Bursa'da “Mezhebler” Konuşuldu

Bursa'da “Mezhebler” Konuşuldu

Özgür-Der Bursa Şubesi’nin düzenlemiş olduğu , “İslam Düşüncesinde Mezhebler” ana başlığı altında gerçekleştirilen aylık seminerlerin birincisi olan , “Ehl-i Sünnet” konulu seminer 17 Ekimde dernek binasında gerçekleştirildi.

Aziz Avar'ın sunduğu seminere İslam düşüncesinin oluşumu, tarihin seyri ve temel dinamikleri konuşularak başlandı. İslam düşünce ekollerinin ve fırkalarının değerlendirildiği seminerde, temel fırkaların tarihsel ortamları göz önünde bulundurularak siyasi bir zemin üzerinde şekillenmeye başladığı ve daha sonra şia, mu'tezile, mürcie, cebriye, havaric gibi ana kolların üstlendiği kelamı ve fıkhi misyonlar üzerinde duruldu.

Fırka-i Naciye ve daha sonra Eş'ari – Maturidi – Tahavi ile h.s üç yüzüncü yıllarda oluşmaya başlayan Ehl-i Sünnet tanımı ve özellikleri üzerinde duruldu. İman-Amel ilişkisi, büyük günah işleyenlerin durumu, zalim yöneticinin ve ona baş kaldırmanın caiziyeti gibi konuların fırkalara göre görüşlerinin incelendiği seminerin son kısmı, son tahlilde günümüze hitap edebilecek şekilde muhafazakarlık ve selefin kutsanması gibi konuların işlenmesiyle son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler