Diyarbakır'da "Cezayir İslami Hareketi" Konuşuldu

Diyarbakır'da "Cezayir İslami Hareketi" Konuşuldu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin "Dünyada İslami Hareket Tecrübeleri"ni konu edindiği seminerler dizisinde bu hafta “FİS-GİA ve Cezayir İslami Hareketi” konuşuldu.

Özgür-Der Selahaddin Eyyubî Konferans Salonunda onüçüncüsü düzenlenen seminerde, Tuncay Yerlikaya, "FİS-GİA ve Cezayir İslami Hareketi" tecrübesi hakkında tebliğ sundu.

Seminerde genel olarak, siyasi, dini ve coğrafi olarak Cezayir, Cezayir'in sömürgeleştirilmesi, bu sömürüye karşı ortaya çıkan direniş, emperyalist işgalcilerin gerçekleştirdiği soykırımlar,  İslami hareketin ortaya çıkışı; teşkilatlanması, partileşmesi, fikri yapısı, silahlı mücadeleye girişmesi, Cezayir cuntasının oyunları ve giriştiği katliamlar, İslami hareketin açmazları ve kazanımları üzerinde duruldu.

Fransa'nın Cezayir İstilası İslam Devrimini Doğurdu

Cezayir'in coğrafi, etnik, dini ve mezhebi yapısı hakkında verdiği kısa bilgi ile konuşmasına başlayan Tuncay Yerlikaya, 132 yıl sürdüğünü söylediği Fransa'nın Cezayir işgali sırasında Hıristiyanlaştırma, Fransızlaştırma, cahil bırakma, fakirleştirme ve kolonizasyon politikasının acımasızca uygulandığını, Fransız ihtilalinin Cezayir istilasını doğurduğunu, Cezayir istilasının da Cezayir İslam Devrimi'ni doğurduğunu kaydetti.

Cezayir İslami Hareketi

Ulema Birliği, El Kıyam ve FİS olmak üzere üç İslami hareketin Cezayir'in tarihine damga vurduğuna dikkat Yerlikaya, Emir Abdulkadir'in öncülüğünde başlayan Cezayir İslami hareketinin; Ulema Birliği'nde; Beşir İbrahim, Tayip Ukbi ve Bin Badis'in, El Kıyam'da; Muhammed Hıdar ve Malik Bin Nebi'nin, FİS'de ise; Ali Bin Hac ve Abbasi Medeni gibi öncü şahsiyetlerin bulunduğunu söyledi.

Yerlikaya, Cezayir İslami Hareketi'nin kronolojisini ise; "Müslüman Alimler Cemiyeti 1930'da kuruldu. El kıyam cemiyeti 1964 kuruldu. Rabıtatüd - Dave 1988 yılında kuruldu. Kasım 1988'de İrşad ve Islah Cemiyeti kuruldu. Başına Müslüman Kardeşler cemaatinin Cezayir temsilcisi Mahfuz en-Nahnah (İslami Toplum Partisi) getirildi. Şubat 1989'da İslam'a Davet Birliği kuruldu. Ahmet Sahnun Mart 1989'da da Prof. Abbasi Medeni'nin liderliğinde İslami Kurtuluş Cephesi (FIS) ortaya çıktı. İslami Uyanış (Nahda) Partisi başkanlığını Abdullah Cabullah yapmaktadır."şeklinde özetledi.

İslami Selamet Cephesi

Siyasi çoğulculuğa olanak veren ve özgürlükleri genişleten yeni bir anayasa hazırlanmasının ardından İslami Selamet Partisi'nin (FIS) kurulduğunu ifade eden Yelikaya şöyle konuştu:

"FİS 6 eylül 1989 da kuruldu. İslami devlet kurmayı amaçlayan ilk siyasi partidir. Merkez karar ve yönetim kurulu 60 kişilik bir şura ekibinden oluşuyordu. Başında bir sosyoloji profesörü Abbasi Medeni bulunuyordu. FİS heterojen bir partiydi. Selefi kanat Ali Binhac ve ekibi, Cihad ( tekfir ve hikmet) akımı, Mustafa Buyali ekolü, Cez'ere ( Cezayirli akımı),      aydın kesim, Malik Bin Nebi mirasına sahiplenenler, hiçbir gruba bağlı olmayanlar, fırsatçılar ve ajanlardan oluşuyordu."

FİS'in Düşüncesi ve Hedefi

Sivil baskılar oluşturarak düzenin dayandığı temelleri sarsmayı hedefleyen FİS'in ideolojisi ve amacı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, FİS'in kendisini şu şekilde tanımladığını ifade etti:

"İslami kurtuluş cephesi bir ruhun doğurduğu harekettir. Yoksa parti meydana getirmek için bir araya gelmiş bir cemaat partisi değildir. İslami kuruluş cephesi tarihi şartların, buhranların doğurduğu ve İslam'ı çözüm olarak gören ruhun zirveleştiği harekettir. Tek parti baskısı altındaydık. Biz, İslam'ı çözüm olarak sunup 25 yıl önce temel ilkeleri belirlenmiş siyasi mücadeleye başladık. Düzeni değiştirmek, cemiyeti ıslah etmek ve kitleyi ekonomik, sosyal ve kültürel çıkmazlardan kurtarmak için bu yola koyulduk. Seçimlerde elde ettiğimiz zafer demokrasinin değil İslam'ın zaferidir. Bizim için doğrular ve yanlışlar vardır. Tüm dünyaya ilan etmek isteriz ki bizim hedefimiz belediyeler ya da eyaletler değil İslami bir millet aracılığıyla halifeliğin ve Allahın kitabı Kur'anın egemenliğinin yeniden kurulmasıdır."

Cezayir JİTEM'i, Cinayetler İşleyip GİA'ya Yıktı

FİS'in sosyal, siyasal ve ekonomik programı ile oyların % 85'ini aldığı seçimlere de değinen Yerlikaya, seçim başarısının demokrasi maskesini düşürdüğünü ve Cezayir cuntasının baskılarına tepki olarak bazı silahlı grupların ortaya çıktığını, bunların en dikkat çekeninin, cuntanın aralarına sızdığı Silahlı İslami Grup (GİA) olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Cezayir'de Türkiye'deki JİTEM yapılanmasına benzer yapılanmanın bebeklerin dahi içerisinde bulunduğu vahşi cinayetlere imza attığını, duruşuyla buna zemin hazırlayan FİS'in üzerine kolaylıkta attığını belirti. (Islah Haber)

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler