Halep Katliamı Bingöl’de Protesto Edildi

Halep Katliamı Bingöl’de Protesto Edildi

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Halep’teki katliamlarla ilgili Bingöl Saat Kulesi önünde eylem düzenlendi.

Son günlerde Halep'teki katliamlara karşı tepki göstermek için bir araya gelen duyarlı Müslümanlar tarafından, kitlesel eylem düzenlendi. Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması okundu. Platform adına basın açıklamasını Bingöl Özgür-Der Şube Başkanı Yusuf Boğatekin okudu.

Programda sık sık "Katil ABD Suriye'den Defol", "Katil Rusya Suriye'den Defol", "Katil İran Suriye'den Defol", " Halep Halkı Yalnız Değildir", "Yaşasın Ümmet Dayanışması", "Zalimler Allah'a Hesap Verecek" sloganları atıldı.

_dsc0150.jpg_dsc0165.jpg_dsc0174.jpg

Basın açıklamasının tam metni:

EMPERYALİST VE İŞBİRLİKÇİ HAİNLER SURİYE'DEN DEFOLUN!

Bismillahirrahmanirrahim

Kafirlere de ki: "Siz mutlaka yenilgiye uğrayacaksınız ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!" (Al-i İmran 12)

Değerli kardeşlerimiz,

Halep'te insanlık suçu işleniyor. Son bir haftada yapılan bombardımanlar sonucunda 1000'e yakın insan hayatını kaybetti. Esed-İran ve Rusya eşkıyaları Amerika'dan icazetle ve dünyanın alçakça suskunluğu altında yardım konvoylarını dahi bombalıyorlar. Adeta Halep'te yaralılara müdahale edecek sağlık görevlisi bırakmamak için hastaneleri dahi bombalayıp ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Vahşice vurulan yerleşim yerlerinde masum kadınlar, çocuklar, bebekler katlediliyor. Rejime destek veren Emperyalist güçler de Müslüman kanına büyük bir iştahla dadanmış ve Müslümanların cesetleri üzerinden kendilerince güç  gösterisi yapmaya devam etmektedirler. İslam coğrafyasının kadim düşmanları olan ikiyüzlü Avrupa, büyük şeytan Amerika ve barbar Rusya, söz konusu Müslümanlar ve İslam coğrafyası olunca hemen birleşip kurdukları fitne tezgâhlarıyla Müslümanların uyanışını boğmaya ve Müslümanları kargaşanın ve kaosun girdabına sokmaya çalışmaktadırlar.  Bu, onların yüzyıllardır uyguladıkları siyasetin değişmez özelliğidir. Emperyalist güçlerin mümin kardeşlerimizin yaşadığı topraklar üzerinde yaptığı hesaplar Allah'ın izniyle tutmayacaktır.

Rusya'nın savaşa tüm gücüyle dahil olmasında hiç şüphesiz başta ABD ve sözde teröre karşı oluşturulan koalisyonun derin, kirli ittifakları vardır. Altı yıldan beridir dünyanın birçok yerinde düzenlenen göstermelik toplantılar, pasif kınamalar, beş para etmez bir tiyatrodan ibaret olan Cenevre barış süreci ve daha nice safsatalar hep Esad rejimine zaman kazandırmak, Suriye direnişinin moralini bozmak, Baas, İran ve Rus katliamlarını örterek Suriye devrimini uyduruk bir "terörle mücadele" eksenine oturtmak, Suriye halkının asıl katillerini aklamak ve Suriye'nin Müslüman halkına kokuşmuş batılı değerler ekseninde bir çözümü dayatma amacı taşımaktadır

Değerli kardeşler!

Bilfiil şahit olmaktayız ki dünyanın süper kâfirleri ve onların bölgedeki işbirlikçileri bütün güçleriyle altı yıldır Suriye halkı üzerine bomba yağdırmakta ve yüz binlerce insanı katletmektedir. Bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı bütün dünya görmüştür. Keza Müslümanlar da artık bilmelidir ki demokrasi ve insan hakları söylemleri söz konusu İslam coğrafyasıysa tam tersine işgal, zulüm ve katliamların bahanesi haline gelerek sömürgecilerin politik müdahale aracı olmaktadır. Bundan dolayı ABD, Rusya ve AB'nin derdinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını herkesin bilmesi lazımdır.

Diğer taraftan bütün baskılara, katliamlara ve zulümlere rağmen özgürlüğü için her şeyini feda eden Suriyeli kardeşlerimiz siyasal olarak takılan bütün maskeleri düşürmüştür. Bu halk Esed'i himaye eden bütün şer güçlerinin maskesini düşürerek adeta dünyaya ders vermiştir.  Bugün Suriyeli kardeşlerimiz bütün Müslümanlara hakikati canlarıyla ve ağır bedeller ödeme pahasına da olsa göstermiştir. Biz de buradan bütün Müslümanlara şunu hatırlatmak istiyoruz; her şey bu kadar aşikâr iken politik hesapların arkasına sığınarak zulme sessiz kalırsanız bugün Suriye'yi yakan ateş yarın bütün İslam âlemini yakmaya başlayacak ve size de sessiz kalınacaktır. Bundan dolayı bugün Halep için sesimizi yükseltme zamanı ve kardeşlerimize sahip çıkma günüdür diyoruz.

Ve bizler bugün burada bütün dünyaya haykırarak şunu diyoruz:  Ey Rusya, ey Amerika, ey ikiyüzlü Avrupa ve ey reel politika girdabına batmış işbirlikçi bölge devletleri!

Sizin demokrasi ve insan hakları söylemleriniz koca bir yalandan ibarettir. Sizler dünyaya ölüm, zulüm ve kıyımlar ile hükmetmenin tarihini yazmış kanlı zalimler olduğunuzu bir kez daha dünyanın gözü önünde ispatladınız. Bugün Suriye'nin dört bir yanında ve Halep'te döktüğünüz kanlar, inşallah sizin yıkılışınızın umudunu besleyerek tarihe şahitlik edecektir.

Diğer taraftan bu zulümlere maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize de diyoruz ki;

Ey hürriyet sevdalısı ve yalnız Allah'a kulluğu seçmiş onurlu Suriyeli kardeşlerimiz! Şehadetiniz mübarek olsun ve direnişiniz kutlu bir zafere doğsun. Sizler, ümmetin onuru ve iftiharısınız. Bizlere gösterdiğiniz izzetli kıyamınızla onurlu bir ölümün, her zaman zilletle yaşamaktan daha üstün olduğunu ispatladınız.

Bizler şahidiz ki siz, Allah'a verdiğiniz sözde durdunuz. Can, mal ve evlatlarınızı Allah için feda ettiniz. Ve şahitliğin en güzelini yaparak Rabbinizin hoşnutluğuna eriştiniz. Sizden geride kalanlar da sebat etmeye devam etmektedirler.

Bütün bu yaşananların ümmet için çok acı olduğunu biliyoruz ve buradan haykırarak şahitliğimizi göstermeye çalışıyoruz. Belki başımıza bombalar yağmıyor ama yüreğimizin en derin noktasından kopup gelen kardeşlik duygusuyla bir nebze de olsa bir şeyler söylemenin sorumluluğunu hissediyoruz. Ve bunun Rabbimizin katında bir mazeret olmasını temenni ediyoruz.

Bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bizler her zaman mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında ve destekçileri olacağız. Aynı zamanda da kim olursa olsun zalimlerin karşısında olacağımızı bir kez daha buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz.  Allah'tan bizleri suskunlardan değil, sorumlu mümin kullardan saymasını ve tüm İslam alemine Tevhid, adalet ve hürriyet ekseninde onurlu bir kurtuluşu nasip etmesini diliyoruz.    

BİNGÖL İSLAMİ KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA PLATFORMU

_dsc0176.jpg_dsc0179.jpg_dsc0187-001.jpg_dsc0190.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler