Batman’da liseli gençler ‘Peygamber Algımız’ı konuştu

Batman’da liseli gençler ‘Peygamber Algımız’ı konuştu

Özgür-Der Batman Şubesi'nin liseli öğrencilere yönelik düzenlediği genel seminerlerde bu ay, Ahmet Yasin Sevim'in moderatörlüğünde, İsmail Gök, Abdullah Deniz ve Yahya Süslü'nün sunumuyla "Peygamber Algımız" konulu panel gerçekleştirildi.

Program Aziz Sevim'in Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra sözü Ahmet Yasin Sevim alarak "peygamberimiz kendini Müslüman olarak tanımlayan herkesin başının tacıdır. Fakat tarihin bazı safhalarında Müslümanların Peygamber tasavvuru ile ilgili bazı sapmalar meydana gelmiştir. Bugün bizler de bu konu üzerinde durmak, Kur'an'ın bize tanıttığı şekliyle 'Peygamber kimdir?, ve konumu ne olmalıdır?' gibi sorulara yanıt aramak istiyoruz." dedi.

Akabinde sözü "Abartılı Peygamber Anlayışı"nı anlatması için İsmail Gök'e bıraktı.

İsmail Gök; Peygamberin abartılması konusu gündeme gelince bazı tepkiler ile karşılaşıldığını insanların 'peygamberi yüceltmeyeceğiz de kimi yücelteceğiz' tarzında tepkiler verdiklerini söyledi. Bir müslümanın tabiki peygamberi anması ve onu gündeminde tutması gerektiğini fakat bunu Rabbimizin çizdiği sınırlar dairesinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Birçok yazılmış eserlerde gördüğümüz üzere peygamberimizin olağan üstü bir varlık olarak tanıtıldığını fakat bir müslüman için asıl olanın Peygamberimizi övme yarışı içerisine girmek değil, onu en iyi şekilde anlamak, anlatmak ve örnekliğini hayata yansıtmak ile gerçekleşeceğini ifade etti.

Bununla beraber Peygamberin yüceltilmesi hususunun çoğu zaman art niyetle yapılmadığını, artniyetli olmasa bile bu durumun müslümanların tevhid ilkesine zarar verecek boyutlara ulaşabildiğini, Peygamberimizin de bu konuyla ilgili "Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin, ben ancak Allah'ın bir kuluyum, bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz." dediğini belirtti.

Son olarak, peygamberimizin bizim için çok kıymetli olduğunu, "onun kıymetini arttırmak" için olağanüstü bir varlıkmış gibi onu yüceltmeye gerek olmadığını, melek seviyesine çıkartılan bir varlığın insan için bir örneklik teşkil edemeyeceğini söyleyerek, "eğer yeryüzünde gezip dolaşanlar meleklerden ibaret olsaydı, elbette biz de onlara elçi olarak gökten bir melek gönderirdik" (İsra 95) ayetini örnek göstererek sözlerini tamamladı.

Daha sonra "İndirgemeci Peygamber Algısı"nı anlatmak üzere Yahya Süslü sözü aldı.

Yahya Süslü, İslamiyet'in merkezi kavramlarından birinin Peygamberlik olduğunu,  doğru bir İslam anlayışının kazanılabilmesi için peygamberin konumunun doğru anlaşılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Peygamber tasavvurunun doğru bir zemine oturtulmaması ümmet içerisinde bir çok fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu anlamda farklılıkları minimum düzeye indirmek için Kur'an'a başvurmamız gerektiğini vurguladı.

"Bu anlamda az evvel bahsi geçen yüceltilmiş peygamber algısı gibi indirgemeci peygamber algısı da bir sapma olarak karşımıza çıkar. Bu anlayış peygamberi bir postacı konumuna düşürerek onun örnekliğini hayatımızdan çıkarmaktadır." dedi.

İndirgemeci mantığın sebeplerine de değinen Süslü; kendini yeterli sanma, bütünü algılayacak kapasitede yoksun olma, doğru bir açıdan bakamama, parçayı bütün sanma şeklinde sıralayıp, bu sebeplere kısaca değinerek sözlerini tamamladı.

Son olarak, "Doğru Peygamber Algısı"nı anlatmak üzere Abdullah Deniz söz aldı.

Abdullah Deniz sözlerine Ahzap Süresi 21. Ayeti okuyarak başladı."İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır."

İmam Gazali'nin "Rasullullah'ı taklit etmek ona benzemekle değil, örnek almakla olur." Sözünü naklederek, "Rasullullah'ı örnek alabilmemiz için onu iyi tanımamız gerektiğini" söyledi.

Rasullullah'ın öncelikle bir beşer olduğunu unutmamak gerektiğini, kıyas ve örnekliğin denklik ile olabileceğini ifade etti.

Daha sonra peygamberin Kuran'da tanıtıldığı özelliklerini sıralayan Deniz, onun eşsiz bir ahlaka sahip olduğunu, alemlere rahmet olduğunu, vahyi alma ve tebliğ etme görevlerinin olduğunu belirterek bu başlıkları tek tek açıkladı.

"Peki Kur'an Peygamberimizi nasıl yetiştirmiştir?" Sorusuna ayetlerden alıntıladığı emirleri sıralayarak "Oku, düşünerek oku, gözlem yap, hatırla, temizlen, dosdoğru ol, diren" örnekler verdi.

Son olarak doğru peygamber algısına dair değerlendirmeler yaparak sözlerini tamamladı.

Panel katılımcıların katkılarının ardından sona erdi.

img-20230313-201358-002.jpg

20230313-202631-1-002.jpg

img-20230313-202403-001.jpg

20230313-202747.jpg

20230313-202700.jpg

img-20230314-wa0014.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler