“Cemaatle İlişkilerde Ölçü” Konferansı

“Cemaatle İlişkilerde Ölçü” Konferansı

Özgür-Der Selahattin Eyyubi Konferans Salonunda gerçekleştirilen aylık konferanslar dizisinde bu ay, Özgür-Der genel başkanı Rıdvan Kaya, “Cemaatle İlişkilerde Ölçü” konulu sunum yaptı.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin aylık konferanslar dizisinin yedincisi yine yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Özgür-Der Selahattin Eyyubi Konferans Salonunda gerçekleştirilen aylık konferanslar dizisinde bu ay, Özgür-Der genel başkanı Rıdvan Kaya, "Cemaatle İlişkilerde Ölçü"  konulu sunum yaptı.

Eta Pektaş'ın yönettiği konferans, Nurullah Canpolat'ın okuduğu Kur'anı Kerimle başladı.

Konferansta genel olarak, cemaat, bireysellik, cemaatle olmanın zorunluluğu, cemaatle ilişkilerde yaşanan zaaflar ve bu zaafların aşılması için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

CEMAATLE OLMAK İTİKATTANDIR

Bireyselleşme tehlikesine dikkat çekip, cemaatle olmanın zorunluluğu üzerinde durarak konuşmasına başlayan Rıdvan Kaya, insanların hayatlarının her anının sistem tarafından kuşatıldığını, doğumumuzdan başlanmak üzere birey olarak yaşamanın hepimize dayatıldığını, Müslümanların ise bu kuşatmayı direnerek kırmak zorunda olduklarını,bunun da beraber hareket ederek mümkün olabileceğini söyledi.

Hakka şahitlik sorumluluğunun birlikte olup hayırlar üretmekle mümkün olabileceğini ifade eden Kaya, cemaatle olmanın itikadımızla ve imanımızla direk bir bağlantısı olduğunu kaydetti.

CEMAAT İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN ZAAFLAR

İslami endişe ve gayret sahibi insanların sayılarının küçümsenmeyecek noktalarda olmasına rağmen, İslami kimliği ilkeli ve güçlü bir tarzda temsil etme ve onu kitlelere ulaştırma noktasında bir takım tutarsızlıklara ve belirsizliklere rastlandığına dikkat çeken Kaya, bu zaafları üç temel başlıkta ele aldı:

1)  Kimlik sorunu: Biz kimiz? Ne istiyoruz? Sisteme yönelik tavrımız nasıldır? İçinde bulunduğumuz topluma nasıl bir mesaj sunuyoruz?...Gibi hayati sorulara cevabın ya verilememesi ya da muğlâk verilmesi…

2) Örgütlenme sorunu: Yapısal işleyişte kimin ne iş yaptığının belirsiz olması.  Birilerine aşırı yük yüklenilirken, birilerinin uzaktan izlemesi…

3) Politikasızlık sorunu: Plan, program, strateji, hedef vs. noktalarında net tavır geliştirememe…

NE YAPMALI?

Zaafları aşmak için yapılması gerekenler üzerinde de duran Kaya, ne yapmalı? Sorusuna şöyle cevap aradı:

·    Kimlik noktasında netleşmeliyiz: Dava ve mücadele bilinci noktalarında kararlı bir tutum geliştirilmeli ve bu konuda yoğun bir eğitim sürecine girmeliyiz.

·     Bireyselliği ve liberalizmi aşmalıyız: Yapısal ilişki içerisinde yer alan fertler olarak bencilik kokan "cemaat bana ne verdi/veriyor" sorusu değil; "ben cemaate ne verdim/veriyorum? Sorusunu öne çıkarmalıyız.

·   Kardeşlik ve dayanışmayı yaygınlaştırmalıyız: Allah için sevme gibi kavramlar ve buna ilişkin tutum ve davranışları öne çıkarmalıyız.

·   Hiyerarşi sorununu istişareyi esas alarak çözmeliyiz: İstişarenin esas alındığı bir işleyişi iddia olmaktan çıkartıp pratiğe aktarmalıyız. 

·   Adil ve dengeli işbölümünü gerçekleştirmeliyiz: Sorumluluk paylaşılmalı; az sayıda insanın üzerine çok yük binmesinin önüne geçmek için adil, dengeli ve verimli bir ilişki biçimini tesis etmeliyiz.

·  Fedakârlık ve liyakati öne çıkarmalıyız: Kurumsal açıdan liyakatin ve bireysel düzlemde ise fedakârlığın merkeze alındığı bir ilişki biçimini geliştirilmeliyiz.

·  Çevremizdeki farklılıklara müsamahakâr yaklaşmalıyız: İlkelerimizden taviz vermeden ve zıtlıklar oluşturmadan çevremizde farklı eğilimler ve talepler geliştiren kişilere karşı müsamahakâr davranmalıyız.

Önceki ve Sonraki Haberler