"Yaratılış Kanunu ile Vahyin Uyumu"

"Yaratılış Kanunu ile Vahyin Uyumu"

Bursa Özgür-Der'in 2007-2008 Alternatif Eğitim Seminerleri 27.10.2007 tarihinde Hamza Türkmen'in "Yaratılış Kanunu ile Vahyin Uyumu" adlı sunumu ile başladı.

Bursa Özgür-Der'in 2007-2008 Alternatif Eğitim Seminerleri 27.10.2007 tarihinde Hamza Türkmen'in "Yaratılış Kanunu ile Vahyin Uyumu" adlı sunumu ile başladı.

Sunumunu belediyenin Merinos Nikah Salonu'nda gerçekleştiren Hamza Türkmen, insanın yaratılış gayesini ancak Yaratıcımız katından gönderilmesi gereken vahiyle çözümleyebileceğini ve bu gerekliliğin de Hz. Adem'den bu yana Rabbimiz tarafından karşılanmış olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Her insanın rüşt yaşına veya gücüne ulaştığından mutlaka hayatın öncesi, amacı ve sonrası ile ilgili temel sorular sorduğunu; bu konuda sınırlı veya derinlemesine veya geçiştirerek de olsa ulaşılan veya kavranılan cevaba göre de kimliklerin ve hayat yolunun oluştuğunu belirtildi. Konuşmacı; insan fıtratını yaratan, ona akıl nimetini veren ve hayat yolunda onu yalnız bırakmayan Rabbimizin, hayat rehberi olarak da ilk insandan bu yana aydınlık rehberi olarak tüm insanlara vahiy rehberini gönderdiğini söyledi.

Türkmen, Kur'an'dan verdiği ayet örnekleri ile Rabbimizin insanı kendisini birleme fıtratı ile yarattığını; ancak nefsine takva/iyilik ve fucur/sapıklık potansiyelini de koyduğunu ve onu hayat sınavının içine bıraktığını söyledi. Anacak Allah'ın insanları başı boş bırakmadığını, onlara aydınlık yolunu da gösterdiğini belirtti. Konuşmada ana tema olarak hayatta tevhide ve adalete yönelim fıtri bir arayış olara ifade edildi; bu arayışı uyandıran veya cevaplandıran vahyi bildirimlerin ise fıtri olan ile vahyi olanı bütünleştirenlere, insan olmanın erdemini ve mutluluğunu sağlayacağı anlatıldı.

İnsan yüzeysel veya geniş olarak, sahih veya batıl olarak kendini tanımlayarak ve hayat yolunu veya amacını belirleyerek kimliğini oluşturduğunu belirten Türkmen; yaratılış kanunumuza uygun ve bizi mutlu kılacak olan çözümleme ve tanımlananın vahiy dışı telakkilere göre ve sınırlı insan aklına göre değil, bizi yaratan ve fıtratımızı en iyi bilen Rabbimizin ilettiği vahye göre belirlenmesi gerekliliğini anlatırken, konuyu Türkiye'de ulus kimlikler inşa etmeye çalışan resmi ideolojinin gayretlerini değerlendirerek örneklendirdi.  19:00'da başlayan program iki saat sürerek 21:00'da sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler