Özgür-Der “Bölge Şubeler İç Eğitim Toplantısı” Yapıldı

Özgür-Der “Bölge Şubeler İç Eğitim Toplantısı” Yapıldı

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin ev sahipliğinde “Bölge Şubeler İç Eğitim Toplantısı” gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu'da faaliyetlerde bulunan Özgür-Der şube ve temsilcilikleri Diyarbakır'da buluştu. Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nin organize ettiği programa, Batman, Van, Tatvan, Muş, Erzurum, Antep, Siverek, Kulp, Gürbüz, Bağlar, Huzur Evleri, Bağıvar Özgür-Der şube ve temsilcilikleri ile Bingöl'den Bilgi ve Düşünce Derneği ve iller arasında henüz girişim aşamasında çalışmalarına devam eden Müslümanlar katıldı.

Saat 09:00'da başlayan toplantı, iki bölüm şeklinde yapıldı.  Toplantının öğlene kadar olan bölümünün moderatörlüğünü Beran Işık yaparken, öğleden sonraki ikinci oturumu ise Özcan Taşcan yönetti.

Muş'tan Erdal Eker'in toplantının amacı ve akışı hakkında yaptığı kısa değerlendirmenin ardından konuşmalara geçildi. Nasıl bir İslami kimliğe sahip olunması gerektiği, İslamın anlaşılması ve hayata taşınması noktasında takip edilecek yöntem, insanların kurtuşunun ve iyiliğinin istendiğinin hissetirilmesi, davetin öncelliği ve araçları, eğitim ve perspektifi, medyanın amacı ve araçlarının etkin kullanımı ile siyasal ve sosyal şahitliğe yaklaşımımız ve pratiğimiz gibi konular irdelendi. Toplantıda konuşmacılar görüşlerini dile getirirken, katılımcılardan gelen katkı ve sorularla da konuyu enine boyuna tartışma imkânı sundular.

İlk konuşmacı olarak sözü Diyarbakır'dan Abdulhakim Beyazyüz aldı. Genel olarak ıslah ve inşa hareketinin bir halkası olduğumuz, aklın önemli olduğu; vahyin hizmetine verilmesi gerektiği, geçmişten gelen birikimin mücadelenin önemli bir parçası olduğu ancak günümüzün sorunlarına yeni çözümlerin bulunmasının hayatiyeti, meşru bir yola gayri meşru yollarla ulaşılamayacağı, ölçülü, ilkelli ve ahlaklı olmanın gerekliliği, tedriciliğin esas alınması gerektiği, yerel ve evrensellik dengesinin kurulması gerektiği, davetin muhatabının herkes olduğu, vahyi ilkelere bağlılığın ve merhametin esas alınması gerektiği gibi vurgular ön plana çıktı.

Ardından sözü Diyarbakır'dan Serdar Bülent Yılmaz aldı. Kardeşler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın önemi, davetin öncelliği ve araçları hakkında bilgi verildi. Şiddet ve kaos ortamının davet ve tebliği olumsuz etkilediğinin altı çizilerek, tüm Müslümanlar üzerine farz olan bu sorumluluğu yerine getirmenin koşullarının ortamımızda daha uygun olduğu ve bunun değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantı Diyarbakır'dan Tuncay Yerlikaya'nın "Eğitim" ve Mehmet Masum Yokuş'un "Medya" üzerine yaptıkları sunumlarla sürdü. Bu bölümde eğitimin önemi, perspektifi, araçları, yöntemi ve hedefi ile medyanın stratejik önemi, medyayla ilgili  hedefimiz, mevcut medya araçlarının etkin kullanımı masaya yatırıldı.

Bingöl'den Mustafa Yılmaz'ın, "Siyasal ve sosyal şahitliğe yaklaşımımız ve pratiğimiz" konulu sunumuyla toplantı sona erdi. Bu son bölümde İslami kimlik konusunda net olmanın ve herhangi başka bir kimlikle bulandırılmamasının önemi üzerinde durularak, karşılaşılan hayati sosyal ve siyasi sorunlar karşısında net tavır takınmanın ve haksözü haykırmanın hayatiyeti vurgulandı.

 

ozgurder-20141123-01.jpg

 

ozgurder-20141123-02.jpg

 

ozgurder-20141123-03.jpg

 

ozgurder-20141123-04.jpg

ozgurder-20141123-05.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler