Bursa'da "Kur'ani Kavramlar" Semineri

Bursa'da "Kur'ani Kavramlar" Semineri

Özgür-Der Bursa şubesinin bayanlara yönelik olarak düzenlemiş olduğu seminerlerin dördüncüsü Sevgi Avar’ın sunumuyla dernek binasında gerçekleştirildi

Sevgi Avar sunumuna insanların kelimeler ve kavramlar aracılığıyla düşündüğünü, bu bakımdan dilin düşünmek için vazgeçilmez bir araç olduğunu belirterek başladı. Her toplumda kullanılan dilin o toplumun zihni alt yapısını yansıttığından kelimeye yüklenen anlamın topluma göre farklılık gösterebileceğini ifade etti. Arap toplumunda da kullanılan dilin kendi kültürel kodlarını yansıttığını, vahyi kültüre uzak olmaları sebebiyle Araplar'ın nübüvvete yabancı oldukları ve bundan dolayı ümmi kavramının kullanıldığını belirtti.

Avar, peygamberlerin olağanüstü durumlarını, mucizelerini örnek alıp yaşayamayacağımızdan onların insan/beşer/peygamber oluşları çerçevesinde sunumunu gerçekleştireceğini belirtti.

Peygamber, nübüvvet, risalet, nebi kavramlarını açıkladı. Toplumuzda kitap verilen peygamberlere rasul, verilmeyenlere ise nebi denildiği algısının aksine; Rasul kavramının hem insan hem melekler için kullanıldığını, nebinin ise sadece insana mahsus bir kavram olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Kuran'da Hz. İbrahim'in risaletini devam ettiren Hz. İsmail'in hem nebi hem de resul olarak anıldığını örnek gösterdi.(19/54-55)

Allah'ın ilim ve sanatta mümtaz kişiler yarattığı gibi aynı zamanda kendisini bilmesi ve anlaması için derin görüş ve saf sezgi kuvvetine sahip üstün yetenekli kişiler de yetiştirdiğini, ve onlara ilahi vahyi insanlara ulaştırması için peygamberlik görevini verdiğini söyledi

Kur'an bir tek peygamber için bahsedilen özelliğin aynı zamanda diğer için de geçerli olabileceğini, peygamberlerin birbirleriyle yarıştırılamayacağına değinerek Kur'an'da peygamberlerin başlıca özelliklerine şu şekilde maddelendirdi:

-          Her elçi hem Rasul, hem Nebi'dir.

-          Elçinin dikey ilişkilerine (Allah ile) gaybe, vahye ve onun içeriğine dair Nebi 6/112

-          Elçinin yatay ilişkilerinde (vahyin uygulanışı) Rasul 2/151

-          Salih kişilerdir. 6/85

-          Emindirler, yalan söylemezler, kötülük yapmazlar. 7/68, 26/108

-          Tebliğ ettiklerini önce nefsinde yaşarlar. 11/88

-          Başkalarının iyiliği için sıkıntı çekerler. 9/128

-          Sadıktırlar. 19/41

-          Büyük ahlak sahibidirler. 68/4

-          Hepsi örnek alınmalıdır. 60/4

-          Rasul'e itaat şarttır. 3/32

-          Tebliğde zorlama güçleri yoktur. 16/35, 5/68, 29/18.

-          Tebliğden dolayı karşılık beklemezler. 26/127

-          Vahiy üzerinde eksiltme arttırma yapamazlar. 69/44-47

-          Hüküm koymadan tüm Rasuller vahye tabiidir. 4/105

-          Tebliğ görevlerinde Allah tarafından korunmuşlardır. 5/67, 8/30, 12/24.

-          Toplumların anlayacağı dili kullanırlar. 14/4, 19/97

-          Her peygamber kendi toplumunca tanınıyordu. 7/59-65

-          Sadece Allah'a güvenip dayanırlar. 9/40, 15/94-95

-          Her topluma bir uyarıcı, elçi gelmiştir. 35/24, 10/47

-          Tüm peygamberlere iman ederiz. 4/150-151

-          Tüm peygamberler insan/beşerdir. 25/20, 17/94

-          Tüm peygamberler beslenir, yer-içer. 23/51, 25/7

-          Tüm peygamberler hastalanır. 21/83-84

-          Tüm peygamberler eceli gelince vefat eder. 18/110, 3/144

-          Hiçbiri ölümsüz değildir.

-          Erkeklerden gönderilmişlerdir. 12/109

-          Eziyetlere sabrederler. 6/34

-          Emaneti korurlar. 3/161

-          Gaybı bilmezler. 6/50, 7/188, 46/9, 67/26, 11/31

-          Unutabilirler. 20/115

-          Güzel amel ile emredilmişlerdir. 23/51

-          Allah'ın hidayet ettiği kullarıdır. 6/90

-          Tüm elçiler kuldur. 35/32

-          Allah'a kulluğa davet ederler. 16/36

-          Kendilerine kulluk edilmesini istemezler. 3/79-80

-          Onlar da sorguya çekileceklerdir. 7/6-8

-          Allah'ın izni olmadıkça mucize indiremezler. 29/50, 13/7, 40/78

-          İnsanlara gönderilmiştir. 22/75, 6/130

Toplumuzdaki yanlış birçok peygamber tasavvurunu anlatarak özellikle nuri Muhammed düşüncesinin yanlışlığına değinen Avar, seminerini sorulan soruları açarak son verdi.

Haber: Ayşegül Özkan

Önceki ve Sonraki Haberler