Özgür-Der 1. Kadınlar Şurası Batman’da Yapıldı

Özgür-Der 1. Kadınlar Şurası Batman’da Yapıldı

Özgür-Der'in şube ve temsilciliklerinde aktif görev alan kadınların katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ay 16. Özgür- Der genel istişare toplantısı yapılmıştı. Derneğimiz, kurulduğu günden beri istişare toplantılarını 'mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler' düsturu ile gerçekleştirmekte. Ne var ki derneğimizin şube ve temsilcilik sayısının artmasıyla bölge toplantılarına duyulan ihtiyacın bir benzeri kadınlarında bir araya gelmesi ihtiyacını doğurdu. Bu ihtiyaca binaen 14- 15 Mayıs tarihleri arasında Batman Özgür- Der külliyesinde derneğimizin şube ve temsilciliklerinde aktif görev alan kadınların katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir'den Van'a kadar ülkenin doğusunda ve batısında yer alan yapılanmalarımızda görev alan kadınların birbirilerini daha iyi tanımaları, yapılan faaliyetlerin paylaşılması, koordinasyonu, dernek faaliyetlerinde yaşanan sorunların tartışılması gibi amaçlarla bir araya gelen Özgür- Der'li kadınlar Batman Özgür- Der şubemizin ev sahipliğinde toplandı.

Şube ve temsilciliklerin faaliyetleri ve sorunlarının konuşulduğu ilk oturumun ardından kadınların dernek içinde fonksiyonları, katkıları ve faaliyetlerimizde kadın- erkek arasındaki koordinasyon, kadın- erkek arasındaki iletişimin ilkelerinin genç nesle nasıl aktarılacağı gibi başlıklar tartışıldı.

Bu oturumda kadınların ehliyetleri oranında istişareye katkıda bulunabileceği, önemli olanın yönetimde bulunan kadın sayısından yani nicelikten çok niteliğin geliştirilmesi olduğu ortak kanaat olarak belirdi.

Eğitim başlığında ise İmam- Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerle yapılan çalışmaların niteliğinin arttırılması, okul aile birliklerinde görev alan arkadaşlarımızın faaliyetleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları üzerinden konuşuldu. Özellikle gençlerle yapılan çalışmalarda ortak müfredat oluşturulması için adım atıldı. Böylelikle her şube kendi içinde hazırlamış olduğu müfredatı eğitim komisyonumuzda paylaşarak ortak müfredatın oluşturulmasına katkı sağlamış olacak.

Diğer önemli başlıklardan biri yardım çalışmalarına bakışımız ve faaliyetlerimiz idi. Burada her şubenin özellikle muhacirlere yaptıkları yardımlar dile getirildi. Bir yardım kuruluşu olmamasına rağmen yaşanılan mağduriyetleri gidermeye çalışmamızın ibadi bir sorumluluk olduğunun önemi vurgulanırken, Özgür-Der'in özellikle siyasi anlamda Suriye direnişinin yanında oluşu ve bu konuda Müslümanların doğru safta yer almasıyla ilgili gösterdiği çabaların yardım faaliyetlerinden daha az öneme haiz olmadığı belirtildi.

Ayrıca bu konuda yapılan faaliyetlerin mümkünse tüm şubelerde kampanya şekline dönüştürülmesi hedef olarak belirlendi. İlk olarak Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da yapılması planlanan 'Bayramınız Çocuk Olsun' başlıklı kampanya ile muhacir çocuklara bayram kumanyası kampanyasına tüm şubelerimizin iştirak etmesi kararına varıldı.

Toplantıda yer alan önemli başlıklardan biri de kadınların ülke ve dünya gündemini takip etme noktasında ki eksiklikleri idi.  Kadınlar olarak gündemi takip etmenin Müslüman olarak sorumluğumuz olduğu vurgulandı.  Eğer ciddi bir irade oluşturamazsak var olan gündemlerin bizi belirleyeceğine dikkat çekilerek Müslümanlar olarak kendi gündemlerimizi oluşturmanın önemine vurgu yapıldı. Bizler için gündemi takip etmenin önemli bir ayağı olan Haksöz Haber sitesinin takibinin artırılması ve yapılan yorumlarla desteklenmesi belirtildi.

Bir başka tartışma başlığı ise toplumdaki yozlaşmaya karşı neler yapabileceğimiz idi. Bu başlıkta tesettürün yozlaşması, diziler, programlar aracılığıyla ahlaksızlık ve iffetsizliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili atılacak adımlar konuşuldu. Gerekli mercilere yapılacak şikâyetlerin ortaklaşa ve etkin biçimde organizasyonuna karar verildi.

İki gün süren istişare toplantısı motivasyonun artmasına katkıda bulunduğu dile getirildi ve toplantının yılda bir kez yapılmasına karar verildi.

Yine toplantıya katılan tüm kadınların ortak görüşü Batman Özgür- Der'in ev sahipliği konusunda olağanüstü fedakârlığı idi. Gerek mekânın imkânları gerekse Batmanlı kardeşlerimizin misafirlerinin rahatı için gösterdikleri performans toplantının verimli geçmesinin zeminini oluşturdu.

Aynı zamanda Hasankeyf gezisinin de içinde bulunduğu kadınların birlikteliği eylem ve faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere, dua ve temennilerle son buldu.

 

20160514_103158-(1).jpg

 

20160517_125125-001.jpg

 

20160517_125149-001.jpg

 

dc892509-a94d-4ed9-80a6-10dded2ae169.jpg_dsc0196-001.jpg

20160516_230353-002.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler