Bursa’da "İfsad ve Islah Çizgisi" Semineri

Bursa’da "İfsad ve Islah Çizgisi" Semineri

Bursa’da devam eden seminerlerin bu haftaki konusu "Kur’an’da ifsad ve ıslah çizgisi" oldu. Konuyu haksöz dergisi yazarlarından Kenan Levent tebliğ etti.

Bursa'da devam eden seminerlerin bu haftaki konusu "Kur'an'da ifsad ve ıslah çizgisi" oldu. Konuyu haksöz dergisi yazarlarından Kenan Levent  tebliğ etti. İnsanlık tarihinin müfsidlerle(fesad oluşturanlar) muslih(ıslah edenler) arasında mücadeleden ibaret olduğunu ifade eden Levent konuşmasına  şöyle devam etti;"İfsad etimolojik olarak bozma, kokuşturma, hükümsüz kılma demektir. Kur'an'da bahsedilen ifsad çeşitleri hem tarihi hem de güncel olan olumsuz tavrı şu başlıklar altında ifade eder

 1-Küfre tabi olmak ve vahye karşı şüphe uyandırmak anlamında bozgunculuk. Bu ifsad çeşidi şu nedenlerden ötürü sekülerizm oluşturmaktadır.Bu nedenler sekülerizmin kainatı aşkın bir güçten bağımsız düşünmesi, ki bu da ekolojik dengeyi bozmaya kadar götürmüştür.Dinin siyasetten(salt politika anlamında kullanılamaz, siyaset hayatın her anıdır) yani hayattan uzaklaştırmaya çalışmasıdır.bir başka sebep de dini değerlerle beşeri değerlerin yerlerini değiştirerek ölçütü(Furkan/Kur'an) değiştirmeye çalışmaktadır. Bu da her türlü ahlaksızlığı meşrulaştırıyor.

2-Yönetimi altındakileri birini diğerine karşı koruyup kollarken, diğerine zulmetmek için gruplara ayırmak şeklindeki ifsad. Bu ifsad çeşidi Firavun'la sembolize olmuş(kasas/3-4) ve günümüzde özellikle ırksal ve mezhepsel bazda tezahür etmektedir

3-ölçü ve tartıda hile yapmak(Hud/85), insanların emeklerinin ve ürünlerinin değerini vermemek(gelir dağılımda adaletsizlik yapmak) buradaki ölçüde hile yapmayı salt esnafçılık olarak algılamamalı bugün kapitalizmin sistemi görülebilmelidir.

4-Zenginliğin refahın peşine takılıp zulme seyirci kalmak şeklindeki ifsad(Hud/116-117)

5-Kötülük amaçlı çete kurup toplumda kargaşa oluşturmak şeklindeki ifsad. Burada çeteyi sadece  ufak mahalle örgütleri formatında almamız bizi yanıltacaktır. Bugün bu çeteleşme devletsel olarak vuku bulmaktadır.

Kur'an ifsada karşılık ıslah kavramını kullanır ki; bu kavram her açıdan ifsadın zıddıdır.

Bunu yapacak olanlar(muslihler) de vahye tabi olan muvahhidlerdir. Vahye tabi olma yani salih olma ve ıslah etme hareketi, inancı, siyaseti bütüncül olmak durumundadır. İfsadı dava  edinenler birlikte hareket ettiğinden onlara karşı ıslahı dava edinenler de ancak birlik ve beraberlikle ıslahı başarabilirler. Ancak ıslah hareketi sadece bireysel değildir. Islah olmuş bireyler yan yana gelmeli ve bulundukları toplumda ıslah hareketini başlatmalıdırlar aksi takdirde Allah'tan emanet aldığımız insanlığı, dünyayı müfsidlere bırakmış olacağız ki bunun hesabını da veremeyiz.". seminer 16:00'da sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler