Diyarbakır’da "Alternatif Eğitim Dersleri" devam ediyor

Diyarbakır’da "Alternatif Eğitim Dersleri" devam ediyor

Özgür-Der Diyarbakır şubesinin "Alternatif Eğitim Dersleri" kapsamında düzenlediği programların ikincisi Cuma akşamı dernek binasında yapıldı.

Özgür-Der Diyarbakır şubesinin "Alternatif Eğitim Dersleri" kapsamında düzenlediği programların ikincisi Cuma akşamı dernek binasında yapıldı. "Hz. Peygamberin Sosyal Örnekliği " konusunun işlendiği program panel tarzında yapıldı. 

Beran IŞIK'ın yönettiği oturumda Fehmi KARAASLAN ve Yılmaz ASLAN konu ile ilgili birer tebliğ sundular.

Paneli bir giriş konuşmasıyla başlatan Beran IŞIK, "Niçin Peygamberin Örnekliği?" sorusuna verilecek cevabın bizim için önemli olduğunu, günümüz toplumuna, pratikteki tek örnekliğimiz olan Hz. Resulün,  sosyal yaşantısında ortay koyduğu davranışların örnekliği ışığında, ancak bir örneklik oluşturabileceğimizi söyleyerek sözü KARAASLANA bıraktı.

Peygamberin " Yakın Çevresiyle İlişkisi" ni anlatan KARAASLAN, Peygamberin bizim için, ne tarih sayfalarındaki bir şahsiyet ne de Allah'ın mesajını insanlara sadece aktaran bir vaiz olmadığını söyleyerek konuşmasına başladı.  Peygamberin İlahi mesajı yaşayarak- bir pratik göstererek insanlara aktaran, özelikle yakın çevresiyle somut hayata dönük kurduğu ilişkilerin,  bize ışık tuttuğu için önemli olduğunu söyledi. Zamanını programlı kullanan peygamber efendimizin ibadete, ailesine ve sosyal hayata vakit ayırdığını ve toplumun bütün kesimleriyle empatik bir ilişki kuran peygamber portresi çizdiğini belirtti. Peygamberin Herkesle yetenek ve bilgisine göre bir diyalog kurduğunu ve bu ölçüler çerçevesinde sorumluluklar yüklediğine dikkat çekti. Peygamberin asla topluma tepeden bakmadığını ve pragmatist davranmadığın dikkat çeken KARAASLAN,  Peygamberin ilahi mesajı ilkeli bir tavırla topluma götürdüğünü ve öncellikle kendi evinde hanımları ve çocuklarıyla bu mesajı yaşadığına vurgu yaptı.  Sorunlara duyarlı çözümler üreten ailenin şahitliğinin çevreye örnek olabileceğini söyledi. KARAASLAN,  Peygamberin hanımlarıyla, çocuklarıyla, gençlerle ve hatta kölelerle olan ilişkisinden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyerek sözlerini sürdürdü.

Daha sonra söz alan Yılmaz ASLAN' da " Müşrikler, Yahudiler Ve Hristyanlarla İlişkiler" bağlamında peygamber efendimizin özellikle müşriklerle olan ilişkisine değindi. Medine ve Mekke'deki dönemlerini ayırarak anlatan ASLAN, bin beşyüz kişilik Müslüman nüfusunun Medine toplumunu dönüştürdüğünü, Medine vesikasının, Hudeybiye antlaşmasının, Mekke'nin fethinde takınılan tavrın, savaşlarda ve sonrasındaki tutumların özellikle Müslüman olmayanlar üzerinde derin etkiler uyandırdığını ve tebliğ sürecini hızlandırdığını belirtti. Dürüstlük, eminlik, ilkeli duruş, yürüyen Kur'an olma, kabilelerle ilişkisinde bir hukuka dayanması, Kur'an çerçevesinde düşmanını kazanmaya dönük bir anlayışa sahip olması gibi faktörler bu ilişkileri belirleyen etkenler olduğunu söyledi .

Dinleyicilerden gelen soruların cevaplanması ardından panel sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler