Özgür-Der Mart 2010 İnsan Hakları Raporu

Özgür-Der Mart 2010 İnsan Hakları Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi tarafından periyodik olarak hazırlanan aylık hak ihlalleri raporu yayınlanmaya devam ediyor. İşte 2010 yılı Mart ayına ait insan hakları bilançosu ve değerlendirme raporları…

MART 2010 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Yargıyı Etkilemeyi Alışkanlık Haline Getiren Genelkurmay Başkanının Görevine Son Verilmeli ve Derhal Yargılanmasına Başlanmalıdır!

 

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mart ayı içinde Doğan Medya Grubuna ait gazetelere verdiği demeçlerde, Ergenekon davası kapsamında sanık pozisyonunda olan 3. Ordu Komutanı Org. Saldıray Berk'e atfedilen suçların işlenmediğine dair "kefil" olduğunu belirterek, kesin bir dille bu konuda Saldıray Berk'in masumiyetine inandığını beyan etmiştir.

 

Normal şartlar altında, "hukuk devleti" olduğunu iddia eden sistemlerde, "devam etmekte olan yargılama sürecine müdahale" anlamına gelen bu tarz beyanlar suç kabul edilip, bu suçu her kim işlerse işlesin bulunduğu statü, pozisyon fark etmeksizin yargılanmasına başlanır. Oysa darbelerle revizyonunu sağlamayı gelenekleştiren Kemalist sistemin beslediği süreğen militarist vesayet ortamında yargı, her zaman Genelkurmay Başkanlarının müdahalelerine açık tutulmuştur. Cumhuriyetten bu yana alışıldığı üzere; İstiklal Mahkemeleri, Sıkıyönetim Mahkemeleri, DGM'ler, TSK mensuplarının istek ve taleplerini daima göz önünde bulundurup yargılamaları da bu doğrultuda nihayete erdirmişlerdir. Askerin gölgesi, bir baskı unsuru olarak Yargının üzerinde boy göstermekte ve militarist tahakküm yargıyı esir almak için elinden geleni yapmaya devam etmektedir.

 

Halen sürmekte olan davalara müdahale etmekte hiç bir beis görmeyen İlker Başbuğ, 2010 Kış Tatbikatı için gittiği Erzurum'da, havaalanında Org. Saldıray Berk'i makam aracına çağırarak Kışlaya birlikte geçmek suretiyle bu "kefaletini" pekiştirmeyi ihmal etmemiştir. Bulunduğu bölgede "darbe toplantıları" düzenleyip, planladığı darbeyle ilgili seminerler hazırlatan, savcılık iddianamesinde Ergenekon'un Erzincan yapılanmasının yöneticisi olmakla suçlanan ve 15 yıl hapsi istenen bir kişinin halen görevinin başında olup 3. Ordu gibi binlerce personeli olan bir yapıyı yönetmesi bile başlı başına bir skandal olarak ortada dururken; ordunun en kıdemlisi tarafından taltif edilip aklanmaya çalışılması, askeri tahakkümün ürkütücü boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

Mütedeyyin insanları ayakkabı numaralarına kadar fişleyen, darbeye zemin hazırlayıp iktidarlarını pekiştirmek amacıyla camileri bombalayarak namaz kılanları katletmeyi bile akıllarından geçiren, çocukları denizaltına yerleştirdikleri patlayıcılarla imha edecek kadar gözü dönenlerin ve bu gibi bir yığın planın hazırlayıcısı olanların Cumhuriyet tarihinde ilk defa yargılandığı böyle bir atmosferde, defalarca çok önemli bu davaların selametine zarar verecek yönde müdahalelerde bulunan Org. Başbuğ'un görevine son verilmeli, işlediği bu suçlardan dolayı derhal yargılanmalıdır.

 

Yasakçıların Tehditlerine Rağmen Ece Nur'lar Her Geçen Gün Artıyor

 

İnanan insanların kimlikleri ve değerleriyle yaşamalarını içine sindiremeyen statükocu zihniyetin keyfi biçimde uyguladığı başörtüsü yasağı zulmü, tüm yakıcılığı ile her alanda sürüyor. Ece Nur Özel'in başörtüsüyle okula gitmek istemesi nedeniyle yaşadığı sorunlar ve ardından okuduğu okuldan sürülmesiyle gündeme gelen İlköğretim okullarındaki yasakçı ve baskıcı tutum aynı hızla sürmektedir. Diyarbakır Yenişehir İlköğretim Okulu 8′inci sınıf öğrencisi Sabiha Alaş ve Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulu 8′inci sınıf öğrencisi Büşra Ayata'nın başörtüleriyle okumak istemelerine tahammül edemeyen idareciler, korkutma ve tehdit yöntemlerine başvurarak bu öğrencilere yönelik başörtülerini çıkarmaları hususunda baskılarını artırmışlardır. Aynı zamanda Osmaniye'de de 7. sınıf öğrencisi Zeynep Sak, başını açmaya ikna edilemeyince önce resmi çekilerek polise verilmekle tehdit edilmiş, sonra hakaret edilerek okuldan kovulmuştur. Zeynep Sak bir ayı aşkın süredir okula keyfi bir şekilde alınmamaktadır.

 

Yaklaşık 8 yıldır iktidarda bulunan ve halkın desteğiyle bu konumunu pekiştiren AK Parti iktidarının başörtüsü yasağı noktasında göstermiş olduğu duyarsızlığı ve ciddiyetsizliği anlamak mümkün değildir. Derin bir sosyal yaraya dönüşen, kamusal alan maskesi altında her geçen gün alanı genişletilen bu yasağa yönelik acilen gerekli adımlar atılmalıdır. Bilindiği üzere, Ece Nur'un yaşadığı ciddi sorunlarla ilgili Meclise sunulan soru önergesine Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen cevapta, mevcut yönetmeliklerin ve mevzuatın bu yasağın dayanağı olduğu beyan edilmişti. Uzun süredir halkın desteğiyle iktidarda bulunanlar, toplumun taleplerini görmezden gelerek ve zulmün "yasal" gerekçelerine sığınarak kendilerini zillete düşürecek söylemleri bir tarafa bırakmalı ve derhal İslami kimliğimize yaşam hakkı tanımayan bu yasakları sonlandıracak değişiklikleri hayata geçirmelidirler.

 

Tüm değerlerimizi hiçe sayan bir eğitim anlayışıyla şekillenen eğitim sisteminin amacı son tahlilde resmi ideolojiye sadık kullar devşirmek ve Türk Ulusuna ait olduğunu gönülden hisseden bir nesil inşa etmektir. Sistem yapısı gereği, muhalif olarak gördüğü hiçbir görüntüyü, inancı, düşünceyi hazmedememekte ve bu nedenle daimi biçimde tehdit unsurları üreterek keyfi yasakçılığının boyutlarını genişletmektedir. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, sadece kanunlara aykırı bir yönetmeliğin mesnet kılındığı başörtüsü yasağını İlköğretim okullarına kadar katı biçimde uygulamaktan çekinmeyen zihniyet, bu zorba ve despot anlayışının altında yatan köklü İslam düşmanlığını, Mersin'de Kemalist bayanların sevinç görüntüleri eşliğinde çarşaf yırtma eylemiyle bir kez daha hafızalarımıza kazımıştır.

 

İslam'a ve İslami Pratiklere Düşmanlık Sergileyenleri Allah'ın Azabıyla Müjdeliyoruz

 

Mersin'de, halifeliğin kaldırılmasının 86. yıl dönümünü kutlamaları adı altında bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik CHP'li kadın grubu, çarşaf yırtarak Kemalizm'e sadakatlerini tazeleyen bir rezalete imza atmışlardır. Kemalist ideolojinin bayraktarlığını halk düşmanlığı üzerinden sergilemeyi bu gibi ritüellerle pekiştiren CHP'lilerin bu son eylemi de göstermiştir ki; vaktiyle İslami ilkelerine bağlılıklarını ilan edenleri idam eden, ezanın asli diliyle okunmasını yasaklayan, büyük camileri ahırlara çevirmekten çekinmeyen ve İslami değerlerin hayata yansıyan tüm pratiklerine karşı zalimce tavır alan "halka rağmen halk düşmanlığı" anlayışı halen devam etmektedir.

 

Özü itibariyle faşizan bir zihniyeti temsil eden CHP ideolojisi, halka tepeden bakarak siyaset yapmakta ve yaşamın hiçbir alanında Müslümanların varlığına tahammül göstermemektedir. 2009 yerel seçimlerinden önce çarşaflı kadınları partisine alarak sözde inançlı insanlarla bir problemi olmadığını ispat etmeye gayret eden CHP yöneticilerinin "çarşaf açılımı" dedikleri bu süreç, Mersin'de gerçekleşen söz konusu faşist eylemle iflas etmiştir.

 

Hezeyanlar içinde çarşaf yırtan Kemalist kadınların sergilediği bu insanlık dışı görüntülerden de anlaşıldığı üzere; CHP'lilerin nezdinde halkın sahiplendiği değerler, ancak siyasi pragmatizme alet edilebilecek unsurlardır ve değerlere saygı anlamında ifade edilen her söz aslında topluma duyulan saygıdan değil de ikiyüzlü bir politika yürüterek oy potansiyelinin kendi hanelerine yazılması kaygısından kaynaklanmaktadır. Son yaşananlar ışığında tarihte yaşanan acılara bakıldığı zaman görülmektedir ki; Kemalizm'in Türkiye'de yaşayan insanlara sunacağı hiçbir olumlu değeri bulunmamaktadır. İslam'ı hayattan silme projesinin siyasi sığınağı olarak addedilen bu politik anlayışın mensuplarını, düşmanlıkları nedeniyle Allahın azabıyla müjdeliyoruz ve Allah'a savaş açanların muhakkak acı bir azaba duçar olacağını hatırlatıyoruz.

 

İslami Kimliğe Hayat Hakkı Tanımayan ve Yaşanan Her Türlü Hukuksuzluğun Kaynağı Olan Kemalizm'le Her Ortamda Hesaplaşılmalıdır.

 

Mart ayı içinde ortaya çıkan "gizli" damgalı bir belgede, Milli Güvenlik Kurulu Hukuk Müşavirliği'nin imzasını taşıyan 10 maddelik teklifle cami dışında kalan kamu ve özel bütün mekânlarda başörtüsünün yasaklanmasının istendiği ortaya çıkmıştır. Söz konusu belgede yasak bununla da sınırlı tutulmayıp, "herkese açık genel yerler"in de yasak kapsamında olacağı yazılmıştır. Ayrıca maddelerden birinde, din eğitimi yapanlar için de ağır cezalar öngörülerek, din eğitimi için bireysel faaliyette bulunanlar için 8 yıla kadar hapis cezası verileceği yazılmıştır.

 

MGK yapımı ve 28 Şubat hukuksuzluğunun bir ürünü olan bu tasarı, bugün darbe ve planlar tezgâhladıkları için yargılanan kişilerin İslam'ın izlerini toplumun hafızasından silmek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının açık bir ispatıdır. Balyoz planlarıyla namaz kılanları camilerde katletmeyi akıllarından geçirenler, "İrticayla Mücadele Eylem Planı"yla dindarları iftiralarla yaftalayıp yeni 28 Şubatlar hazırlama aşamasında olanlar, Kemalizm'in bir türlü inşa etmeyi başaramadığı "Laik Türk Ulusu"nun inşası ve tek tipleştirilen bir toplum hayaliyle bu gibi planları hazırlamaktan vazgeçmeyeceklerdir. Bu nedenle, "Kürt Sorunu", "Başörtüsü Yasağı", "Yolsuzluklar", "Bilinçli Yoksullaştırma ve Köleleştirme Çabaları" vb gibi tüm yasaklar, ihlaller ve ihmallerin Kemalist Oligarşinin ürünü olduğunun altı çizilmeli, her türlü olumlu kazanımların elde edilmesi için Kemalizm ile her ortamda hesaplaşılmalıdır.

 

Yasakçılar, Başörtüsü Yasağını Yaşamın Tüm Alanlarına Taşımak İçin Her Fırsatı Değerlendirmeye Devam Edeceklerdir.

 

Bilançomuzun "İnanç Özgürlüğüne Yönelik İhlaller" başlığı altında işlenen hak ihlallerine bakıldığı zaman görülecektir ki, MGK Hukuk Müşavirliğinin zamanında hazırladığı gizli belgenin maddelerinin bu gün de hayata geçirilmesine çalışılmakta, başörtüsü yasakçılarının amaçlarının hayatın tüm alanlarında bu yasağı uygulamak olduğu anlaşılmaktadır. Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen bilimsel bir toplantıya başörtülü oldukları gerekçesiyle alınmayan bayan doktorlara reva görülen bu haksız uygulama, mezkûr belgeyle rahatlıkla ilintilendirilebilir bir örnektir. 28 Şubat sürecinde, militarizmin bağrına sığınarak; askerlerin verdiği brifinglere koşa koşa katılmaktan çekinmeyen rektörlerin yönetimi altındaki üniversitelerde palazlanan bu yasakçı tutum, hali hazırda en katı biçimde birçok üniversitede devam etmektedir.

 

Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarına binmek için verilen indirimli öğrenci pasolarının üzerinde bulunan fotoğraflar için, "kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olması" şartının aranması da kamusal alan isimli soyut kavramın ulaştığı menzili göstermesi açısından ibretlik bir durumdur. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, öğrencilerin başlarını açması durumunda problemin çözüleceğini ve toplu taşıma indirim kartlarını alabileceklerini belirterek, sistemin yasaklarına biat edilmesi gerektiğini vurgulamaktan çekinmemiştir. Yasakçı zihniyetin muhafızlarından olan CHP'nin sorunun çözümünden daha ziyade, yasağın sınırlarını genişletip sistemin bina edildiği halk düşmanlığını sağlamlaştıran bir siyasi tutumu olduğu, Kocaoğlu'nun açıklamalarıyla bir kez daha belgelenmiştir.

 

Mart ayı içinde yaşanan inanç özgürlüğü ihlallerinden biri de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hastasını götüren bir hasta yakınının başörtülü olduğu için maruz kaldığı insanlık dışı bir uygulamayla ilgilidir. Çocuğu havale geçirdiği için çocuğunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine götüren Sevda Akçay, başörtülü olduğu nedeniyle hastanenin Acil Sorumlusu Prof. Dr. Halit Çam'ın hakaretlerine maruz kalmıştır. Çocuğun yaşadığı hastalığı annesinin başörtülü olmasına bağlayarak, ileri sürdüğü tıbbi bahanelerin arkasına sığınmak suretiyle hakaretlerini sürdüren Çam'ın bu tavrı, insanlıkla bağdaşmayan bir tavırdır. Olaya tanıklık eden diğer hasta yakınlarının ifadelerine bakıldığı zaman; onuru, kimliği ve kişiliği aşağılanan hasta yakını Sevda Akçay, çok ciddi bir duygusal travmaya ve edepsizliğe maruz kalmıştır. Yaşananlar, yasakçıların gözlerinin nasıl karardığını ve her fırsatta inanca hakaret etmeye devam edecekleri anlamına gelmektedir.

 

Sistem Muhalifi İnsanlara Yargının Verdiği Keyfi Cezalar Kabul Edilemez

 

Sisteme muhalif unsurlara yönelik operasyonlar Mart ayı içinde de tüm hızıyla devam etti ve anlaşıldığı kadarıyla muhaliflerin bu şekilde sindirilmeye çalışılma çabası sürecektir. İslami inancı nedeniyle birçok kişi; El-Kaide, Hizbullah, Hizbu-t Tahrir isimli oluşumlarla bağlantılığı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış, evlerinde bulunan İslami içerikli dergi, kitap, gazete vb ne varsa suç delili olarak kabul edilmiştir. Müslümanların gözaltına alınma biçimleri ve medyada konunun işlenmesine bakıldığı zaman, bu insanlar, fütursuzca yargısız infazlara kurban edilerek çok ağır biçimde suçlanmaktadırlar. Miting tertip etmek, gıyabi cenaze namazı kılmak, Gazze'ye yardım geceleri düzenlemek bile çok ağır cezalar alınmasına yol açacak eylemler olarak yorumlanmakta, yargıçlar ürettikleri hukuk dışı yorumlarla muhalif Müslümanlara gözdağı vermek amacıyla bu gibi yorumlara başvurmaktadırlar.

 

Aynı şekilde bölgede düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları, slogan attıkları, pankart taşıdıkları ve bu gibi eylemleri düzenledikleri gerekçesiyle her gün onlarca insan KCK (Koma Ciwaken Kürdistan – Kürdistan Topluluklar Birliği) üyesi olmak iddiasıyla tutuklanıp haklarında çok ağır cezaları öngören iddianameler hazırlanmaktadır. Demokratik Açılım projelerinin rafa kaldırılmasının ardından yaşanan bu toplu gözaltı furyası hala devam etmekte ve kamuoyunda çok ciddi rahatsızlığa yol açan bu operasyonlar Kürt Sorunu'nun çözümü yönünde gelişen umutları karartmaktadır.

 

TMK Mağduru Çocuklar Derhal Salıverilmeli ve TMK Değiştirilmelidir

 

Bununla birlikte çocuk yaşta olan ve çoğunluğunu polise taş atan çocukların oluşturduğu TMK mağduru olarak bilinen çocukların cezaevi şartlarının zorluğu ve ağırlığı, konuyla ilgili cezaevlerinde yaşanan ihlallerin artarak devam ettiği, işlenen ihlal haberleriyle gündemimize gelmeye devam etmektedir. Çocuklar küçücük yaşlarına bakılmaksızın yıllarca hapis cezalarına çarptırılmakta ve verilen cezaların sebebi olarak ya bir eyleme iştirak etmeleri ya da polise taş atmaları gerekçesine başvurulmaktadır. Ülkeyi kan gölüne çevirmeyi planlayanlara dokunmayan yargı düzeni, sistemin bekasını amaçlayan politik tutumunu çocukların hayatlarını cezaevlerinde çürütmekle ispat etmeye çabalayadursun; hukukun bu ülkede siyasallaşıp militarizmin gölgesi altında şekillendiği artık herkesin malumudur. Her ay vurguladığımız gibi bu ay da yine ifade ediyoruz ve diyoruz ki; TMK nedeniyle cezaevlerini dolduran binlerce çocuk derhal salıverilmeli ve bu çocukların ceza almasına neden olan TMK'nin ilgili maddeleri değiştirilmedir.

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

 

2010 MART AYI HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

 

ÇOCUK HAKLARI

 

Taş Atan Çocuğa 7 Yıl Hapis

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polise taş attığı iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki İdris K. hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada, 7 yıl 5 ay hapis cezası verildi. (Timeturk - 2 Mart)

 

Ellerin Tozlu, Terlisin, Taş Attın! 

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ay önce Öcalan'ın cezaevi koşullarını protesto etmek için gerçekleştirilen yasadışı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 3'ü tutuklu 6 çocuk hakkındaki iddianame tamamlandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, çocuklar hakkında "örgüt adına suç işlemekten" 10 yıl, "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet"ten 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak"tan da 5 yıl olmak üzere toplam 20'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6 çocuğa istenen cezaların toplamı 120 yılı buldu. (islahhaber.com - 2 Mart)

 

Gözaltına Alınan Çocuğa Hırsızlık Teklifi Ve İşkence

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde polisler tarafından gözaltına alınarak işkenceye maruz kaldığını iddia eden 16 yaşındaki R.E., İHD Diyarbakır Şubesine başvurdu. Yüzünde morluklar bulunan R.E. polislerin kendisinden hırsızlık yapmasını istediklerini ileri sürerek, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini, bu nedenle 3 saat boyunca işkenceye maruz kaldığını söyledi. (DİHA - 3 Mart)

 

Bayrak İndirmekle Suçlanan Çocuğa 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır 5. Ağır ceza Mahkemesi'nde  'yasadışı' gösteriye katıldığı ve Diyarbakır Ana Okulu'na asılı Türk bayrağını indirdiği iddiasıyla yargılanan R.Ö. 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' ve 'Türk bayrağını alenen aşağılamak' suçlamasıyla 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra, suç tarihinde sanığın 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. (DİHA - 4 Mart)

 

15 Yaşındaki Çocuğa Müebbet

Adana'nın Seyhan ilçesinde PKK'nin kuruluş yıldönümü olan 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 15 yaşındaki S.B için . Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılama dosyasında Adana Adli Tıp Kurulu'nun S.B hakkında hazırladığı "19–21 yaşlarında olabilir" şeklindeki raporda yer alırken, bu rapora dayanarak iddianamesini hazırlayan savcılık makamı da S.B için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. (Yüksekova Haber - 4 Mart)

 

Kadıköy Belediyesi'nden Lise Öğrencilerine Ahlâksız Promosyon

Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından 13.sü düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'na katılan öğrencilere prezervatif dağıtıldı. Aileler söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. (Timeturk - 7 Mart)

 

Çocuk Cezaevleriyle İlgili Ürküten Rapor

Gençlik ve çocuk cezaevlerinde incelemelerde bulunan TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı rapor, en büyük sorunun 'yalnızlık' ve 'az yemek' olduğunu ortaya koydu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çocuk ve gençlerin kaldığı 7 kapalı cezaevinde haftalarca süren çalışmasını tamamladı. Hazırlanan rapor, demir parmaklıklar ardında cezalarının bitmesini bekleyen çocukların yürek burkan dramını da gözler önüne serdi. İncelemelerde, çocuklar ile ailelerinin büyük maddi sıkıntı içinde oldukları tespit edildi. (Aktif Haber – 7 Mart)

 

Çocuk Tutukludan Mektup: 'Adalet İstiyoruz'

2 yıldır Siirt E Tipi Cezaevi'nde bulunan A.Ö. (17), yakınlarına gönderdiği mektupta, cezaevinde tutuklu bulanan çocukların sorunlarını anlatarak, devletin ve adaletin çocukların durumunu görmesi için mektubun gazetelere de gönderilmesini istedi. (Evrensel - 8 Mart)

 

Ağabeyinden Üç Yaş Büyükmüş

Adi Tıp Kurumları'nın verdiği kemikten yaş tespiti ile ilgili raporlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Özellikle Terörle Mücadele Kanunu'nu da 'taş atan çocuklarla' ilgili görülen davalarda kimi raporlar çocukları 'çocuk' olmaktan çıkartıp birer yetişkin yapabiliyor. İki yıl önce Şırnak'ın İdil İlçesi'ndeki bir gösteriye katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çobanlık yapan 16 yaşındaki O.S. yasadışı örgüte üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 16 yaşında olan O.S'yi 'yaşıtlarından daha büyük gösterdiği gerekçesiyle' Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk etmiş ve yaşı ilgili bir rapor istemişti. Hastanenin hazırladığı rapora göre ise O.S. 16 değil 21 yaşındaydı. O.S.'nin avukatları rapora itiraz edince bu kez O.S. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. O.S., İstanbul'dan gelen rapora göre de 21 yaşındaydı ve 18 ve 20 yaşındaki iki ağabeyinden de daha büyüktü. (islahhaber.com -12 Mart)

 

Taş Atan Çocuğa İlk Duruşmada 11 Yıl Hapis

Şırnak'ta gösteriye katıldığı ve polise taş attığı iddiasıyla yargılanan A.E. isimli çocuğa, üç ayrı suçlamadan 11 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, A.E.'nin "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl, "2911 Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet Etmek" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından da 10 yıl hapis cezası aldı. Toplam 11 yıl ceza alan A.E.'nin yaşının küçük olması ve yargılama sırasındaki davranışları göz önüne alan mahkeme heyeti cezayı 7 buçuk yıla indirdi. (ANF -  12 Mart)

 

Okuluna Giderken Hapis Cezası Aldı

Adana'da geçen yıl aralık ayında düzenlenen gösterilerde yakalanan 14 yaşındaki çocuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez'in talimatıyla yeniden okuluna döndüğü sırada hakkında açılan davada toplam 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. (Islahhaber- 12 Mart)

 

U.K.'Ye Taş Atmaktan 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır'da polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki U. K, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndaki "dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek" suçundan verdiği 2 yıl 9 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi. (ANF - 17 Mart)

 

Polisin Saldırısında 13 Yaşındaki Çocuk Gözünü Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yapılan Newroz kutlamasına, polisin saldırısında sırasında sol gözünden yaralanan 13 yaşındaki R.A. adlı çocuk gözünü kaybetti. (ANF - 18 Mart)

 

16 Yaşındaki B.B.'Ye 5 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Batman'da düzenlenen gösteriye katıldığı iddiasıyla 4 aydır tutuklu bulunan 16 yaşındaki B.B.'ye "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "2911 Sayılı Gösteri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet etmekten toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. "2911 Sayılı Gösteri Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefetten verdiği 10 ay hapis cezasını erteleyen mahkeme heyeti, B.B.'nin cezaevinde yattığı süre ve yaşını göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi. (ANF - 19 Mart)

 

Atatürk'e 'Ajan' Diyen Çocuklara, 7,5 Yıl Hapis

Diyarbakır'da DTP'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteride 'ajan Atatürk' diyen H.Ç., ile F.D., adlı çocuklar ve Abdurrahim Taraman, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Islahhaber- 25 Mart)

 

Sakarya'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisine Ajanlık Teklifi

Sakarya'da Newroz bayramı kutlamalarına katıldıktan sonra gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi M.İ. nin karakolda darp edildiği ve ardından ajanlık dayatmasında bulunulduğu iddia edildi. (DİHA - 27 Mart)

 

Diyarbakır'da 6 Çocuğa 45 Yıl Hapis

Şırnak'ta farklı zamanlarda düzenlenen gösterilere katıldıkları ve 'polise taş attıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan 6 çocuğa toplam 44 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (DİHA - 30 Mart)

 

IRKÇI SALDIRILAR

 

Ayrımcılığın Böylesi Görülmemiş!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı beldesine hibe ettiği itfaiye aracı ayrımcı tepkilere yol açtı. (Islahhaber- 4 Mart)

 

Üniversitede Öğrencilere Ülkücü Saldırı!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, kaldıkları yurdun banyosunda çamaşırlarını yıkadığı esnada ülkücü bir grubun saldırısına maruz kaldı(Evrensel – 10 Mart)

 

Giresun'da 100 Ülkücü 3 Kürt Öğrenciye Saldırdı

Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 3 Kürt öğrenciye yaklaşık 100 kişilik ülkücü bir grubun satır ve sopalarla saldırdığı belirtildi. (ANF -17 Mart)

 

'Solcu Ve Kürt Öğrenci Barındırmayacağım' Tehdidi

İstanbul'da TEKEL direnişine, okul bahçesinde etkinlik düzenleyerek destek veren 24 lise öğrencisinin okuldan atılmasına ardından okula çağırılan ailelere ''Burası Sarıgazi hasas bölge. Bu okulda solcu ve Kürt öğrenci barındırmayacağız'' tehditleri yapıldı. (ANF - 18 Mart)

 

Afyon'da Öğrencilere Polis Ve Ülkücü Saldırı: 30 Gözaltı

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde artan baskıları kınamak için Rektörlük binası önünde oturma eylemi yapan Kürt kökenli öğrencilerin, polis ve ülkücülerin saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Saldırının ardından 30 öğrenci gözaltına alındı. (DİHA - 26 Mart)

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

45 Liralık Fatura İçin Engelli Dedeye Hapis

Ankara'nın Yenidoğan semtinde oturan felçli ve kör olan 61 yaşındaki Dursun Erselligil'e 45 TL'lik su faturası geldi. Okuma yazması olmayan ve faturadan haberi olmayan Zeynep ve Dursun Erselligil'in su sayacı ASKİ tarafından söküldü ve Dursun Erselligil 6 ay hapis ve 990 TL para cezasına çarptırıldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Dursun Erselligil herkesin şaşkın bakışları arasında Sincan L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (islahhaber.com - 1 Mart)

 

'Dövüldüm, Elektrik Yedim'

Midyat'ta askerliğini yapan Yunus Tekin Dicle, hırsızlık suçlaması ile gözaltına alındığı Midyat Emniyet Müdürlüğü'nde işkence gördüğünü söyledi. Yunus Tekin, Dicle'ye Emniyet Müdürlüğü'nde önce 6-7 polis tarafından başına poşet geçirildiğini,  serçe parmağı ve cinsel organına bağlanan kablolar ile vücuduna elektrik verildiğini iddia etti. (Birgün - 2 Mart)

 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde 28 Şubat 2010'da gerekçe gösterilmeden üç arkadaşıyla birlikte sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınan R.E. (16), Şehitlik Polis Karakolu'nda polis memurları tarafından darp edildiğini ileri sürdü. (Gündem - 8Mart)

 

Polis Kayabaş'ın Gözünü Kör Etti

İstanbul Kadıköy'de polisin işkencesi sonucu Şerafettin Kayabaş adlı bir kişi sol gözüne aldığı darbe sonucu kör oldu. Suç duyurusu yapacağını söyleyen Kayabaş, polisin parasına da el koyduğunu söyledi. Polis ise Kayabaş'ın mağazanın camına kafasını çarparak gözünün yaralandığı iddia etti. (ANF - 9 Mart)

 

Rize'de Polis Vahşeti

Rize'de esnaflık yapan bir yurttaş, polis memuruna yardım amaçlı verdiği parayı geri isteyince karakola getirilecek darp edildi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde esnaflık yapan Necmettin Döne geçtiğimiz yıl bir polis memuruna verdiği borcu sorunca karakola götürülerek darp edildi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Döne, polislerin olay anı görüntülerini iş yerine giderek sildiklerini iddia etti. (Birgün - 13 Mart)

 

İlköğretim Okulunda Şiddet

Konya'nın Selçuklu İlçesi'ne bağlı Tepeköy Beldesi'nde 11 Mart 2010'da Tepeköy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi F.O.'nun (7) ders kitabını getirmediği gerekçesiyle öğretmeni H.A.'nın (36), sınıfta bulunan 28 öğrenciye F.O.'ya tokat attırdığı iddia edildi. (Milliyet - 16 Mart)

 

İlköğretim Okulunda Şiddet

Van'ın Saray İlçesi'ne bağlı Örenburç Köyü'ndeki ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan asteğmen M.T.'nin 17 Mart 2010'da, sırada konuşan öğrencisi Ö.Y.'yi (13) döverek burnunu kırdığı ileri sürüldü. Özalp Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından "iş göremez" raporu alan Ö.Y.'nin ailesinin M.T. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. (Radikal - 20 Mart)

 

Diyarbakır Adliyesi'nde 2 Avukata Polis Dayağı

Diyarbakır Adliyesi'nde geçen hafta iki avukatın polisler tarafından dövülmesi üzerine Baro suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı M. Emin Aktar, iki avukat arkadaşlarının sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını ve Devlet Hastanesi'nden rapor aldıklarını söyledi. (DİHA - 29 Mart)

 

İfade Vermeye Giden Vatandaşlara Tehdit

Geçtiğimiz yıl Siirt'in Eruh İlçesi'nde düzenlenen '1. Eruh Çırav Kültür Sanat ve Doğa Festivali'ne Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nden katılan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye soruşturma açıldı. Haklarında soruşturma açılan vatandaşlar, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi. İfade veren vatandaşlar, ifade işlemleri sırasında tehdit edildiklerini iddia etti. (DİHA - 30 Mart)

 

Polis Karakolunda İşkence

Aydın'da bir kavgaya karışan kardeşini sormak için gittiği Efeler Polis Karakolu'nda kendisine işkence yapıldığını ileri süren Ferman İvdil, bir yandan darp edilerek saatlerce gözaltında tutulduğunu diğer yandan da 'polise mukavemet etmek' suçlamasıyla mahkemede yargılandığını söyledi. (DİHA - 31 Mart)

 

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHULLER

 

Kaçırılan İşadamlarından Haber Alınamıyor

İstanbul Beykoz'da, bir görüşme yapmak için gittiği Acarkent Villaları'ndan 1,5 yıl önce kaçırıldığı iddia edilen iş adamı Ramazan Kocakaya'dan hala haber alınamıyor. (Timeturk - 2 Mart)

 

'Gözaltında ve Postanede Kaybedilenler' Bulundu!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1994 yılında kaybolan beş kişiye ait kemikler, 2003 yılında bir toplu mezardan çıkarıldı, 2009 yılında kimlikleri tespit edildi. Son olarak Adli Tıp ile savcılık arasında 'postada kaybolan' kemikler, Diyarbakır Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu! Ali Bulut, Emre Bulut, Ramazan Bulut, Hasan Orhan ve Mehmet Orhan, 1994 yılında gözaltına alındıkları öğrenildikten sonra ortadan kayboldu.(Radikal – 11 Mart)

 

Gözaltında Kayıp İddiası

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülsuyu mevkiinde çalıştığı çay bahçesinden 8 Mart akşamı ayrılan İşçi Köylü Gazetesi Dağıtımcısı Ali Yetkin'den, ailesi bir haftadır haber alamıyor. Ailesi, çocuklarının gözaltında olduğunu savunarak bulunmasını istedi. (Evrensel – 17 Mart)

 

Eğitim Sen Üyesi Örkmez'den Haber Alınamıyor

Eskişehir'de Eğitim Sen üyesi Mehmet Ali Örkmez'den 15 gündür haber alınamıyor. Aile, bugüne kadar etkili bir soruşturma yapılmadığı için yetkilileri eleştiriyor. (DİHA - 30 Mart)

 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Anadilde Eğitim İstemine 9 Yıl Hapis

Diyarbakır'da Ekim 2008'de ''Anadilde eğitim'' için izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencileri Hasan Yağız, Özgür Güven, Kadir Demir ve Nurettin Salhon 10 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. (Timeturk - 2 Mart)

 

Diyarbakır'da Toplatma Kararı Alınan Pankart

Diyarbakır'da, kadın örgütlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla astırdığı pankartlar hakkında 3 Mart 2010'da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi toplatma kararı aldı. Tarihsel rolleri olan kadınların fotoğraflarının bulunduğu ve Kürtçe-Türkçe "8 Mart'ın 100. yılında biz kadınlar ortak bir mücadeleyle özgür bir dünya yaratacağız" yazısının yer aldığı pankartların toplatılma gerekçesi açıklanmadı. (ANF - 3Mart)

 

8 Mart Toplantısını Polis Ekibi Bastı

Maraş'ın Nurhak ilçesinde ESP Sosyalist Kadın Meclisleri'nin (SKM) düzenlediği 8 Mart etkinliği, polis tarafından basıldı.(Birgün - 8 Mart)

 

Eski DTP'lilere Slogan Atmaktan 18 Yıl Hapis

Siirt'te 29 Mart yerel seçimleri öncesi düzenlenen mitingde, "yasadışı slogan" attıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 18 eski DTP'liye 1'er yıl hapis cezası verildi. Cezaya itiraz eden DTP'liler, avukatları aracılığıyla kararı temyiz edecek.(ANF - 9 Mart)

 

Pankart Taşıyan Vesile'ye 7 Yıl Hapis Cezası

Siirt'te okuma yazması olmayan 49 yaşındaki Vesile Tadik, pankart taşıdığı için örgüt üyeliğinden cezalandırılarak 7 yıl hapis cezası verildi.(ANF - 9 Mart)

 

Yargılanan Yazar

İstanbul'da 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından Ankara'da düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada "Türklüğe hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinden dava açılan Yazar Temel Demirer'in yargılanmasına 17 Mart 2010'da devam edildi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğinin belirtilmesi üzerine Temel Demirer'in yargılanmasına 20 Mayıs 2010'da devam edileceği öğrenildi. (bianet.org - 17 Mart)

 

Türk ve Tuğluk İfade Verdi

DTP'nin yasaklı Eşbaşkanı Ahmet Türk ile yasaklı milletvekili Aysel Tuğluk, bugün de 13 ayrı soruşturma nedeniyle Ankara Basın Savcılığı'na ifade verdi. (Islahhaber- 23 Mart)

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

 

Tekel İşçilerine Destek Veren Aynur Çamalan İşten Atıldı

Ankara'da Tez-Koop-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Tübitak'ta, Tekel işçilerine destek vermek amacıyla düzenlenen 4 Şubat'taki işe gitmeme eylemine katılan Aynur Çamalan'ın mazaretsiz olarak bir gün işe gelmemekten dolayı işine son verildi. Kararı protesto eden Çamalan ve yakınları oturma eylemine başladı. (ANF - 8 Mart)

 

Kot işçileri Hastanelerden Ücretsiz Yararlanamıyor

Hükümetin duyurduğu uygulama hayata geçmedi, slikozis hastaları hastanelerden ücretsiz yararlanamıyor. Hastaneye giden işçiler hayal kırıklığı yaşadı. Tekstil sektöründe kot kumlama işinde çalışan ama bu iş sonunda ölümcül slikozis hastalığına yakalanan işçiler için hükümet ocak ayında bir adım atmıştı. Hastalığa yakalanan kot kumlama işçileri, sosyal güvenceleri olmasa bile sağlık ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdi ancak durum böyle olmadı. (Birgün -  20 Mart)

 

EĞİTİM HAKKI

 

Kürt Öğrenciler Okuldan Zorla Uzaklaştırıldı

Malatya'da ülkücü gruplar tarafında bir parkta linç edilmek istenen Malatya Doğanşehir Meslek Eğitim Lisesi'nde okuyan 10 Kürt öğrenci ailelerini okula çağıran idarenin velilere "Çocuğumu ailevi sorunları nedeniyle okuldan alıyorum' yazılı dilekçe imzalattı. (ANF - 8 Mart)

 

Bir de Hapis Cezası Verseydiniz!

Mehmetçik Lisesi'nde TEKEL işçilerine destek için teneffüste oturma eylemi yapan 24 liseli öğrenci okuldan atıldı. (Islahhaber- 18 Mart)

 

MİLİTARİZM

Mütedeyyin İnsanları Ayakkabı Numaralarına Kadar Fişlemişler

Erzincan'da Başsavcı Cihaner'in mütedeyyin insanları fişlemek istediği ortaya çıktı. Gizli tanık: "Gelen talimatlarda tarikat ve cemaat mensuplarını ayakkabı numaralarına kadar rapor etmemiz isteniyordu."dedi.(Zaman - 3 Mart)

 

'Jandarma, Özçoban'ın İmzası Bulunan Evrakı 23 Şubat'ta Kaybetmiş'

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Aliçerçi Köyü yakınlarında, arazide bulunan ve altında Balyoz Darbe Planı'nda ismi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Konya Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban'ın imzası bulunan evrakın 23 Şubat tarihinde kaybolduğu ortaya çıktı.(Zaman - 3 Mart)

 

Başbuğ Aracına Çağırdı

2010 Kış Tatbikatı için Sarıkamış'a gelen Genelkurmay Başkanı, havaalanında Orgeneral Saldıray Berk'i makam aracına çağırdı ve kışlaya birlikte geçtiler. (Islahhaber- 4 Mart)

 

'Gizli Tanıklar'a Ölüm Tehdidi

Ergenekon'un İstanbul'da görülen ana davasının 20 gizli tanığı ile Erzurum'da henüz hâkime dahi ifade vermemiş olan 12 gizli tanık; ölümle tehdit edildiğini söylüyor. (Islahhaber- 7 Mart)

 

2009 Erzincan Darbe Toplantısı

3. Ordu Komutanlığı nezdinde 2009'da yapılan Erzincan'daki 'bölge toplantısı'nın darbe seminerine dönüştüğü ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre toplantıda, 2011 seçimlerinde hükümetin devam etme ihtimaline karşı müdahale hazırlığı tartışıldı. 16 ilin komutanı ile iki başsavcının da katıldığı seminerde, Erzincan'daki operasyonların diğer illere yayılması kararlaştırıldı. (Islahhaber- 7 Mart)

 

CHP-Radikal-Munzur Kolkola

Gizli Tanık Munzur'un CHP milletvekili Radikal Gazetesi muhabiriyle çok gizli temasının şok fotoğrafları yayınlandı. (Islahhaber- 7 Mart)

 

Subayların 77 Sayfalık Fişleme Listesi

Balyoz Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Org. Çetin Doğan'ın talimatı ile 1. Ordu Bölgesinin sorumluluk alanlarında görev yapmakta olan bazı TSK personelin ilişiğinin kesilmesi, bu bağlamda 832 personelin irticai eğilimleri olduğu veya bölücü örgütlerle bağlantıları olduğu dolayısı ile ilişiklerinin kesilmesi teklif ediliyor. (Islahhaber- 9 Mart)

 

Eruygur'un Şok Ses Kaydı

Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'un yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Eruygur, dönemin komutanlarının hükümetle nasıl uğraştıklarını, Şener Eruygur'un jandarmadayken bu işi bitirmek istediğini söylüyor ve 2003–2004 darbe girişimlerinin perde arkasını bütün çıplaklığı ile anlatıyor. (Islahhaber- 9 Mart)

 

Gizli Tanığa 'Skandal Teklif', İddianameye Girdi 

Gizli tanıkların ifadelerinin değiştirilmesi için çok özel bir operasyon yürütüldüğü ortaya çıktı. Tanıklar önce gizlice Jandarma'ya götürüldü. Ardından bir eve kapatılmaya çalışıldı. Teklif edilen rakam 2 milyardan 80 milyara kadar çıktı. Aracıların CHP milletvekili Ahmet Ersin ve Ankara'da 'başkanım' diye hitap edilen biriyle irtibat halinde olduğu belirlendi. (Islahhaber- 11 Mart)

 

Bomba Yüklü Araç Yakalandı

Ankara Emniyeti'nin birkaç gündür sürdürdüğü çalışmalar sonunda, bu akşam saatlerinde Gölbaşı mevkiinde durdurulan bir kamyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. (Islahhaber- 11 Mart)

 

Kozmik Oda'da Kaybolan 2 Dosya

Kozmik Oda'da inceleme yapan Hâkim Kayan bazı klasörlerin yok edildiğini fark etti. Bu klasörlerde siyasi cinayetler ile provokatif eylemlerin kayıtları yer alıyordu. (Islahhaber- 16 Mart)

 

Org. Başbuğ Suç İşliyor

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Erzincan'daki Ergenekon Terör Örgütü soruşturmasının 1 numaralı sanığı olan ve iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'e sahip çıktı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Hürriyet gazetesinin ardından dün de Vatan'dan Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, Erzincan davasının bir numaralı sanığı 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'e kefil olduklarını söyledi. (Aktifhaber – 22 Mart)

 

TSK'nın Skandal Belgesi...

TSK'nın Anayasa'ya rağmen yurt genelinde yayımlayarak Sayıştay denetçilerini kışlaya sokmayan belgeye ulaşıldı. Kurmay Pilot Albay Cemalettin Özcan imzalı emirde, denetçilere bilgi ve belge verilmemesi tebliğ ediliyor. (Islahhaber- 22 Mart)

 

Kayseri'de 'Erzincan' Tipi Operasyon Hazırlığı

"Mason üstatlarına" suikast zanlısı H.A.H. emniyet ifadesinde "Yusuf Erikel 'Kayseri'de jandarma aracılığıyla cemaatleri fişliyoruz. Sen de bize yardımcı ol' dedi" iddiasında bulundu. (Islahhaber- 26 Mart)

 

Şırnak'a Konyalı Zulmü

Şırnak Üniversitesi için gerekli olan personel alımları, Şırnak Valisi Ali Yerlikaya ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz'ın memleketi olan Konya'dan alındı. Konu hakkında açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, sınavların Konya'da yapılmasını ''kuvayi milliye ruhu'' sözleriyle değerlendirdi. (DİHA - 29 Mart)

 

Vicdani Redde 10 Ay Hapis

Askerlik yapmayı kabul etmediği için tutuklanan vicdani retçi Enver Aydemir Askeri Mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Islahhaber- 30 Mart)

 

Genelkurmay'dan Pendik'e de Gözdağı

Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi'nin Sultanbeyli'den sonra Pendik ilçesi için de çok detaylı bir fişleme ve görev raporu hazırladığı ortaya çıktı. Topçu Albay İsmet Kaytaz imzalı "Psikolojik Harekât Başkanlığı'nın C Planı" isimli belgede Pendik ilçesi, resmi ve resmi olmayan bütün kurum ve şahıslarıyla en ince ayrıntısına kadar fişlenmiş. İlçeyi fişlemekle de yetinmeyen TSK, ilçede kurduğu yerel gazeteler ile seçimleri bile yönlendirmiş. (Islahhaber- 30 Mart)

 

Bu da Islak Ses Kaydı...

"İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nda imzası olduğu belirtilen Albay Dursun Çiçek'in ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında, "En kötü senaryo kurumla hesaptır, yoksa sivilleri adliyeyi hallettik. Taarruza geçeceksek en uygun bölge benim bulunduğum yer…" gibi ifadeler yer alıyor. (Islahhaber- 31 Mart)

 

HASTA HAKLARI

 

Doktorlar Sisteme Giremeyince Hastalar Mağdur Oldu

 SGK'nın yıllık 15 milyar doları aşan ilaç harcamalarını frenlemek için başlattığı bütün doktorları hastane ve branşına göre 'kayıt altına' projesi, hekimlerin son tarih olan 1 Mart'a kadar diploma numaralarıyla sisteme kayıt işlemi yapmadıkları için yazdıkları reçeteleri eczane kabul etmeyip hastaları geri gönderiyor. (Zaman - 2 Mart)

 

Yanık Vakasına Yanlış Müdahale Sakat Bırakıyordu

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde yaşanan yanık olaylarında, Siverek Devlet Hastanesi Acil Bölümü tarafından yerinde müdahale edilmediğini iddia eden Ramazan Kürkçü ve Celal Öztürk adlı iki vatandaş, yanlış müdahale sonucu kötüleşen hastalarını Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi götürdüklerini iddia ettiler.(İlkha – 5 Mart)

 

Kolundaki Saçmaları Parasızlıktan Çıkarttıramıyor 

Bir kaza sonucu üç yıldır kolundaki saçmalarla yaşayan Ramazan Kabaçam, yeşil kartlı olduğu halde bazı doktorların yüksek meblağda para istemesi yüzünden çıkarttıramadığını belirtiyor. (Zaman – 15 Mart)

 

Yüzde 97 Raporla Özürlü Maaşı Alamıyor

Ağrı Başkent Köyü'nde oturan Ayhan Babayiğit(19) yüzde 97 yatalak ve özürlü raporu almasına rağmen özürlü maaşını alamıyor.(İlkehaber – 24 Mart)  

 

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

 

Köy Basan Korucular 16 Yaşındaki Kızı Kaçırdı

Viranşehir ilçesine bağlı Kum Çeşme köyü üç adam mezrasını basan silahlı 6 korucu, 16 yaşındaki Emine Gündüz'ü silah zoruyla kaçırdı. (ANF - 11 Mart)

 

Polisin Attığı Gaz Bombası Nedeniyle 2 Aylık Bebek Komaya Girdi

İstanbul Okmeydanı'nda yürüyüş yapan gençlere polis gaz bombaları ve panzerlerle müdahale etti. Müdahale sırasında polisin evlere rastgele gaz bombası atması sonucu 2 aylık bir bebeğin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsmi öğrenilemeyen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. (DİHA - 28 Mart)

 

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

 

Hatay'da Şüpheli Asker Ölümü

Hatay'da askerlik yapan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Cengiz adlı askerin intihar ettiği iddia edildi.(DİHA - 2 Mart)

 

Bir Asker Daha İntihar Etti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Gösteri ve Tatbikat Bölüğü'nde görevli Üsteğmen İbrahim Ünal Sarıoğlu intihar etti. (Isllahhaber  – 12 Mart)

 

Kapatılan DTP'li Yönetici Bıçaklı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Kapatılan DTP'nin Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanlığı ve HEP, DEP, HADEP'te yöneticilik yapmış olan Sinan Sürmeli, Sarayönü Polis Merkezi'nin önünde bıçaklanarak öldürüldü. (DİHA - 14 Mart)

 

Bir Asker İntiharı Daha

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Er Eğitim Alayı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Erdem Acar (28), evde yalnız olduğu sırada beylik tabancasını başına dayayıp intihar etti. (Islahhaber- 16 Mart)

 

Erzincan Üniversitesi Rektörü intihar etti!

Erzincan Üniversitesi Rektörü Erdoğan Büyük kasap, Eğitim Fakültesi binasında kendini asarak intihar etti. (Yeni Şafak - 18 Mart)

 

Bir Şüpheli Asker Ölümü Daha

Yüksekova'da askerliğini yapan Harun Taşdemir'in ölümü konusundaki çelişkili açıklamalara ailesi isyan etti. Gelen faksta 'sınır boyunda intikal sırasında öldüğü' yazarken, bölük astsubayının 'yatağında öldü' dediği belirtildi. (ANF - 20 Mart)

 

Bir Astsubay İntihar Etti

Şırnak'ın Cizre İlçesi Askerlik Şubesi'nde görevli 42 yaşındaki Astsubay Başçavuş Atakan Tem oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde beylik tabancasıyla intihar etti. (Islahhaber - 23 Mart)

 

Bir Şüpheli Asker İntiharı Daha

Antep İl Jandarma Komutanlığı'nda askerliğini yapan 21 yaşındaki er Hasan Çakır, nöbet tuttuğu kulübede G-3 piyade tüfeğiyle yaşamına son verdiği iddia edildi. (DİHA - 27 Mart)

 

Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde Şüpheli Ölüm

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 7. katında kimliği öğrenilemeyen bir kişinin camdan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk verilen bilgilerde göre, şahsın intihar ettiği öne sürüldü. Kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından mı itildiği konusunda bilgi alınmazken, emniyet kaynakları, olayın intihar olduğunu iddia etti. (DİHA - 29 Mart)

 

CEZAEVLERİ

 

'Tutukluya Daktilo Verilmiyor'

Kırıkkale 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Gülmez'e ailesinin gönderdiği daktilonun verilmediği belirtildi. (DİHA - 2 Mart)

 

İHD "Kadın Mahkûmlar Soyularak Aranıyor"

Cezaevleri koşulları hakkında basın açıklaması yapan İHD Adana Şubesi, bazı cezaevlerinde özellikle kadın mahkûmların giriş çıkışlarda, soyularak namahrem yerlerine varana kadar arandıklarını bildirdi. (İlkehaber – 3 Mart)

 

Kelepçeli Tedaviyi Ret Eden Tutukluya Görüş Yasağı

Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kalan İdris Erdal adlı tutuklu, tedavi olmak için götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde tedavi olmayı reddettiği gerekçesiyle bir ay görüş yasağı cezası verildiği belirtildi. (DİHA - 5 Mart)

 

3 Çocuk Cezaevinde İşkence Tespit Edildi

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çocuklara işkenceyle gündeme gelen Pozantı, Bergama ve İncesu çocuk cezaevlerinin "çocukların kalmasına uygun olmadığı" için kapatılmasını istedi. Komisyon hazırladığı raporda cezaevlerindeki çocukların, "cinsel ve fiziksel saldırıya uğradıklarına dikkat çekti. "Koğuş sisteminde güçlü çocuklar güçsüz olanları eziyor" görüşüne yer veren raporda, böylece yetişkinlerin koğuşlarındaki "koğuş ağası" benzeri yapılanmanın buralarda da bulunduğuna işaret etmiş oldu. (ANF - 5 Mart)

 

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde Battaniye Üzerine Oturmak Yasak!

Kocaeli Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Sertaç Açık, battaniyelerin üzerine oturdukları için battaniyelerinin geri alındığını belirtti.(DİHA - 6 Mart)

 

Rize Cezaevinde Baskı

Kalkandere (Rize) L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin aileleri aracılığıyla 5 Mart 2010'da yaptıkları açıklamada, istekleri dışında nakillerinin gerçekleştirildiği ve arama maksatlı soyunmayı reddettikleri için haklarında soruşturma açıldığı ifade edildi. (Günlük - 7 Mart)

 

Cezaevlerinde İşkence Sürüyor!

İBDA-C Örgütü Lideri olduğu iddiasıyla müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Ali Rıza Yaman, müvekkilinin yıllardır insanlık dışı işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti. (Özgün Duruş - 9 Mart)

 

F Tipinde Süngerli Oda İşkencesi!

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde duvardaki özel fotoğraflarının alınmasına itiraz eden iki mahkûm, dövülüp akıl hastalarına özgü 'süngerli oda'ya atıldıklarını söyledi. (Radikal - 14 Mart)  

 

Hasta Mahkûm, 'CD Çalışmadı' Bahanesiyle Tedavi Edilmedi

Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyor. Siyasi hükümlü Ümit İlter, tutulduğu Bolu F Tipi Hapishanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. İki yıldır akciğerlerinde ağrı ve solunum güçlüğü yaşayan İlter, teşhis için sevk edildiği Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden tomografi CD'sinin açılamadığı gerekçesi ile ring aracından indirilmeden geri gönderildi. İlter'in tüberküloz riski ve kanser şüphesi taşıdığı belirtiliyor.(Birgün - 15 Mart)

 

Tutuklulara 'Tekmil' Dayatması

İzmir Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklular, telefon hakkını 'tekmil' dayatması nedeniyle ile kullanamıyor. Cezaevinde sohbet hakkı süresi de 6 saate indirildi, görüş mekânı da değiştirildi. Bir grup tutuklu, uygulamayı protesto için sohbete çıkmama kararı aldı. (ANF - 16 Mart)

 

Savcılık, Tacizci Gardiyanları Akladı

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kalan 8 kadın tutsak, gardiyanlar hakkındaki cinsel taciz şikâyeti "Şüphelilerin cinsel taciz olarak değerlendirilecek eylemleri tespit edilemedi" gerekçesiyle, sonuçsuz kaldı. (ANF - 18 Mart)

 

Urfa Cezaevi'nde 6 Kişilik Odada 20 Kişi Kalıyor

Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 6 kişilik oda 20 kişinin kaldığı belirtilirken, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavi edilmediği ileri sürüldü. (DİHA - 23 Mart)

 

Türkü Söyleyen Mahkûmlara İletişim Cezası

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde 5 mahkûma "gereksiz yere türkü söyleme" cezası verildi. Türkü hükümlüleri 3 ay boyunca, ne telefon açabildi, ne mektup yazabildi, ne de mektup alabildi! (Haksözhaber- 15 Mart)

 

Tutuklunun Gazeteciye Mektup Yazması Yasak!

Tutuklu ve hükümlülerin gazeteci ve yazarlara göndermek için yazdıkları mektuplara, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Hapishanesi idaresi tarafından 'sakıncalı' bulunarak el konulduğu ortaya çıktı. Hapishanede yaşanılan hak ihlalleri ve kötü muamelelerin anlatıldığı mektupların gazetecilere ulaştırılması engellendi.(Birgün - 23 Mart)

 

Kanserli Tutsağa Sevk İşkencesi

Ankara 2 nolu F Tipi Cezaevinde tutulan kanser hastası Hayati Kaytan'a bir cezaevinden diğerine sevk edilerek adeta işkence ediliyor. (DİHA - 29 Mart)

 

KÜRT SORUNU

 

Anadil İsteğine Hapis Cezası

Dicle Üniversitesi öğrencilerinin 2008 yılında anadilde eğitim talebi ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 4 öğrenciye toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi. (Islahhaber - 2 Mart)

 

Mardin Sokaklarına Verilmesi Planlanan Kürtçe İsimler Reddedildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni oluşan 70 sokağa verilmesi planlanan Kürtçe isimlerden 64'ü kaymakamlık tarafından kabul edilmedi.(Zaman - 2 Mart)

 

BDP'li Başkana Kürtçe Şarkı Soruşturması

BDP Karlıova İlçe kongresinde söylenen Kürtçe parça nedeniyle savcılığa ifade veren BDP İlçe Başkanı Şemsettin Özer, ifade işleminin ardından savcılık talimatıyla polis tarafından fotoğrafçıya götürülüp fotoğrafı çektirildikten sonra serbest bırakıldı.(DİHA - 3 Mart)

 

Kürtçe Gazetedeki 12 Habere 21 Yıl Hapis

Kürtçe Azadiya Welat gazetesinin eski Yazıişleri Müdürü, gazetedeki 12 haber nedeniyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi, açılımdan sonra baskının arttığını söyledi.(Haksözhaber- 11 Mart)

 

'Hûn Bi Xêr Hatin Bajarê Me' Pankartına Rekor Ceza

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin Eşbaşkanı Emine Ayna'nın Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne yaptığı ziyaret sırasında açılan 'Hûn bi xêr hatine bajarê me' yazılı pankart nedeniyle 5 kişiye 16 bin 400 TL para cezası verildi. (ANF - 13 Mart)

 

Engellenen Newroz Etkinliği

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde 20 Mart 2010'da yapılması planlanan Newroz Kutlaması için Tatvan Kaymakamlığı'na yapılan başvuru, 15 Mart 2010'da "w" harfi gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.(Islahhaber - 15 Mart)

 

Kürtçe Şarkıya Yirmi Ay Hapis

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile PKK propagandası yaptığı iddiasıyla şarkıcı Rojda'yı yirmi ay hapse mahkûm etti. (Islahhaber- 25 Mart)

 

Kürtçe Selama Ceza

2007 seçimlerinde Kürtçe propaganda yaptığı gerekçesiyle Batman İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan"a üç bin TL para cezası verildi. (Islahhaber- 25 Mart)

 

Kürtçe Hikayelere Soruşturma

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, ana sınıflarında Kürtçe hikâyelerin okutulup okutulmadığının tespit edilmesi amacıyla Milli Eğitim müdürlüklerinden resmi yazıyla bilgi istedi. (Islahhaber- 30 Mart)

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Lice'de Toplatılan Pankart

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, Belediyenin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle astırdığı pankartlardan Kürtçe olarak yazılan "8'ê Adarê Pîroz Be" pankartı savcılık kararıyla 2 Mart 2010'da indirildi. Pankart nedeniyle Belediye Başkanı Fikriye Aytin hakkında soruşturma başlatıldı. (ANF - 2 Mart)

 

Diyarbakır'da 8 Mart Afişlerine Toplatma Kararı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentin birçok noktasında billboardlara asılan üzerinde tarihte yer alan birçok kadının fotoğraflarının bulunduğu afişler hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi toplatma kararı verdi. (DİHA - 3 Mart)

 

Roj TV Baskınını Protesto Gösterisine Müdahale

Belçika'da 4 Mart 2010'da 22 kişinin gözaltına alındığı ve sekiz kişinin tutuklandığı Roj TV'ye yönelik baskını protesto etmek amacıyla 6 Mart 2010'da Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu biri ağır yaralı olmak üzere dört kişi yaralandı. (Sabah - 7 Mart)

 

Okuyamadığı Pankarta 7 Yıl

Siirt'te kapatılan DTP'nin Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında üzerinde ne yazdığını bilmediği pankartı taşıyan 6 çocuk annesi Vesile Tadik'e  7 yıl hapis cezası verildi. (Islahhaber- 9 Mart)

 

Boğaziçi Köprüsü'nde Eylem Girişimi: 13 Gözaltı

Boğaziçi Köprüsü üzerinde bir arkadaşlarının gözaltında kaybolduğu gerekçesiyle eylem yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.(Zaman – 16 Mart)

 

'Islıklı PKK Propagandasına' 10 Ay Hapis Cezası

Şanlıurfa'da inşaat işçiliği yapan Mahmut Yaşar'a, Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'taki Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan gelen 34 PKK'linin, Şanlıurfa'da yaptıkları basın açıklamasında, ıslık çalarak, PKK lehine slogan attığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. (Milliyet - 18 Mart)

 

Diyarbakır'da Newroz Afişlerine Toplatma Kararı

Diyarbakır'da Newroz için asılan afişler hakkında "örgüt söylemleri doğrultusunda hazırlandığı" iddiasıyla toplatma kararı çıkarıldı. (ANF-19 Mart)

 

Diyarbakır Newrozu Soruşturmalık

Diyarbakır'da yüzbinlerin katıldığı newroz kutlamaları hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (Islahhaber- 23 Mart)

 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

CHP'lilerden Çarşafa Çirkin Saldırı

Mersin'de, Halifeliğin kaldırılışının 86'ncı yıldönümü nedeniyle bir araya gelen yaklaşık 100 CHP'li kadın, kara çarşafı yırtarak, Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını söylediler. (Islahhaber- 3 Mart)

 

İlköğretimdeki Keyfi Başörtüsü Yasakları Sürüyor

Diyarbakır Hamravat İlköğretim Okulu'nda başörtüsü taktığı gerekçesiyle okulunda türlü sıkıntılar yaşatıldıktan sonra evinde uzakta bir okula sürgün edilen 12 yaşındaki Ece Nur Özel adlı öğrencinin mağduriyeti devam ederken,  son gelişmeler Ece Nur'la birlikte benzer haksızlıklara uğrayan başka öğrencilerin bulunduğunu gösteriyor. Diyarbakır Yenişehir İlköğretim Okulu 8′inci sınıf öğrencisi Sebiha Alaş ve Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulu 8′inci sınıf öğrencisi Büşra Ayata da başörtülü okuma talebi nedeniyle okul yönetimleri tarafından ayrımcı ve baskıcı uygulamalara maruz kalıyorlar. (Islahhaber – 3 Mart)

 

Başörtüsü Sokakta Bile Yasaklanacaktı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Hukuk Müşavirliği`nin imzasını taşıyan 10 maddelik teklifte cami dışında kalan kamu ve özel bütün mekânlarda başörtüsünün yasaklanması isteniyor. Başörtüsü, hastaneler, işyerleri ve siyasi parti faaliyetlerinde yasaklanıyor. Yasak bununla da sınırlı değil. "Herkese açık genel yerler"in de yasak olacağı yazılmış. Bu hüküm, otobüs, kafe hatta sokakta bile başörtüsünün yasak olacağı anlamına geliyor. Din eğitimi yapanlar için de ağır cezalar öngörülüyor. Din eğitimi için bireysel faaliyette bulunanlar için 8 yıla kadar hapis cezası düşünülüyor. 28 Şubat`ın Anayasa`nın 14`üncü maddesine dayanak yapılarak hazırlanan "gizli" damgalı paketi "Din ve Vicdan Hürriyetinin Korunması ve Kötüye Kullanılmamasının Önlenmesi Hakkında Kanun Taslağı" adını taşıyor. Toplam 10 maddeden oluşan taslak "hürriyetlerin devlet ve kişiler aleyhine kullanılması" ile "dinlerin simgesel giysi ve başlıklarla temsili" başlıklarını taşıyor. Refahyol hükümetince kabul edilmediği ve Meclis zeminine gelmediği öğrenilen taslakta skandal maddeler yer alıyor. (Özgün Duruş - 4 Mart)

 

Altıncı Ece Nur Vakası Osmaniye'de Yaşandı

Ece Nur Özel'in okula başörtülü gitmesiyle başlayan süreç Osmaniye'ye de ulaştı. 7. sınıf öğrencisi Zeynep Sak, başını açmaya ikna edilemeyince önce resmi çekilerek polise verilmekle tehdit edildi, sonra hakaret edilerek okuldan kovuldu. (Islahhaber- 11 Mart)

 

CHP'li Belediye'den Örtülü Öğrencilere Çifte Standart

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde tüm öğrencilere hak olarak tanınan belediye otobüslerindeki indirimli ulaşım hizmetini başörtülü öğrencilere yasakladığı ortaya çıktı. (Haksözhaber – 12 Mart)

 

Jandarma Timinden Başörtülü Avı!

Erzincan'daki Ergenekon soruşturmasında sanıklardan ele geçirilen belgeler jandarmanın başörtüsü takan görevlileri adım adım izleyerek fişlendiğini ortaya koydu.(Yeni Şafak - 12 Mart)

 

Renault da Başörtüsü Yasağına Geçti

Bursa'daki Renault fabrikasının yönetimi, çalışanların alışveriş yaptığı kooperatife başörtülülerin girmesini yasakladı. Yasağa gerekçe sunamayan Oyak Renault yönetimi, 'tüzel kişilik' dediği kooperatifi adres gösteriyor. (Islahhaber- 17 Mart)

 

Başörtülü Hasta Yakınına Hakaret İddiası

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, ''Bir hekimin, bir hasta yakınına başörtülü olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği'' yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan, ''İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hekimin, bir hasta yakınına başörtülü olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği'' yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla, Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma başlatılmıştır'' denildi. Açıklamada, soruşturma neticesinin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. (Star - 24 Mart)

 

Başörtülü Anneler İçeri Alınmadı!

Ankara'da Yenimahalle Yunus Emre İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri, eğitim fakültesi binası içinde yer alan Oyuncak Müzesi'ni gezmek istedi. Ancak müzenin müdür yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Müge Artar, yerleşke dâhilinde oldukları için üniversitenin koyduğu kuralları yerine getirdiklerini, başörtülü velileri alamayacaklarını söyleyerek başörtülü anneleri içeri almadı. (Islahhaber - 26 Mart)

 

Başörtülü Anneler Yemin Törenine Alınmadı!

Amasya 15. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda dün sabah saatlerinde başlayan yemin törenine katılmak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, nizamiyeden içeri alınırken, kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan kimlik kontrolü sırasında çarşaflı ve başörtülü bayanlar sırf inançları gereği tesettürlü olduklarından dolayı nizamiyeye alınmadı. (Islahhaber- 27 Mart)

 

Başörtülü Doktorlar Toplantıya Alınmadı

Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Yoğun Bakım ve Beslenme" konulu programa katılmak isteyen 10 doktor, başörtülü oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Üniversitenin güvenlik görevlileri, dekanlığın emrini uyguladıklarını ileri sürdü. Trakya Üniversitesi yetkilileri ise, başörtüsü yasağının öğrenciler dışında sivil vatandaşlara da uygulandığını açıkladı. (Islahhaber- 28 Mart)

 

İndirimli Kart İsteyen Başını Açsın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan indirimli elektronik ulaşım kartları, başörtülü vesikalık fotoğraf çektiren öğrencilere verilmiyor. Bu durumdan mağdur olan öğrenciler, CHP'nin halkın partisi zihniyetinin dışına çıktığını ve kendilerine çifte standart uygulandığını ifade ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, öğrencilerin başlarını açması durumunda problemin çözüleceğini ve toplu taşıma indirim kartlarını alabileceklerini belirtti. (Islahhaber - 29 Mart)

 

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

 

İşçi Eylemine Müdahale

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan Cano Tekstil'de çalışan ve üç aydır ücretleri ödenmediği için bir hafta önce fabrika önünde eylem başlatan işçilere 2 Mart 2010'da işverenin şikâyetiyle müdahale eden polis ekipleri 10 işçiyi gözaltına aldı.(atilim.org-2 Mart)

 

Filistinliler İçin Kılınan Gıyabi Cenaze Namazına Ceza

Kızıltepe 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Ocak 2009 yılında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın ardından hayatını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasında izin almadıkları gerekçesiyle İrfan-Der Başkanı ile birlikte toplam 8 kişiye 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. (İlkehaber – 2 Mart)

 

Adana'da El-Kaide Operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde El Kaide'ye yönelik Yüreğir ve Seyhan merkezli operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde evlere baskın yapan ekipler; 6 kişiyi gözaltına aldı. (İlkehaber – 3 Mart)

 

'Tutuklamaların Amacı Gözdağı Vermek':

MLKP'ye üyelik iddasıyla tutuklanan Eylül Hapishane Kültür Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Süsem'in eşi Eylem Süsem, devlet denetiminde 'görülmüştür'  damgalı olan mektupların bile suç sayıldığına dikkat çekerek, tutuklamaların amacının gözdağı vermek olduğunu söyledi.''Eylül'' dergisi çalışanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde bir basın açıklaması yaparak, Erdal Süsem ve Özgür Çelik'in serbest bırakılmasını istediler. Süsem'in eşi ve aynı zamanda Eylül dergisi çalışanı olan Eylem Süsem, Süsem ve Çelik'in keyfi bir şekilde tutuklandıklarına dikkat çekti. (Birgün - 3 Mart)

 

3 Kişi Hizbullah Propagandası Yapmaktan Ceza Aldı

Erzurum'da tutuklanan ve Hizbullah üyeliği ile propagandası yapmaktan dolayı yargılanan 4 öğrencinin karar duruşmasında 3 kişiye örgüt propagandasından birer yıl hapis cezası verildi. (İlkehaber – 4 Mart)

 

Fis Köyünde Fidan Diken 10 Kişiye 15 Yıl Hapis İstendi

PKK'nin 27 Kasım 1978'de kurulduğu Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde düzenlenen etkinlikte fidan diktikleri için 5'i BDP'li Belediye Başkanı 10 kişi hakkında Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.(ANF - 4 Mart)

 

Yarım Limon'a 9 Yıl 9 Ay Ceza

Adana'da, 15 Şubat 2009'da düzenlenen eyleme katıldığı iddia edilenler hakkında açılan davadan ağır kararlar çıktı. 9 yıl 9 ay ceza verilen sanıklardan Murat Baran (21) aleyhindeki tek delilin "yarım limon" olduğu anlaşıldı. Mahkeme, üzerinde yarım limon bulunduğundan yola çıkarak, Baran'a memura mukavemet, örgüt propagandası yapmak ve örgüt adına suç işlemek suçlarından ceza verdi.(islahhaber.com - 7 Mart)

 

Düğün Çıkışı Hizbu't-Tahrir Gözaltısı

Adana Yüreğir İlçesinde arkadaşını düğününe davetli olan Ali Dikici adlı kişi düğün çıkışında Hizb-ut Tahrir örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alındı. (İlkehaber – 8 Mart)

 

8 Aydır Tutuklular Mahkemeye Çıkarılmadılar

Türkiye genelinde Hizbu't-Tahrir Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde Adana'da gözaltına alınarak tutuklanan 11 kişinin aradan sekiz ay geçmesine rağmen mahkemeye hiç çıkarılmadıkları öğrenildi. (İlkehaber – 8 Mart)

 

Köklü Değişim Dergisine Baskın

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan polis baskınıyla ararlında 3 aylık hamile bir bayan yazarın da bulunduğu 4 yazarının tutuklanması nedeniyle basın açıklaması yapan Köklü Değişim Dergisi, "Bu, bize ve tüm Müslümanlara yapılan zulümlerin ne boyutlarda olabileceğinin göstergesidir." dedi. (İlkehaber – 9 Mart)

 

Hakkâri'de KCK Operasyonu: 17 Gözaltı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK' ya yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. (Islahhaber – 11Mart)

 

DHKP-C Operasyonu: 35 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul' da düzenlenen operasyonda Gazi olaylarının yıldönümünde eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin DHKP-C üyesi oldukları öne sürüldü.(Birgün – 10 Mart)

 

Kadın Sanatçıya 54 Yıl Hapis İstemi

Batmanlı kadınların intiharlarını konu alan 'Havar' isimli filmde başrol oynayan Çiçek Tekdemir, 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. ( ANF - 13 Mart)

 

Def Çalmayı Bile Suç Saydılar!

Batman'da çeşitli eylem ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle 3 aydır tutuklu bulunan Batman Bahar Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) çalışanı Çiçek Tek demir, etkinliklerde def çalarak,'örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlanıyor.(Evrensel – 13 Mart)

 

Yüksekova'da 8 Kişi Daha Tutuklandı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde polise karşı çeşitli eylemlere katıldığı iddiasıyla 8 kişi daha tutuklandı. (İlkehaber – 14 Mart)

 

Şırnak'ta Gözaltında Tutulan 17 Kişi Avukatlarıyla Görüştürülmüyor

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında, 'Newroz'da suç işleme ihtimali yüksek olduğu" iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıkarken, gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği bildirildi. (DİHA - 14 Mart)

Şırnak'ta Olaylara Karışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Şubat'ta çıkan olaylara karıştığı belirtilen

Z.A. (20), C.G. (18) ve N.A. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Aynı suçtan dolayı Silopi'de B.E. isimli şahısın da gözaltına alındığı öğrenildi. (Zaman – 14 Mart)

 

Newroz Öncesi Skandal Tutuklamalar!

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 'Nevroz'da suç işleme ihtimalleri var' denilerek gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı. Şırnak ve ilçelerinde ise yine aynı gerekçeyle 10 kişi gözaltına alındı. (Evrensel -  15 Mart) 

 

BDP ve İHD'ye Yönelik Operasyonlar

KCK adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla Siirt'te 16 Mart 2010'da BDP ile İHD üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında BDP Siirt İl Başkanı Sıdık Taş ile İHD Siirt Şubesi Başkanı Vetha Aydın'ın da bulunduğu belirtildi.(ANF - 16 Mart)

 

Mardin ve Şırnak'ta 7 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın İdil ilçelerinde bulunan birçok köye baskın düzenleyen jandarmalar, 7 kişiyi gözaltına aldı. Nusaybin'de düzenlenen baskınlarda Aslan Günbey, Çetin Günbey, Ramazan Nazlı, Raife Nazlı, Hasan Nas ve Dursun Erten gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemeyen köylülerin bulundukları köylerde çobanlık yaptıkları belirtildi. Öte yandan Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Kovexe Köyü'nde oturan Şakir Acar'ın da jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan köylülerin, nereye götürüldükleri konusunda ise bilgi edinilemedi. (Gündem - 17 Mart)

 

Beytüşşebap Belediye Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

Silopi'den Beytüşşebap İlçesi'ne aracıyla giden Beytüşşebap Belediye Meclis Üyesi Abbas Yiğit, aracında Newroz afişleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. (Gündem - 17 Mart)

 

Tutukladılar, Haber Vermediler

Tekel işçileriyle dayanışma için Ankara'dayken sivil polisler tarafından defalarca tehdit edildiği söylenen 32 yaşındaki İşçi Köylü gazetesi okuru Ali Yetgin 8 Mart'tan beri kayıptı. Kayıp Yetgin'den tüm aramalara rağmen haber alınamamıştı. Dün akşam saatlerinde Yetgin'in Metris Cezaevi'nde olduğu öğrenildi. (Birgün - 17 Mart)

 

4 Gazeteciye 'Kişileri Terör Örgütlerine Hedef Gösterdikleri' Gerekçesiyle Dava Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı personelinin, savcılık sorgusu sırasındaki fotoğraflarının çekilmesi ve buna ilişkin haberlerle ilgili olarak 4 gazeteci hakkında, ''Kişileri terör örgütlerine hedef gösterdikleri'' gerekçesiyle dava açtı. (Zaman – 17 Mart)

 

Slogan Attı, Alkışladı Ve Siyah Elbise Giydi, 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde 4 ayrı yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle yargılanan Rihan Yıldız (57) adlı kadın, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Zaman – 17 Mart)

 

BDP Diyarbakır İl Başkanı Hakkında Dava Açıldı 

Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilmesini protesto etmek amacıyla yapılan etkinlikte konuşan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Ali Aydın hakkında terör örgütü propagandasını yaptığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Zaman – 17 Mart)

 

Defter Almaya Gitti 7,5 Yıl Hapis Yedi

3 Aralık 2009 günü defter almak için gittiği kırtasiyeden dönerken gösterinin ortasında kalan Umut K.(16) kırtasiyeye gittiği güvenlik kamerası görüntülerinden sabit olmasına rağmen, iki polisin "olaylarda vardı" ifadesiyle örgüt adına suç işlemekten 7,5 yıl hapse mahkûm edildi. (Zaman – 18 Mart)

 

Gazete Dağıttığı İçin Bir 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Mardin'in Derik İlçesinde 21 Mart 2009 tarihinde yapılan Newroz kutlamasında Ayrıntı gazetesini dağıttığı için hakkında dava açılan Fırat Dağıtım Şirketi Çalışanı Nizamettin Yılmaz'a 1 yıl hapis cezası verildi. (DİHA–18 Mart)

 

Adana'da Kürt Siyasetçilere Hapis Cezası

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan DTP Adana İl Başkanı Osman Doğan, il yöneticisi Ahmet Kılıç ve Aydın Sincar'a yaptıkları konuşmalarda "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verdi. (ANF–18 Mart)

 

Ankara'da 157 Üniversite Öğrencisi Gözaltına Alındı

ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nde ulaşım zamlarını protesto eden 157 öğrenci gözaltına alındı.(Birgün – 19 Mart)

 

Siirt'te KCK Operasyonu Kapsamında 5 Kişi Tutuklandı

Siirt'te KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında BDP İl Başkanı Sıddık Taş'ın da bulunduğu 5'i tutuklandı. (Zaman – 19 Mart)

 

90 Kişiye 'Neden Yolda Yürüdün' Soruşturması

Tekel işçilerine destek amacıyla geçen ay İzmir'in Tire ilçesinde meşaleli yürüyüş gerçekleştiren 90 kişi ilçe emniyet müdürlüğü tarafından sorgulandığı öğrenildi. Aralarında ev kadınları, emekliler, memurlar ve öğrencilerin de olduğu göstericilere, 'Hükümete karşı mısınız? Neden kaldırımda değil de yolda yürüdünüz?' gibi sorular yöneltildi. (ANF - 22 Mart)

 

Urfa'da 13 Kişiye Newroz Gözaltısı

Newroz kutlamaları sırasında PKK'yı simgeleyen afiş açtıkları iddiasıyla 13 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. (Islahhaber- 21 Mart)

 

Newroz Kutlamasına Soruşturma

Diyarbakır'da 21 Mart 2010'da düzenlenen Newroz kutlaması hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Mart 2010'da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, televizyon kanallarında ve basında çıkan görüntü ve haberler ile polis kameralarının tespit ettiği görüntülerin çözümlerinin inceleneceği öğrenildi. (ANF - 22 Mart)

 

Tekel İşçisine Destek Verene 143 Lira Ceza

Tekel işçilerine destek vermek için Adana'da yürüyüş yapan 50'den fazla kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 143 lira ceza kesildi. (Radikal – 22 Mart)  

 

'Çawanî'ye 3 Bin TL Ceza

Batman'da BDP'li İl Genel Meclis Başkanı Salih Aktan, 2007 seçimlerinde Kürtçe 'Cawanî Başî' dediği için 3 bin TL cezaya çarptırıldı. (DİHA - 23 Mart)

 

Fidan Dikmeye Hapis Cezası

Kapatılan DEHAP'nin Ceylanpınar İlçe Örgtü eski ilçe başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, PKK'lilere ait mezarlara fidan diktikleri gerekçesiyle 1'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DİHA - 23 Mart)

 

Cenaze Törenine Katılan 16 Kişiye Soruşturma

HPG'li Metin İğne ile Murat İrikmen'in cenaze törenine katılan 16 kişiye soruşturma açıldı. (DİHA - 23 Mart)

 

Adana'da 14 Tutuklama

Adana'da 19 Marta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 20 kişiden 8'i çocuk 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Islahhaber- 23 Mart)

 

Antalya'da 7 Kişi Tutuklandı

Türkiye'nin Antalya ilinde yapılan Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Islahhaber- 23 Mart)

 

DTP'liler AİHM'e Gidecek

Halen tutuklu olan ve aradan geçen bir yıla rağmen halen hakim karşısına çıkarılmayan kapatılan DTP'nin yönetici ve üyeleri, uğradıkları hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, başvurdu. 53 siyasetçi, avukatları aracılığıyla davalarını AİHM'e taşıdı. DTP'liler, başvurularının gerekçesi olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkını düzenleyen 5. Maddesi, adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. Maddesi, işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3. Maddesi'nin ihlal edilmesini gösterdi. (Birgün - 24 Mart)

 

Batman'da 5 Gösterici Tutuklandı 

Batman'da gösteri ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden H.B., N.Ö., L.T., M.T., V.Ö. isimli 5 kişiyi tutuklandı. (Zaman – 24 Mart)

 

Kolu Bükülene 30 Yıl, Bükene Takipsizlik

Hakkâri'de 2008 yılı Newroz'unda yaşanan olaylar sırasında polislerin kameralar önünde kolunu bükerek işkence yaptığı C.E. (17) hakkında açılan 4 ayrı davada, toplam 30 yıl hapis cezası istenirken, polisler hakkında yapılan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. (Evrensel – 24 Mart)

 

64 Yaşındaki Kadına 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Şırnak'ta 2008 yılında "Anneler Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ele ele verelim bu savaşı durduralım, yeter artık askerlerin tabutları, gerillaların tabutları her gün evimize gelmesin" diyen 64 yaşındaki Bedriye Ertak'a, "Örgüt propagandası" iddiasıyla bir yıl hapis cezası verildi. (ANF-  25 Mart)

 

Nazım'ın Şiirini Okudu 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Adana'da, Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Nâzım Hikmet'in, "Akın var güneşe akın / güneşi zapt edeceğiz / güneşin zaptı yakın" dizelerini okuyan Mehmet Pekinoğlu hakkında, "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla Özel Yetkili Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.  (Özgün Duruş - 26 Mart)

 

Emine Ayna'ya Çay İkramı Davalık Oldu

BDP il teşkilatı bitişiğinde kahveci Hayretin Tapkan, geçen yıl Batman'a gelen BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna'yı karşılama törenine katılarak çay ikram ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. (DİHA - 28 Mart)

 

Aksaray'da El Kaide Operasyonu: 22 Gözaltı  

Aksaray'da El Kaide'ye yönelik İl Jandarma Komutanlığı ile Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 29 Mart)

 

Eskişehir'de KCK Operasyonu: 12 Gözaltı

Eskişehir'de PKK'nın şehir yapılanması KCK' ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.(Zaman – 30 Mart)

 

Kızılbayrak Dergisi Okurlarına Operasyon, 10 Gözaltı

İzmir'de Kızılbayrak dergisi okurları, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Baskınların gerekçesi ve gözaltına alınanların kimlikleri henüz öğrenilemedi. (ANF - 31 Mart)

 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Basın Özgürlüğüne Bir Darbe Daha

Birgün gazetesinde yer alan 'Biz yoksak konferans ulusal olmaz' haberi nedeniyle gazetenin imtiyaz sahibi Bülent Yılmaz ve Sorumlu Müdür'ü İbrahim Çeşmecioğlu hakkında açılan dava sonuçlandı. Yılmaz'a 20 bin TL para cezası verilirken, Çeşmecioğlu 1 yıl hapis cezasına çaptırıldı.(Birgün - 9 Mart)

 

Yargılanan Gazeteci

Yazılarında vicdanî reddi savunan ve Uğur Kaymaz'ın öldürülmesinde sorumluluğu olanları eleştiren emekdefteri.com adlı internet sitesinin editörü Ali Barış Kurt hakkında "halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla TCK'nin 318. madde uyarınca Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. (atilim.org - 10 Mart)

 

Vakit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Gözaltında

Vakit Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Ahmet Can Karahasanoğlu, ETÖ tutuklusu Mehmet Haberal ile ilgili bir haberden dolayı gözaltına alındı.(Haksözhaber- 16 Mart)

 

'Çürük Yumurtaları Ayıklayın' Cümlesine Para Cezası

Ergani Söz Gazetesi Yazarı Ekrem Senvar kaleme aldığı, 'Polis eşine reva mı' başlıklı yazıda 'Çürük yumurtaları ayıklayın' ibaresiyle İlçe Emniyet Müdürü İsa Şen'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 bin 175 TL para cezasına çarptırıldı. (DİHA - 17 Mart)

 

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Kürtçe skandalı

Günlük yayın yapan tek Kürtçe gazete olan Azadiye Welat, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'örgüt propagandası''yapıldığı iddiasıyla 1 ay süreyle kapatıldı. Mahkeme'nin kapatmaya gerekçe yaptığı 4 ve 11. sayfada yer alan yazılar ise yargının Kürtçe çeviri skandallarına bir yenisini ekledi. (ANF - 28 Mart)

 

YAŞAM HAKKI

 

DTP'li Gence Yüzlerce Kurşun

Şırnak'ın Gundkê Melê (Balveren) Beldesi yakınlarında pusu atan Milli Taburu'na bağlı askerler Kerem Gün adlı kişiyi öldürdü, kişiyi de yaraladı. Askerlerin yüzlerce mermi sıktığı öğrenilirken hayatını kaybeden Gün'ün kapatılan DTP'nin Şenoba Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi. (DİHA-13 Mart)

 

Polis, Aracıyla Cinayet İşledi

İzmir'de Newroz gerekçesiyle iki gün boyunca polis ablukası altında tutulan Yamanlar Mahallesi'nde bir polis aracı, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bu kez de çevik kuvvet taşıyan belediye otobüsü bir araca çarptı. (ANF - 20 Mart)

 

Sınırda 1 Çocuk Öldürüldü

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik (Xecixatun) Köyü'nde Mehmet Nuri Tamçoban (14), İran sınırında mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle askerler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. (Islahhaber - 31 Mart)

 

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

 

'Babanı Ararsan Kelleni Alırız'

Albay Temizöz davasında ölüm tehdidi iddiası: 1994'te gözaltına alınan babasının izini süren İzzet Padır'a, Cizre Jandarma Komutanlığı'nda tehdit edildi. (Timeturk - 6 Mart)

 

Maaşını Söylemeyen Vatandaşa 708 TL Para Cezası

Türkiye istatistik kurumu, iş gücü anketi kapsamında İzmir Selçuk'taki evlerin kapısını üst üste üç kez çalarak, aynı soruları yöneltti. Dördüncü kez ankete gelenlere yanıt vermek istemeyen vatandaşa TÜİK yasası uyarınca tam 708 TL para cezası kesildi. (ANF - 17 Mart)

 

YARGI VE CEZASIZLIK

 

Balyoz Savcılarına '27 Şubat' Ayarı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Merkez Komutanlığı'na 27 Şubat'ta "Gizli ve ivedi" ibareli bir yazı gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Balyoz soruşturmasını yürüten savcıların talimatlarında başsavcı vekillerinin imzası yoksa iade edin" uyarısında bulundu. Başsavcıvekili Çolakkadı da savcılara, "Önemli yakalama ve arama emri öncesi bize bilgi verin" talimatı vermişti. (Islahhaber- 1 Mart)

 

Balyoz Talimatını Sızdırana Soruşturma 

Balyoz soruşturmasıyla ilgili polis ve askere yaklaşık 1 ay önce bir yazı gönderdiği ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Engin, talimat belgesini sızdıran isimler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. (Islahhaber- 1 Mart)

 

'Darp Edildi' Raporuna Rağmen 'Darp Etmekten' Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boşaltılan köylerine geri dönen ve köy muhtarı ile husumeti bulunan Ubeydullah Karaer adlı genç, köy öğretmeninin "beni tehdit etti" şikayeti üzerine gözaltına alındı. Jandarma Karakolu'nda askerler tarafından dövülen ve hakarete uğrayan Karaer, Dicle Üniversitesi'nde darp edildiğine dair rapor aldı. Ancak Karaer, Karakol Komutanı Murat Coşgun'u darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.(ANF - 3 Mart)

 

Suçsuz Olduğu 34 Ay Cezaevinde Kaldıktan Sonra Öğrenildi

İzmir'de 2006 yılında otellerde animatörlük yapan Tolga Özserbest'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Oktay Konaksever, 34 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti.(Zaman – 8 Mart)

 

Kaçmaz'a Koruma Gibi Hakim 

Hakkında "görevi kötüye kullanmak ve yürüyen soruşturmayla ilgili şüphelileri uyarmak" iddiasıyla meslekten men cezası istenen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın ilk duruşması ilginç görüntülere de sahne oldu. Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Remzi Özdemir'in, Kaçmaz'ı duruşma öncesi ve sonrası hiç yalnız bırakmayarak, yaptığı savunmayı basına dağıtması dikkat çekti. (Islahhaber- 8 Mart)

 

Polislerin Yargılanmasını İstediler, Şimdi Cezaevindeler

Mahsum Karaoğlan ve Aydın Erdem. Her ikisi de Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Matematik bölümünde okuyordu.  Her ikisi de katıldıkları eylemlerde polisin açtığı ateş sonucu geçen yıl yaşamını yitirdi. İki ay arayla arkadaşları öldürülen üniversitenin öğrencileri ise yaşananlara sessiz kalamadı. Öğrenciler, aynı sıraları paylaştıkları arkadaşlarının öldürülmesine tepki göstererek, polislerin yargı önüne çıkması için mücadele başlattılar. Ancak mücadelelerinin bedeli ağır oldu.  Gerçekleştirilen bir operasyonla 40 öğrenci, 'örgüt üyesi oldukları' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Birgün-15 Mart)

 

Yargıtay'dan Cihaner'e 'Seni Dinliyorlar' Faksı

Erzincan'da yürütülen Ergenekon Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in dinlendiğine yönelik resmi evrakların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlhan Cihaner'e fakslandığı ortaya çıktı. (Islahhaber- 19 Mart)

 

Kendisini G-3 İle Sırtından Vurmuş!

İntihar ettiği söylenen er Serhat Yıldız'la ilgili rapor, askerî yetkilileri yalanladı: G-3 tüfeğinin kurşunu sırtından girip göğsünden çıkmış. Gaziantep Hayrat Jandarma Karakolu'nda görev yaparken babasına "kazara göğsünden vuruldu", dedesine de "intihar ettiği" söylenen er Serhat Yıldız'ın sırtından vurulduğu ortaya çıktı. (Islahhaber- 24 Mart)

 

Aynı Pankarta İki Farklı Ceza

Siirt'in Eruh ilçesinde bir gösteride aynı pankartın farklı uçlarından tutan Hayrettin Teğin ve Selehattin Erden adlı kişilerden biri beraat etti, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Islahhaber- 24 Mart)

 

"Tahliyeci Hakim" İş Başında

Albay Dursun Çiçek'i tahliye eden hâkim Oktay Kuban, iki ilginç karara daha imza attı. Albay Dursun Çiçek'in tahliye eden hakim Oktay Kuban, Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan 2 saat ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Savcı Öz'ün sorguladığı 8 kişiden, avukat Erikel, yayıncı Hayri Bildik ve Hakan Arıkan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öz, Erikel'e 8 saatlik sorguda 56 soru yöneltti. İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Kuban ise, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Yusuf Erikel ve 2 şüpheliyi serbest bıraktı. (Islahhaber- 26 Mart)

 

HSYK, Askere Dokunanı Yakıyor!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ucu askerlere dokunan soruşturmaları yürüten savcılara alerjisi dikkat çekiyor. HSYK içinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu Küre, Sauna ve Atabeyler soruşturmalarını yürüten Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları'ndan Mustafa Kelkit ve Dilaver Kahveci'nin de özel yetkilerini ellerinden aldığı tespit edildi. (Islahhaber- 30 Mart)

 

MAYIN VE PATLAYICILAR

 

Şırnak'ta Patlama

11 Mart 2010'da Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Yemişli Köyü yakınlarında çobanlık yapan çocukların önceden döşenmiş mayına basması sonucu çocuklardan Zirevan Ap (16) yaşamını yitirdi; Nuh Ağın (13) ve Hamza Encü (13) de ağır yaralandı (İHA - 11 Mart).

 

Yol Ortasında El Bombası Bulundu 

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Derbent beldesinde sokak ortasında 1 adet taarruz tipi el bombası bulundu. (Zaman – 13 Mart)

 

Şemdinli'de Mayın Patladı: 4 Yaralı

Şemdinli İlçesi Derecik yakınlarındaki Yeşilova Köyü'nde pancar toplanmaya giden Fatiha Kaya, Muhabbet Kaya, Şehriban Eren ve Rahmi Demir isimli kadınlar pancar toplarken aralarında bir kişinin mayına basması sonucu 2'si ağır 4 kadın yaralandı. (İlkehaber – 16 Mart)

 

Kırıkkale'de 4 Adet Eğitim Mermisi Bulundu

Kırıkkale'nin Arpalık Çukuru mevkiinde otlar arasında bir çoban tarafından 4 adet 105 milimetre çapında eğitim mermisi bulundu. (Zaman – 17 Mart)

 

Manisa'da 4 El Bombası Bulundu 

Manisa'da İzmir-İstanbul kara yolunun geçtiği Gediz Köprüsü'nün altında su içinde çamura saplanmış 4 el bombası bulundu. (Zaman – 19 Mart)

 

Şemdinli'de Patlama

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde çevre yolu yakınında meydana geldi. R.S. (14) isimli çocuk, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.S.'ye gerekli müdahale yapılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Islahhaber- 24 Mart)

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

Önceki ve Sonraki Haberler