“Cemaat-i İslami Hareketi” Tartışıldı

“Cemaat-i İslami Hareketi” Tartışıldı

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi’nde bu hafta “Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi” tartışıldı.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin "Dünyada İslami Hareket Tecrübeleri"ni konu edindiği seminerler dizisinde bu hafta "Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi" tartışıldı.

Özgür-Der Selahattin Eyyubî Konferans Salonu'nda ikincisi gerçekleştirilen seminerde, Yakup Ballı,  "Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi" konulu tebliğ sunarken, Sezgin Narin ise müzakeresini yaptı.

Seminerde, "Cemaat-i İslami Hareketi" özet olarak,  ideolojik kalkışlı bir yönelimin politik harekete dönüşmesi şeklinde tanımlandı.

HAYATI DAVASI, DAVASI HAYATI OLAN ÖNDER

Yakup Ballı, davaları uğruna ölmeyi göze alan İslami mücadelenin öncü şahsiyetlerini,  yaşadıkları şartları göz önünde bulundurmanın ve kendi şartlarımıza uyarlamamızın önemi üstünde durarak konuşmasına başladı.

Bu kısa önsözün ardından  "Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi"nin kurucusu Mevdudi'nin hayatı hakkında bilgi veren Ballı, "Mevdudi âlim, düşünür, teşkilatçı ve lider kimliğini bir arada taşıyabilen yakın tarihin şahit olduğu ender birkaç insandan biridir. İlimle dolu geçen hayatı, bitmek bilmeyen azim ve çalışkanlığı, ümmetin yaşadığı sıkıntıları merkeze alarak yazdığı eserleri; hapis, idam cezası, hastalık ve hicretle geçen 76 yıllık ömrüyle Üstad Mevdudi, hayatı ve fikirleri üzerine çokça durulması gereken bir şahsiyet, hayatı davası, davası hayatı olan bir kişiliktir. Eğer İslam'ın ya da İslami hareketin 20.yy.da ki tarihi yazılacaksa, o sayfalarda Mevdudi adı, hiç şüphesiz en göze çarpan, saygın bir yer edinecektir" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ ESERLERİ…

Mevdudi'nin Türkiyeli Müslümanların da fikri ve siyasi gelişimine önemli katkısı bulunduğuna işaret eden Ballı, buna, "Kur'an'a Göre Dört Terim", "Hilafet ve Saltanat", "İslam'a İlk Adım", "Tefhimu'l Kur'an" ve "Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı" gibi eserlerini örnek gösterdi.

İSLAM DEVLETİNİN YAPISI

Mevdudi'nin en büyük arzusunun İslam devletinin kurulması olduğunu söyleyen Ballı, bu devletin niteliklerini şu şekilde özetledi:

1-      Allah'ın egemenliğini tanıma,

2-      Peygamber'in otoritesi,

3-      Allah'ın hilafeti konumunda olması,

4-      Şura'ya dayalı olması.

GÖRÜŞLERİ…

Cemaat'in görüşleri hakkında da bilgi veren Ballı, bu görüşleri şu şekilde özetledi:

-          Kur'an ve sünnet…

-          İçtihad…

-          Mevdudi'nin yorumları…

-          İslami prensiplerin hayata geçirilmesi…

-          İslami idarenin kurulmasının hedef edinilmesi…

-          Adil şartlarda seçimlere katılma…

-          Silahlı mücadele yerine, barışçıl ve demokratik hareket tarzının benimsenmesi…

Bu görüşlerin ardından sunumun müzakeresini yapmak üzere sözü devralan alan Sezgin Narin,   "Pakistan Cemaat-i İslami Hareketi"nin "başarılı" ve "başarısız" bulduğu iki temel noktaya dikkat çekti.

CEMAAT, TEŞKİLATLANMADA BAŞARILI OLMUŞTUR

Narin, "Şüphesiz Cemaat-i İslami Hareketi'nden alacağımız çok önemli dersler vardır. Cemaat'in başarılı ve başarısız olduğu iki nokta dikkatimizi çekiyor. Cemaat, özellikle teşkilatlanma noktasında çok başarılı olmuştur. Öyle ki, mazeretsiz iki toplantıya katılmayanlar cemaatten ihraç edilmiştir. Bu sıkı disiplin birçok başarıyı beraberinde getirmiştir. Cemaat'in başarısız noktası ise, siyasi arenada olmuştur. Hareketin başarısız olmasının önemli nedeni de dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bizim de çokça dikkat etmemiz gereken bir husustur. Bizler de, yaşadığımız toplumun dilini yakalama-konuşma konusunda dikkat etmeliyiz" şeklinde konuşarak sözü tekrar Ballı'ya bıraktı.

ALINACAK DERSLER…

Son olarak, cemaatten alınacak dersler hakkında da bilgi veren Ballı, alınacak dersleri şu şekilde sıraladı:

1-      Politik arena İslami hareketler için mayınlı arazi gibidir

2-      İstişarenin olmaması despotizmi getirir

3-      Kişiye bağımlı hareketler- lidere endeksli hareketler lider olmayınca çözülür

4-      İslami hareket salt iktidar değil, kulluk eksenli olmalıdır

5-      Pragmatizm; kitleleri kazanma uğruna ilkelerden taviz verilmemelidir

6-      Toplumsal dönüşümü yukarıdan aşağıya kurgulama çabası sünnetullaha aykırıdır

7-      İslami kavramların yerine seküler kavramların kullanılması

 

Emin Altun / Islah-Haber

Önceki ve Sonraki Haberler