Özgür-Der: İşçilerin Hakkı Paşalara Peşkeş Çekiliyor!

Özgür-Der: İşçilerin Hakkı Paşalara Peşkeş Çekiliyor!

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi hakları gasp edilmek istenen TEKEL işçileriyle ilgili bir açıklama yaparak, işçilerin haklarına göz diken ve halkın kaynaklarını paşalara peşkeş çeken tutarsız zihniyeti kınadı.

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Av. Serdar Bülent Yılmaz, TEKEL işçilerinin, 15 Aralık'tan bu yana devam eden hak arama eylemleri hakkında bir açıklama yaparak işçilere destek verdiklerini belirtti. Halkın parasını halk düşmanlarının emrine amade kılan hükümet yetkililerinin; iktidarlarını toplumun kaymak tabakasından aldıkları oylara değil aksine, ezilmişlerin ve her türlü meşru hakkı gasp edilenlerin sundukları desteğe borçlu olduklarını belirten Yılmaz, söz konusu TSK olunca, emekli paşalara denize sıfır lüks konutlar inşa edildiğine dikkat çekti.

İşçilerin kazanılmış haklarına halel getirmeyecek adil bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, öte yandan TEKEL işçilerinin bilakis Anıtkabir'e çıkıp, hükümeti "Ata"ya şikâyet etmeleri, ulusal sembollerden meşruiyet ummaları ve de hak arama eylemlerini, Kemalist muhalefetin istismarına açmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nden yapılan açıklama:

İşçilerin Haklarına Göz Diken ve Halkın Kaynaklarını Paşalara Peşkeş Çeken

Tutarsız Zihniyeti Kınıyoruz!

23 Aralık 09 / Diyarbakır

Hükümetin hatalı özelleştirme politikaları sonucu kapanmak durumunda kalan TEKEL işletmelerinde çalışan, tüm hakları ellerinden alınmak istenen, 4/C uygulamasıyla köleleştirilmeye çalışılan TEKEL işçilerinin, 15 Aralık'ta Ankara'da başlattıkları hak arama eylemleri devam etmekte.

31 Ocak'ta kapatılacak olan TEKEL'e ait işletmelerde çalışan ve sayıları on iki bini bulan işçilerin; iş güvencesini ortadan kaldıracak, ücretlerinde düşüşe yol açacak ve bununla birlikte kazanılmış birçok özlük hakkının sona ermesine neden olacak 4/C statüsünde çalışmaya mahkûm kılınmaları asla kabul edilemez.

Gasp edilecek haklarını aramak ve seslerini duyurmak için legal yollarla, şiddete başvurmadan bir araya gelen işçilere, Abdi İpekçi Parkında 17 Aralık'ta kolluk güçlerinin düzenlediği insanlık dışı saldırı; özelleştirme mağduru işçilere reva görülen zulmün vardığı boyutu gözler önüne sermiştir.

TEKEL işçilerinin insanca taleplerini görmezden gelenler, her defasında ülkede ciddi kaynak sorunu olduğunu belirterek memura işçiye emekliye sadaka nispetince zam yapanlar; söz konusu TSK olunca, emekli paşalara denize sıfır lüks konut inşa etmekten utanmamaktadırlar. Halkın parasını halk düşmanlarının emrine amade kılan hükümet yetkilileri unutmamalıdır ki; iktidarlarını toplumun kaymak tabakasından aldıkları oylara değil aksine, ezilmişlerin ve her türlü meşru hakkı gasp edilenlerin sundukları desteğe borçludurlar.

Temel desteğini, bu topraklarda adil biçimde yaşamayı talep eden halktan alan hükümetin maliye bakanının, TEKEL işçilerinin haklarının korunarak başka kamu kurumlarına yerleştirilmelerinin söz konusu olmadığını ifade etmesi, hükümetin halkın taleplerini umursamadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca TEKEL işçilerinin haklarını kayıtsız şartsız muhafaza edecek değişikliklere gidilmemesi hükümetin adaletten yana olmadığının ilanı olacaktır.

Öte yandan haklarını onurlu bir zeminde ve dik durarak aramaları gereken TEKEL işçilerinin de, bilakis Anıtkabir'e çıkıp, hükümeti "Ata"ya şikâyet etmeleri, ulusal sembollerden meşruiyet ummaları ve de hak arama eylemlerini, Kemalist muhalefetin istismarına açmaları kabul edilemezdir.

Bizler Özgür-Der olarak, hakları gasp edilmek istenen TEKEL işçilerine desteklerimizi sunuyor, başta başbakan olmak üzere, hükümet yetkililerinin, saldırıya uğrayan işçilerden derhal özür dilemeleri gerektiğini belirterek, işçilerin kazanılmış haklarına halel getirmeyecek adil bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğinin altını çiziyoruz.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler