Kur’an’da Islah, Hasenat ve Salih Amel

Kur’an’da Islah, Hasenat ve Salih Amel

Özgür Der Bursa Şubesi, alternatif eğitim programları kapsamında düzenlediği aylık seminerlerde bu ay “Kur’an’da Islah, Hasenat ve Salih Amel” kavramlarını konuştu.

Özgür Der Bursa Şubesi, alternatif eğitim programları kapsamında düzenlediği aylık seminerlerde bu ay  "Kur'an'da  Islah, Hasenat ve Salih Amel" kavramlarını konuştu. Program Ördekli Kültür Merkezi'nde  Haksöz Dergisi Yazarı Oktay Altın'ın sunumuyla gerçekleşti.

Programın takdim konuşmasını yapan Serdar Taybova, dönem içerisinde düzenlenen seminerlerin özet değerlendirmesini yaptıktan sonra sözü Oktay Altın'a bıraktı.

Oktay Altın giriş mahiyetinde, düşünce yapımızı oluşturan kavramların ifade ettiği anlama, yaşantıyı şekillendiren özelliğine ve hayatımızdaki belirleyici değerine değindi. Kavramların, doğru bir davranış biçimi ortaya koyabilmek için doğru algılanması gerektiğini ifade etti. Ardından Kuran'ın kavramları kullanış şeklini ve semantik ilmiyle geliştirilen metotları açıkladı.

İlk olarak "Islah" kavramı üzerinde duran konuşmacı, kelimenin kök anlamı ve Kuran'da geçtiği yerler üzerinden  kavramın anlam alanını açtı. Bu bağlamda kelimenin zıt anlamını bilmenin o kelimeyi anlamada yardımcı olacağını da sözlerine ekleyen Altın ""ıslah"ın zıddı olan "ifsat"ın bozulmuşluk çürümüşlük ifade ettiğini ıslahın ise özet olarak diriliği sağlamak,bozulanı düzeltmek, sulh yani barışı tesis etmek, arayı düzeltmek gibi anlamları içerdiğini ifade etti.

Islahın en temelinde kişinin kendisini düzeltmesinin olduğu vurgusunu yapan konuşmacı, kişinin ancak kendisiyle başlattığı ve çevresine adım adım yaydığı bir bilinçlenme şekline ve mücadele tarzına dikkat çekti. Buna bağlı olarak 'İslam tarihi'ndeki ilk nesilden itibaren ıslahı yaşamlaştıran ve yükselten çizgiye öncü şahsiyetler üzerinden örnek veren konuşmacı, ıslah hareketlerinin temel özelliklerini gelenekçi ve modernist çizgiden ayrıştığı noktaları vurgulayarak anlattı.

Ardından "hasene" kelimesini, kelimenin lügat anlamı, zıt anlamı "seyyie" ve Kuran'da geçtiği yerler üzerinden açan Altın, özet olarak kelimenin iyilik ve güzellik kavramlarının ikisini birden taşıyan bir anlam alanının olduğuna dikkat çekti. Kelimenin Kuran'da "örnek","söz","aracı"  gibi kelimelere sıfat olarak kullanıldığını sözlerine ekledi. Yine anne babaya iyilik yapmanın, dünyada da ahirette de iyiliği istemenin bu kelimeyle ifade edildiğini belirtti. Ayrıca salihatla hasenatın farkına değinen konuşmacı hasenatın daha ziyade kişinin kendisiyle sınırlı olduğunu ama salihatın ise daha ziyade hem kendisine karşı hem de çevresindeki insanlara karşı sorumlulukları ifade ettiğini, bununla birlikte salihatın karşılığının direkt cennet olarak ifade edildiğini söyledi.

Son olarak "salih amel"e değinen konuşmacı  bir fiilin amel adını alması için onun iradeli ve bilinçli yapılması gerektiğini belirtti. Ardından amelin temelde salih, seyyie/kötü ve mübah olmak üzere üç boyutunun olduğunu mübahın ise güdülen amaca göre iyi ya da kötü amel sınıfına girebileceğini sözlerine ekledi.

"Yaratılışımızın Gayesi Salih Ameldir"

İman bir iddiadır,bu iddiayı temellendirecek,imanın sahici olmasını test edecek ameldir, diyen konuşmacı  Kuran'da salih amelin genellikle "iman"ın hemen ardından geldiğini, dolayısıyla iman ile  arasında et ve tırnak gibi kopmaz bir bağ olduğunu belirtti. Yaratılışımızın amacı amellerimizin sınanmasıdır diyen Altın, bizi biz kılan söylem düzeyinde kalan tutumumuz değil ortaya koyduğumuz pratikler, ameller olduğunu vurguladı. Ayrıca öncelik sıralamasında gerilerde olan bir amelin bazı şartlarda çok daha öncelikli derin ve stratejik bir amel olarak ortaya çıkabildiğini ifade eden Altın, son olarak Suriyeli muhacirlere her şekilde ensar olma örneği üzerinden salih amelin toplumsal boyutlarına değindi.

Seminer soru cevap kısmının ardından sona erdi.

oktay_altin-20150523-01.jpg

oktay_altin-20150523-02.jpg

Haber: İlyas Acar

Önceki ve Sonraki Haberler