Diyarbakır'da 'Gülen Hareketi' Konuşuldu

Diyarbakır'da 'Gülen Hareketi' Konuşuldu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin seminerler dizisi “Fethullah Gülen Hareketi” konusuyla devam etti.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin bu yıl "Türkiye'de İslami Hareket Tecrübeleri"ni konu edindiği seminerler dizisinin onüçüncüsü dün akşam Özgür-Der Selahattin Eyyubî Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Cemil Yeşildağ'ın, "Fethullah Gülen Hareketi"ni irdelediği seminerde genel olarak, hareketin kendini tanımlama biçimi, hakkındaki konferanslar, saç ayakları, aşamaları, birey ve toplum ilişkileri, önerdiği insan profili, sistem, başörtüsü, laiklik, ABD, İslami hareketler ve Kürt sorununa yaklaşımları gibi genel özellikleri üzerinde duruldu.

Gülen Hareketi Kendisini Nasıl Tanımlar?

Fethullah Gülen hareketini tanımlayarak konuşmasına başlayan Yeşildağ, kendisini "Günüllüler Hareketi" olarak tanımlayan hareketi; "Fethullah Gülen ve hareketini, yüksek dozda milliyetçi ve devletçi değerleri, bir tür elitizimle bağdaştırıp, bunu dini tebliğ misyonuna adapte ederek günlük hayata geçiren bu çerçeve içinde modernist olarak nitelendirebileceğimiz bir İslami akım olarak tanımlayabiliriz. Esas olarak eğitim kurumları kuran, bunları finanse edecek iş alanlarına giren, cemaat içi dayanışmayı siyasal desteklerle pekiştirilen bu tebliğ misyonu, günlük gazete dergi ve televizyon yayınından oluşan geniş bir iletişim ağına dayanan bir harekettir. Sadece söylem ve düşünce düzeyinde kalmayan bu düşüncelerini uluslar arası ölçekte fiili bir projeye dönüştüren ve hayat bulduran bir harekettir.

Cemaat veya cemiyet kavramlarını kullanma taraftarı değiller. 'Gönüllüler hareketi' olarak tanımlanmak isterler."şeklinde tanımladı.

Fethullah Gülen'in geleneksel form içinde donanımı güçlü bir zat olduğunu ancak genel olarak Müslümanlara Kur'an'ı, Rasulullah'ı, gaybi ölçüleri, tağutu, şahitliği ve dünyayı anlamadaki asırlardan buyana zaaflarını aşacak bir Kur'an ölçüsü ve perspektifi sunamadığı tespitinde bulunan Yeşildağ, hareketin, "mezhep ve tasavvufla yoğrulmuş bir geleneği İslami esaslar olarak sunduğuna" dikkat çekti.

Hareketin Sacayakları

Hareketin sacayaklarını din, eğitim ve ekonomi olmak üzere üçe ayıran Yeşildağ, oluşturulan neslin ise hareket mensupları tarafından "Altın Nesil" olarak tanımlandığını vurguladı. Yeşildağ, "Altın Neslini"in "bilim adamları ve iş adamaları olmak üzere ikiye ayrıldığını, bunların hedefinin de "ekonomide güçlü olma, eğitimde var olabilme, medya, sermaye, bilgi ve imaj gücü" olduğunu belirtti.

Özellikleri ve Hedefi

Hareketin özellikleri ve hedefleri üzerinde de duran Yeşildağ, bunları şöyle sıraladı:

1- Türklük, Türk kavmini ve Türk Müslümanlık anlayışını merkeze alan bir yapılanma içersindedirler.

2- Gerçekte bir seçkinci kadro hareketidir.

3- Hayır, hasenat işlerini yapmakla beraber kendini sadece hayır işlerini organize etmekle sınırlamaz.

4- Kadrolarına katılabilecek nitelikteki kalifiye insanları içeren elit okullar açıp, devlet yönetimi üzerinde etkili olacak kadrolar yetiştirme hedefini güden uzun vadeli değişimi hedeflerler.

5- Tezler oluştururken deliller daha çok Türk tarihinden veya Türk âlimlerinden verilir.

6- Organize edilen yaz kampları ile taban yetiştirilir ve disipline edilmeye çalışılır.

7- Sürekli aksiyon halinde olma prensibine sahiptirler.

8- Her kişi küçükte olsa kendi niteliğine uygun çabalara sürüklenir ve bu çabalar iyi bir organizasyon ile büyük çabalara dönüşür.

9- Konjöktörü takip eden ve ona göre hareket eden bir anlayışa sahiptirler.

10- Önce insan gücü (eğitimci-rehber) ile sonra basın yayın v.b imkânları ile hareket ederek aksiyon oluştururlar.

11- Kendilerine farklı bakanlara, eleştirenlere, suçlayanları dinlemek cevap vermek yerine yapmamız gerekenlerle uğraşalım şiarıyla hareket eden ve bu yüzden de yol alabilen bir harekettir.

12- Sistemle çatışmamaya azami dikkat gösterirler.

13- Devlet içinde göçlü olmak için güçlü bir taban yetiştirmeyi hedefler.

14- Hareketin tutunup yayılmasında ve olgunlaşmasında sohbet kültürünün yeri büyüktür. Sohbet kültüründe daha çok nasihat -duygusallık- güdüleme önemli yer tutar.

Önceki ve Sonraki Haberler