Özgür-Der Ağustos 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Ağustos 2010 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, her aya ait insan hakları ihlallerini tespit edip yayınlamaya devam ediyor. İşte Ağustos 2010'a ait hak ihlalleri raporu ve değerlendirme:

TEMMUZ 2010 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

Hacı Oruç'un Katili Kapitalizmin Ta Kendisidir

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Hacı Oruç isimli vatandaşın iftardan evvel sofrasına koyacak yemeğinin bulunmaması ve çabalamasına rağmen gideremediği yoksulluk sorunu nedeniyle intihar etmesi, kapitalizmin ekonomik temelde toplumda yol açtığı tahribatın ne yazık ki çok acı bir sonucu olarak ifadesini bulmaktadır. Tüketimi kutsallaştıran ve emeği sömüren bir sistemi dayatan kapitalist ekonomik model, bir yandan yoksulluğu, açlığı derinleştirirken öte taraftan insani tüm değerleri de yerle bir etmektedir. Yardımlaşma, paylaşım, emeğin karşılığının hakkıyla ödenmesi, sömürmeme gibi anlayışlar; kapitalizmin bütün alanlarda kutsal bir algıya dönüşmesi nedeniyle yok olmak üzeredir ve bu durum ciddi bir sosyal ifsadı da beraberinde getirmektedir.

İnsanı değil de, insanın tüketimini; isteklerin ve arzuların doyumunu amaçlayan bu sistemden her yönüyle benzer birçok hukuksuzluk doğmakta, insanların kahir ekseriyeti bu adaletsiz ekonomik dayatma nedeniyle yokluğun pençesinde kıvranmaktadır. Hacı Oruç'un intiharı ne ilktir ve ne de son olacaktır. Toplumu asırlardır dönüştüren kapitalist dünya görüşüyle hesaplaşılmadıkça, istenmeyen bu gibi hadiseler sıklıkla gündeme gelecek, ekonomik temelde toplumsal kutuplaşma daha ileri boyuta taşınacaktır.

Aziz Tan'ı Katli, İnsanlığın Katlidir

BDP'nin boykot propagandası, farklı düşünen kesimlere karşı baskı ve tehdit eşliğinde bir güç gösterisiyle paralel yürütüldü. Bununla birlikte silahlı Kürt hareketinin de boykotun yaygın destek görmesi amacıyla benzer bir toplumsal baskı ve tehdit söylemine yönelmesi ve kimi fiili girişimlerde bulunması ise bazı ihlallere yol açmıştır. Bu bağlamda Hakkâri'de imamlık yapan Aziz Tan'ın sokakta sahur vakti öldürülmesi ve bu kişinin referandumda PKK aleyhine çalışması nedeniyle daha evvel PKK'liler tarafından açıkça tehdit edildiği iddiası, bu cinayette gözleri PKK'ye çevirmiş ve PKK yetkilileri de bu cinayeti inkâr etmemiştir.

Cinayeti kim işlemiş olursa olsun yaşam hakkının ihlali anlamına gelen bu saldırının kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. İnsanların farklı düşüncelerde bulunması, muhalif olmaları nedeniyle gücü elinde bulunduranlar tarafından tehdit, baskı, korkutma ve fiili şiddet uygulamalarına maruz kalmaları asla kabul edilemezdir. Ayrıca bu tutum statükonun ta kendisi olduğu için şiddetle eleştirilmesi gereken bir durumdur. Bu vesileyle Aziz Tan'ı katledenler, muhalif düşüncelere tahammülü olmayan, statükolarının devam etmelerini isteyen insanlık düşmanlarıdır.

Cezaevlerinde Yaşanan İhlaller Dinmek Bilmiyor

Her ay ihlal bilançosunda cezaevleriyle ilgili olarak onlarca hak ihlali haberlerini paylaşmaktayız. Özgürlüklerin önünün açıldığının iddia edildiği bu ülkede, birçok cezaevinde, özellikle siyasi mahkûmlara yönelik insanlık dışı uygulamalar tüm yoğunluğuyla devam etmektedir. Bu ayki bilançomuzda da bu durumla ilgili fazlaca haber bulunmaktadır. Hasta mahkûmlar, adli tıbbın "katı" bürokrasisi bahane edilerek cezaevlerinde ölüme terk edilmekte ve birçoğu son anlarını aileleriyle birlikte geçirme hakkından mahrum bırakılmaktadır. Ayrıca çoğu cezaevinde gardiyanların keyfi uygulamaları nedeniyle mahkûmların temel hakları gasp edilmektedir. Mahkûmlar sürgün edilmekte, ailelerinin ikamet ettikleri merkezlerden çok uzak yerlere gönderilerek, aileleriyle görüşmelerinin olanağı ortadan kaldırılmaktadır. Keyfi hücre cezalarıyla mahkûmlar sindirilmeye çalışılmaktadır. Kelepçeyle muayene edilmeleri hususunda baskılara maruz kalmakta, hasta mahremiyeti ilkesi mahkûmlar söz konusu olunca asla göz önünde tutulmamaktadır.

Bu örnekleri artırabiliriz fakat cezaevlerinde yaşanan ihlallerle ilgili aylık raporlarımızda maalesef ki fazlasıyla haber bulunmaktadır. Netice itibariyle çok boyutlu sindirme politikaları birçok cezaevi tarafından sistematik olarak uygulanmakta ve bu konuyu bir şekilde kamuoyuyla paylaşan mahkûmlar en ağır baskılara maruz kalmaktadır. Adalet bakanlığı, devletin elinde tutulan mahkûmların tüm haklarını korumakla mükelleftir. Mahkûmların haklarının ihlaliyle ilgili tüm konular, bakanlık tarafından hassasiyetle takip edilmeli, sorumluları cezalandırılmalıdır.

Muhalif Basın Susturulmak İsteniyor

Sistem, muhalif basın üzerinde bir baskı unsuru olarak yargı gücünü kullanmayı sürdürüyor. Hem Kürt sorununu gündemleştiren ve bu konularla ilgili özellikle Kürtçe çıkan gazeteler hem de İslami duyarlılığa sahip olan, darbecilerle ve militarist odaklarla hesaplaşan haberleri yayınlayan gazeteler, sistemin baskıcı tutumuyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Ağustos ayı içinde; Azadiya Welat Gazetesi 'PKK propagandası yaptığı iddiasıyla' bir kez daha kapatıldı ve yine Kürtçe yayın yapan Rojev Gazetesi de aynı gerekçelerle kapatılarak basın özgürlüğü ihlal edilmiş oldu. Bununla birlikte sürekli biçimde yargı tarafından baskıya maruz bırakılan Vakit Gazetesi hakkında, bir yandan nice hukuksuzluklarla adı anılan HSYK tarafından yapılan şikâyetler ve öte yandan MİT'in de ayrıca başvuru yapması sonucu "kişileri terör örgütlerine hedef göstermek" nedeniyle yeni bir dava açılmıştır. Ayrıca gazeteciler ve yazarlarla ilgili açılan davaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Basının susturulmaya çalışılması, haber alma ve basın özgürlüğünün ihlali ve buna "hukuki kılıf uydurma" çabası, bu ülkenin hukuk devleti değil de egemenlerin kanun devleti olduğunun açık göstergesidir.

Dörtyol'da Provakasyonu Ergenekon Ürünüdür

Temel insan haklarıyla ilgili bir çok hukuksuzluğun süreklilik arz etmesinin en önemli nedenlerinden biri militarizmin her yönüyle bu topraklarda kök salması olarak görülebilir. Militarizmin hakim olduğu bir ülkede hukukun işler olması söz konusu değildir. Bu yönüyle Hatay Dörtyol'da Kürtlere yönelik saldırıların arkasında yatan karanlığın da kandan ve kaostan beslenen militarist odaklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Provakasyonları önceden planlayan ve toplumu kışkırtanların, derin yapılarla ilgisi tespit edildi ve bir Kürt-Türk çatışmasının temelinin atılmak istendiği belgelerle birlikte bariz biçimde ortaya çıktı. Ergenekon yapılanmasının üstüne gidilmesine rağmen, bu terör çetesi her fırsatta toplumu kargaşaya sürükleyen, kutuplaşmaları artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplumsal barışı esas alan bir hukuk düzeni tesis edilmekçe, bu çetelerin ve örgütlenmelerin palazlanmaları, istedikleri at koşturmaları son bulmayacaktır.

Özgür-Der'e Açılan Dava Hukukun Katledilmesi Anlamına Gelmektedir

Derneğimizin genel merkezi hakkında geçen ay Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan dava, yargının ibretlik halini açıkça gözler önüne sermiştir. Açılan dava; Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in aralarında bulunduğu 10 sanık ile Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Korgeneral Engin Alan ile Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin de aralarında bulunduğu 14 sanığın tahliye edilmesini eleştiren basın açıklamasına yöneliktir. Mahkeme, Özgür-Der'in basın açıklamasını yayınlayan Vakit gazetesini ihmal etmeyip ona da dava açmıştır.

Camileri havaya uçurmak isteyenler, insanları tek tek fişleyenler, hukuku uygulaması gerekirken terör örgütlerine hizmet edenler, çocukları deniz altılarını patlatmak suretiyle katletmeyi planlayanlar, kanlı iktidarlarını perçinlemek için komşu ülkelerle savaş çıkarmayı bile göze alanları serbest bırakmanın eleştirilemediği bir hukuk düzeni, kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün son hali hüviyetindedir. Bu korkunç planları düzenleyenleri korumaya yönelik olarak hukukun katledilmesinin vahameti bir yana dursun, hukuk dışı salıvermelerin eleştirilmesinin yargılanma konusu edilmesi, yargı bürokrasisinin açıkça militer güçlerin egemenliğine teslim olduklarının açık bir ilanı olmuştur. Zulme karşı direnerek ve sözünü esirgemeden ifade eden, şahitliğin gereği olan sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Özgür-Der'e açılan bu dava düşünceyi ifadenin önüne ket vurma anlamında bir insan hakkı ihlalidir.

 

AĞUSTOS 2010 HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

YAŞAM HAKKI

Hasankeyf'te Şüpheli Patlama: 4 Ölü

Batman'ın Hasankeyf İlçesi karayolundaki Meymuniye boğazında bulunan Güney Raman petrol sahasında patlama meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Güney Raman petrol sahasında yangın çıktığını gören kapatılan HEP'in Batman İl Başkanı Salih Özdemir, İHD eski Yöneticisi Sadi Özdemir, İHD Batman eski Şube Başkanı Sedat Özevi ve Sıtkı Özdemir, yangını söndürmek için köy yolundan yangın bölgesine gitmek istedi. 4 kişinin bulunduğu aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada kardeş olan, Salih Özdemir, Sadi Özdemir ve Sıtkı Özdemir ile İHD Batman eski Şube Başkanı Sedat Özevi yaşamını yitirdi. (islahhaber.com - 1 Ağustos)

Petrol Boru Hattına Saldırı: 2 Ölü

Şırnak İdil'de petrol boru hattının PKK tarafından patlatıldığı iddia edildi. Patlama esnasında yoldan geçen bir araçta bulunan Tacettin Demir ve İslam Demir yanarak hayatın kaybetti. (islahhaber.com - 11 Ağustos)

İftarda Yemek Olmayınca İntihar Etti

Silvan'da Hacı Oruç, iftar açmak için geldiği evinde eşinin, "Yemek yapacak bir şey yoktu" demesi üzerine kendini astı. (islahhaber.com - 19 Ağustos)

Hrant Dink Cinayeti Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ihmali olup olmadığını soruşturmak için istediği izin talebine olumsuz yanıt verildi. Savcılığın soruşturma talebi Başbakanlık tarafından önce MİT Müsteşarlığı'na iletildi ve konuyla ilgili görüş soruldu. MİT'ten verilen yanıtta, "Hrant Dink cinayetiyle ilgili elimizde bilgi ve belge yok" denildi. Başbakan Erdoğan, savcılığın talebini Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'ne inceletti. Uzmanlardan biri, "soruşturma izni verilsin" derken, diğeri, "verilmesin" yönünde görüş belirtti. Yapılan son değerlendirmede, Operasyon Başkanı ve daha üstündeki MİT mensuplarına soruşturma izni verilmedi. (Radikal - 23 Ağustos)

Adli Tıp Uzmanı Biçer: Ceylan Korunmaya Çalışırken Vuruldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde taburdan atılan patlayıcıyla öldürülen Ceylan Önkol ile ilgili ilk bağımsız raporu hazırlayan Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Biçer, 'Önkol tahra ile patlayıcıya vurmadı; kendini savunma pozisyonundayken öldü. Jandarma ve polis raporları eksik ve hatalı'' dedi. (DİHA - 25 Ağustos)

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

Mevsimlik İşçilere 'Kölelik' Dönemi Yaşatılıyor

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle köylerin boşaltılması, tarım ve hayvancılığın yasaklanması ile birlikte zorunlu göçün mağduru Kürtler, batı ilerine gelerek sebze meyve ve fındık tarlalarında kötü koşullarda ve neredeyse bedavaya çalıştırılıyor. İçerisinde 2 aylık bebekten 80 yaşındaki kadının yer aldığı mevsimlik işçilerin, hınca hınç dolu bir tren ya da kamyon kasasında başlayan yolculuğunun duraklarından biride Bursa. Bursa'nın Yenişehir İlçesi'ne meyve sebze tarlalarına bu yıl da bin 500'ün üzerinde Kürt işçi çalışmak için geldi. Etnik kimliklerinden kaynaklı toplu taşıma araçlarına alınmayan, hastanede tedavi edilmeyen Kürtler, üstüne üstlük her an sözlü ya da fiziki saldırılarla yüz yüze kalıyor. (DİHA - 5 Ağustos)

AK Parti İstedi 75 İşçi İşten Atıldı

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 hafta önce işe başlayan 75 temizlik işçisi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Sabah hastaneye geldiklerinde işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Baki Aksoy'un yeni bir liste hazırlayıp kendilerini işten attırdığını iddia etti. İşçiler oturma eylemi başlattı. (DİHA - 14 Ağustos)

Greve Katılana 'Sürgün', Katılmayana 'Terfi'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından alınan kararla 25 Kasım'da yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katılan demiryolu makinisti Mithat Ercan, makinist olmadığı halde treni kaldıran servis müdürü Nihat Aslan'a engel olduğu için önce soruşturmaya uğradı, sonra da hakkında sürgün kararı çıkarıldı. Makinist olmadığı halde grevi kırmak için treni kaldıran servis müdürü Aslan ise, 1. Bölge Müdür Yardımcılığı'na terfi ettirildi. (DİHA - 22 Ağustos)

 

CEZAEVLERİ

Trabzon'daki Siyasi Tutsaklara Ölüm Tehdidi

Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlülerin cezaevi yönetimi tarafından ölümle tehdit edildiğini ailesine telefonla bildiren hükümlülerden Serdar Güzel, İnegöl ve Dörtyol'da Kürtlere yönelik gerçekleştirilen linç kampanyaları ile birlikte kendilerinin üzerinde baskıların attığını söylediği bildirildi. (ANF - 2 Ağustos)

Hasta Mahkûmun Hakkını Koruyan Doktora Soruşturma Açıldı 

Muğla Devlet Hastanesi'ne 5 Ocak 2010 tarihinde muayeneye getirilen hükümlü E.K.'yi jandarma ve infaz koruma memurlarının önünde muayene etmeyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Naki Bulut hakkında soruşturma açıldı. Doktor hakkındaki soruşturmaya gerekçe olarak, cezaevi nakil aracının 19 lira 20 kuruşluk yakıt ve amortisman giderine yol açarak devleti zarara uğratması gösterildi.(Zaman - 3 Ağustos)

Sürgün Edilen Tutsağa Bafra T Tipi'nde İşkence

Ordu E Tipi Cezaevi'nden Samsun-Bafra T Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Turgut Koyuncu, cezaevinde hakaretlere kadar varan işkence seanslara tabii tutulduklarını söyledi. Koyuncu, zorla çırıl çıplak soymanın yanında, fiili saldırıya, işkenceye, insan adabına sığmayan çok ağır küfür ve hakaretlere kadar varan işkence seanslarını şöyle anlattı: "Dış güvenlikten sorumlu gardiyan ve askerler beni çırıl çıplak soymak için zor kullanırken, kolumu kıracak şekilde bükerek yüzüstü yere vurdular. Yumruklarla, tekmelerle yüzümü ve vücudumun diğer bölgelerini darp ettiler." (ANF - 7 Ağustos)

Tutuklulara Su İşkencesi

Adana Karataş Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlüler su sorunu yaşıyor. Cezaevi'nde su sıkıntısından dolayı tutuklular çeşitli hastalıklara yakalanırken, Bafra Cezaevi'nde ise, bazı tutukluların işkencelere ve darplara maruz kaldıkları mektuplarla dışarıya iletildi.(Evrensel - 7 Ağustos)

Hapishanede Tabutlar Tesadüf Değil'

Hasta tutukluların bütün taleplere rağmen tahliye edilmemesi yeni ölümleri gündeme getiriyor. Son olarak Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Nesim Özkan'ın da tedavisi ertelendiği için gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı.(Evrensel - 8 Ağustos)

Muş E Tipi Cezaevinde Baskılar

Muş E Tipi Cezaevi'nde kalan Çetin Başkır, Tokat T Tipi Cezaevi'nde meydana gelen hak ihlallerine dikkat çektiği için Muş E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiğini ve sürgün kararından önce Tokat T Tipi Cezaevi'ndeki gardiyanların kendisini darp ettiğini anlatan mektup 8 Temmuz 2010'da haber ajanslarına ulaştı.(Günlük - 10 Ağustos)

Cezaevlerinde Psikolojik İşkence

Hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen Rize Kalkandere L Tipi ile Erzurum H Tipi cezaevlerinde incelemelerde bulunan İHD heyeti, siyasi tutuklulara psikolojik işkence yapıldığını belirtti. Heyette bulunan İHD Diyarbakır Şube Saymanı M. Raci Bilici, bir tutukluya sakız çiğnediği için disiplin cezası verildiğini belirterek, sadece bu cezanın bile kendilerine yapılan başvuruların haklılığını gösterdiğini söyledi.(Evrensel - 12 Ağustos)

Tutukluya Uzman İşkencesi!

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdurrahim İpek, kendisini hastaneye götüren uzman çavuşun hakaretine maruz kaldı. Cezaevi astsubayına 'Uzman çavuş bana hakaret ediyor, niye uyarmıyorsun?' diyen İpek, bu sefer uzman çavuşun fiili saldırısına uğradı. İpek'e cezaevi doktoru darp raporu verdi. (DİHA - 22 Ağustos)

Cezaevi Ziyaretinde 'Etek' Şartı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) cezaevi izleme komisyonu tarafından hazırlanan rapor, cezaevlerindeki keyfi uygulamaları gözler önüne serdi. Rapora göre, Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki ceza infaz koruma memurları, yakınını ziyarete giden bir kadın görüşçüden pantolonunu çıkarıp kendilerinin verdiği eteği giymesini istedi. (Radikal - 23 Ağustos)

Hücre Cezası İçin Cezaevinde Tutuluyor

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kayhan Akkan, cezasının tamamlamasına rağmen 2008 yılında infaz edilmesi gereken bir hücre cezasının ertelenmesi ve halen dahi infaz edilmemesi nedeniyle özgürlüğüne kavuşamıyor.(Evrensel - 24 Ağustos)

'İşkence Karşıtı' Slogan Atana İşkence

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde, iddiaya göre, odalarında işkence karşıtı slogan atan üç tutuklu, gardiyanlar tarafından feci şekilde dövüldü.(Radikal - 24 Ağustos)

Bilinen Tek Yol; Ceza

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden mektup gönderen Ali Haydar Ben, idarenin cezaevini yönetmek konusunda bildiği tek yolun 'ceza vermek' olduğunu belirtti. Şiir okumak, türkü söylemek, söylenen türküyü alkışlamak hatta ıslık çalmanın dahi idare tarafından suç olarak görüldüğünü aktaran Ben, söz konusu gerekçelerle idare tarafından mahkûmlara verilen iletişim ve ziyaret yasaklarının aylar ve yıllar bulabildiğini kaydetti(Evrensel - 27 Ağustos)

 

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Metris'ten Sürgün Edilen Tutuklu Kayar'dan Haber Alınamıyor

Yaklaşık 3 ay önce işe gitmek üzere evinden çıktıktan sonra sivil polisler tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece hakkında daha önceden kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Metris Cezaevine konan, Zeki Kayar'ın kardeşi Yasin Kayar'ın ailesi, 18 Ağustos'ta gittikleri Metris'te, kendilerine Kayar'ın kaydının buradan alındığını belirttiklerini söyledi. Aile, Kayar'ın nereye götürüldüğü konusunda henüz bilgi alamadıklarını belirtti. Yetkililer, başka bir cezaevine nakledildiği bildirilen Kayar'ın nerede olduğu konusunda bilgi vermiyor. (ANF - 22 Ağustos)

 

MAYIN VE PATLAYICILAR

Mayın Patladı, 8 Vagon Raydan Çıktı

Sivas'ın Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan karma trenin geçtiği sırada demiryoluna döşenen mayının patlaması sonucu 8 vagon raydan çıktı. Can kaybının olmadığı pusu nedeniyle Erzincan- Sivas demiryolu ulaşıma kapandı.(Star - 2 Ağustos)

Şemdinli'de Halk Eğitim Merkezi Önünde Patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi girişinde bomba patladığı belirtildi. Ölen ve yaralananın olmadığı patlamada ilgili kurum ile çevrede bulunan bazı binalarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından patlamanın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekilerek güvenlik önlemi aldı. (ANF - 2 Ağustos)

Bombanın Hedefi Baydemir Miydi?

Tunceli Belediyesi binasında bulunan şüpheli paketten zaman ayarlı patlayıcı madde çıktı. Bombanın 5 gün önce belediyeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir için konulduğu iddia edildi. (islahhaber.com - 4 Ağustos)

Hakkari Merkezde Patlama

Hakkari'de Colemerig Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın önünde park halindeki Aras kargoya ait minibüsün altına konulan patlayıcı, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. (ANF - 7 Ağustos)

Kozan'da El Bombası ve Aydınlatma Fişeği Bulundu    

Adana'nın Kozan ilçesinde, poşet içinde duvar kenarına bırakılmış 1 adet el bombası ve 1 adet aydınlatma fişeği bulundu.(Zaman - 9 Ağustos)

Batman'da Mühimmat Bulundu 

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti mevkisinde çeşitli silahlara ait 21 mermi bulundu.(Zaman - 11 Ağustos)

Beyoğlu'nda Patlama

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde 17 Ağustos 2010'da bir işyerinin önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu ölen veya yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta maddî hasar meydana geldiği belirtildi.(ozgurradyo.com - 17 Ağustos)

Gölette 8 El Bombası Bulundu

Van'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl köyü yakınındaki bir sulama göletinde 8 el bombası ve roketatar mermisi bulundu.(Zaman - 19 Ağustos)

Şemdinli'de Bir İş Yeri Önünde El Bombası Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde belediye işçileri sokakları temizlerken bir dükkanın önüne bırakılmış bir el bombası buldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları bombayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Bombanın kimler tarafından bırakılmış olabileceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (ANF - 24 Ağustos)

 

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Manisa'da Kürt Askerin Şüpheli Ölümü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi nüfusuna kayıtlı bir Kürt askerin Manisa'da nöbet sırsında intihar ettiği ileri sürüldü. Çocuklarının ölüm koşullarından şüphelenen ailenin hukuksal girişimlere başladığı bildirildi. Sözkonusu askerin ölümünden önce nöbet yerinde bir mektup bıraktığı söyleniyor. (ANF - 12 Ağustos)

Çocuk Mahkûmu Potaya Astılar

Zonguldak Kapalı Cezaevi'nde hırsızlık suçundan tutuklu bulunan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı, basketbol potasına iple asılı biçimde ölü olarak bulundu. Koçaklı'ın cezaevi bahçesine nasıl çıktığı, o an bahçede bir tek mahkûmun ve gardiyanın neden bulunmadığı konusunda hiç bir açıklama yapılmadı. Aile çocuklarının kesinlikle intihar etmediğini, koğuşunda sürekli dövüldüğünü öne sürdü. (islahhaber.com - 16 Ağustos)

Kışlada Bir İntihar Daha, Bu Kez Asker Bitlis'li

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Bitlis nüfusuna kayıtlı er Celal Timur'un "intihar" ettiği iddia edildi. (ANF - 22 Ağustos)

Sabah Ezanında İmama Faili Meçhul

Hakkâri'de sabah ezanını okuduktan sonra evine dönen imam Aziz Tan, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırganlar kaçmayı başarırken, Hakkâri Valisi Muammer Türker, öldürülen imamın "birileri" tarafından tehdit edildiğini ve boyun eğmediği için öldürüldüğünü söyledi. (islahhaber.com - 24 Ağustos)

Şemdinli'de 'Kaza' Sonucu Bir Asker Ölümü Daha

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde nöbet tutan Yalova'lı er Sercan Yazar, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Er Sercan Yazar'ın nöbette arkadaşının "kaza kurşunu" sonucu yaşamını yitirdiği iddia edili. (ANF - 25 Ağustos)

 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

CHP`den Tuhaf Öneri!

Üniversitedeki başörtüsü yasağı sorununun çözülmesi için kolları sıvayan ve bu konuda ulemaya danışılması gerektiğini söyleyen CHP`de çalışmayı yürüten Sencer Ayata "Saçın tamamen kapatılması şart değil" dedi. (Özgün Duruş - 25 Ağustos)

Bahçeli'nin Çok Çirkin Çarşaf Benzetmesi

Ankara Etimesgut Belediyesi'nin iftar programında konuşan Bahçeli, Anayasa paketinde lekeler ve gizli gündemler olduğunu iddia ederek "kara çarşaf altında gizli ilişki" benzetmesi yaptı. (islahhaber.com - 29 Ağustos)

 

KÜRT SORUNU

Van'da Feqiye Teyran İsmine İzin Çıkmadı

Van Belediyesi tarafından ismi "Feqiyê Teyran" olarak değiştirilen Şehir Parkı'na, Van Valiliği ê ve q harfleri içerdiği gerekçesiyle izin vermedi. (İLKHA - 3 Ağustos)

Ordu'da Fındık İşçisi Kürtlere Gözdağı

Ordu'da mevsimlik işçi olarak bulunan Kürtler tehdit altındalar. Akkuş ilçesinde saldırı sonucu bir uzman çavuşun ölmesi ve bir astsubay ile uzman çavuşun da yaralanması sonrasında, kentteki fındık işçisi Kürtlere gözdağı veriliyor. Saldırıda yaralanan askerlerle ilgili hastane önünde toplanan ve bir kısmı ırkçı yaklaşımlarda bulunan kalabalık, kente gelen Kürtlerin özel olarak aranmasını isterken; Ordu Valisi Orhan Düzgün de, Kürt işçilerin bölgelerine geldiği dönemde saldırıların arttığını savundu. (ANF - 4 Ağustos)

BDP Kongresine Özerklik Soruşturması!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, savcılık önceki gün başlayan ve 2 gün süren söz konusu toplantı ile ilgili görüntü dökümlerini, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Yapılan konuşmalarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (Radikal - 9 Ağustos)

Terörist Diye Helikopter, Çobanı Vurdu

Tunceli'nin Buyerbaba yaylasında kuzularını otlatan Fikri Karakuş (33) PKK mensubu sanılarak kobra helikopterlerle yaklaşık 1. 5 saat ateş altında kalan Fikri Karakuş iki bacağından yaralandı.(İLKHA - 12 Ağustos)

Hâkim Önünde 9 Tutsağa 'Kürtçe' Dayağı

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde açlık grevi yaptıkları için haklarında soruşturma açılan 9 tutsak ifade vermek için çıkarıldıkları mahkemede Kürtçe savunma yapınca hâkimin gözü önünde jandarma tarafından dövüldü. (ANF - 14 Ağustos)

'Malum Zihniyetli' Mühendislerden Kürtlere Hakaret

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nde görevli bir grup mühendis ve uzman, iş tulumlarının sarı kırmızı ve yeşil renklerden oluştuğu gerekçesi ile Genel Müdürlüğe şikâyet dilekçesi gönderdi. Kürtlere ağır hakaretlerin yer aldığı dilekçede, Kürtlerden 'Malum bir kesim' diye söz edildi. 16 mühendis ve uzmanın imzasının bulunduğu dilekçede Kürt siyasetçiler için de 'sapkın fikrin temsilcileri' tabiri kullanıldı. (DİHA- 16 Ağustos)

Kürtlere Mezarda Bile Rahat Yok

Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen bir gösteride açılan ateşle ölen Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Aydın Erdem'in ailesi, oğullarının mezarına Kürtçe 'Şehidin ruhuna el Fatiha" yazdırdıkları için soruşturmalık oldu. (islahhaber.com - 25 Ağustos)

Kürtçe Afişlere Toplatma Kararı

Yenişehir İlçe Seçim Kurulu BDP'nin almış olduğu boykot kararı ile ilgili Kürtçe afişler hakkında, "Türkçe dışında başka bir dil" kullanıldığı gerekçesiyle toplatma kararı verdi. (islahhaber.com - 26 Ağustos)

Allah'ın Sofrasında Bile Irkçılık

Çorum Osmancık'ta her yıl ramazan ayında Koyunbaba Vakfı'nın kurduğu çadırda verilen iftar yemeğinde, bu yıl iki aile Kürt oldukları için iftar çadırından kovuldu. Koyunbaba Vakfı Başkanı ''Biz Kürtlere yemek vermiyoruz, köpeklere veririm daha iyi'' diyerek, Kürtlere ağır hakaretlerde bulundu. (ANF - 29 Ağustos)

 

ÇOCUK HAKLARI

Çocuk Atan Polisler

Pazar günü Van'da BDP mitinginin ardından çıkan olaylarda yaralanan 13 yaşındaki İbrahim S, polislerin kendisini duvarın üstündeyken ayağından çekip düşürdüğünü, yere düşünce de tekmelerle dövdüklerini söyledi. (islahhaber.com - 4 Ağustos)

Hasta Çocuklar Tahliye Edilmiyor

Türkiye'de, "Taş atan çocuklar" olarak bilinen cezaevlerindeki bazı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) mağduru çocuklar, yapılan yasal değişikliğe rağmen tahliye edilmiyor. TMK'da "taş atan çocuklara" yönelik yapılan değişiklikle birçok çocuk serbest bırakılırken, Bitlis E Tipi Cezaevi'nde kalan ve hasta olan U.K. (16) daha tahliye edilmedi. (islahhaber.com - 13 Ağustos)

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Taburdan Yapılan Ateş Sonucu Çıkan Yangında 3 Köylü Yaralandı

Şırnak'ta İkizce Taburu'ndan, Serê Dehlê Köyü'nün ormanlık bölgesine açılan ateş sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangını söndürmeye çalışan köylülerden Cangir Üstün (69), Feyzi Üstün (55) ve Ömer Kaydı (55) adlı üç köylü alevlerin içinde kaldı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaralıdan Cangir Üstün'ün durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Yangın hızla büyürken bölgedeki köylüler ise, yangını söndürmeye çalışıyor. (DİHA - 1 Ağustos)

İşkence Raporu 17 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

Bismil'de PKK'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ölen Suphi Kılıç için Adli Tıp'ın darp sonucu hayatını kaybettiğine dair rapor verdiği 17 yıl sonra ortaya çıktı. Kılıç'ın dosyası kayıp, sadece savcı fezlekesi ve yargılama izni verilmediğine dair karar bulunuyor. (haksözhaber.net - 2 Ağustos)

Şok İddia: 'Dur' İhtarına Uyduk, Bizi Emniyetin Bahçesinde Vurdular

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracında vurulduğu açıklanan Mehmet Bozkurt, şok açıklamalarda bulundu. 'Dur ihtarına uymadığı için vuruldu' yönündeki bilgilerin doğru olmadığını savunan Bozkurt, "Bizi durdurup emniyete götürdüler. Emniyetin bahçesinde iki sivil kıyafetli kişi bize ateş açtı." dedi.(Zaman - 3 Ağustos)

Polisten Muhabire Saldırı

Adana Seyhan ilçesinde seyyar satıcılarla zabıtalar arasında kaldırım işgali yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden polis, görüntü almak isteyen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Mehmet Kocaoğlu'nu tartakladı. 5 Ocak Polis Merkezi'ne Kocaoğlu, fotoğraflarının polis tarafından silinmesinin ardından serbest bırakıldı.(İLKHA - 11 Ağustos)

Tunceli'de Yargısız İnfaz Girişimi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Buyerbaba Yaylası'nda 11 Ağustos 2010 akşamı hayvanlarını otlatan Fikri Karakuş'un (33) insansız hava aracı PKK militanı zannedilmesi nedeniyle, Fikri Karakuş'un bulunduğu bölgeye gönderilen askerî helikopterden açılan ateş sonucu Fikri Karakuş ağır yaralandı. Olay yerine gelen köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Fikri Karakuş, tedavi altına alındı (ozgurradyo.com - 12 Ağustos)

Polis Hakkari'lilerin Kahvehanesine Ateş Açtı: 3 Yaralı

Mersin'in Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde Hakkari'lilere ait bir kahvenin önünde sivil polis tarafından rastgele ateş açıldı. Polisin kurşunlarına hedef olan Nezir Burak (34) isimli bir yurttaş kafasından ağır yaralındı. Burak, Mersin Devlet Hastenesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis kurşunlarına hedef olan iki kişinin ise ayaklarından yaralandığı bildirildi. (ANF - 16 Ağustos)

Çocuğunu Koruyan Babaya Kurşun

Mersin'de polislere taş attığı iddia edilen çocuğunu korumaya çalışan Nezir Burak, açılan ateşle vuruldu. Polis tarafından başından vurulduğu iddia edilen baba, yoğun bakıma alındı. (islahhaber.com - 17 Ağustos)

Korucular Demirtaş'ın Bulunduğu Konvoya Saldırdı: 12 Yaralı

BDP'nin Şırnak'ta düzenlediği boykot mitinge gitmek üzere İdil'den yola çıkarak Cizre ve diğer ilçelerden geçen ve içinde BDP Eşbaşkanı Salahattin Demirtaş ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın da bulunduğu konvoya korucular tarafından taşlı saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi yaralandı. (ANF - 18 Ağustos)

Vicdani Retçi Suver Ve Arkadaşlarına Tehdit

GATA'da tedavi gören vicdani retçi İnan Suver'e, arkadaşları hastane önünde eylem yaparak destek verirken, eylem öncesinde telefonla vicdani retçi arkadaşlarını arayan Suver'e, yüzbaşı rütbesinde bir askerin kaldığı odaya gelerek, 'Arkadaşlarına söyle GATA'ya gelip, eylem yapmasınlar. Sonra başlarına bir şey gelirse biz sorumlu olmayız. Senin başına da bir şey gelmesini istemeyiz' diyerek tehdit ettiği belirtildi. (DİHA - 19 Ağustos)

Polisler BDP'li Ve İHD'li Yöneticileri Darp Etti

Siirt'te HGP gerillası Feyzullah Koyun'un cenazesine polislerin gaz bombaları ve gerçek mermiler içeren silahlarla yaptığı saldırıda BDP Siirt Başkan Vekil Ali Kayar, İHD Siirt Şube Sekreteri Zana Aksu, BDP Merkez İlçe Yöneticisi Naciye Ete, Neslihan Aksu, Zeki Oğuz ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi daha darp edildi. (ANF - 21 Ağustos)

Mersin'de Polis Terörü

Mersin'de biri çocuk iki kişi, hiçbir gösterinin olmadığı akşam saatlerinde polisin tüfeğinden çıkan gaz bombasıyla yaralandı. Mersin polisi, yine inanılmaz bir infaz girişimine imza attı. Borak ailesinin de yaşadığı Şevket Sümer Mahallesi'nde bisikletiyle işinden evine dönen 43 yaşındaki Reşit Atabey, bir anda göğsüne isabet eden gaz bombasıyla yere yıkıldı. Polisin gaz bombasını kendisini hedef alarak ateşlediğini söyleyen Atabey bununla yetinmeyen polisin başını bombadan çıkan gazın içine soktuğunu anlattı. (islahhaber.com - 22 Ağustos)

Doğubayazıt'ta Polis Taziye Evini Basıp Kadınları Tartakladı

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi Konur Köyü kırsalında yaşamını yitiren 4 PKK'liden Şeyma Yıldız'ın cenazesinin Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde toprağa verilmesinden sonra yürüyüşe geçen kitle ile polis arasında çatışma çıktı. Polis terörüne karşı kendini korumaya çalışan kitle bir polisi tartaklayarak silahına el koyduğu bildirildi. Bunun üzerine polisler Yeni Mahalle'de bulunan taziye evine de baskın düzenledi. Evin bütün camlarını kıran polisler evde bulunan kadınları tartakladı. 10'a yakın kişinin gözaltına alındığı olaylarda çok sayıda kişi de yaralandı. (ANF - 24 Ağustos)

Diyarbakır'da Polis Terörü: 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde, BDP İlçe Örgüttü tarafından düzenlenen boykot etkinliğinin ardından yapılan yürüyüşe polis saldırarak terör estirdi. Dörtayaklı Minare'de gençlere müdahale eden sivil polislerin gerçek mermi kullandıkları belirtildi. Olay anında yoldan geçen Cembeli Kaya adlı bir kişi sırtından vurularak ağır yaralanırken, 17 kişiyi gözaltına aldı. (ANF - 28 Ağustos)

 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Baydemir'e 'Bayrak' Soruşturması

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, "bayrak ve özerklik" konusundaki sözleri nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında soruşturma başlattı. (islahhaber.com - 2 Ağustos)

'Sayın Öcalan' Diyen Bozan Öz'e 2 Yıl Hapis Cezası

Urfa'nın Suruç İlçesinde 2005 yılında AİHM'in Abdullah Öcalan hakkında verdiği yeniden yargılanma kararı ile ilgili basın açıklamasında "Sayın Öcalan" dediği gerekçesiyle kapatılan DEHAP Eski İlçe Başkanı Bozan Öz'e 2 yıl hapis cezası verildi. (ANF - 17 Ağustos)

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

İzinsiz Gösteri Yapan TAYAD'lılara Polis Müdahale Etti 

Ankara Kızılay'da çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan yakınlarının serbest bırakılmasını isteyen Tutuklu Yakınları Derneği (TAYAD) üyelerinin izinsiz gösterisine polis müdahale etti. Müdahalede 5 kişi gözaltına alındı.(Zaman - 3 Ağustos)

1 Mayıs'a Katılmak Suç Sayıldı

Dersim, Malatya ve Elazığ'da yaklaşık bir buçuk yıl önce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. KCK'nin gençlik yapılanması iddiasıyla yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişi hakkında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'KCK Gençlik yapılanmasında yer almak', 'Örgüt üyeliği', 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla dava açıldı. Gençler hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 72 sayfalık iddianame ise skandal nitelikte. Ortam dinlemeleri, MSN ve mail görüşmeleri, telefon mesajlarından oluşan iddianamede, Dersim'de barajlara karşı düzenlenen "Munzur'uma Dokunma" yürüyüşü, 1 Mayıs Mitingi'ne katılmak, Seyit Rıza, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğraflarını bulundurmak, kapatılan DTP ve BDP Dersim İl binasına gitmek suç delili olarak gösterildi.(Birgün - 11 Ağustos)

Eylemci Öğretmenler Gözaltına Alındı

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYOP) üyesi bir grup öğretmenin Abdi İpekçi Parkı'nda yaptıkları eylemlerine müdahale eden polis, gruptakileri gözaltına aldı. Abdi İpekçi Parkı'nda oturma eylemi yapan platform üyeleri, üzerinde ''Öğretmenler ihtar veriyor'', ''Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz'', ''Koşulsuz atama istiyoruz'' yazılı pankartlar taşıyarak, çeşitli sloganlar attı. Burada eylem yapan gruptakiler, polisin dağılmaları uyarısına uymayınca gözaltına alındı.(Timetürk - 17 Ağustos)

BDP'nin Adıyaman Mitingi İçin Suç Duyurusu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 5 Ağustos'ta Adıyaman'da yaptığı mitinge ilişkin olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, suç duyurusu "halk buluşması" adı altında düzenlenecek toplantı için izin alınmasına karşılık etkinliğin mitinge dönüştürülerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla yapıldı.Suç duyurusunda, etkinliğin düzenlenmesini üstlenen BDP'li 6 il yöneticisi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle yasal işlem yapılması istendi.(Hürriyet - 18 Ağustos)

 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Yayını Durdurulan Gazete

İki haftalık yayımlanan İşçi-Köylü Gazetesi'nin 6-19 Ağustos 2010 tarihli 71. sayısında yer alan haberlerde "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla 9 Ağustos 2010'da İşçi Köylü Gazetesi'ne bir ay süreyle yayın durdurma cezası verildiği ve gazetenin 6-19 Ağustos 2010 tarihli nüshalarının toplatılmasına karar verildiği öğrenildi (kizilbayrak.net - 9 Ağustos)

ABD'li Gazeteci Diyarbakır'da Gözaltına Alındı

İHD Diyarbakır Şubesi'nde gönüllü tercümanlık ve serbest gazetecilik yapan Amerikan vatandaşı Jake Hess, KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alındı. (islahhaber - 12 Ağustos)

El Cezire Muhabirine "KCK" Gözaltısı

KCK soruşturması kapsamında ABD'li gazeteciden sonra Katar'da yayın yapan El Cezire muhabiri Yılmaz Akıncı gözaltına alındı.(İLKHA - 14 Ağustos)

Kürtçe Gazete Kapatıldı

Azadiya Welat, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK propagandası yaptığı" iddiası ile bir ay süreyle kapatıldı. (islahhaber.com - 22 Ağustos)

Hem Suçlu, Hem Güçlü!

Ergenekon Terör Örgütü'nü deşifre eden Vakit gazetesine yönelik baskılar sürüyor. Ergenekon sanıkları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve yüksek yargı üyelerinin ardından, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın (MİT) şikayetiyle Vakit'e "Kişileri terör örgütlerine hedef göstermek" iddiasıyla dava açıldı.(haksözhaber.net - 28 Ağustos)

Kürtçe Rojev Gazetesi De Kapatıldı

Diyarbakır'da 13 Kasım 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Rojev gazetesi, İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK propagandası" yapıldığı iddiasıyla alınan kapatma gerekçesinde, "İstanbul'da  basılıp yayınlana Rojev isimli gazetenin 28 Ağustos 2010 tarih ve 36. sayısının 1. sayfasında yer "Boykotê bişidînin" başlıklı Kürtçe yazı altında Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgüt bayrağı yayınlanarak, 8. sayfasında yer alan "Boykotê berfireh bikin" başlıklı Kürtçe yazı altında Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının birlikte resmedilmiş tablosu yayınlanarak, PKK propagandası yapıldığı" gerekçesiyle  bir ay süreyle kapatıldı. (ANF - 28 Ağustos)

'Kürt Çocukları' Yazan Güney Dergisi'ne Toplatma

Güney Kültür Sanat Vakfı'nın yayın organı olarak üç ayda bir yayınlanan Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin 53. sayısı, "Zindan (Kürt) Çocukları'nın Çocuk Hakları!" başlıklı yazıda "PKK propagandası" yapıldığı iddiasıyla Mersin 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı. (ANF - 30 Ağustos)

 

MİLİTARİZM

MHP'Lİ Başkan JİTEM Elemanı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde dört polisin öldürüldüğü saldırıyla ilgili şok edici bilgilere ulaşıldı. Saldırıda kullanılan aracın sahibi, Payas Belediyesi MHP'li meclis üyesi Bestami Kılıç'ın Jandarma'nın haber elamanı olduğu belirlendi. Kılıç'ın saldırıdan önce de Jandarma İstihbarat elemanları ile görüştüğü ortaya çıktı.(islahhaber.com – 1 Ağustos)

Kılıçdaroğlu, Silivri'ye Selam Gönderdi

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu bulunan sanıklara "selam" gönderdi. (islahhaber.com - 1 Ağustos)

'Balyoz' Kozmik Odadan Çıktı

1. Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay'ın "Bizde yok dediği" "Balyoz" seminer sonuç raporu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında çıktı. Ancak rapor "devlet sırrı" olduğu gerekçesiyle savcılara gönderilmedi. (islahhaber.com - 4 Ağustos)

Genelkurmay Yine Sızdıranın Peşinde

Genelkurmay, Heron'un kamerasından izlemekle yetinen 30 birimden hesap sormak yerine, görüntülerin basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Genelkurmay'ın görüntüleri basına sızdıranı bulmak için Heron kameralarını takip eden kendisine bağlı 30 ayrı birimde soruşturma başlattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 30 ayrı merkezde görev yapan askerî personelin evlerine baskınlar yapıldı. Eş ve çocukları bile sorgudan geçirildi. (islahhaber.com - 4 Ağustos)

Doğubayazıt'ta Askerler Hayvan Sürüsünü Taradı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Çevirme ve Ortili köyü kırsalında dün akşam HPG ve askerler arasında çıkan ve bir askerin ölmesi sonrası askerin rasgele ateş açtığı ve Ömer Tartaş isimli köylüye ait hayvan sürüsünün telef olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, çıkan çatışma sonrası 80'e yakın büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. (DİHA - 6 Ağustos)

Dörtyol Olaylarında Ergenekon İzleri

Hatay'da 4 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan aracın MHP'li belediye meclis üyesi Bestami Kılınç'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine derinleştirilen soruşturma Balyoz sanıklarına uzandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'a gönderilen istihbarat birimleri, sivil giyimli askerlerin olayları yönlendirdiği ve provokasyonun basit bir olay olmadığı tespitinde bulundu. (islahhaber.com - 13 Ağustos)

Yanlış Slogan Tayin Çıkarttı

Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un göreve gelmesinden sonra hazırlattığı "Güçlü ordu güçlü Türkiye" sloganını, "Güçlü Türkiye güçlü ordu" olarak afişe basan 4 personelin jet hızıyla tayini çıktı. Söz konusu afiş TSK web sitesinde kısa süre kaldıktan sonra süratle kaldırılmış, ancak olaya Başbuğ sert tepki göstermişti.(Milliyet - 22 Ağustos)

Aslan Paşa, 2 Bin Kişiyi Yasadışı Dinlemiş

Org. Aslan Güner, 2007'de ''PKK'lileri dinleyeceğiz'' gerekçesiyle İsrail'den aldırdığı cihazla iki bin kişiyi yasadışı olarak dinletti. (islahhaber.com - 30 Ağustos)

 

YARGI VE CEZASIZLIK

Baba Komada, Polis Serbest

Mersin'de polis tarafından alnından vurulan Nezir Borak'ın hayati tehlikesi sürüyor. Olay anını gören Nezir Borak'ın 18 yaşındaki kızı Dilan Borak, Mersin Adliyesi'nde babasını vuranın da aralarında olduğu üç polisi teşhis etmişti. Teşhise rağmen, şimdiye kadar polisler hakkında herhangi bir gözaltı ya da yakalama kararı çıkmadı. (islahhaber.com - 13 Ağustos)

Yargı Yüksekova Çetesi'ni Kurtardı

Asker, polis ve itirafçılardan kurulu Yüksekova Çetesi Davası, 15 yıl mahkeme mahkeme dolaştırıldıktan sonra zamanaşımından düştü. (islahhaber.com - 29 Ağustos) 

TMK Mağduru 35 Çocuk Serbest Bırakılmıyor

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklar, yasada yapılan değişikliğe karşın cezaevlerinden serbest bırakılmıyor. Çocuklar İçin Adalet Takipçileri (ÇİAT)  grubuna bilgi veren Zincir avukatlığını yaptığı çocuklardan Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde tutulan F.Ç. ile Maltepe Çocuk Cezaevi'nde tutulan N.A.'nın tahliye taleplerinin reddedildiğini; Maltepe Çocuk Cezaevi'nde tutulan D.T. ile Bakırköy Kadın Çocuk Cezaevi'nde tutulan R.E'nin tahliye taleplerinin ise inceleme aşamasında olduğunu söyledi. (ANF - 30 Ağustos)

 

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Çocuklar İçin Adalet İstemine Soruşturma

Su Tv'de yayınlanan ÖTEKILEŞTİR-ME programının yapımcıları ve Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları Girişimcileri Gülsüm Ekinci ve Mehmet Atak ile Su TV yayın koordinatörü Mehmet Demir ve 22 Nisan günü yayınlanan programa katılan 14 konuk soruşturmalık oldu. Konuklar arasında DSP Milletvekili Jale Ağırbaş ve AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ da bulunuyor. Hasan Hüseyin Ersoy adlı bir kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' hükmünü düzenleyen TCK'nin 216. maddesi kapsamında yürütülüyor. (DİHA - 1 Ağustos)

BDP Mitingine Soruşturma

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Erzurum'un Hınıs ilçesinde katıldığı mitingle ilgili ''yasa dışı slogan atıldığı'' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğünce, önceki gün Hınıs ilçesinde BDP'nin düzenlediği ''Referandumu Boykot Mitingi''nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı tespit edildi. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera kayıtlarını incelemesinin ardından mitingle ilgili ''yasa dışı slogan atıldığı'' gerekçesiyle soruşturma başlattı.(Star - 6 Ağustos)

Gözaltı Keyfiliği Devam Ediyor!

Son dönemlerde El-Kaide'ye üyelik suçlamasıyla baskı ve ithamlara maruz kalanların sayısı giderek artmakta. Türkiye'de değişen gündemlere rağmen neredeyse kronik bir hal almaya başlayan "El-Kaide operasyonları" bu kez de İstanbul Gebze'de 17 Müslümanı ve ailelerini mağdur etti. (haksözhaber.net - 7 Ağustos)

EMEP İl Başkanına PKK Propagandası Cezası

Emek Partisi İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci PKK propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.(Evrensel - 7 Ağustos)

Eruh'taki PKK Saldırısına Dört Gözaltı Daha

PKK'lilerın Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlediği saldırının ardından başlayan operasyon kapsamında dört kişi daha gözaltına alındı, gözaltındaki kişilerin sayısı 17'ye ulaştı.(Radikal - 7 Ağustos)

Kocaeli'de 15 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde ve Darıca İlçesi'nde 8 Ağustos 2010'da düzenlenen ev baskınlarında "yasadışı El Kaide Örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.(Sabah -  9 Ağustos)

İstanbul'da Olağanüstü Baskınlar: 20 Gözaltı

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde sabah saatlerinde birçok eve baskın yapıldı. Baskınlarda 'yasa dışı eyleme karıştıkları' iddiasıyla ilk belirlemelere göre Jiyan Polat, Nihat Nahir, Mekan Dilmaç isimli kişilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi'nde ise 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (DİHA - 10 Ağustos)

İstanbul'da Gözaltı

İstanbul'un Sarıgazi İlçesi'nde 11 Ağustos 2010'da Halk Cephesi üyelerinin tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması amacıyla düzenlediği meşaleli yürüyüşe çevik kuvvet polis ekibinin gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu yedi kişi gözaltına alındı (halkinsesi.tv - 11 Ağustos)

Yargılanan Siyasetçiler

DTP'nin 11 Aralık 2009'da Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasıyla birlikte beş siyasi yasaklı duruma gelen DTP yöneticisi ve üyesi 34 kişi hakkında Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptıkları basın açıklamasıyla "Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettikleri" iddiasıyla dava açıldı.İddianameyi kabul eden Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yargılamaya 25 Kasım 2010'da başlayacağı öğrenildi.(bianet.org - 11 Ağustos)

Ankara'da Hizbu-t Tahrir Operasyonu

Ankara'da Hizbut Tahrir'e yönelik düzenlenen ve 21 Temmuz 2009 tarihli Endonezya'da gerçekleştirmiş oldukları Âlimler Konferansı kitap sayfalarının "örgütsel doküman" olarak kayıtlara geçtiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.(İLKHA - 12 Ağustos)

Van'da 10 Kişi Gözaltına Alındı

Van'da gece saatlerinde evlere baskın düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 10 kişi gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ANF - 15 Ağustos)

Çanakkale'de Öğrencilere 'TEKEL' Soruşturması

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü, TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla yapılan yürüyüş için 52 öğrenciye soruşturma açtı, evlere mektup gönderdi. Öğrenciler, Rektörlüğe tepkili.Çanakkale'de 26 Şubat tarihinde TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla yapılan meşaleli yürüyüşe bir soruşturma daha geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün eyleme katılan 55 kişi hakkında açtığı soruşturmanın ardından 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü de öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.(Birgün - 15 Ağustos)

Şanlıurfa'da Gözaltı

Şanlıurfa'da 15 Ağustos 2010'da, PKK'nin 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla silahlı mücadeleye başlamasının yıldönümünü kutlayan gruba, polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu sekiz kişi gözaltına alındı.(Milliyet - 16 Ağustos)

Baydemir'in Sözlerine Dava

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında KCK operasyonları sırasında, DTP Diyarbakır İl binasında yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. 301. maddeden açılan dava da operasyonlara tepki olarak, yaptığı açıklamanın 'Türklüğe hakaret' içerdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (İLKHA - 17 Ağustos)

BDP Viranşehir İlçe Başkanı Türk, Tutuklandı

BDP Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Ali Türk,14 Ağustos Cumartesi günü, ''Viranşehir Halk İnisiyatifi'' tarafından düzenlenen bir etkinlikteki konuşmasında ''terör örgütünü övmek ve propagandasını yapmak'' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.(Zaman -18 Ağustos)

Van'da 10 Kişi Tutuklandı

Van'da yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında Özgür Halk dergisi çalışanlarının da bulunduğu 13 kişiden 10'u "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte yardım yataklık yapmak", suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANF - 19 Ağustos)

Dörtyol'da 8 BDP'li Gözaltına Alındı

Kürtlere ırkçı saldırıların yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde BDP Hatay yöneticisi Kadri Çelik'in de olduğu 8 kişi bu sabah saatlerinde düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alındı. (ANF - 19 Ağustos)

Eskişehir'de 120 Öğrenciye Newroz Soruşturması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 120 öğrenci hakkında Newroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (ANF - 20 Ağustos)

Osman Baydemir Hakkında Açılan Dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, PKK'ye katılan 16 yaşındaki D.K.'ya para yardımında bulunduğu iddiasıyla, TCK'nin ''örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyesi olmak'' suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Baydemir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.(Birgün - 23 Ağustos)

Hakkari'de KCK Operasyonu: 5 Gözaltı

Hakkâri'de, Van Cumhuriyet Savcılığının KCK'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Lokman Özdemir ve bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. (ANF - 25 Ağustos)

Siirt'te 11 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Ulus, Conkbayır, Alan ve Çakmak mahallelerinde 10 ayrı eve düzenlenen baskınlarda, Ahmet Elçi, Ekrem Esen, Nurettin Elçi, Menduh Kutlu, Beyaz Bark, Bedri Sercan, Özgür Tanış, Agit Tanış, Ferman Şalçı ve Mustafa Kılıçaslan adlı vatandaşlar ile G.T. (17) adlı çocuk gözaltına alındı. (ANF - 28 Ağustos)

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Parti Binasına Saldırı

Adana'nın Pozantı İlçesi'nde 20 Ağustos 2010'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi.(Vatan - 20 Ağustos)

Özgür-Der'e 6 Dava Birden

Bakırköy  2. Asliye Ceza Mahkemesi; Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in aralarında bulunduğu 10 sanık ile Balyoz Darbe  Planı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Korgeneral Engin Alan ile Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'nin de aralarında bulunduğu 14 sanığın tahliye edilmesini eleştiren basın açıklamasına dava açtı. Mahkeme, Özgür-Der'in basın açıklamasını yayınlayan Vakit gazetesine de dava açtı. (islahhaber.com - 28 Ağustos)

 

HASTA HAKLARI

Batman'daki Toplu Sünnette Büyük Skandal

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde dar gelirli ailelerin çocukları için toplu sünnet töreni düzenlendi. Kozluk Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknisyeni H.D, 1.5 yaşındaki M.Ç'yi sünnet ederken, penisinin 3'te 2'sini kesti. M.Ç., Diyarbakır'da tedaviye alınırken, ailesi suç duyurusunda bulunup, dava açmak için hazırlığa başladı. (Star - 10 Ağustos)

Doktorun Özel Muayenehanesine Gitmedi, Ameliyatı 3 Kez Ertelendi

Altı yaşından bu yana tarakolomber kifoz (bel ve göğüs kemiğinde eğrilik) rahatsızlığı bulunan Hilal Demir(15) 3 yılda üç defa İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi bölümünden ameliyat tarihi almasına rağmen Üniversite hastanelerinde öğretim üyesinin muayenehanesine gitmediği için ameliyat edilmedi.(Zaman - 12 Ağustos)

S.T.'nin Tedavisi Yapılmazsa Sakat Kalacak

AKP Diyarbakır İl binasının güvenlik görevlisi tarafından silahla vurulan ve yaralı bir şekilde cezaevine konulan S.T adlı çocuğun cezaevinde tedavisinin keyfi bir şekilde yapılmadığı için büyük oranda sakat kalacağı belirtildi. Avukat Keziban Yılmaz, S.T'yi vuran güvenlik görevlisinin dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını ancak müvekkilinin hiç bir delil olmamasına rağmen 10 aydır cezaevinde tutulup tedavisinin yapılmamasını bir hukuk skandalı olarak nitelendirdi. (ANF - 16 Ağustos)

Hasta Tutuklular Ölüme Terk Ediliyor

Tedavilerinin yapılmaması nedeniyle sağlık durumları günden güne kötüye giden Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan kanser hastası hükümlü Nesimi Özkan ile hasta tutuklu İdris Çalışkan'ın sağlık durumlarına dikkat çekmek amacıyla aileleri tarafından İHD İstanbul Şubesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ağebeyi Nesimi Özkan'ın 2006 yılından bu yana tutuklu bulunduğunu ve 1 yıldan beridir de Gırtlak Kanser hastalığına yakalandığını aktaran Medeni Özkan, ağabeyinin son bir yıldır boğazındaki şişme, konuşma bozukluğu, ses tonunda değişiklik gibi sağlık sorunları nedeniyle yaptığı tüm başvuruların cezaevi idaresi tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Özkan, gibi ağır hasta durumda olan ağabeyi İdris Çalışkan'ın normal bir hastaneye götürülmek yerine askeri hastanede tedavi edilmek istendiğini aktaran Çalışkan, kardeşinin burada tedavi edilmek yerine hakaret ve küfürlü saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü.(DİHA - 16 Ağustos)

Şanlıurfa'da Sağlık Skandalı

Şanlıurfa'nınYavuzselim Mahallesi'nde yaşayan beş aylık hamile Esra Al rahatsızlanınca eşi Şefik Al tarafından hastaneye getirildi. Hastanede üç gün kalan Esra Al taburcu edildikten birkaç saat sonra yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İddialara göre, Esra Al'ın karnındaki bebeğin öldüğü saptandı bunun üzerine ölen bebek sezaryenle alındı. Yine öne sürülene göre ölen bebek yeşil bir örtüye sarılıp poşete konulup baba Şefik Al'a teslim edildi. (islahhaber.com - 30 Ağustos)

Hafta Sonu Diye Kolu Kırılan Çocuğu Tedavi Etmediler

Kırıkhan ilçesinde oyun oynarken kolu kırılan 6 yaşındaki çocukları Furkan Doğan'ı, özel hastaneye götüren baba Halil Doğan ile anne Sakine Doğan burada hafta sonu olduğu gerekçesi ile çocuklarını tedavi ettiremediklerini iddia etti. Doğan ailesi acılar içinde kıvranan oğulları Furkan'ı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdılar. (Star - 30 Ağustos)

 

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

Vatandaşın Kimliği 3 Bin TL İçin 5 Yıldır Rehin Tutuluyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Nesim Turan isimli vatandaş, 5 yıl önce bağırsak kanseri tedavisi için gittiği hastaneye tedavi masraflarını ödeyemediği için kimliğini Dicle Üniversitesi Hastanesinde bırakmak zorunda kaldı. Turan'ın kimliği o günden beri hastane tarafından rehin tutuluyor. Çalışamayan Turan'ın geçimini ise kızı Özlem Turan sağlıyor. 17 yıldır büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özlem Turan, ''Hiç değilse babamızın kimliğini versinler. 5 yıldır kimlik Dicle Üniversitesi Hastanesinde rehin, alamıyoruz'' diye konuştu. (ANF - 1 Ağustos)

Mehmet Baransu'nun Eşi de Dinlenmiş 

Bir süre önce jandarma tarafından dinlendiği iddiasıyla şikâyette bulunan Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun eşi Esra Baransu'nun telefonunun 3 ay boyunca dinlendiği ortaya çıktı.(Zaman - 3 Ağustos)

Yerden Bir Taş Aldı, Hayatı Kaydı

Hacı Osman Camii yanında işyeri bulunan 55 yaşındaki Hacı Ekrem İşbilir, 2008 yılında Van'a gelen Başbakan Erdoğan'ı protesto eylemi sırasında, trafikte seyir halindeyken yola, aracının önüne düşen bir taşı kaldırmak isterken görüntülendi. Bu görüntü ise, İşbilir için trajik bir maceranın da başlangıcı oldu. Olaydan bir hafta sonra işyerine gelen polisler, ellerindeki fotoğrafı göstererek, "polise taş attığı" gerekçesiyle İşbilir'i gözaltına aldı. 2 gün gözaltında kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan İşbilir hakkında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, süren yargılamalar sonunda İşbilir'e "örgüt propagandasından" 10 ay hapis cezası verdi. (islahhaber.com - 17 Ağustos)

Diyarbakır'da Polisler Bir Kişiyi Silahla Ağır Yaraladı

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde, BDP İlçe Örgüttü tarafından düzenlenen boykot etkinliğinin ardından yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. Dörtayaklı Minare'de gençlere müdahale eden sivil polislerin gerçek mermi kullandıkları belirtildi. Olay anında yoldan geçen Cembeli Kaya adlı yurttaş sırtından vurularak ağır yaralandı. (DİHA - 28 Ağustos)

 

EĞİTİM HAKKI

Emniyet İstedi Üniversite Ceza Verdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrenim gören 30 öğrenciye Newroz bayramına katılarak, Kürtçe slogan attıkları gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'nün istemiyle 1 aydan 6 aya kadar okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Okul yönetimi, öğrencilerin atılmasına dayanak olarak polis tarafından gönderilen yazıyı gösterirken, Kürtçe slogan atan öğrenciler, "Dil, din, ırk ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmakla" suçlandı. (Evrensel - 4 Ağustos)

Batman'da 7 Öğrenciye 'Taş Atma' Kınaması

Batman'da gösteri ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle polisin tespit ettiği 65 lise ve ilköğretim öğrencisi okuldan uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kaldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ise 65 öğrenciden 7'sine kınama cezası verilmesini kararlaştırdı. Öğrencilerin çoğunun ilk kez olaylara karıştığını göz önünde bulunduran öğretmenler 58 öğrenciye ceza vermezken, 7 öğrencinin ise kınama cezasına çarptırılmasını uygun gördü. Öğrenci velileri, kınama cezasına itiraz edebilecekleri öğrenilirken, konuyla ilgili bazı hukukçuların da soruşturmaya neden olan öğrencilerin davasını üstlendikleri belirtildi. (ANF - 14 Ağustos)

Önceki ve Sonraki Haberler