'İslami Hareketin Kazanım ve Eksikleri'

'İslami Hareketin Kazanım ve Eksikleri'

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin bu yıl "Türkiye'de İslami Hareketler Tecrübeleri" üst başlığı altında gerçekleştirilen seminerler dizisinde son olarak "İslami Hareketin Kazanımları ve Eksiklikleri" konusu ele alındı.

Özgür-Der Selahattin Eyyubî Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde Abdulhakim Beyazyüz: "İslami Hareketin Kazanımları ve Eksiklikleri" başlığı altında; dünden günümüze kazanımlar ve eksiklikler, bugün itibariyle İslami hareketin durumu ve varılması gereken hedefler üzerinde durdu.

İslami hareketten kasıt?

"Türkiye'de İslami Hareketler Tecrübeleri" üst başlığına açıklık getirerek konuşmasına başlayan Beyazyüz, bununla; kendisini sadece Müslüman üst kimliğiyle tanımlayan ve "İslamcı" denilen kesimi kast ettiklerini kaydetti.

Gelinen noktada İslami hareketin durumu ve varılması gereken hedefleri üzerinde duran Beyazyüz, eksikleri ulaşılması gereken hedefleri; bilgi, ibadi ve ahlaki boyut, siyasal ve sosyal şahitlik, davet, teşkilatlanma, vahdet, ekonomik ve cihad başlıkları altında açtı.

"Yaşadığımız toplumu ve dünyayı tanımalıyız"

İslami hareketin eğitim-bilgi düzeyini değerlendiren Beyazyüz, İslami hareketin öncü kadrosunun İslami ilimlerle mücehhez olmanın yanı sıra, dünyayı ve yaşadığımız toplumu tanımasının ve bu konular üzerinde ihtisas yapmanın zorunluluk olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

1. Öncü kadro içerisinde bulunanların gücü oranında Arapçaya vakıf olması…

2. Usulde Kur'an'ın öne çıkarılması ve deklare edilmesi…

3. Çeşitli alanlarda ve yeterli oranda, İslami ilimlerde mütehasıslaşma…

4. Ulaşılıp kabul edilen usulu fıkıh, usulu hadis, usulu tefsir ışığında eserler vererek çevrenin aydınlatılmasının sağlanması.

5. Yaşadığımız dünya ve toplum bilgisi…

6. Belli alanlarda ihtisaslaşma…

Sosyal ve siyasal şahitliğin önemi:

Beyazyüz, sosyal ve siyasal anlamda iyi bir bilince ulaşmanın ve İslami kimlikle beraber; Kürt sorunu, emek, paylaşım, ahlak, çevre, eğitim vb. toplumsal meseleleri kavramanın ve bu konulardaki şahitliğin yerine getirilmesinin önemi üzerinde de durdu.

Müslümanların içinde siyasal alanın önemini kavrayamayan ciddi bir kesimin varlığının yarattığı sıkıntılara dikkat çeken konuşmacı, bu hususun aşılması için yapılması gerekenleri; İslami dilin korunması, kitle iletişim araçlarının kullanılması, siyasal olayları tahlil edecek kadronun yetiştirilmesi, cahili sistemden ayrışma ve bağımsızlığın korunması ve toplumun umudu olunabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Vahdetin önemi ve önündeki engeller…

Beyazyüz'ün hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri de vahdetti. Önceki yıllarla kıyaslandığında vahdet noktasında olumlu bazı gelişmelerin baş gösterdiğine işaret eden Beyazyüz, istenilen bütünleşmenin sağlanması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

· Lider kadrosunun takva eksikliğinin sonucu olarak oluşan hastalıklar…

· Bakış açıların darlığı/takdir ve değerlendirme eksikliği…

· İletişim eksikliği…

· Hizipçilik…

· Geçmiş Yapıların olumsuz etkisi…

· Farklı kültür ve coğrafyaların etkisinde kalma…

· Ben'e dönüşen biz merkezcilik…

· Yenilenememe eksikliği…

· Değişik kesimleri çekecek düzeyde bir örneklik ve başarıyı yakalayamama...

Önceki ve Sonraki Haberler