Irkçı Kemalist Dayatmalara İtiraz Ediyoruz!

Irkçı Kemalist Dayatmalara İtiraz Ediyoruz!

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, Danıştay’ın “And” dayatmasını geri döndüren kararını bir basın açıklaması yaparak protesto etti.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi Danıştay'ın ırkçı "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek binasında yapılan basın açıklamasını Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan okudu.

Açıklamanın tam metni:

Irkçı Kemalist Dayatmalara İtiraz Ediyoruz!

Resmi ideolojinin günlük ritüellerinden biri olan ve geçen dönemler zarfında çocuklarımıza zorla okutulan andımız ilkelliği dün itibariyle Danıştay 8. dairesinin aldığı bir kararla tekrar ülke gündemine girmiş bulunmaktadır. Olayın sıcaklığı devam ederken iktidarın bu konuda ne diyeceği ve yeni milli eğitim bakanının tepkisi bizler için merak konusudur. Çünkü tekrardan halka dayatılan ırkçı ve zorba bir kararla karşı karşıyayız.

Bizce alınan bu kararın zamanlaması ve gerekçeleri manidar olmakla beraber, asıl sorgulanması gereken şeyin bu ülkede geçici yönetmeliklerle uygulanan kanunların sadece konjonktürel geçişler için bir malzeme olduğu gerçeğidir. Yasalarla güvence altına alınmayan bu ve benzeri düzenlemelerin siyasal dengeler değişince tekrardan dayatılacağı gün gibi aşikâr olmuştur. İlerleyen zamanlarda başörtüsü meselesinde de benzer şeyler yaşarsak artık şaşırmayacağız. Çünkü başörtüsü kararı da yönetmeliklerle düzenlenen bir nitelik taşıyor.

Kemalist dayatmaların en bariz örneği olan andımız saçmalığını kabullenmek ve sessiz kalmak mümkün değildir. Bizler her sabah çocuklarımıza zorla okutulacak olan Türkçülüğe ve Kemalizm'e biat törenini asla kabul etmeyeceğiz. Bu uygulamanın ne bilimle, ne ahlakla, ne de vatanseverlikle alakası yoktur. Faşist ülkelerde örneklerine rastlanan bu tür uygulamalar ilkel kutsayıcı anlayışın günümüz tezahürleridir. Sözüm ona bilimi aklı ve özgür düşünceyi dillerine dolayan Kemalistlerin bu gibi uygulamalardan vazgeçmek istememeleri ironik olmakla beraber düşündürücüdür. Çünkü resmi ideoloji Kemalizm'in işaretlerinin görülmediği, konuşulmadığı ve unutulduğu gerçeği bu güruhun en büyük korkusu olmaya başlamıştır.  Bundan dolayıdır ki kendilerine tekrardan alanlar açarak var olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu var olma çabalarını ideolojik dayatmalarla bizlerin çocukları üzerinde uygulamalarına asla rıza göstermeyeceğiz. Çünkü bu ülkede Kemalizm'e ve Türkçülüğe inanmayan milyonlarca insan vardır. Bizler dinde bile zorlamanın olmadığına inanan bir dine mensup insanlar olarak bu ilkelliğin zorla nesillerimiz üzerinden uygulanmasına karşı çıkıyoruz ve her zaman karşı çıkacağız.

Öte yandan geçmiş dönemlerde bu gibi uygulamalara karşı çıkan ve yönetmeliklerle de olsa uygulamadan kaldıran iktidarın bu yargı kararını ve vesayetini kabul etmeyeceğini umarız. İktidar derhal harekete geçmeli ve alınan bu saçma karara dur demelidir. Zira bu saatten sonra kimsenin sığınacağı bir mazereti yoktur.

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı

Süleyman Nazlıcan

1465.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler