Özgür-Der Batman Seminerleri Devam Ediyor

Özgür-Der Batman Seminerleri Devam Ediyor

Alternatif eğitim seminerlerine devam eden Özgür-Der Batman Şubesinde bugün saat 13:00'da bayanlara,19:00'da da erkek dinleyicilere olmak üzere iki oturumla Remzi İNSEL tarafından "Bireysellik " başlıklı seminer sunumu yapıldı.

Alternatif eğitim seminerlerine devam eden Özgür-Der Batman Şubesinde bugün saat 13:00'da bayanlara, 19:00'da da erkek dinleyicilere olmak üzere iki oturumla Remzi İNSEL tarafından "Bireysellik " başlıklı seminer sunumu yapıldı.

Sunumunun başında bireysellik kavramının sözlüklerde karşımıza çıkan anlamına değinen İnsel, genel olarak "bireyin hak ve hukukunu toplumun yarar/çıkarlarından üstün gören düşünce, yaşam tarzı ve tutumların geneli" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Konuşmasının devamında modern bir kavram olan bireyselliğin de diğer modern/seküler kavramlar gibi ilk olarak Batı'da doğduğunu ve hızla tüm insanları etkisine alarak yayılan bu dalganın insanlığın binlerce yıllık tecrübesini de silerek biz müslümanları dahi çeşitli nedenlerle kuşattığını belirtti. Bireyselliğin yaşantımızda genel olarak negatif unsurları barındırıyor olması bu yaşam biçimine karşı duruşumuzu tesbit edip,ona göre kendimizi ıslah etmemiz zorunluluğunu doğuruyor diyen İnsel,Bireyselleşme nedenleri ve İnsanın sosyal bir varlık olma zorunluluğu şeklinde iki ana başlık altında irdeledi.

Nedenleri olarak 1-Ekonomik, 2-Siyasal, 3-Dinsel, 4-Aile Kurumu,5-Bireysel tercihler başlıklarını açarak sözlerine devam eden İnsel, özellikle bunlar arasından modern hayatın getirisi olan olanaklar ve zenginliğin getirdiği refah ile bireyselleşmenin önünün açıldığına, siyasal nedenler arasından da egemen totaliter ve baskıcı sistemlerin medya vb. unsurları kullanarak halkın kabuğuna çekilerek bir anlamda bireyselleşmenin doğal bir yaşam tarzı gibi algılanmasına neden olduğuna vurgu yaptı.

Ardından bireyselleşme karşısında insanın sosyal olma zorunluluğuna değinen konuşmacı, bu zorunluluğun nedenleri arasında toplumsal, siyasal,dini-ahlaki nedenlere örneklerle açıklık getirmeye çalıştı.

Son olarak konuşmacı sunumda "Bireysellik" ile ilgili şu tesbitleri yaparak sözlerini bitirdi. İnsanlara bireysel ve toplumsal ödevler iyi anlatılmalıdır. Bu arada bireyin sahip olduğu hakların toplumsal amaçlara hizmet edildiğinde zayi olmayacağı da öğretilmelidir. İnsanlara iki tercih hakkı (birey veya toplum) sunulmak yerine müslümanlar olarak her iki unsurun barışık olduğu bir yaşam tarzının imkanı anlatılmalıdır

 

HAKSÖZ-HABER/Bünyamin Sevim/BATMAN.  

Önceki ve Sonraki Haberler