Bursa'da “Hz. Aişe” Konuşuldu

Bursa'da “Hz. Aişe” Konuşuldu

Özgür-Der Bursa Şubesinin bayanlara yönelik olarak düzenlemiş olduğu seminerlerin yedincisi dernek binasında gerçekleşti. "Hz. Aişe" konulu semineri Ayşegül ÖZKAN sundu.

Mustafa İSLAMOĞLU'nun "İfk Gazali" adlı şiirinden bir bölüm okuyarak konuşmasına başlayan ÖZKAN, Hz. Aişe'nin aile bilgilerini sundu. Arzularının esiri olmuş Arap toplumunda Hz. Ebubekir'in ailesinin konumuna işaret eden ÖZKAN, Hz. Aişe'nin böylesi bir ailede doğup büyümüş olmasına dikkat çekti. Peygamber'le evlilik sürecine giden yolda yaşananları anlattı. Hz. Aişe'nin altı-yedi veya dokuz yaşlarında yani çocuk yaşta evlendiğini, diline dolayanları eleştirdi. Bu durumu kız kardeşi Esma'nın durumuyla açıkladı. Esma'nın yüz yaşına kadar yaşadığını ve hicri yetmiş üç yılında öldüğüne göre hicret esnasında yirmi yedi yaşında olması gerektiğini, Hz. Aişe'nin Esma'dan  on yaş küçük olduğunu anlatan ÖZKAN, validemizin yaşının bu hesaplamaya göre on yedi yaşlarında olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Hz. Muhammed'in eşinin vefatıyla çocuklarının bakımına ve evini idare edecek birine ihtiyacı olduğundan, dokuz yaşında bir çocuğun bunları yapmasının mümkün olmadığı anlattı. Bu konuyu aydınlatan başka bir rivayet olarak annemizin Peygamber'imizden önceki nişanlanması durumuna da değinen ÖZKAN, Hz. Muhammed ile evlenmeden önce evlilik çağına geldiğini ve Hz. Ebubekir ve ailesinin Müslüman olduğunun toplumda duyulmasına müteakip nişanlandığı ailenin oğullarının dininin Hz. Aişe sebebiyle değişeceği korkusundan, bu evlilik sözünden vazgeçtiklerine dikkat çeken ÖZKAN, bu değişikliği oluşturabilecek bir kişilikte olduğunu okumamız gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Peygamber'imizin gerek ailevi gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltmeleri Kur'an ' da örneklerini görmekte olduğumuz, çocuk yaşta bir evliliğin uyarısının bulunmadığından, bizler için en meşruu sebebin bu olduğunu söyledi. Seminerine Hz. Aişe'nin çeyizi ve ev durumunu anlattıktan sonra maddi zenginliğin bulunmadığı yaşantısına çeşitli hadislerle dikkat çekti. Buradan Hz. Aişe ve diğer eşlerinin çevrelerindeki insanların durumlarıyla etkilenerek Ahzab suresi yirmi sekiz - otuz sayılı ayetlerinin inme sürecini anlattı. Hz. Aişe'nin Resulullah ve diğer eşleriyle olan ilişkilerine de değinen ÖZKAN, Tahrim suresi bir - beş numaralı ayetlerin inişine neden olan olayı anlattı. Hz. Aişe'nin Resulullah nezdindeki yerinin farklılığına da dikkat çektikten sonra annemizin kıskançlık duygusunu çeşitli örneklerle anlattı. Bu bölümden sonra İfk hadisesine giden yolda özellikle iftirayı başlatan münafıklar reisi olan Abdullah B. Übeyy'in portresine değinen ÖZKAN , İfk hadisesini anlattı . Hz. Aişe'nin ilmine, fakih konumuna değindi. Annemize aktarılan yetmiş bir meseleden, Kur'an, sünnet, hadis, akıl ve kanaatiyle, tarih bilgisi ve Arap dili kriterleriyle karşılaştırılarak , hatta bazı eleştirilerinde Hz. Peygamber'in söz ve fiiline şahit olmadığı halde onu iyi tanıyan biri olarak kişisel görüş ve tahminleriyle çözdüğünü , çeşitli rivayetler ışığında anlattı.

 Son olarak Cemel Savaşı'nda Hz. Aişe'nin yerine de değindikten sonra , kadının yöneticilini anlatarak, sunumuna çeşitli kitap tavsiyeleriyle son verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler