“İslami bilginin eyleme dönüştürülmesinde geleneksel ve modern zaaflar”

“İslami bilginin eyleme dönüştürülmesinde geleneksel ve modern zaaflar”

Özgür-Der Bingöl Şubesinin gerçekleştirdiği aylık seminerler dizisinin ikincisinde Eğitimci-Yazar Mehmet Mahsum Yokuş’un sunumuyla “İslami Bilginin Eyleme Dönüştürülmesinde Geleneksel ve Modern Zaaflar” konulu seminer gerçekleştirildi.

Mahsum Yokuş sözlerine “Kur’an sahih ve temel kaynaktır. İslam’da bilginin yegâne amacı insanın kendisi, çevresi, eşya, tabiat, kâinat ve son olarak Allah ile doğru bağ kurmasını sağlamaktır. Nihayetinde bu bilgiler kulluk bilincimizi, ibadet anlayışımızı, sorumluluk duygumuzu ve ahlakımızı şekillendirmektedir.” diyerek başladı.

Yokuş daha sonra ise, İslam gücünü siyasetten değil ahlaktan alır, dünde bugünde yaşanan en temel zaaf ahlakın gücüne değil gücün dengelerine yaslanmaktır diyerek şu soruya dikkat çekti: Geleneği reddetmeli miyiz? “Ne geleneği kökten reddetmek ve düşmanlık yapmak nede geleneği kutsayıp teslim olmak gibi düşüncelerimiz olmamalı. Geçmişte peygamberlerin ortaya koydukları mücadele geleneğine dayanan sağlam köklerimize tutunup, çağın ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verebilecek inanç, fikir, ibadet ve ahlaki düzeyi yakalayarak, bir gayretin ve cehdin peşinde olmalıyız ve bana göre İslamcılık bu cehdin adıdır.” diyerek şöyle devam etti. Modern zaaf alanlarımız ve eksikliklerimiz ile ilgili olarak bugün üzerinde konuşmamız ve çözüm odaklı pratikler ortaya koymamız gerekir. Bu eksiklikleri ve zaafları maddeler halinde sıralayacak olursak:

 1) Kaynaklara dönüş; Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh vb. kaynaklarımızı iyice okumak

2) İçtihad meselesi

3) Batıdan faydalanma; felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilgilere hâkim olmak

4) Tasavvufa bakış

5) Eğitim alanında ihtisas sahibi bireyler yetiştirmek

6) İttihad-ı İslam

7) Şura ve ulul el bab

8) Yazılı üretim veya teorik bilgilerimizi kitaplaştırmak

9) Bilişim Kültürü gibi konularda eski kalmamak

 10) Sosyal medyada aktif olarak yeni bir iman alanı oluşturmak.

Yokuş; sıraladığı maddelerle ilgili gerekli açıklamaları yaptıktan sonra şöyle devam etti: “Bugün Müslümanlar olarak karşılaştığımız sorunlar karşısında doğru okumalar yapsaydık ve aynayı kendimize doğru bir şekilde tutmayı başarsaydık bizim uygarlığımızın itici gücü olan inancın, ibadetin, ahlakın, ruhi olgunluğun, ahiret merkezli düşüncenin ve pratiklerin gittikçe iyileştiğini ve yayıldığını görecektik.” diyerek ifade etti.

Yokuş, son olarak İnsanlığı kurtarma ideali ile kendisini, ailesini, akrabalarını ve dostlarını yutan bir aymazlıktan korumak için adalet ve iyiliği, muhtaç ve yetimleri gözetmeyi, fahşa ve münkerden sakınmayı ve sürekli kendini sorgulamayı yaşam felsefesi haline getirmek gerektiğini söyledi. Karamsarlığın, tembelliğin ve moral bozukluğunun değil; umudun, sürekli mücadele bilinciyle hareket etmenin ve fedakarlığın önemine vurgu yaparak bizi kurtaracak öğelerinde bunlar olduğuna değindi. Ali Bulaç’ın şu sözüyle semineri bitirdi “Müslüman üç şeyden emekli olmaz; İbadet, İlim ve Mücadele.”

Program katılımcıların soru ve katkıları ile nihayete erdirildi.

3-1.jpeg

1-1.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler