Hukuksuz gözaltında bir yıl doldu!

Hukuksuz gözaltında bir yıl doldu!

Tutsaklıklarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala serbest bırakılmayan, mahkemeye dahi çıkarılmayan Metin Demir, Hasip Yokuş ve Mustafa Eğilli ile ilgili olarak Özgür-Der Diyarbakır şubesinde bir basın açıklaması yapıldı.

Tutsaklıklarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala serbest bırakılmayan, mahkemeye dahi çıkarılmayan Metin Demir, Hasip Yokuş ve Mustafa Eğilli ile ilgili olarak Özgür-Der Diyarbakır şubesinde bir basın açıklaması yapıldı.

Özgür-Der Diyarbakır şubesinde yapılan açıklamaya Mazlumder ve İnsan Hakları Derneğinin Diyarbakır şubeleri de katıldı.

Saat 12.00'de yapılan açıklamaya mağdurların aileleri ile yakınları da hazır bulundu.

Basın açıklamasında önce Hasip Yokuş'un eşi Mehyet Yokuş söz alarak; "Eşim Hasip ve arkadaşları Metin ve Mustafa'nın Kürdistan bölge hükümeti güvenlik güçleri tarafından haksızca gözaltına alınmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen her hangi bir resmi açıklama yapılmamış ve yargılama süreci başlatılmamıştır. Eşim ve arkadaşları ile bizlerin mağduriyetlerinin artmaması için derhal Kürdistan bölge hükümetinden bu haksız tutuklamaya son vermelerini talep ediyoruz." Dedi.

İHD Diyarbakır şube başkanı Ali Akıncı ise haksız tutuklamaların derhal son verilmesini ve bu kişiler için hukukî sürecin başlatılmasını talep ederek "Eğer haksızlarsa yargılansınlar ve cezalandırılsınlar suçsuz ise de serbest bırakılsınlar" dedi. Akıncı, Kürt bölge hükümetini evrensel insan hakları normlarını dikkate almaya çağırdı.

Mazlumder Diyarbakır şube başkanı Av. Nesip Yıldırım ise konuşmasında şunları ifade etti. "Irak Kürdistan federe yönetimini hukuk devleti kurallarına uymaya çağırmaktayım. Metin Demir ve arkadaşlarının bir yıldır gözaltında bulunması ve hukukî haklarından faydalandırılmaması bir hukuk ayıbıdır. Güvenlik kaygısıyla yapılan uygulamalar abartılmıştır ve bu gidişat gelecekte şekillenecek yönetimin meşruluğunun tartışılmasına yol açacaktır. Kürt yönetimini hukuk normlarına göre hareket etmeye ve bu haksız tutuklamalara son vermeye çağırıyoruz.

Daha sonra ise Özgür-Der şube başkanı Serdar Bülent Yılmaz kurumların ortak açıklamasını okudu.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır.

Basına ve kamuoyuna

HUKUKSUZ GÖZALTINDA BİR YIL DOLDU!

METİN DEMİR, HASİP YOKUŞ VE MUSTAFA EĞİLLİ SERBEST BIRAKILMALIDIR!

1 Haziran 2006 tarihinde, Metin Demir'in, Habur (İbrahim Halil) sınır kapısında Irak Kürt bölgesi güvenlik güçlerince gözaltına alınışının üzerinden tam bir yıl geçti. Hasip Yokuş ve Mustafa Eğilli'nin gözaltına alınışının ise üzerinden on bir aydan fazla bir süre geçti.

Daha önceki açıklamalarda da ifade edildiği üzere her üç kişi de ilk defa gittikleri Irak'a normal / yasal yollarla, pasaportlarıyla giriş yapmışlardır. Ne Türkiye'de ne de başka bir yerde her hangi bir suçtan aranıyor değillerdir. Gidiş amaçları sosyal ve siyasal gözlemler yapmak ve bu bağlamda Iraklı yetkililerle görüşmektir. Bölgeye randevulu gidilmiştir. Her üç kişi de bölgede tanınan insanlardır.

Gözaltının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen her üç kişi de mahkemeye çıkarılmadıkları gibi, niçin gözaltına alındıkları, üzerlerine atılı suçun ne olduğu, ne zaman serbest bırakılacakları hakkında ailelere bilgi de verilmemektedir. Suçlamanın şu ana kadar somut hiçbir dayanağının olmadığı görülmüştür. Bu amaçla bölgeye giden insan hakları kuruluşları ile başkaca kişi ve kurumların tüm çabaları sonuçsuz kalmıştır.

Uluslararası sözleşmelerde kişilere tanınan temel hak ve özgürlüklerden olan;

-        Haksız yere gözaltına alınmama hakkı,

-        Kişi hürriyetinden mahrum bırakılmama hakkı ve derhal serbest bırakılma hakkı,

-        Yakalanma sırasında yakınlarına haber verilme hakkı,

-        Uzun gözaltına tabi tutulmama hakkı,

-        Yakalama esnasında veya gözaltı ve sonrasında hâkim ve savcı denetimine tabi olma, en kısa sürede hâkim karşısına çıkarılma, bir avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkı,

-        Suçsuzluluğu sabit oluncaya kadar suçsuz sayılma hakkı,

-        Adil yargılanma haklarına riayet etmeleri gerektiğini bildiririz.

Bu açılardan bakıldığında bu durum tarafımızca açık bir hukuksuzluk olarak değerlendirilmektedir.

Geçen süre zarfında gerek bu kişiler, gerekse aileleri ve yakınları hem maddi hem de manevi açılardan mağdur olmuşlardır. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Bizler aşağıda isimleri yazılı olan kurumlar olarak Kürdistan bölge hükümetinden, suçsuzluğuna inandığımız bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye dış işleri bakanlığını ise konunun üzerinde daha hassasiyetle durması ve gerekli girişimleri ivedilikle gerçekleştirmesi için göreve çağırıyoruz.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler