Özgür-Der Diyarbakır: Konya Meram katliamı tırmandırılan milliyetçiliğin sonucudur!

Özgür-Der Diyarbakır: Konya Meram katliamı tırmandırılan milliyetçiliğin sonucudur!

Konya Meram'daki katliamı sadece iki aile arasında yaşanan bir tartışma olarak görmek, siyasetin ve toplumun genelini kuşatan milliyetçi/ırkçı atmosferi görmezden gelmeye yol açar.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesinin basın açıklamasının tam metni:

Türkiye’de son dönemde giderek yoğunlaşan milliyetçi söylem ve sistemli bir tarzda dezenformatif verilerle toplumsallaştırılmaya çalışılan yabancı düşmanlığı, sosyal dokuyu giderek tahrip etmektedir. Milliyetçilik dün olduğu gibi bugün de toplumu kutuplaştırmakta, farklılıkları baskı altına almakta, şiddeti ve nefreti körüklemektedir.

Bu milliyetçi iklimde, Konya’nın Meram ilçesinde toprak meselesi yüzünden başlayan husumet ne yazık ki süreç içinde Kürt düşmanlığına evrilmiş, bir aileden yedi kişinin vahşice öldürüldüğü bir katliamla neticelenmiştir. Bu katliamı sadece iki aile arasında yaşanan bir tartışma olarak görmek, siyasetin ve toplumun genelini kuşatan milliyetçi/ırkçı atmosferi görmezden gelmeye yol açar. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya ve adeta şizofrenik bir tutumun sosyalleşmesine neden olan ve bilinçli olarak köpürtülen milliyetçiliğin bu ülke halklarına zarardan başka bir şey getirmediği sayısız defa tecrübe edilmiştir. Buna rağmen bu söylem terkedilmekte aksine her geçen gün dozu artırılarak ırkçılığı ve saldırganlığı körüklemektedir.

Meram’da işlenen katliamda yaşamını yitirenlere Rabbimizden rahmet diliyoruz. Katliamı işleyenlerin yakalanıp hukuk önünde hesap vermelerini, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyoruz. Toplumsal sağduyunun tesisi için başta siyasetçiler olmak üzere nefret söylemine malzeme taşıyan herkesin bu katliamda mesuliyeti olduğunu ve bu tutumlarından vazgeçmedikleri sürece daha nice acı olayın ortakları olacaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Ülkeyi yıllardır adeta cehenneme çeviren milliyetçi-şoven hastalık terk edilmedikçe ne yazık ki bu türden hadiseler son bulmayacaktır.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler