Modern Dünyada Özgürlük ve Sınırları

Modern Dünyada Özgürlük ve Sınırları

Özgür-Der Bingöl Şubesi’nin düzenlemiş olduğu Değişim Sürecinde Önceliklerimiz ve Sorumluluklarımız başlıklı seminerler dizisinin bu ay ki konuğu Burhan Taşkaya oldu.

Özgür-Der Bingöl Şubesi'nin düzenlemiş olduğu Değişim Sürecinde Önceliklerimiz ve Sorumluluklarımız başlıklı seminerler dizisinin bu ay ki konuğu 'Modern Dünyada Özgürlük ve Sınırları' başlığıyla Burhan Taşkaya oldu.

Sunumuna özgürlük kavramının soyut bir kavram olduğunu ve spesifik bir tanımının olduğunu belirterek başlayan Taşkaya, biz Müslümanların da bir özgürlük kavramının olduğunu belirtti. Akabinde özgürlüğün literatür anlamını açıklayarak sunumuna devam eden Taşkaya, Kuran-i literatürde özgürlüğün tanımını dinleyicilere aktardı. Özgürlüğün Kuran'da "Hür" kavramı ile eşdeğer bir kavram olduğunu belirten Taşkaya, hürriyetin kazanılmasının toplum, eşya, toprak ve en son olarak tabiata olan esaretten kurtulup yalnızca Rabbine kulluk etmek olduğunu vurguladı.

Özgürlüğün tanımını yapmak özgürlük hakkında konuşulurken zaman dilimi, mekan ve vaka göz önünde olması gereken kriterler olduğunu belirten Taşkaya, Ortaçağ Avrupasından, günümüz dünyasından ve İslam Devletlerinden örneklerle özgürlüğün tanımının zamana, mekana ve vakaya göre değişkenliğini açıkladı.

Hürriyet ve Özgürlüğün Zeminleri Nedir?

Batının özgürlük tanımının zeminini sekülerlik, bireysellik ve hazcılığın oluşturduğunu aktaran Taşkaya, batının şuanda yaşadığı toplumsal sorunlarla bu temel üç ögeden oluşan özgürlük anlayışının bedelini acı bir şekilde ödediğini belirtti.

İslamın hürriyet tanımının zeminini oluşturan üç temel öğenin ise Vahiy, Ahlak ve Adalet olduğunu belirten Taşkaya, vahyin özgürlüğün nasıl kazanılmasını belirlediğini, bunun meşru sınırlarını çizip bir zemin oluşturduğunu ve bu zeminin sağladığı ahlak olgusu toplumsal yapının güçlenmesini ve toplumsal adaleti sağladığını belirtti.

İnsanların-Toplum İlişkisi

Geleneksel aile modelini tekrardan gözden geçirmek gerektiğini belirten Taşkaya, tekrardan Kuran-i bir aile modeline dönmemiz gerektiğini belirtti. Ardından akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri gibi insan-toplum ilişkilerini ilgilendiren meseleleri tekrardan irdelememiz gerektiğini belirten Taşkaya, dinleyicilere bu meselelerin Müslümanca nasıl olması gerektiğini açıkladı.

Özgürlük tartışmalarından biri olan "Beden" kavramını ve batının bu kavarama yüklediği anlamları dinleyicilere aktaran Taşkaya, sünnetullah dışı bir beden kavramının hakim paradigma(batı) tarafından gündemimize sokulduğunun altını çizdi.

Son olarak batılı paradigmanın özgürlük tanımını 'tüketim'le bir arada kullanmasını, tüketim kültürünü toplumuza empoze etme çabasının bir parçası olduğunu belirten Taşkaya, tüketimin maalesef toplumumuzda özgürlük olarak kabul edilip eşyaya esir olma durumuna sebep olduğunu belirtti.

Program soru cevap faslından sonra sona erdi.

 

Önceki ve Sonraki Haberler