra neslin ıslahı.’’ diyen hocamız, ferdi olarak her birimizin nefsimizi ruhumuzu ve kalbimizi ıslah etmedikçe, nefsi tezkiyemizi gerçekleştirmedikçe toplumu ıslah etmemizin mümkün olmayacağını belirtti.

Neslimizi ıslahtan kastın ise neslimizi dini ve ahlaki değerler/dini ve ahlaki erdemlerle büyütmek olduğunu, çünkü bizim nesli ıslah etmeden arzı imar etmemizin mümkün olmayacağının altını çizdi. ‘’Bizden sonra gelecek olan neslimizi Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eden bir bilinçte yetiştirmezsek kendimizi sadece kurtarmanın da bir anlamı olmayacaktır. Nesli ihmal edersek, imar ettiğimiz arzda ifsat olacaktır.’’ dedi.

Peygamberimizin de vurguladığı üzere bir anne babanın evladına vereceği en büyük hediyenin/sermayenin iyi bir terbiye olduğunu, buradan hareketle bizim evlatlarımıza yapacağımız en büyük iyilik onlara vereceğimiz ilahi bir eğitim olacağını, bunun ihmalinin onlara yapılmış en büyük kötülük olacağını ifade etti.

‘’Herkesin malumudur ki, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ve büyüdükçe aile ve çevresinin ona sunduklarıyla şekillenir zihni. Bizler bu süreçte ailemizle ilgilenmezsek ve onları dış dünyanın insafına bırakırsak neslimiz elimizden kayıp gidecek, hem neslimiz hem de biz imtihanlarımızda başarısız olmuş olacağız.’’ dedi

Son olarak Hz. Lokman'ın çocuğuna olan nasihatleri üzerine örnekler veren Tayyip Elçi Hoca; çocuk eğitiminde şefkatin/merhametin çok önemli olduğunu, çocuklarımıza her şeyden önce Tevhid merkezli bir akideyi öğretmemiz gerektiğini, ibadetler konusunda hassas olmaları gerektiği bilincini ve iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak düsturuyla topluma karşı sorumluluklarını devamlı hatırlatmak gerektiğini, musibetlere/sabrı ve kibirden uzak durmayı öğretmemiz gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Seminer soru-cevap bölümün ardından sona erdi.

whatsapp-image-2022-12-25-at-13-49-511.jpeg

whatsapp-image-2022-12-25-at-13-49-51.jpeg

whatsapp-image-2022-12-25-at-13-49-513.jpeg

whatsapp-image-2022-12-25-at-13-49-515.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler