KİAP’ın “Anadil Çalıştayı” Sonuçlandı

KİAP’ın “Anadil Çalıştayı” Sonuçlandı

Kardeşlik İçin Adalet Platformu (KİAP), Şanlıurfa’da Kürt Sorununda Anadil meselesini masaya yatırdı.

Kürdistan'da faaliyet yürüten İslami kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik İçin Adalet Platformu (KİAP), ikinci toplantısını Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Kürt Sorununda Anadil meselesinin masaya yatırıldığı çalıştayın sonuç bildirgesinde, dillerin ve renklerin Allah'ın ayeti olduğunun altı çizilerek, anadilin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

KİAP olarak tartışmada hakem değil taraf olduklarının deklare edildiği sonuç bildirgesinde varılan sonuç şu şekilde özetlendi:

 

ANADİL ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

"Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır." (Rum Suresi 22)

İnsanlık ailesinin anlaşabilmesinin en önemli unsuru olan diller yukarıda zikredilen ayette buyrulduğu gibi Allah'ın mucizelerindendir. Farklı kavimler gibi farklı diller de yaşamın fıtri gerçeklerinden biridir ve Allah tarafından yaratılmış olmanın saygınlığını taşımaktadır.

Bu sebeple bütün dillerde olduğu gibi Kürt dilinin de bu saygınlığı hak ettiği bir hakikattir ve her alanda bu saygınlığına yakışır bir şekilde muamele görmelidir.

Bu temel espriden hareketle;

Bizler her konuda olduğu gibi Kürt sorunu ve dil meselesine de İslami ve dolayısıyla insani bir bakışla yaklaşıyor ve ilkesel bir değer atfediyoruz. Bizler bu tartışmada hakem değil taraf olduğumuzu deklare ediyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada vardığımız sonuçlar şöyledir:

1.  Kürtçe hayatın tüm alanlarında serbestçe kullanılmalıdır.

2.  Kamusal alanın tamamında Kürtçenin kullanılabilmesi önündeki kısıtlayıcı yasalar kaldırılmalıdır.

3. Kamusal alanda Kürtçenin kullanılması, Kürtçe açısından hayatidir. Çünkü kamusal alan günümüz şartlarında yaşamın çok önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla bir dilin bu denli geniş bir alanda kullanılamaması demek o dilin yavaş yavaş ölmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle her dil günümüzde devlet korumasına muhtaçtır.

4. Anadil Kürt sorununun temel konusu olup, bu sorun çözülmeden Kürt sorunu çözülemez.

5.  Anadilde eğitim hiçbir koşulda vazgeçilemez bir haktır.

6. Resmi dilin Türkçe olması devlet için bir tabu olsa da, dünyada onlarca devlet birden çok resmi dile sahiptir ve bundan dolayı bir sorunla karşılaşmamaktadırlar.

7.  Anadilde eğitim için gerekli teknik yapıyı kurma devletin görevidir. Anadil talebinde bulunanların bu hususta teknik çözümler geliştirmek gibi bir sorumlulukları yoktur.

8. Kürtçenin yazı dili olarak kullanılmasının önündeki engellerden biri olan X, Q, W harfleri üzerindeki Kürtçeye has yasak kalkmalıdır.

9. Belediyelerin ve valiliklerin çok dilli hizmetinin önü açılmalıdır.

10. Kürtlerin yoğun yaşadığı illerdeki camilerde vaaz ve hutbelerde Kürt dili kullanılabilmelidir.

11.  Resmi kurumlarda Kürtçe tercüman bulundurulmalıdır.

12.  Anadilde savunma hakkı temel bir haktır.

13. Kürtçe serbestisi yasal bir statüye kavuşturulmalıdır.

14.  Kürt dili, yayından neşriyata, resmi hizmetlerden özel hizmetlere kadar özgür olmalıdır.

15. Kürt illerinde faaliyet gösteren kurumlar olarak Kürtçeyi her alanda serbest bırakmayan ve Kürtçeyi eğitim dili yapmayan bir çözümü kabul etmemiz mümkün değildir.

16. Anadil konusunda dile getirdiğimiz hususlar sadece Kürtçe ile ilgili değil her dil için geçerlidir.

17.  Tüm bunların yanı sıra anadilde eğitimin içeriği ve niteliği de bu sorundan bağımsız olarak hayati öneme sahiptir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

KATILIMCI KURUMLAR

1. AB-I HAYAT DERNEĞİ (ELAZIĞ)

2. AĞRI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

3.  AKABE-DER (NORŞİN)

4.  ATMANLAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (ŞANLIURFA)

5.  AY-DER (DİYARBAKIR)

6.  BAHÇESARAY DER (VAN)

7.  BAYINDIR MEMUR SEN (DİYARBAKIR)

8.  BAŞAK-DER (ERCİŞ)

9.  BEY-DER (BATMAN)

10.BİLGİ VE HİKMET DERNEĞİ (ADIYAMAN)

11.BİNYAR (BİNGÖL)

12.BÜLBÜLZADE VAKFI (GAZİANTEP)

13.DİCLE FIRAT DİYALOG GRUBU (DİYARBAKIR)

14.DİYARBAKIR İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

15.DİYARBAKIR DÜŞÜNCE OKULU

16.DİN BİR SEN (ŞANLIURFA)    

17.DOSTELİ DERNEĞİ (VAN)

18.EĞİTİM BİR SEN (VİRANŞEHİR)

19.ERDEM-DER MALAZGİRT ŞUBESİ

20.ERDEM-DER (VAN)

21.GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ (VAN)

22.GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ (ADIYAMAN)

23.GÖNÜL KÖPRÜSÜ DERNEĞİ (DİYARBAKIR)

24.HAK-DER (KARAKOÇAN)

25.HASKÖY DERNEĞİ (HASKÖY / MUŞ)

26.HASTA HAKLARI KORUMA DERNEĞİ (ŞANLIURFA)

27.HAYAT-DER (DİYARBAKIR)

28.HUDER (ELAZIĞ)

29.HÜR AKADEMİYA DERNEĞİ (BİTLİS)

30.ISLAH HAREKETİ (DİYARBAKIR)

31.İHH (ŞANLIURFA)

32.İHVAN-DER (DİYARBAKIR)

33.İLİM VE İRFAN DERNEĞİ (VAN)

34.İNSAN-DER (DİYARBAKIR)

35.İNSAN-DER (VAN)

36.İNSAN VE ERDEM DERNEĞİ (DİYARBAKIR)

37.KALEM-DER (ELAZIĞ)

38.KALEM-DER (ŞANLIURFA)

39.KARDELENLER DERNEĞİ (VAN)

40.MARİFET-DER (BİNGÖL)

41.MAZLUMDER VAN ŞUBESİ

42.MAZLUMDER AĞRI ŞUBESİ

43. MEŞALE DERNEĞİ (MALATYA)

44.ÖĞ-DER (DİYARBAKIR)

45.ÖZGÜR-DER BATMAN ŞUBESİ

46.ÖZGÜR-DER DİYARBAKIR ŞUBESİ

47.ÖZGÜR-DER SİVEREK ŞUBESİ

48.ÖZGÜR-DER TATVAN ŞUBESİ

49.ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (BATMAN)

50.ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (DİYARBAKIR)

51.ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (TATVAN)

52.ÖZGÜR YAŞAM DERNEĞİ (HAKKARİ)

53.RADYO MEDYA (ŞANLIURFA)

54.RUHA DER (ŞANLIURFA)

55.ŞAFAK-DER (DİYARBAKIR)

56.ŞAFAK-DER (ERCİŞ)

57.ŞANLIURFA İNSAN-DER

58.ŞANLIURFA İNSAN-DER TOKİ ŞUBESİ

59.TATVAN İNSANİ HAKLAR EĞİTİM VE YARDIM DERNEĞİ

60.UMUT IŞIĞI DERNEĞİ (VAN)

61.VERENEL DERNEĞİ(VAN)

62.VİMDER (VAN)

63.VAKFİYAD (VAN)

64.VAKIF KİTAP SARAYI (VAN)

65.VİRANŞEHİR DERNEĞİ

66.VİYAN-DER (VAN)

 

 

<:o:p><:o:p>

<::o:p><::o:p> 

<:::o:p><:::o:p>

Önceki ve Sonraki Haberler