Özgür-Der Batman Şubesi Semineri

Özgür-Der Batman Şubesi Semineri

Bugün Özgür-Der Batman şubesinde 2007-2008 dönemi alternatif eğitim seminerleri kapsamında her ikisinde de yoğun katılımın gözlendiği gündüz ve akşam iki ayrı sunum gerçekleştirildi.

Bugün Özgür-Der Batman şubesinde 2007-2008 dönemi alternatif eğitim seminerleri kapsamında her ikisinde de yoğun katılımın gözlendiği gündüz ve akşam iki ayrı sunum gerçekleştirildi. İlki gündüz Felek PARLAR tarafından "Talut ve Calut Kıssası" başlığıyla bayanlara sunuldu. İkincisi ise daha önce de Şefik SEVİM tarafından sunulmuş olan "Müslümanlar Arasında Güven Bunalımı" konulu seminer, talep üzerine bu hafta tekrar tebliğ edildi.

Saat 13:00'da sunulan ilk seminerde konuşmacı Parlar tebliğinin başında, Kur'an kıssalarının önemini vurgulayarak, Allah'ın bu kıssalarla kullarına vermek istediği mesajın önemine değindi.

Felek PARLAR bayanlara yönelik sunduğu Talut-Calut Kıssası bağlamında mazeretçiliğe sığınma ve İsrail oğullarının karakteristik özellikleri üzerinde durdu. Talut-Calut olayında sekine kavramının arka planını işleyen PARLAR, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, kavramları değiştirmeleri, cahili değerlerle ölçüp biçmeleri, ortak bir karara varamamaları, tahamülsüzlüklerini işleyerek günümüz Müslümanlarının genel pratikleriyle bu vasıfların nasıl örtüştüğüne dair örneklemelerde bulundu.

"İsrailoğullarındaki hastalıklardan soyutlanmadan, kardeşliğin neye takabül etmesi gerektiğini idrak edemeyiz" sözleriyle açıklık getirdi.İnsanın Allahın halifesi olması kimliğiyle ilahi sorumluluk noktasında mazeret üretmenin kendisine yakışmayacağını ifade eden konuşmacı,sahip olduğumuz imkan ve şartlarımızın ne kadar büyük bir nimet olduğunun bilincinde olmamız gerektiğine dikkat çekti.Son olarak da Talut ordusunun "Rabbimiz üzerimize sabır yağdır,ayaklarımızı bu yolda sabit kıl.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!"mealindeki duasıyla sunumunu noktaladı.

Talep üzerine bu hafta tekrar Şefik SEVİM tarafından sunulan "Müslümanlar Arası Güven Bunalımı" başlıklı sunum 19:00'da dernek binasında erkeklere tebliğ edildi.

Konuşmacı Sevim, ilk olarak "Güven" kavramına açıklık getirdi.Güven duygusunun kazanımları bağlamında müslüman şahsiyetinin temsiliyet noktasındaki duruşunu karizmalaştırdığını dolayısıyla da mesajımızı iletirken tebliğde önümüzü açıcı bir rol oynadığını vurguladı.

  Güven kaybı noktasında temkinli olmamız gereken alanları da şöyle sıraladı: 1- Politika   2- İlke ve çerçevesi sağlıklı belirlenmemiş ortaklıklar  3- Sermaye çevreleriyle ilişkili olan mesleki alanlar.  4- Tamah duygusunu kamçılayıcı, bedelsiz kazanımlar veya inisiyatifler.5-Söylem ile yaşam arasındaki açmazları yaratan paradokslar  
  Konuşmasının devamında güven bunalımını oluşturan sebepleri  A- Bireysel sebepler , B. Tarihsel ve Siyasal Nedenler  , C.Sosyal Sebepler/ Yapısal sorunlar  şeklinde üç başlık altında sınıflandıran SEVİM,ardından güven bunalımının maliyetini örneklendirerek işledi.Müslümanlar arası ilişkileri de ciddi şekilde etkileyen bu bunalımın en fazla bireyselleşme fitnesine kapı araladığına dikkat çekti.Aynı zamanda içiçe olan bu sonuçların beraberinde müslümanların birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiyeleşmelerinin de önünü tıkayan en önemli sebebi oluşturduğuna değindi.

  Sunumunun sonunda güven bunalımını aşmanın yolları için önerilerde bulunan Şefik Sevim,bu önerileri şöyle sıraladı: 1- Hikmetli bir sılah-i rahim geleneği oluşturmak. 2- Akrabalarda tıkanmamak.( Bölge şartlarında dengeli ilişki). 3- Uyum ve dokuda esas olan hayır ve takva olması gerekirken,kadınların arkadaşlığı, meslek, ortak ilgi alanları, zevkler vb. belirleyici olmamalıdır. 4- İstişareyi gerektirecek konularda samimi olarak bunu yapmak. Bu aynı zamanda ilişkilerde saygınlığı uhuvveti ve cesareti kazandırır. 5 Katıksız iletişim.( İhlâs, dil, incelik) 6- Mütevazı olmak.( Herkesin haddini bilmesi). 7- Umut aşılayan çabaları yoğunlaştırmak.8- Gerek yapısal işleyişlerde gerekse de bireysel ilişkilerde hataları görebilmek ve bu hataları değerlendirebilme hakkını her samimi insandan esirgememek. 9- Güven bunalımını oluşturan nedenler sorgulanırken bazı sınırları korumak.( Adalet ve basireti esas alan bir sorgulama.) 10- Ne çok iyi niyetlilik ne de her şeye çok spesifik yaklaşım. 11- Fertlere değil değerlere iman etmeyi esas alma.

HABER:Bünyamin Sevim / BATMAN

Önceki ve Sonraki Haberler