“Toplumsal değişim, donanımlı şahsiyetlerle gerçekleşir”

“Toplumsal değişim, donanımlı şahsiyetlerle gerçekleşir”

Özgür-Der Bingöl Şubesinin gerçekleştirdiği 2021 dönemi aylık seminerler dizisinin ilkinde Araştırmacı- Yazar Hüsnü Yazgan’ın sunumuyla “İslami Şahsiyetler” konulu seminer gerçekleştirildi.

Hüsnü Yazgan sözlerine ‘Toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayacak örnek bir topluluk ve bu topluluğun lokomotif gücü olacak bir hareket oluşturmak için, şahsiyet kazanmış bireylere ihtiyaç vardır. İnsanı, sıradan bir bireyden donanımlı bir şahsiyet düzeyine yükseltmek, onu nitelik ve nicelik itibarıyla yeterince tanımakla doğrudan irtibatlıdır. İnsan gerçeğini tanımak, yükseltilmesi gereken kimliği bilmek ve değişimin hangi yöntem ya da yöntemlerle gerçekleştirileceğini tespit etmek, önemlidir.” diyerek başladı.

husnuyazgan-bingol-01.jpg

Yazgan,“Nasıl bir şahsiyet?” sorusunun cevabına ise, “Bireyi sıradan bir yığının parçası olmaktan çıkarıp, nitelikli ve üstün bir kişiliğe yükseltmek için ona kazandırılması gereken bilgi, beceri ve davranış tarzı ne olmalı?” sorusuna verilecek cevap ile aynı olacaktır, diye ifade etti.  Yazgan, İslami bir yaşam tarzından yana tercih yapmış insanlara şahsiyet kazandırma, doğru tercih yapmamış insanlara ise İslami değerleri ve yaşam tarzına anlaşılır bir şekilde sunmak, amaçlanır.  Şahsiyet, sağlam bir temel üzerine oturtulmalıdır. Aksi takdirde uzun ve zorlu mücadele sürecinde sapma veya tökezlemelerin önü alınamaz. Fıtrata uygun bir zeminde ve kişiliği tamamlayan bilgi, inanç ve yaşam bütünlüğünün kazandırılması temel hedeftir. Mümin bir şahsiyetten bahsedebilmek için, sahip olunması gereken bir takım özellikler vardır. Bunlar, şahsiyeti oluşturan temel unsurlardır, diyen Yazgan, şahsiyeti beş temel üzerine oturttu. Bu temelleri ise şöyle sıraladı:

- Adalet

- Güven-Eminlik

- Basiret ve Davet

- Fedakârlık

- Ahlak

Yazgan, son olarak kişinin içine düştüğü saptırıcı hastalıklara ve bunların çözüm yollarına değindi. Bu saptırıcı hastalıkların günümüzde; günah, kibir, enaniyet, kin besleme, ümitsizlik, dünyevileşme korkusu, zan, kusur araştırma, çekiştirme ve kavmiyetçilik olduğunu vurguladı. Bunlardan kurtulmak için sağlam bir şahsiyete sahip olunması gerektiğini söyledi. Bu sağlam şahsiyetin ise ancak Kur’an‘ı-Kerim ve Peygamber‘in (SAV) sünneti rehberliğinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Program soru ve katkılarla nihayete erdirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler