“Düşünceden Siyasete Ahlak”

“Düşünceden Siyasete Ahlak”

Özgür-Der Bingöl Şubesi’nin düzenlemiş olduğu “Değişim Sürecinde Önceliklerimiz ve Sorumluluklarımız” üst başlıklı seminerler dizisinde bu ay, Gazeteci Yazar Kenan Alpay’ın sunduğu “Düşünceden Siyasete Ahlak” konusu işlendi.

Ahlak mefhumu ile sunumuna başlayan Kenan Alpay, bu kavramın diğer tüm toplumlara nazaran, Müslümanlar nezdinde çok büyük değer taşıdığını vurguladı. Hz. Muhammed(s.a.v)'in el-Emin sıfatı ile ahlaklı bir hayat nizamının bizlere en büyük örneklik teşkil ettiğini söyleyen Alpay, bu mefhumun imanın bir gerekliliği olduğunun da altını çizdi. Akabinde ahlakın, zaman zaman Antik Yunan'da kullanılan "etik" kavramı ile karıştırıldığını fakat etiğin, bir olayın veya olgunun normu olduğunu, ahlakın ise normlara hapsedilemeyen bir mesabe olduğunu söyledi. Kuran ve Sünnet temelli bir olgu olarak "ahlak" kavramını çeşitli örneklikler üzerinden dinleyicilere aktaran gazeteci-yazar; müminler, muvahhidler, mücahidler olarak bizlerin ahlaklı olmak ile yükümlü olduğumuzu belirtti.

Bunlarla beraber hayatımızdaki tüm olay ve olguları ahlak süzgecinden geçirmek gerektiğini belirten Alpay, siyaseten de ahlaklı olmayı ve bu minvalde adaleti gözetmeyi gerekli kılan bir dine mensup bireyler olduğumuzu hatırlattı. Siyaset ahlakı üzerinden, özellikle son zamanlarda yaşanan olaylar ile birlikte, hassasiyetlerin ahlak üzerinden şekillenmediğini belirten Alpay, pragmatist denilen, tamamıyla çıkarcı bir yaklaşımla bu hassasiyetlerin sergilendiği dönemlerden geçtiğimizi söyledi. Diğer bir zaaflı alanımızın ise birçok şeyi siyaseten değerlendirdiğimiz için toplumsal yozlaşmanın çoğunlukla gözden kaçırıldığını söyleyen yazar, gündemimizi toplumsal sorunların değil de diziler, filmler, maçlar gibi çeşitli argümanların meşgul ettiğini belirtti. Hayatın zevkleri üzerine kurulmuş bir hayat tarzının ve geleceğe yönelik planlar yapmayıp anı yakalamaya yönlendiren bir yaşantının, gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten Kenan Alpay, sisteme bağlı siyaset anlayışının ise bu bozuk hayat tarzına farklı alanlarda kapı açtığını söyledi.

Sunumunu güncel olaylar üzerindeki örnekliklerle dinleyicilere sunan Alpay, son olarak siyasetin, hayatın ahlak dairesi içerisinde yer aldığı sürece işe yaradığını, kullanılabilir bir alan teşkil ettiğini; aksi takdirde toplumsal yozlaşmaya sebebiyet vereceğini deklare etti. Bu bağlamda zamanda-zeminde- usulde ve en önemlisi ahlak dairesi içerisinde bir metodoloji belirleyip hayatı dizayn etmek gerektiğini vurguladı. 

 

Önceki ve Sonraki Haberler