Özgür-Der Nisan 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Nisan 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Komisyonu Nisan ayı Hak İhlalleri raporunu yayınladı. Bilanço ve değerlendirme olarak iki dosya şeklinde sunulan raporu ilginize sunuyoruz...

YSK'nın Veto Kararı, Bürokratik Oligarşinin Siyasete Yön Verme Çabasıdır

YSK tarafından, BDP'nin desteklediği 7 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarının iptal edilmesi sonrası, birçok yerde meydana gelen gösteriler sırasında yaşanan hadiseler, bu ay hazırladığımız insan hakları ihlalleri bilançosunun önemli bir kısmını teşkil etmekte. YSK'nın bir nevi veto yerine geçen bu kararı, açık bir despotizm örneğidir. Bu karar, darbe yanlısı bürokratik yargı sistemi tarafından, kimi siyasi hesaplar gözetilerek ve resmi ideolojiyi kollama niyetiyle alınmış bir karardır. Her ne kadar YSK, gelişen çok yönlü tepkilerin ardından aldığı bu karardan vazgeçmiş olsa da; yüksek yargının siyaset zeminine böylesine keyfi biçimde müdahale edebilmesine olanak sağlayan yasal dayanaklar hala mevcudiyetini koruyor. YSK gibi bürokratik oligarşinin temel kurumlarının keyfi kararlar almasının önüne geçilmediği sürece, bu tür hukuksuzluklar da son bulmayacaktır.

Baskıcı bir karaktere sahip olan yargı düzeninin, devleti koruma güdüsüyle hareket edip, siyasi zeminde muhalefeti belirleyerek sisteme uygun biçimde daraltma çabası; kurucu iradenin vesayetçi yapısının hala korunduğunun çok açık bir delilidir. Bununla beraber, YSK'nın kararının ardından, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu'nun "YSK zaman zaman çok yanlış kararlar verir. Ama belki en doğru kararlardan birisi budur." şeklinde açıklamada bulunması, en azından seçimden sonra yapılacak anayasa çalışmalarının merkezinde bulunacak olan şahsın, nasıl bir anayasa taslağı hazırlayacağının da ipuçlarını sunmaktadır.

Sivillere Yönelik Her Türlü Şiddet Eylemi Despotizmdir

YSK'nın söz konusu kararının ardından, bölgede tansiyonun yükselmesi ile beraber günlerce süren protesto gösterileri gerçekleşti. Bu protestolar sırasında, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde protestocu gruba kolluk tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu İbrahim Oruç (18) hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Yine birçok yerde, yüzlerce kişi gözaltına alındı ve onlarca insan polisin saldırıları sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kolluğun gösterileri dağıtmaya yönelik yoğun şiddet içeren saldırıları asla kabul edilemez. Gösterilerin kolluk tarafından gelişigüzel saldırılarla dağıtılmaya çalışılması, gösterilere katılan birçok kişinin gözaltına alınması sırasında ağır biçimde darp edilmesi, kolluğun yol açtığı hak ihlallerinin başında gelmektedir. Bununla beraber, yine kolluk güçleri tarafından yaşam hakkını ihlal etme biçiminde gerçekleşen müdahaleler ise, yıllardır tüm uyarılara rağmen bir türlü son bulmamakta ve maalesef ki bu şekilde hayatını yitiren insanların failleri de ya yakalanmamakta ya da yargının garip kararları sayesinde serbest kalmaktadır. Kolluğun bu tarz kitlesel eylemler sırasında aşırı ve orantısız güç kullanmasının önüne geçilmeli ve İbrahim Oruç'un ölümüne sebep olanlar tespit edilerek bir an evvel yargı önüne çıkarılmalıdır.

Yine söz konusu gösteriler sırasında; kimi dernek binalarına, kepenk kapatmayan dükkânlara, sivillerin bulunduğu mekânlara yönelik saldırılar da kolluğun yol açtığı şiddetten farksızdır. Protesto gösterileri esnasında, insanların canlarına ve mallarına yönelik gerçekleşen saldırıların hiçbir meşru dayanağı ve mantıklı izahı bulunmamaktadır. Protestolara katılmayan esnafa, BDP hareketine destek vermediği bilenen bazı dernek ve işyerlerine, ayrıca bankalara ve çeşitli kurumlara ait servis araçlarına yönelen bu saldırılar, kendisinden olmayana karşı tahammülsüzlüğün göstergesidir ve asla kabul edilemez olan bir nevi "Ya sev ya terk et!" mantığıdır. Özellikle protesto gösterilerini organize edenlerin, halka yönelen bu kabul edilemez şiddetin önüne geçmeleri gerekmektedir. Yapılan gösteriler her ne kadar makul gerekçelere dayanırsa dayansın, kitlesel gösteriler vasıtasıyla, insanları baskı ve zor altında tutma çabalarının tümünün adı despotizmdir.

Genelkurmay Bildirilerinden Hesap Sorulmadıkça, Militarist Vesayet Son Bulmayacaktır

Camileri bombalama, jetleri düşürüp savaş çıkartma, insanları stadyumlara toplayıp cezalandırma, milyonlarca kişiyi fişleme gibi insanlık dışı uygulamaların yer aldığı Balyoz Darbe Planı ile ilgili olarak 6 Nisan günü Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan bildiri, TSK'nın militarist karakterini bir kez daha faş etmiştir. Söz konusu bildiri, açıkça yargıyı etkileme ve davanın seyrini yönlendirme amaçlıdır ve evrensel hukuka göre suçtur. Bu ülkenin doğal sahibi olduğunu düşünen ve istediği zaman darbe yapabilme hakkını kendinde gören TSK'nın, bu gibi bildiriler vasıtasıyla, bir korku toplumu yaratma çabaları beyhudedir. Halk, TSK'nın despotik ve militarist yapısının farkına varmıştır artık. Topluma adeta bir tebaa gözüyle bakan bu kurumun içinde üretilen insanlık dışı korkunç planlar, uzun zamandır herkesin malumudur. Bu nedenlerle, TSK'nın bildiri ve muhtıra girişimleri ile toplumu ürkütüp hizaya getirmeye yönelik uğraşları, eskiye nazaran artık pek etkili olmamaktadır. TSK'nın muhtıra girişimlerinin bir anlamı olmadığı bir yana; siyasi erkin, siyasete ve yargıya müdahale anlamına gelen bu tarz girişimleri cezasız bırakmayıp, sorumlularından hesap sorması gerekmektedir. Aksi takdirde, militarist vesayetin son bulması söz konusu olamaz.

Darbe planları yapanları korumak ve yanlarında olduğunu hissettirmek için yargıya açıkça müdahale etmekten çekinmeyen Genelkurmay Başkanı, zorunlu askerlik uygulaması nedeniyle askerliğini yapan erlerin GATA'da kobay olarak kullanılması karşısında sessizliğini korumaktadır. Hareket bozukluğu tanısı alan ve GATA'da tedavi edilme bahanesiyle kendilerine adeta işkence edilen erlerin görüntüleri de göstermektedir ki, militarist zihniyetin insanlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu vesayet anlayışı, kendisinde öyle bir iktidar gücü vehmetmektedir ki; askerlerin deney için onayını almak bir yana, bu gibi araştırmalar için evrensel bir norm özelliği taşıyan etik kurulu onayını almayı bile gerekli görmemiştir. Düpedüz insanlık onuruna saldırı anlamına gelen bu olayların sorumlularından bir an evvel hesap sorulmalıdır.

28 Şubatçı Rektörler ve Yasakçılar Görevden Alınmalıdır

YÖK'ün genelgesiyle üniversitelerin birçoğunda başörtüsü sorunu fiili olarak çözülmüş durumdayken, özellikle bazı üniversitelerde bizzat rektörler ve dekanlar tarafından yasak, 28 Şubat taktikleriyle devam ettirilmektedir. Özellikle, Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Enver Duran'ın panolara astırdığı ilanlarla başörtüsünün tüm kampüs sathında yasaklanması, yasakçıların başörtüsü yasağından asla vazgeçmeyeceklerinin ispatıdır. Panolara asılan ve bizzat rektör tarafından yazılan ilanda da belirtildiği gibi, yasağın hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır, fakat buna karşın halen birtakım yönetmelikler bahane kılınarak bu zulüm sürdürülmektedir. İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nde de Trakya Üniversitesi'ndekine benzer şekilde binaların girişine duyurular asılarak, başörtüsüne izin verilmeyeceği ilan edilmiştir. Bunlarla yetinmeyen yasakçı hoca ve asistanlar, başörtüsü konusunda ısrar eden öğrencileri fişleyip, sözlü tacizlerle korkutarak tehditler savurmaktadırlar. YÖK'ün genelgesini umursamayarak, keyfi biçimde hareket edip bu hukuksuzluklara yol açan yetkililerin tümü, derhal görevden alınmalı; mağdur edilen öğrencilerin hakları iade edilmeli ve sorumlular cezalandırılmalıdır.

Bazı üniversitelerde 28 Şubat'ı hatırlatan bu uygulamalar sürerken; birçok okulda, DPY-B, YGS, ALES v.b sınavlara başörtüsüyle girmek isteyen öğrencilere izin verilmediği tespit edilmiştir. ÖSYM tarafından eğitim yılı başında yapılan açıklamada, sınavlara başörtüsüyle girilebileceği belirtilmesine rağmen, bahsi geçen sınavlarda kimi öğrencilerin başörtüleri ve pardösüleri zorla çıkarılmaya çalışılmış; bazı öğrenciler, sınavlarının iptal edileceği şeklinde tehditler almış; bazı yerlerde de başörtülü öğrenciler, sınav salonuna alınmayarak dışarıda bekletilmiştir. Özellikle sınavlarda ortaya çıkan ve tespit edilen bu hak ihlallerinin sorumluları derhal soruşturulmalı ve gerekli cezalar verilmelidir. Yasakçılardan daha çok yasağı savunan gözetmenlerden, sınav sorumlularından, keyfi uygulamalarla yol açtıkları bu zulüm nedeniyle hesap sorulmalıdır.

Başörtüsü Sorunu Çözülmedikçe Özgürlüklerden Bahsedilemez

Başörtüsü yasağı, "kamusal alan" diye tabir edilen her yerde halen en katı biçimde uygulanmaktadır. Özellikle resmi törenlere başörtüsüyle katılanlara tahammül edilmemekte ve o tören alanlarından başörtülü insanlar uzaklaştırılmaktadır. Kamu kurumlarında başörtülü çalışılmasına ise neredeyse hiç müsaade edilmemektedir. Yanı sıra yasak, ilköğretim ve liselerde de katı bir şekilde sürdürülmektedir. Yasağın üniversite ayağı bir genelgeyle kısmen çözülmüştür ama yasak, hayatın birçok alanında, 28 Şubat'ta olduğu gibi halen tüm yakıcılığıyla uygulanmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un "Dinin emrediyor diyerek takmayacaksın. Üniversitelerde, başkaldırının hak ve özgürlüklerine karşı olmamak, laik devlet esasına aykırı olmamak ve kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla moda olarak baş örtülebilir." şeklinde ifade ettikleri, aslında egemen anlayışın başörtüsünü tanımlayışı ve özgürlük alanının sınırlarını belirlemesi açısından çarpıcıdır. Bu açıklama da gösteriyor ki, resmi ideolojinin başörtüsü yasağını sonlandırma gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Oysa bilinmelidir ki, başörtüsü yasağı her alanda koşulsuz biçimde son bulmadıkça, özgürlüklerden ve insan haklarından asla bahsedilemez.

2011 NİSAN AYI HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

MİT Raporunun Kilit İsminin Esrarengiz Ölümü

Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde ortaya çıkan ve büyük çalkantılara neden olan birinci MİT raporunun kilit isimlerinden, emekli MİT mensubu Haluk Akter, Bodrum'da esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Akter'in yakın arkadaşı olan emekli MİT görevlisi Ferdi Tamer de, 1990 yılında İstanbul'da öldürülmüştü. (Milliyet - 1 Nisan )

Önemli Davalara Bakan Emekli Savcının Sır Ölümü

Balina ve Beyaz Önlük gibi önemli davalarda görev almış Emekli DGM savcısı Ahmet Birsen, Balçova ile Narlıdere ilçeleri arasındaki otoyol kenarında otomobilinde ölü olarak bulundu. (Zaman - 3 Nisan)

Iğdır'da Şüpheli Asker Ölümü

Iğdır'da askerlik yapan ve askerliğinin bitimine 2 ay kalan Diyarbakır'ın Kulp İlçesi nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Uğur Pamuk adlı askerin intihar ettiği bildirildi. Ancak cenazesini görenler kurşunun ensesinden girdiğini söyledi. Ailenin cenazeyi görmesine ise izin verilmedi. (ANF - 24 Nisan )

Ermeni Askere "24 Nisan" Kurşunu!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü Karakolu'nda görev yapan Ermeni kökenli asker Sevag Şahin Balıkçı hayatını kaybetti. Balıkçı'nın kaza kurşunu sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, resmi kaynaklar kurşunun doldur-boşalt sırasında ateş aldığını iddia etti. (ANF - 26 Nisan)

Kışlada Bir Günde İki Şüpheli İntihar!

Bilecik'teki 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan Mehmet Mübarek Yılmaz bölüğün tuvaletinde tavana bağlanmış ipe asılı halde bulundu. 20 yaşında ve Mardin doğumlu olan Yılmaz, kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Okluk Jandarma Asayiş Karakolu'nda askerlik yapan er E.K. da dün gece nöbetini tuttuğu sırada göğsüne tek el ateş etti. Jandarma Er E.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son beş yılda askeri birliklerde şüpheli şekilde hayatını kaybeden asker sayısı 413'e yükseldi. (islahhaber.com - 22 Nisan)

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Ege Üniversitesi: "Türbanlılar Giremez!"

İzmir Ege Üniversitesi'nde (EÜ), başörtülü öğrencilerin koridorda bile dolaşmasına tahammül edilmiyor. Bazı öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından, başörtülerini çıkararak derse giren kız öğrencilerin fotoğraflarının çekilerek fişlendiği, ayrıca sözlü tacize uğradığı öne sürülüyor. Bu duruma itiraz edenlere ise zorla tutanak tutturulup imzalatıldığı belirtiliyor. Bununla da yetinilmeyerek bina girişine, dekanlık onaylı, "Öğrenciler fakültemiz binalarına türban ile giremeyeceklerdir." yazılı bir duyuru asıldı. (haksozhaber.net – 1 Nisan)

İzmir'de De Öğrencilere Zor Anlar Yaşatıldı

İzmir'de, Açıköğretim Fakültesi sınavına giren başörtülü öğrenciler, tutanak imzalatmaya zorlandı. Karşıyaka ilçesindeki Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, salona alındıktan sonra başlarını açmaya zorlandı. Açmayanlara, sınavın ortasında tutanak imzalatılmaya çalışıldı. (haksozhaber.net - 2 Nisan)

Başını Zorla Açtırdılar, Pardösüsünü Çıkarttırdılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde 27 Mart 2011 günü girdiği YGS'de başörtüsü zorla çıkartılan öğrenci, şikâyetçi oldu. Hasret Öksüz, görevliler tarafından zorla başının açtırılıp pardösüsünün çıkarılması üzerine; kaymakamlık, cumhuriyet başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖSYM Salihli Temsilciliği'ne dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. (haksozhaber.net - 2 Nisan)

Batum'un 'Son Moda' Çözümü

CHP'nin yeni anayasa çalışmalarını yürüten Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, önceki gün Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda başörtüsüyle ilgili olarak "Dinin emrediyor diyerek takmayacaksın", "Üniversitelerde, başkaldırının hak ve özgürlüklerine karşı olmamak, laik devlet esasına aykırı olmamak ve kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla moda olarak baş örtülebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu. . (haksozhaber.net - 2 Nisan)

Başörtülülere 'Sınavınızı İptal Ederim' Tehdidi

Bitlis'in bir köyünde ikamet eden bir çocuk annesi Aygür Yanar'ın, sınav salonunda, Eskişehir'den Bitlis'e sınav görevlisi olarak gönderilen Prof. Dr. Altuğ İftar ile Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu'nda görevli Yard. Doç. Dr. Cahit Taşdemir'in hakaretlerine maruz kaldığı ileri sürüldü. Yanar'ın, başörtüsünün yasak olmadığını belirtmesine rağmen Altuğ'un emriyle sınıf ortasında başörtüsünün çıkartıldığı iddia edildi. (Haber 7 - 4 Nisan)

KTÜ'de Gezi Otobüsünde Bile Başörtüsü Yasak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Nermin Saral Usta ve öğretim görevlisi Nazmiye Aydın'ın koordinesinde düzenlenen okul gezisinde başörtülü öğrencilerin otobüse binmeleri için başlarını açmaları istendi. Nermin Saral Usta, gezinin ders çalışması olduğunu ifade ederek, öğrencilerin de kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak katıldıklarını söyledi. Tekstil Teknolojisi Programı, daha önce de okul dışında düzenlenen konferansa başörtülü katıldığı iddiası ile bir öğrenciye 1 ay uzaklaştırma cezası verilmesi ile gündeme gelmişti. (Zaman - 5 Nisan)

Başörtülüler Güvenlik Odasına

Devlet üniversitelerinde kısmen sona eren başörtüsü yasağı, Atılım üniversitesinde doruğa çıktı. Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'a verdiği destekle bilinen Prof Dr. Abdurrahim Özgenoğlu'nun rektörlüğünü yaptığı Ankara'daki Atılım Üniversitesi yönetimi, sınıfta başlattığı başörtüsü yasağını, önce kampüse sonra da okul servisleri ve özel araçlara taşıdı. Başörtülü öğrencileri araçlardan indirdikten sonra, araç girişine izin veren görevliler, başörtüsünü çıkarmak istemeyen öğrencileri de kendilerine tahsis edilen 'güvenlik odasına' yönlendiriyor. Öğrencilerin peruk takmalarına bile tahammül edemeyen rektörlüğün çözüm isteyen öğrencilere "Seçime az kaldı" dediği öğrenildi. (islahhaber.com - 6 Nisan)

Başörtülü Öğrenci, Tüpraş'a Alınmadı

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahsen Akbulut, ödev için randevulu olarak gittiği Tüpraş'a başörtüsünden dolayı alınmadı. (Zaman - 9 Nisan)

Örtülüysen Giremezsin!

İstanbul Yeşilköy'de bulunan Hava Harp Okulu Komutanlığı'na bağlı Havacılık Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen başörtülü kişiler, ayrımcı bir müdahaleye maruz kaldı. Berna Duyar (38) ile Sümeyye Kırkan (22), önceki gün gittikleri Havacılık Müzesi'nde başörtülü oldukları için kapıdaki güvenlik tarafından içeri alınmadı. (haksozhaber.net - 12 Nisan)

Tedaviye Giden Hastaya "Çarşaf Giyme" Azarı

İstanbul Üniversitesi Kardiyolojı Enstitüsüne, kalbinden muayene olmak için giden 4 çocuk annesi 46 yaşındaki Aysel S'nin, EKG çektirmek için girdiği odadaki görevli kadın tarafından çarşaf sorgusuna çekildiği ortaya çıktı. Çarşaf giydiği için hastaya ilgisiz ve tepkili davranan hastane personelinin, hastayı eline belgelerini tutuşturup gönderdiği öğrenildi. (islahhaber.com - 14 Nisan)

Törende Sahneye Çıkarılmadı

Adana'da Polis Haftası nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan lise ikinci sınıf öğrencisi Şaziyenur Erdoğan, başörtülü olduğu için törende sahneye çağrılmadı. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törenin ardından seyirciler dağıldıktan sonra öğrenciye ödülü verildi. (islahhaber.com - 20 Nisan)

Adana'da Kiliseye Saldırı

Adana'da 21 Nisan 2011'de Tepebağ Mahallesi'nde bulunan Aziz Paulus Katolik Kilisesi'ne bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki kişi, kilisede bulunan heykelleri kırarak kiliseyi tahrip etti. S.E. (26) ve İ.K. (26) adlı iki zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (ntvmsnbc.com - 22 Nisan)

Rektörden "Başınızı Açın" Talimatı

Edirne Trakya Üniversitesi'nde yaşanan başörtüsü yasağı Rektör Prof. Dr. Enver Duran'ın yeni talimatlarıyla "bu kadarına da pes" dedirtti. Üniversitedeki tüm fakülte panolarına talimat astıran rektör, başörtüsü konusunda yeni talimatlarını sıraladı. Toplama kampı talimatlarını çağrıştıran panolarda, başörtüsüyle girilmesi yasak yerler tek tek sayıldı. Rektör Prof. Dr. Enver Duran imzalı talimatlarda, "Yasağa uymayanlar hakkında YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturması başlatılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Talimatlarda, "başörtüsü konusunda herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığından" yakınarak yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten rektör, diğer taraftan da uygulanan yasağın gerekçesini yasalarda göstermek yerine, yasağı üniversitenin "Genel Görünüş, Giyiniş ve Davranışları Yönetmeliği"nin 4. Maddesiyle açıklayabildi. Yasal olmayan uygulamanın ihlali halinde, öğrencilere işlem yapılacağı tehdidinde de bulunan rektör, yasal belirsizliği gidermek için kendi çözümünü de açıkladı. Prof. Dr. Duran, talimatında çözüm için "Farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için, türban konusunda Yasama Organınca açık bir şekilde kanun bazında yasal düzenleme yapılması yoluna gidilmesinin gerekliliği aşikardır. Ülkemizde bu sorun halen uygulama birliğini sağlayacak ve gerektirecek şekilde çözülememiştir. Bu nedenle..." diyerek, üniversitenin tüm alanlarında başörtüsünün yasak olduğunu belirtti. (islahhaber.com - 22 Nisan)

23 Nisan Töreninde Başörtüsü Krizi

Manisa'da 23 Nisan töreninde başörtüsü krizi yaşandı. 19 Mayıs Stadyumu'nda Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mevlüt Çırakoğlu ve başörtülü eşi Meryem Çırakoğlu, protokolden kaldırılarak başka bir yere oturmaları istendi. Çırakoğlu, gösterilen yere oturmayı kabul etmeyerek eşiyle birlikte stadyumdan ayrıldı. Vali Celalettin Güvenç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mevlüt bey ve eşinin protokol tribününde oturmak istedikleri yer dolu olduğu için görevli arkadaşlar yan tarafta yer göstermiş. Kendileri bunu kabul etmemişler. Biz böyle bir şeye izin vermeyiz. Konuyu ayrıca inceletiyorum. Gerekirse ilgililer hakkında soruşturma açtıracağım." dedi. (Yeni Şafak - 23 Nisan )

Başörtülü Meclis'ten Atıldı

Sayıştay Üyesi Nejla Eroğlu, 23 Nisan nedeniyle özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmaları eşiyle birlikte locadan izlerken, başörtülü olduğu için görevliler tarafından izleyici bölümüne alınmak istendi. Başörtüsü nedeniyle kendisine yapılan bu muameleye kızan Eroğlu, Meclis'i terketti. (islahhaber.com - 24 Nisan)

ALES'te Yasakçılar Gerginlik Çıkardı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2011-ALES) başörtüsü gerginliği yaşandı. Fatih'te bulunan Mahmudiye İlköğretim Okulu'nda sınava girmek için gelen başörtülü öğrenciler, sınav sorumlusunun talimatı üzerine bir süre okul bahçesinde bekletildi Okul bahçesinden içeri alınan öğrencilerden başörtülü olanlar sınav sorumlusunun talimatı üzerine bahçede bekletildi. Sınava alınamayacakları söylenen öğrenciler kısa süreli gerginlik yaşadı. Basın mensuplarının okula gelmesi üzerine toplu halde bahçede bekletilen öğrenciler, daha sonra sınav salonuna alındı. (haksozhaber.net - 24 Nisan)

Anladım Ve Sadece Sustum!

Adana'da Polis Haftası nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan lise ikinci sınıf öğrencisi Şaziyenur Erdoğan, başörtülü olduğu için törende sahneye çağrılmadı. Yaşanan olaya büyük tepki var. (Özgün Duruş - 24 Nisan)

Kutlu Doğum Haftasına Katılmayan Alevi Gence Saldırı

Her yıl Nisan ayında Uşak Müftülüğü tarafından organize edilen ve "Mevlid Kandili" olarak bilinen Kutlu Doğum haftası, Uşak Belediyesi'nin şehir merkezine açılan çadırla kutlandı. Çadır yakınından geçen Hüseyin Arık ise bir grup ülkücü tarafından kutlama çadırına çağırıldı. Alevi olduğunu ve çadıra gitmek istemediğini söyleyen Arık'a, ülkücüler "Komünist" diyerek saldırdı. (ANF - 25 Nisan)

Trakya Üniversitesi'ndeki Yasağa Protesto

Trakya Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Enver Duran'ın talimatıyla bütün fakülte ve meslek yüksekokullarının panolarına asılarak duyurulan başörtüsü yasağı uygulaması dün üniversitenin önünde protesto edildi. Edirne Başörtüsüne Özgürlük Platformu'nun eylemine Mazlum-Der İstanbul Şubesi ile öğrenciler destek verdi. Açıklamada, "Rektör Enver Duran 28 Şubat döneminde kalmış" denildi. (islahhaber.com - 26 Nisan)

TKP'den AGD Standına Çirkin Saldırı!

İstanbul üniversitesi Avcılar Kampüsünde, Anadolu Gençlik Derneği'nce, kampüs koordinatörlüğünden izinli olarak organize edilen kutlu doğum haftası etkinliğini provoke etmek ve engellemek isteyen TKP ve Öğrenci Kolektiflerine bağlı öğrenciler, standa saldırdılar. Stand başında bulunanlara "Gericiler, Yobazlar, AKP'nin k…, İmamın Uşakları" gibi küfür ve hakaretler edip tehditlerde bulunan grup, daha sonra standa saldırıp standı devirdiler. Stand sorumlularını darp ettiler. Ve stand üzerindekileri yerlere attılar. (haksozhaber.net - 28 Nisan)

Mühendislikte Serbest Mimarlıkta Yasak!

Trakya Üniversitesi öğrencileri, başörtüsü yasağı konusunda tam bir kafa karışıklığı yaşıyor. Üniversitenin mühendislik bölümünde herhangi bir engelle karşılaşmayan öğrenciler aynı fakültenin mimarlık bölümünde derslere alınmıyor. Uygulama bununla da sınırlı değil. Kampüs içinde yasak-serbest sınırları çizilmiş. Tıp Fakültesi hastanesinin sınırlarında serbest olan başörtüsü diğer fakülte sınırlarının başladığı alanda yasak. Başörtülüler, motorize güvenlik elemanları tarafından takip ediliyor. Güvenlik, yasak sınırına giren öğrencilerin yanına yaklaşarak başörtülerini çıkarmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Uygulama, üniversitenin kendi öğrencileri ile dışarıdan gelenler arasında da farklılık gösteriyor. Başörtülü öğrenciye kongre merkezindeki bir sosyal etkinliğe katılmasına izin verilmezken, başka bir üniversitenin öğrencisi içeri alınabiliyor. Üniversitedeki çelişkili uygulamaya tepki gösteren mühendislik öğrencisi Esra Zeynep Karakoç, Mart ayından bu yana derslere girmeye başladıklarını ancak yasağın mimarlık bölümünde devam ettiğini söyledi. 19 Nisan'da okul panolarında asılan talimatla yasağın başladığını anlatan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elanur Ertekin ve Merve Fatma Şimşek de kendi fakültelerinde derslere girebildiklerini belirtti ancak Tıp Fakültesine alınmadıklarından yakındı. Öğrenciler, ilgili yerlere şikâyet dilekçesi yolladıklarını ifade etti. (islahhaber.com - 28 Nisan)

Cami ve Tesettüre Hakaret İçeren Sergi

Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin, Heykeltıraş Mehmet Aksoy'a destek vermek amacıyla "Ucube-Ebucu" adıyla açtığı sergide, caminin "ucubeye" benzetilmesi ve tesettürlü kadınlara hakaret içeren resimlerin yer alması tepkiye neden oldu. (İLKHA - 29 Nisan)

Bir Saat Sonra Sınava Alınan Başörtülü Öğrencilere Ek Süre Verilmedi

Gaziantep merkez ilçesi Şehitkâmil'de bulunan Gazikent İMKB İlköğretim Okulu'nda, Devlet Bursluluk Sınavı'na başörtülü olan 9'cu sınıf öğrencileri alınmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu 1 saat gecikmeli olarak sınava alınan öğrencilere ek süre verilmedi. (Yeni Şafak - 30 Nisan )

Başörtülü Öğrenciler DPY-B Sınavına Alınmadı!

İlköğretim 5., 6., 7., 8. sınıf ve ortaöğretim 9., 10., 11. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk (DPY-B) Sınavında başörtülü öğrenciler sınav salonundan atıldı. Bu sabah yapılan sınavda birçok yerde başörtülü öğrencilerin sınava alınmadığı öğrenildi. Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi'nde ise sınav salonundan çıkmayı reddeden başörtülü öğrenciler yaka paça bir şekilde sınav salonundan atıldı. (haksozhaber.com - 30 Nisan)

KÜRT SORUNU

Duruşmada Kürtçe Yasağı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "Mahkemede Kürtçe konuşulamaz" diyerek tartışma yaratacak bir karara imza attı. Karara, mahkeme başkanın "Bu ülkede Kürtler var ve Kürtçe konuşuyorlar" diyerek muhalefet şerhi koyması dikkat çekti. Balıkesir Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisi Emrah Bana'nın, "örgüt üyeliği"nden yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tartışma yaratacak bir karara imza attı. Dün görülen duruşmada, Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Emrah Bana, avukatı Fırat Aydınkaya ile hâkimler ve savcı arasında Kürtçe savunma ve konuşma tartışması yaşandı. İfadesi alınan sanık Bana, tercüman aracılığıyla Kürtçe savunma yapmak istediğini belirtti. Ancak mahkeme ara kararla bu talebi reddetti. (islahhaber.com - 7 Nisan)

"Kürtçe Şarkı" Ağır Tahrikmiş

Kürtçe şarkı söylediği için özel harekât polisi Serkan Akbulut tarafından öldürülen Emrah Gezer davasının 12. duruşmasında savcı, hazırladığı mütalaasını okudu. Savcı mütalaada, Serkan Akbulut tarafından öldürülen Emrah Gezer'in Akbulut'u tahrik ettiğini ileri sürerek, sanık Akbulut hakkında "Tahrikli adam öldürme" suçundan 12 ile 18 yıla varan hapis cezası isteminde bulundu. (Evrensel - 14 Nisan)

Erdoğan: Kürt Meselesi Yoktur

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekili adaylarını tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "Kürt meselesi artık yoktur. Kürt kardeşlerimin meseleleri vardır" dedi. Erdoğan 2005'te "Kürt sorunu vardır" demişti, ardından "düşünmezseniz yoktur", sonra da Ankara'da "Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır" ifadelerini kullanmıştı. (ANF - 18 Nisan)

KCK Duruşmasında Zazaca Krizi

KCK davasının duruşmasında tutuksuz sanıklardan eski Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, yazılı olarak hazırladığı ve mahkemeye verdiği savunmasını, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Menderes Yılmaz dilekçeyi inceledikten sonra "Türkçe dışında bir dille yazıldığı anlaşılmıştır." diyerek dilekçeyi kabul etmedi. (Zaman - 20 Nisan)

Bu Ülkede Kürtçe Yasak!

BDP Gaziemir İlçe Örgütü'nün 4 Kasım 2010'da gerçekleştirdiği kongrede Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle BDP PM Üyesi Alaattin Erdoğan'a 6 ay hapis cezası verildi. Van'ın Muradiye İlçesi'nde düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde ise jandarma, çocukların sergilediği Kürtçe skeçten dolayı okulu basıp öğretmenleri sorguladı. (Evrensel - 25 Nisan)

"Anadilde Eğitim" İstemenin Cezası 21 Yıl 2 Ay Hapis!

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Anadilde eğitim hakkı" talebiyle düzenlenen basın açıklamasına katılan 2 üniversite öğrencisine 21 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, öğrencilerin anadilde eğitim isteme "suçunu" örgüt propagandası yapmakla ilişkilendirdi ve öğrencilerin bu "suçu" bilerek ve isteyerek işlediklerine de kanaat getirerek tüm kamu haklarından men edilmeleri kararını aldı. (Evrensel - 28 Nisan)

MİLİTARİZM

80'lik Dede'yi Askere Aldılar

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne jandarmadan gelen faksta 1931 Antalya doğumlu Ali Çeliker'in asker firarisi olduğu ve yakalanması durumunda kendilerine teslim edilmesi istendi. Bunun üzerine polis, 80 yaşındaki asker firarisinin izine Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Mahallesi'nde bulunan huzurevinde rastladı.Hemen huzurevine giden ekipler Çeliker'i gözaltına aldı. Bastonla yürümekte güçlük çeken Ali Çeliker bir polis memurunun yardımıyla polis otosuna bindirildi, ardından da adliyeye götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Merkez Komutanlığı'na teslim edilen Çeliker, gazetecilerin "Asker firarisi misiniz?" sorusuna, "Ben 1951'de askerlik yaptım" yanıtını verdi. (islahhaber.com - 1 Nisan)

GATA'daki Rezalet, Poster Olarak Basılmış

Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde görevli 6 doktorun, hareket bozukluğu hastası 20 eri kobay olarak kullanmasının bilimsel çalışma olarak 2008 yılında ulusal bir kongrede sunulduğu ortaya çıktı. Askerleri kobay yerine koyan bu çalışmanın, 2008'de Türkiye Ulusal Nöroloji Kongresi'nde de poster olarak yayınlandığı tespit edildi. (Zaman - 2 Nisan)

"Bize Elektrik Verdiler"

Bugün gazetesinin haberine göre, GATA Nöroloji Anabilim Dalında görevli 6 doktorun, 20 askeri kobay gibi kullandıklarının ortaya çıkmasının ardından tepkiler dinmek bilmiyor. Denek olarak kullanılan askerlerin ailelerinden sonra kobay askerler de kendilerine yapılanlara karşı çıktı. Erler, tedavi için GATA'ya gittiklerini ancak deney yapılacağının kendilerine söylenmediğini vurguladı. Görüntüleri izleyen mağdur askerler, uygulanan yöntemle ilgili herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığına dikkat çekti. Askerler, "Bize elektrik verdiler. Deney için yaptıklarını bilseydik kabul etmezdik" dediler. (Star - 4 Nisan)

'Kobay Asker' Skandalı Karartılıyor Mu?

GATA'da yaşanan 'Kobay Askerler' skandalında, kayıt defterinde oynama yapılarak usulsüzlüğün üstünün örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Kayıt defterine düşülen "Bakanlığın izin vermesi şartıyla" notunun, skandalın ortaya çıkmasının ardından daksille silindiği tespit edildi. Balyoz tutuklusu Korgeneral Nejat Bek'in oğlu Yardımcı Doçent Doktor Semai Bek'in izinsiz gerçekleştirdiği deneyler için sonradan hastanenin etik kuruluna başvuruda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine GATA'nın kayıt defterinde oynama yapıldığı belirlendi.

(islahhaber.com - 5 Nisan)

Cezaevleri Operasyonu Davasında Yeni Belgeler

F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 2000'de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü "Hayata Dönüş" Operasyonu'nun, 12 tutuklu ve hükümlünün öldürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi (İstanbul) bölümüyle ilgili olarak, o dönem Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı 39 er hakkında açılan davanın, 6 Nisan 2011'de görülecek olan duruşmasının öncesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nın daha önce bulunamadığını bildirdiği operasyon planını "arşiv tasnifi" sırasında rastlandığını belirterek gönderdiği öğrenildi. Plana göre kamuoyuna "Hayata Dönüş" olarak açıklanan operasyona "Tufan" adının verildiği ve planda mahkûmlara karşı "tereddütsüz, misliyle mukabelede bulunulacak, zor ve silah kullanılacak" gibi sert ifadelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Operasyon komutanı da olan dönemin Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş'un imzasını taşıyan planın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 11 Ekim 2000 tarihindeki emri üzerine hazırlandığı öğrenildi. (Vatan - 6 Nisan)

"Yüzbaşı Beni Camdan Attı"

Taraf gazetesinin haberine göre, Van'ın Erciş ilçesinde askerlik yapan Yakup Yorgun'un ailesine "Oğlunuz ağaçtan düştü. Ayaklarında kırık var sadece" bilgisi verildi. Ancak hastaneye giden aile çok farklı bilgilere ulaştı Hastaneye gittiğinde oğlunun yoğun bakımda tutulduğunu gören Ahmet Yorgun, doktorlardan "Beyninde ödem oluşmuş" bilgisini aldığını söyledikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:"Hastanede oğlumun yanındayken 05.... numaralı telefonu arayan ve kendisini 'Uzman Çavuş Fatih' olarak tanıtan kişi oğlumu bir yüzbaşı ile iki askerin dövüp üçüncü katın camından attığını söyledi. Bu arada kendisine gelen çocuğum da bana aynı yüzbaşının ismini verip 'Beni dövdü, camdan attı' dedi. Baba Ahmet Yorgun, oğlunun ağaçtan düşme değil dövülerek komaya sokulduğu iddiasıyla Van Askeri Mahkemesi'ne başvurdu. (islahhaber.com - 6 Nisan)

Nisan Muhtıraları Başladı

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz Darbe Planı davasında sanık olan 30'u general 163 sanığın tutukluluğuna itiraz taleplerinin reddedilmesinin ardından, internet sitesinde bir bildiri yayımladı. Genelkurmay bildirisinde 163 personelinin tutukluluğuna devam kararı verilmesinin 'anlaşılmaz' olduğu ifade edildi. Bildiride yargılama sürecine de tepki gösterilerek "Anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı. (islahhaber.com - 7 Nisan)

TSK Danıştay'a Rağmen 15 Bölgeyi Sivillere Yasakladı

Dersim'de geçici güvenlik bölgesi kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, Genelkurmay Başkanlığı bu kez de Şırnak ile Hakkâri arasında bulunan 14 ayrı bölge ile Diyarbakır'da bir bölgeyi 3 ay süreyle geçici süreyle sivillerin girişine yasakladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından, operasyon bölgesi kapsamında 4 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında, Şırnak ile Hakkâri sınır hattı ile iç kesimlerde bulunan İncebel, Yazlıcı, Mehmet Yusuf-Meydan, Çağlayan-Pirinçeken, Karadağ-Gediktepe-Çimendağ, Balkaya, Rejgar, İkiyaka, Altındağlar, Cudi, Küpeli, Buzul, Yazlıca, Yassıdağı ve Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bulunan Kurşunlu bölgesini sivillere yasakladı. (ANF - 7 Nisan)

Telekulak Çetesinden JİTEM Bağlantısı Çıktı

Ankara'da gizli izleme cihazlarıyla görüntü ve ses kaydeden VIP Dedektiflik firmasının sahibi emekli Astsubay Faruk K. ile yardımcıları emekli astsubaylar Kamil S. ile İbrahim G.'nin JİTEM bağlantısı ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinde emekli olmadan önce JİTEM'de çalıştıklarını itiraf etti. Emekli Astsubay İbrahim G.'nin ismi, itirafçı Abdülkadir Aygan'ın 1990-1999 yıllarında tanıdığı ve kamuoyuna açıkladığı JİTEM personeli listesinde de geçiyor. (Zaman - 9 Nisan)

Tekirdağ'da Çakma PKK Operasyonu!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2011 günü, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nda görevli 3 asker ile bir haber elemanını, "Sahte/Çakma PKK Operasyonu düzenleyerek adli makamları yanıltmaya çalışmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarma görevlileri, sahte örgütsel dökümanlar düzenleyip, suçsuz insanların evine bırakarak polise suçsuz kişilere operasyon yaptırmakla suçlanıyor. (Star - 11 Nisan)

Ölen Asker Dağda Unutulmuş!

Hakkâri'nin Habeşti Üs Bölgesi'nde geceyi geçirirken PKK'lilerin saldırısına uğrayan timin, çatışmada yaşamını yitiren Jandarma Er Selman Özay'ı olay yerinde unuttuğu, cenazenin ertesi sabah alınabildiği ortaya çıktı. (islahhaber.com - 11 Nisan)

Ergenekoncuları Meclise Demirel Taşıyormuş

Haberal'ın CHP adaylığı için Demirel özel ricada bulundu. CHP'de liste dışı kalacağı konuşulan isimlerden Şahin Mengü, "Haberal'ın CHP adaylığı için önce ben, sonra da Demirel özel ricada bulunduk. Kılıçdaroğlu 'aramızda kalsın' demişti" dedi. (Timetürk - 11 Nisan)

"Hayata Dönüş"ün Altından EMASYA Çıktı

Bayrampaşa ve Ümraniye başta olmak üzere, 20'ye yakın cezaevine 19 Aralık 2000'de yapılan 'Hayata Dönüş' operasyonunda, 28 Şubat ürünü olan EMASYA (Emniyet, Asayiş, Yardımlaşma) protokolünün uygulandığı ortaya çıktı. Operasyon planlarında yer alan bilgiye göre, operasyonu yürüten birlikler, gerektiğinde İstanbul içinde çıkabilecek olaylara da müdahale edecekti. Ümraniye Cezaevi için hazırlanan 'ATMACA' ve 'BORA' isimli planların görevlendirme kısmında, EMASYA'ya ilişkin ipuçları yer alıyor. İstanbul'da yaşanabilecek muhtemel toplumsal olaylara karşı, İl Jandarma Komutanlığı'nın emrine verilen bir taburun hazır tutulması isteniyor. (Zaman - 11 Nisan)

Begüm Kartal Cinayetinde JİTEM İzi

Malatya'da 6 yıl önce arkadaşının kına gecesinde nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunla yaşamını yitiren 20 yaşındaki Begüm Kartal cinayetiyle ilgili özel yetkili savcıya ifade veren gizli tanık, olayda JİTEM parmağı olduğunu ileri sürdü. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayeti işlediği gerekçesiyle 5 ay sonra yakalanan Osman Ulu ile amcası Yaşar Ulu, tutuklandı. Daha sonra jandarmaya yapılan bir ihbarda Yaşar Ulu'nun evinin önüne bir şey gömdüğü söylenince savcı nezaretinde yapılan kazıda 1 el bombası ile bomba düzeneği ve kroki bulundu. Bulunan bomba ile ilgili Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen dosya ile ilgili geçen hafta ifade veren gizli tanık farklı iddialar gündeme getirdi. Uzun süre jandarmada 'haber elemanı' olarak görev yapan gizli tanık ifadesinde, Yaşar Ulu'nun evinin önünde bulunan bombaların JİTEM tarafından konulduğunu öne sürdü. Begüm Kartal cinayetinde Osman Ulu'nun ceza alması için ifade verenlerin de JİTEM haber elemanları olduğunu iddia etti. Gizli tanık, JİTEM'in olaya terör süsü vermek için amca Yaşar Ulu'nun evinin önündeki trafonun altına bombaları yerleştirdiğini ileri sürdü. (islahhaber.com - 11 Nisan)

Bu Yemin İmamı İmandan Çıkartır

Türkiye'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan imamların da diğer devlet memurları gibi 1982 yılından beri yürürlükte olan "Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği"ndeki yemin metnini okudukları ortaya çıktı. İmamların da okuduğu bu metinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılâp ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma" ifadeleri dikkat çekiyor. İmamlar da ancak bu şekilde, Türk milliyetçiliğine bağlı kalacaklarına yemin ederek, görev yapabiliyorlar. (islahhaber.com - 11 Nisan)

12 Eylül'e Tam Kadro Selam

12 Eylül darbesi komuta kademesinden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Haydar Saltık'ın cenaze törenine, kuvvet komutanları ile eski genelkurmay başkanları tam kadro katıldı. (Star - 12 Nisan)

2. Zırhlı Tugay'da İşkence İddiası!

İstanbul Cevizli'de 2. Zırhlı Tugay'da sabah içtiması sırasında şınav çekerken hata yapan bir erin çırılçıplak soyulduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme gelen "dayak ve kötü muamelenin" tugayda sık sık yaşandığı ortaya çıktı. (Haber 34 - 14 Nisan )

Ödenek Ve Aldığı Dinleme Cihazları Kayıp

Başbakanlık müfettişleri, Şener Eruygur'un denetimindeki örtülü ödenekten 4 milyon lira ve 2,4 milyon doların kaybolduğunu tespit etti. (Timetürk - 15 Nisan)

Darbe Dayanağı EMASYA Hortladı

Askerin kent merkezlerinde operasyon yapmasına imkân sağlayan ve bu özelliğiyle darbe planlarına dayanak gösterilen EMASYA protokolünün Gaziantep'te uygulanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Vali Süleyman Kamçı'nın 22 Mart 2011 tarihli yazısıyla, jandarmaya "kent merkezinde gizli izleme ve takip" izni verildi. Yazıyla, jandarma personeline sivil kıyafet ve sivil araçlarla kentte dolaşabilme, "şüpheli takibi" yapabilme ve istihbarat toplama imkânı sağlanıyor. (Star - 16 Nisan)

Hakkâri Özel Timler Bir Köylüyü Yaraladı!

Edinilen bilgiye göre, Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik (Rubarok) Beldesi Koçyiğit (Geli) Köyü civarında operasyona çıkan özel harekat timlerinin yabani ot toplayan Yusuf Çetinkaya adlı köylüyü (45) silahla yaraladığı iddia edildi. (ANF- 16 Nisan)

JİTEM İtirafına Uyarı Cezası

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Genelkurmay'ın "yok" saydığı JİTEM'i itiraf eden General Mehmet Eldem'e uyarı cezası verdi. (Star - 16 Nisan)

"Kadın, Çocuk Herkesi Diri Diri Yaktık"

Dersim olaylarının yaşandığı dönem, 2. Tabur 9. Bölük'te görev yapan 101 yaşındaki Diyarbakırlı erlerden Eskeri Akyol, 74 yıl sonra "Kara Vagon" belgeselinde Dersim'de yaşanan korkunç olayları anlattı. 101 yaşında ölen Eskeri'nin anlattıkları kan donduracak nitelikteydi. Ekseri, "Kadın, çocuk herkesi diri diri yaktık. Allah, Muhammed'in ümmetini bir daha bu hale düşürmesin." dedi. (islahhaber.com - 17 Nisan)

Askerde Taciz ve Dayak

Elazığ'da askerliğini yaparken firar eden er Sercan A., birliğine döndükten sonra konduğu askeri cezaevinde taciz girişimine maruz kaldı ve hastanelik oluncaya kadar dövüldü. . (Taraf -17 Nisan)

Oda TV İstedi 4 Saat Sonra Aday Gösterildi

Odatv muhabiri Bayraktar'ın ricası üzerine Ergenekon tutuklusu Soner Yalçın hakkında Meclis kürsüsünden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu sitedeki Cihaner konulu yayından 4.5 saat sonra İlhan Cihaner'i aday gösterdi. (Star - 18 Nisan)

Tarık Akan'dan 28 Şubat'a Övgü

Sanatçı Tarık Akan, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada "27 Mayıs da 28 Şubat da darbe değildir. Birincisi önümüzü açtı, yeni düşüncelerle tanışmamızı sağladı. 28 Şubat da darbe değildir. Laik Cumhuriyet'ten uzaklaşmamızın önünü kapattı" dedi. 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesini anlayışla karşıladığını ifade eden Akan "12 Mart ve 12 Eylül'de yanlış yaptı ama giderilmeyecek yanlışlar değil. Bizim gibi insanlar anlayışla karşılayabildiler" diye konuştu. (Star - 19 Nisan)

İçişleri Bakanı Polisin Oruç'u Öldürmesini 'Orantılı' Buldu

İçişleri Bakanı Osman Güneş, Bismil'de polis kurşunlarıyla yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un ölümünü "orantılı" buldu. İçişleri Bakanı Osman Güneş yaptığı açıklamada, "Bismil'de güvenlik güçlerimizin müdahale etmesi gereken bir durum gelişti. Olaya güvenlik güçleri orantılı bir şekilde müdahale etti" diyerek, bölgede olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. (ANF- 20 Nisan)

Askerler Ateş Açtı: 3 Çocuk Yaralandı

Adana merkez Seyhan İlçesi Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde bulunan Şakirpaşa Havaalanına ait askeri birliğe taş atıldığı iddiasıyla, nöbetçi askerler tarafından rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda A.G. ve A.O. adındaki çocuklar ile soyadı öğrenilemeyen S. adındaki çocuk yaralandı. Adana Devlet Hastanesi ile Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (ANF - 21 Nisan)

Kanadoğlu, Ergenekon'la Bağlantılıymış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hakkında yürüttüğü soruşturmada, ''yetkisizlik'' kararı verdi. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Ergenekon" soruşturması kapsamında, "örgüte yardım etme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlamasıyla hakkında soruşturma yürüttüğü Kanadoğlu"nun dosyasını "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya göndermesinin ardından, dosyaya ilişkin incelemesini tamamladı. (Timetürk - 25 Nisan)

Er: GATA'da Kobay Olarak Kullanıldım

GATA'da tedavi gördükten sonra 1 aylık hava değişimi izni verilen Şanlıurfalı 21 yaşındaki er Fevzi Alabay, kobay olarak kullanıldığını ve vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale geldiğini öne sürdü. 5 ay önce askerliğini yapmak üzere askere giden, acemi birliğinin ardından İstanbul Metris 47'nci Motorlu Piyade Alayı'nda askerlik yapan Fevzi Alabay'ın 3 ay önce ellerinde şişlik oluştu. Şişliklerin geçmemesi üzerine Alabay, önce revire, ardından da GATA'ya sevk edildi. Taraf'ın haberine göre, GATA'da tedavisine başlanan Alabay, okur-yazar olmadığı için önüne konulan evrakları imzaladığını ve ardından kobay olarak kullanılmaya başlandığını iddia etti. (islahhaber.com - 25 Nisan)

Bakan Gönül TSK'ya Toz Kondurmadı

Bakanlığını Genelkurmay'ın onay makamı yapmakla bilinen Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Balyoz davasıyla imajı sarsılan TSK'yı "Bütün ülkeler, silahlı kuvvetlerine toz kondurmazlar; en yüksek şekilde bahsederler. Ülkeler arsındaki diplomatik temasların sonu silahlı kuvvetlere gelir. Kişilerle kurumları karıştırmamak gerektir; hata yapanlar varsa hesabını vereceklerdir. Son zamanlarda ise kurumlarla kişiler karıştırılıyor. TSK'ya hücum edildiğini görüyoruz ve bu yanlış. Bizim bir tane silahlı kuvvetlerimiz var, ikincisi yok" sözleriyle savundu. (islahhaber.com - 28 Nisan)

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

YYÜ, YÖK'ü De Geride Bıraktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin YYÜ kampüsünde, 21 Mayıs 2010'da yapılan açıklamaya katılan 23 öğrenci hakkında 7 Martta soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. YÖK'ün Disiplin Yönetmenliği'nin 14. maddesinde "disiplin soruşturmaları" için bir ayı geçmeden tamamlaması öngörülürken, YYÜ yönetimi soruşturmayı 10 ay sonra açtı. Üniversite idaresinin kampüste yapılan bir açıklamayı yeni öğrenmiş gibi açtığı soruşturmanın gerekçesi ise, açıklamada atılan sloganlar. (Evrensel - 1 Nisan)

Ankara'da Protesto Eylemine Müdahale

Ankara'da 2 Nisan 2011'de Başbakanlık binasının önüne gelerek "parasız eğitim" talebiyle kendilerini Başbakanlık binasının demirlerine zincirleyen üç öğrenci, Başbakanlık korumaları ve görevli polis memurları tarafından darp edilerek gözaltına alındı. (ntvmsnbc.com - 2 Nisan)

Ankara ve İstanbul'da Protesto Eylemlerine Müdahale

YGS'de sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 4 Nisan 2011'de İstanbul'da, ÖSYM binasının önündeki direğe kendilerini zincirleyen Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi dokuz öğrenci ile Ankara'da Mili Eğitim Bakanlığı'nın önünde kendilerini zincirleyen yedi kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (Zaman - 4 Nisan)

Diyarbakır'da Tutuklamalar

Diyarbakır'da ve Batman'da gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 3'ü tutuklu 7 kişiye, 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. (Evrensel - 5 Nisan)

"Zam Zulüm İşkence"ye Hapis!

13 Mart 2009'da "Hızlı Tren" açılışı için Eskişehir'e gelen Başbakan Erdoğan'ı "Zam zulüm işkence işte AKP" pankart ve sloganıyla protesto ettikleri sırada yaka paça gözaltına alınan ve haklarında Erdoğan'ın onur şeref ve haysiyetine hakaret iddiasıyla dava açılan gençlerin duruşmasında mahkeme, Gençlik Muhalefeti üyesi gençlere 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. (Birgün - 5 Nisan )

Van'da 6 Tutuklama

Van'ın Erciş İlçesi'nde ve bazı köylerde 1 Nisan 2011'de polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi oldukları ve "çeşitli eylemlere karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. (Zaman - 5 Nisan)

"Şifre" İddiası Protestosuna Gözaltı

Antalya'da ''YGS'de şifre'' iddialarını protesto için eylem yapan gruba polis müdahalede bulundu. Antalya'da Meltem Mahallesi'nde toplanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek isteyen, kendilerine ''Antalya Halkevi Eğitim Meclisi'' adını veren gruba polis izin vermedi. Yürümekte direnerek, basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahalede grup üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı sendika temsilcilerinin de bulunduğu bildirildi. (Haber X - 7 Nisan)

Cizre'de 13 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yaşları 15 ile 20 arasında değişen 13 kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı. (Zaman - 8 Nisan)

Adana'da KCK Operasyonu: 1'i Kadın 4 Kişi Gözaltında

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri KCK adına "Halk Meclisi" oluşturup örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla, B.K. isimli bir kadının da arasında olduğu H.K., H.İ., M.K. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. (Zaman - 8 Nisan)

İstanbul'da Dernek Binalarına Baskın

İstanbul'da 9 Nisan 2011 gecesi Gazi Mahallesi'ne helikopter destekli operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri Gazi Mahallesi Özgürlükler Derneği ve evlere baskın düzenleyerek 23 kişiyi gözaltına aldı. (halkinsesi.tv - 9 Nisan)

Azadiya Welat Çalışanlarına 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Mersin' de 12 Eylül 2010'da yapılan Anayasa referandumda "halkı sandığına gitmeme yönünde tehdit ettikleri" ve "izinsiz bildiri dağıttıkları" iddiasıyla tutuklanan Azadiya Welat gazetesi çalışanları Ali Çat, Abdulcebbar Karabeğ ve Mehmet Şehap Demir'in 3'üncü duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Çat, Karabeğ, Demir'i ve avukatları hazır bulundu. Savunma yapan gazete çalışanları, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan Çat ve Karabeğ'in taleplerini ret ederek, "Yasadışı örgüte yardım ve yataklık" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla her birine 7 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Demir'in ise tahliyesine karar verildi. (Evrensel -12 Nisan)

Van'da El Kaide Operasyonu: 10 Gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri tarafından El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen birçok ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Baskınlarda aralarında El Kaide'nin bölge sorumlusu olduğu öne sürülen F.İ. ile T.K., A.i.D., Y.,K., İ.E., İ.B., Y.K., K.A., M.A.T. ve Y.Y. gözaltına alındı. (Hürriyet - 12 Nisan )

Van'da Devam Eden KCK Davası

KCK adlı yapılanmaya üye oldukları suçlamasıyla Van'da 24 Aralık 2009'da düzenlenen operasyonun ardından 14'ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına 12 Nisan 2011'de Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. "Yasadışı örgüt üyesi oldukları" suçlamasıyla 17 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, kanser hastası tutuklu sanık Ferzende Abi'nin tahliye edilmesine; diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı, 28 Haziran 2011'e erteledi. (ANF - 12 Nisan)

Bir Haftada 100'e Yakın Gözaltı

BDP ve DTK'nin dört somut talep etrafında 24 Mart'ta başlattığı sivil itaatsizlik eylemleri çeşitli etkinliklerle devam ederken, polisin birçok kentte gözaltı ve tutuklama furyası da hız kesmedi. Sadece 5–12 Nisan tarihleri arasında ANF kayıtlarına göre Hakkâri'de 25, Urfa'da 14, İstanbul'da 12, Adana'da 11, Van'da 11, Erzurum'da 8, Şırnak'ta 6, Antalya'da 4, Tekirdağ'da 2, Mardin, Mersin, Batman ve Ergani'de ise birer kişi gözaltına alındı. Bunlardan en az 23'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında BDP yöneticileri, üyeleri, çocuklar, kadınlar ve öğrenciler de var. Son bir hafta içinde en az 97 kişi gözaltına alınırken, bu sayı Mart ayı başından bu yana 400'e çıkıyor. (ANF - 12 Nisan)

İstanbul'da El-Kaide Operasyonu: 42 Gözaltı

İstanbul'da 12 Nisan 2011'de Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu "El-Kaide üyesi oldukları" iddiasıyla 42 kişi gözaltına alındı. (Zaman - 12 Nisan)

Konya'da PKK Operasyonu: 20 Gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çoğunluğu Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı evlere düzenlenen operasyonlarda, üniversite öğrencisi 20 kişi PKK'nin gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. (Zaman - 13 Nisan)

Aydın'da Ev Baskınlarında 4 BDP'li Gözaltına Alındı

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler sabah saatlerinde Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Ortaklar ilçelerinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenledi. Operasyonlarda BDP üyesi oldukları öğrenilen 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 4 kişinin "yasadışı slogan atmak" iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirildi. (ANF - 13 Nisan)

5 Kadın Ve 25 Erkeğe 8 Mart Soruşturması

Kars'ta hiçbir olayın yaşanmadığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne katılan 5'i kadın 25'i erkek olmak üzere 30 kişi hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek" gerekçesiyle soruşturma açıldı. (ANF - 13 Nisan )

KESK, Gözaltılara Tepki Gösterdi

KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, Konya'da yapılan operasyona ve Eğitim Sen üyesi Ramazan Turan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. (Evrensel -14 Nisan)

Çöp Bidonuna Zarardan On Yıl

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de olaylı protesto gösterisine katılan 117 öğrenci hakkında, "Mala zarar verdikleri" ve "İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direndikleri" iddiasıyla 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açtı. (Taraf - 15 Nisan)

Bismil Belediye Başkanı Eminoğlu Gözaltına Alındı

Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eminoğlu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (Evrensel - 15 Nisan)

Batman'da Gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın 15 Nisan 2011'de düzenlediği operasyonda Dicle Haber Ajansı (DİHA) Temsilcisi Kadri Kaya ile birlikte Roj TV muhabirlerinden oluşan sekiz kişi gözaltına alındı. (Milliyet - 15 Nisan)

2005'Deki Newroz Konuşmasına 2011'de Ceza

DEHAP PM üyesi Haydar Kılıçoğlu ile 2 kişiye, 2005 yılında düzenlenen Newroz kutlamasında yaptıkları konuşmalarda 'Örgüt propagandası' yaptıkları iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verildi. (Evrensel -17 Nisan)

Konya'da Tutuklama

Konya'da 13 Nisan 2011'de düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Demokratik Yurtsever Gençlik üyesi 20 kişiden biri 16 Nisan 2011'de tutuklandı . (Günlük - 17 Nisan)

Cizre'de 26 Kişi Gözaltına Alındı

Cizre'de, tutuklu Kürt siyasetçilere destek için yapılan yürüyüşe müdahalenin ardından başlayan olaylar sürerken, polis önce gaz bombası attı ardından ise BDP İlçe binasına girdi. Baskında gözaltına alınanların sayısının 26 olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış ve Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Hasan Atak da bulunuyor. (ANF - 18 Nisan)

Özgür Yurttaş Derneği'ne Baskın: 12 Gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Eşit Özgür Yurttaş Derneği'ne polis baskın düzenledi. Baskında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi. Baskın ve gözaltı gerekçesi konusunda dernek yöneticilerine bilgi verilmedi. (Evrensel–18 Nisan)

DİHA Çalışanları Kaya Ve Altan Tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Nisan'da gözaltına alınan DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Kadri Kaya ve Batman muhabiri Erdoğan Altan ile 6 kişinin Batman Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından İbrahim Kaya serbest bırakılırken, aralarında Kaya ve Altan'ın da bulunduğu 7 kişi ise tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan 7 kişiden DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi Kadri Kaya ve Batman muhabiri Altan'ın yanı sıra İhsan Dilayak ve Mehmet Kaya, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, Remziye Ekinci, Mehmet Karabaş ve Musa Balur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Evrensel - 19 Nisan)

YSK Bilançosu: 234 Gözaltı

Kürt siyasetçilerin yargılandığı davaya dikkat çekmek ve YSK'nın bağımsız milletvekili adaylarını veto etmesini kınamak amacıyla Van, Hakkâri, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere polisin müdahalesi ile başlayan ve gün boyu devam eden çatışmalarda, 9'u polis olmak üzere 50'nin üzerinde kişi yaralanırken, 234 gösterici gözaltına alındı. (ANF - 19 Nisan)

Kapatılan DTP'liye Erdoğan'a 'Hakaret'ten 7 Bin TL Ceza

Kapatılan Demokratik Toplum Partisinin 2008 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Teröristle aynı masada oturmam demene rağmen...terörist sensin" diyerek, "hakaret ettiği" öne sürülen partinin eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Korkmaz (67), 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı. (ANF - 19 Nisan)

AKP İl Binası Gözaltı Merkezi Oldu

"KCK davası" ve "YSK"nın "veto" kararını protesto eylemlerine dün yapılan polis müdahalesini protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe polis müdahalesi ile başlayan olaylar kent geneline yayılarak devam etti. Birçok semtte barikatlar kurulurken gözaltına alınan yurttaşların polis tarafından AKP İl binasına götürülmesi dikkat çekti. (ANF - 20 Nisan)

Hakkâri ve Adana'da 11 yaralı, 59 gözaltı

Hakkâri'de sabah saatlerinde YSK'nın kararına karşı yapılan protesto gösterileri sürerken, kentte 52 kişi gözaltına alındı. Yüksekova'daki müdahalelerde de 8 kişi yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı. Adana'da ise 6 kişi gözaltına alındı. (ANF - 20 Nisan)

Batman'da 20 Gösterici Gözaltına Alındı

Batman'da YSK kararını protesto gösterileri sırasında, polisin saldırısı sonucu; BDP Milletvekili Ayla Akat Ata, Bengi Yıldız ve BDP İl Eş Başkanı Saadet Becerikli yaralanırken, ilk bilgilere 20 kişi gözaltına alındı. (ANF - 21 Nisan)

Batman'da Göstericiler Polisle Çatıştı: 60 Kişi Gözaltına Alındı

Batman'da YSK'nın bağımsız milletvekillerine ilişkin kararı nedeniyle kentte yürüyüş düzenlemek isteyen göstericiler ile polis arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi gözaltına alındı. (Zaman - 21 Nisan )

Iğdır'da 3 Gösterici Afiş Taşımaktan Tutuklandı

Iğdır'da, YSK'nın kararının protesto edilmesi için dün düzenlenen yürüyüşte afiş ve flama taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, BDP'nin desteklediği bağımsız aday Pervin Buldan'ın öncülüğünde BDP İl Başkanlığından başlayan, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasıyla sona eren yürüyüşte afiş taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.Ç, H.E. ve P.T, emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 gösterici tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine konuldu. (ANF - 21 Nisan )

Tekel İşçilerine Destek Veren 111 Kişiye Hapis İstemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2010'da TEKEL işçilerinin 4/C statüsüne geçirilmelerini protesto etmek için düzenlenen eyleme katılan 111 kişi hakkında dava açtı. Dava açılanlar arasında CHP İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Çelebi, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, KESK eski Genel Başkanı Sami Evren gibi isimler de bulunuyor. Sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (ANF- 21 Nisan)

YSK Protestoları Nedeniyle Tutuklama Furyası

Daha önce Van'da gözaltına alınan 102 kişiden beşi çocuk 19 kişi; Mersin'de gözaltına alınan yedi kişiden beşi; Siirt'te dokuz kişiden beşi; Adana'da 21 kişiden biri çocuk on kişi; Mardin'de 16 kişiden dördü; İstanbul'da 21 kişiden 19'u; Diyarbakır'da 202 kişiden biri çocuk 11 kişi; Şırnak'ın İdil İlçesi'nde iki kişi; Hakkâri'de bir kişi; İzmir'de gözaltına alınan beş kişiden BDP Konak İlçe Eş Başkanı Mahmut Poyraz 23 Nisan 2011'de çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. (Zaman; ANF - 23 Nisan)

Sendikacıların Tepesinde Demokles'in Kılıcı Sallanıyor

Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Cuma Erçe 15 ay hapse mahkûm edildi. Daha önce 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmekten polisin suç duyurusu ile defalarca mahkemeye giden Erçe, mahkemelerden takipsizlik veya beraat kararı almıştı. Son açılan dava da ise mahkeme bu sefer Erçe'ye 15 ay hapis cezası verdi. (Evrensel - 24 Nisan)

Batman Savaş Alanına Döndü: 50 Gözaltı

Batman'da Demokratik Çözüm Çadırı'na polis çok sayıda gaz bombası atarak baskın yaparken, olaylar sırasında çoğunluğu çocuk 50'ye yakın kişi gözaltına alındı. (ANF - 24 Nisan)

Batman'da Gözaltılar Devam Ediyor

Batman'da 22 Nisan 2011'de gözaltına alınan 14 çocuğa 154'er TL para cezası kesildiği; 24 Nisan 2011'deki gösterilere polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise, 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (ANF - 24 Nisan)

Şırnak'ta KCK Operasyonu: 16 Gözaltı

Van ve Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğice KCK'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Şırnak ve ilçelerinde 16 kişi gözaltına alındı. (Zaman - 25 Nisan)

Hakkâri'de Gözaltı

Hakkâri'de 25 Nisan 2011'de "Demokratik Çözüm Çadırı" ve evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, KCK soruşturması kapsamında 35 kişiyi gözaltına aldı. (ntvmsnbc.com - 25 Nisan)

Cizre'de Ev Baskınları: 9 Gözaltı

Cizre'de bir haftadır sokağa çıkan halka yönelik polis saldırılarıyla başlayan olaylar sona ererken, polis bu kez evlere baskın yapmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Cudi Mahallesi'nde birçok eve baskın yaptı. Baskınlarda evler kullanılamaz hale getirilirken, "Yasa dışı gösteriye katıldıkları" iddiasıyla 1'i çocuk 9 kişi gözaltına alındı. (ANF - 25 Nisan)

Hakkâri'de Bıçak Kemiğe Dayandı

Hakkâri'de en son BDP ve belediye yöneticileri ile İl Genel Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin gözaltına alınmasıyla kentte tansiyon arttı. Dün Federal Kürdistan Bölgesi'ne çıkmak için Depin mevkiindeki kontrol noktasında oturma eylemi yapan binlerce yurttaş, BDP'lilerin çağrısı üzerine Hakkâri merkeze geri döndü. Geçtiğimiz yıl ağustos ayından itibaren yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı kentte, 100'ü aşkın kişi tutuklandı. Hemen hemen her gün gözaltı ve ev baskınların gerçekleştiği kentte yurttaşlar, kentin artık polis baskısından dolayı yaşanılamaz bir hale geldiğini belirterek, göç alma kararı alacaklarını kaydediyor. (Evrensel - 26 Nisan)

Denizli'de Gözaltı

Denizli'de 26 Nisan 2011'de düzenlenen ev baskınlarında Demokratik Haklar Derneği üyesi olan Müslüm Kaymaz, Muhammed Önal ve Aysun Düşkün adlı üç kişi gözaltına alındı. (demokratikhaklarfederasyonu.org - 26 Nisan)

Günün Bilançosu: 80'e Yakın Tutuklama, 100'ü Aşkın Gözaltı

Bugün birçok ilde ve ilçede yapılan eylemlerde Demokratik Çözüm Çadırları dağıtıldı, ev baskınları yaşandı ve gözaltılar rekor seviyeye ulaştı. Diyarbakır'da 10'u çocuk 66 kişi, Batman'da 5, Van'da da 3 kişi tutuklandı. İzmir'de 30, Mersin'de 15, Manisa'da 17, Malazgirt'te 8 kişi; Balıkesir'de 14 öğrenci, Ergani'de de 5 çocuk gözaltı terörüne maruz kaldı. (ANF - 26 Nisan)

Manisa'da 1'i Çocuk 27 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'da Horozköy Mahallesi'nde BDP Temsilciliği önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'nın polis tarafından sabah saatlerinde kaldırılması üzerine yüzlerce kişi yeniden aynı yerde Çözüm Çadırı'nı kurdu. Çadırın kurulmasının ardından polis, gaz bombaları, TOMA araçları ve panzerlerle çadırı kuran kitleye saldırdı. Çatışmaların yaşandığı olayda polis 1'i çocuk 27 kişiyi gözaltına aldı. (ANF - 26 Nisan)

Diyarbakır'da 66 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da YSK'nin bağımsız adayları veto etmesini protesto etmek için 19-22 Nisan tarihleri arasında çıkan olaylar sırasında toplam 197 kişi gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Adliyesi'ne gruplar halinde 3 gündür getirilen 197 kişiden toplam 66'sı tutuklandı. Tutuklananlardan 10'unun çocuk 6'sının ise kadın olduğu belirtildi. 66 kişi, "Örgüte üye olmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Patlayıcı madde bulundurmak" ve 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddialarıyla tutuklanarak, Diyarbakır D ve E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (islahhaber.com - 27 Nisan)

Yargılanan Sendikacılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'in 17 Nisan 2010'da, Ankara'da, "Demokratik, kamusal, nitelikli eğitim; örgütlü, güvenceli çalışma hakkı" talebiyle düzenlediği mitingin, Ankara Valiliği'nin izin vermemesine rağmen gerçekleştirilmesi nedeniyle, eski KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç'ın da aralarında bulunduğu, KESK üyesi 42 kişi hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 28 Nisan 2011'de dava açtı. (cnnturk.com - 28 Nisan)

DYG'ye Operasyon: 50 Gözaltı

BDP'nin gençlik örgütü Demokratik Yurtsever Gençlik'e (DYG) yönelik sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Mardin, Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman gibi illerde eş zamanı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50'ye aşkın genç gözaltına alındı. (ANF - 29 Nisan)

"Terör Örgütüne Yardım Ve Yataklık"tan 7 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Jandarma tarafından gözaltına alınan 3'ü kadın 16 kişiden, aralarında Pazarcık Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Salmanipek köyü muhtarı olan A.T. ile birlikte İ.T, A.T, H.H.B, S.A, İ.İ ve A.U. isimli 7 şahıs ' terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla tutuklandı. (Zaman - 29 Nisan)

KCK Operasyonunda 11 Tutuklama

Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçesinde 25 Nisan Pazartesi günü "KCK yapılanması içerisinde yer aldıkları" iddiası ile sabaha karşı evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp Van'a sevk edilen 21 kişiden 12'si, dün gece tutuklama talebiyle bir üst mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan BDP il yöneticileri Faruk Aksaç, Maruf Engin, İsmail Keskin ve Ekrem İdem, Merkez İlçe Başkan Vekili Kenan Kaya, eski DTP İlçe Başkanı Fahri Kurt ve BDP çalışanı Fadıl Korkmaz tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, Hakkâri İl Genel Meclisi Başkanı Ferzinde Yılmaz, BDP Hakkâri İl Başkan Vekili Orhan Koparan, Belediye Başkan Vekili Nurullah Çiftçi, İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Kurt ve Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı baskınlarda gözaltına alınarak bir önceki gün adliyeye sevk edilen 21 kişiden 9'u dün mahkemeye çıkarılmış, bunlardan Rahmi Temel, Selim Engin, Şükrü Karaduman ve Mehmet Yürür tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Böylece Van'a sevk edilen 21 kişiden 11'i tutuklanmış oldu. (Haber 7 – 29 Nisan )

10 Günde 900'e Yakın Gözaltı

YSK'nın 18 Nisan'daki vetosundan bu yana Kürtlere karşı yürütülen polis terörü devam ederken, son 10 gün içinde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 880 kişi gözaltına alındı, 120 kişi tutuklandı. (ANF - 29 Nisan)

Kocaeli'de PKK Operasyonu: 14 Gözaltı

Kocaeli şehir merkezinde PKK adına propaganda yaptığı iddia edilen gruba operasyon düzenledi. "PKK terör örgütü adına propaganda yapmak, terör örgütüne üye olmak ve örgütsal döküman bulundurmak" nedeniyle gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü tutuklandı. (Haber 7 - 29 Nisan)

8 Üniversite Öğrencisine Hapis Cezası

Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 günü düzenlenen gösteride öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem için üniversite kampüsünde düzenlenen protesto eylemlerine katılan Dicle Üniversitesi öğrencisi 8 sanık hakkında, "PKK'nin çağrıları doğrultusunda, örgüt propagandasına dönüşen yasadışı gösteriye katılarak, öğrencileri boykota zorladıkları" iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Dicle Üniversitesi öğrencisi 8 kişiye, 6 ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Sanıklar Benazir Gezici, Meral Yaşa, Nesibe Günaylı, Hilal Altun ve Esin Günay, Bahattin Ekmen, Faruk Güneyli ve Erdal Dündar'a "Terör örgütü propagandası yapmak", "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Öğrenim hakkını engellemek" suçlarından 6 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. (Milliyet - 29 Nisan)

Bismil'de Gösteriye Katılan 9 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öldürülen lise öğrencisi İbrahim Oruç için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı. Bismil merkezindeki düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişinin polisteki sorgulamaları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. (ANF- 28 Nisan)

Çadır Eylemine 71,5 Yıl Hapis İstemi

BDP'nin başlattığı ''sivil itaatsizlik'' eylemi kapsamında İstanbul'da, Taksim Gezi Parkına kurulan demokratik çözüm çadırlarındaki gösterilere katılarak, PKK lehine marşlar söyledikleri ve bu örgütün üyesi oldukları iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu 7 şüpheli hakkında 71,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. (Haber X - 29 Nisan)

Ev Baskınları Terörü: 27 Gözaltı

Nusaybin, Kızıltepe, Batman, Siirt, Çermik ve Bulanık'ta evlere baskın yaparak terör estiren polisler 27 kişiyi gözaltına aldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından sabah saatlerinde birçok eve baskın yapıldı. Baskınlarda yaşları 18'den küçük olan B.C., H.B. ile Mazlum A, Barış A, Nazım D. Peşger İ. gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (ANF - 29 Nisan)

Dicle'de Özel Timler Köyleri Bastı: 30 Gözaltı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Bahrî Boğaz, Kırpınar, Gelincik ve Yokuşlu köylerine, jandarma ve sivil ekipler desteğiyle baskın düzenleyen özel timler 30 köylüyü gözaltına aldı. (ANF- 30 Nisan)

47 Adrese Baskında 32 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da 47 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bu sabah saat 05.00'te Diyarbakır, Elazığ ve Malatya il merkezleri ile Dicle ve Lice ilçesi ve köylerinde 47 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'ye lojistik destek sağladığı iddiası doğrultusunda verilen talimatı ile gözaltıların yapıldığı bildirildi. 32 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda bilgisayar cep telefonları ve CD'lere el konulduğu bildirildi. (ANF- 30 Nisan)

YAŞAM HAKKI

Ölüm Sınırına İki Kurban Daha

Van'ın Özalp İlçesi'nden kaçak yollarla sınırı geçerken, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 51 yaşındaki Adil Parlakel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (Taraf - 15 Nisan)

20 Aylık Bebeğe Gaz Bombasına Soruşturma

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada 20 aylık Elif Güngen isimli çocuğun başına gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yaralanması üzerine Şırnak Valiliği soruşturma başlattı. İddiaya göre 16 Nisan akşamı Şırnak'ın Silopi İlçesi Nuh Mahallesi'nde yapılan bir düğünde yakın mesafeden geçen polis aracını içinde çocukların da bulunduğu bir grubun taşlaması üzerine polis müdahale etmiş ve atılan gaz bombalarının kafasına isabet ettiği 2 yaşındaki Elif Güngen ağır yaralanmıştı. Kafatasında kırık oluşan küçük Elif hayati tehlike bulunması nedeniyle Batman'a sevkedildi. (islahhaber.com - 18 Nisan)

Polisin Saldırısında Yaralanan İşçi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Diyarbakır'da YSK'nın BDP'li bağımsız milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı milletvekili adaylarını veto etmesi ve bugün görülen KCK duruşmasına destek amacıyla yapılan gösteride polisin attığı gaz bombası sonucu başından yaralanan Büyükşehir Belediyesi çalışanı M.Sabri Akar yoğun bakıma kaldırıldı. (ANF - 19 Nisan )

Polisin Silahlı Saldırısında 15 Yaşındaki Çalı Ağır Yaralandı

YSK'nın BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarını veto etmesi ardından Diyarbakır'da yapılan protesto gösterilerinde polis 15 yaşındaki bir çocuğa arkadan ateş açtı. Alınan bilgilere göre, eski SSK Hastanesi önünde yapılan gösteride, aracından inen bir polis memuru ateş açması sonucu Remzi Çalı (15) ağır yaralandı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan Çalı'nın hayati tehlikesi sürülüyor. (ANF - 19 Nisan)

2 Buçuk Yaşındaki Yekbum'a Gaz Bombası

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde YSK'nin veto kararını protesto eden kitleye yönelik polis saldırısından ardından başlayan olaylar sırasında başına gaz bombası isabet eden 2 buçuk yaşındaki Yekbum Baran ağır yaralandı. (ANF - 19 Nisan)

Cinayet Omuzdan Değil Puşiden

İstiklal Caddesi'nde boğazından bıçaklanarak öldürülen Mehmet Çelik'in katil zanlısı biri polis iki kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Beyoğlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan polis memuru Ahmet Edip Yaman serbest bırakılırken diğer zanlı Serkan Ekşi tutuklandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, Yaman'ın, Mehmet Çelik'ten boynundaki puşiyi çıkarmasını istemesi üzerine meydana geldi. (Taraf - 21 Nisan)

Polis Önce Öldürdü, Sonra Tekmeledi

YSK'nın bağımsız adayları veto etmesini protesto eden kitlenin üzerine polisin ateş açması sonucu yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un polis tarafından yerde tekmelendiği belirtildi. Çıkan olaylar sürerken polis kurşunu ile 5 kişi yaralandı. Bu sırada polis yaralıların yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yaklaşık yarım saat yerde kalan yaralıların yanına gelen polisin yaşamını yitiren İbrahim Oruç'u (21) ve yaralıları tekmelediği ve silah dipçiği ile kafalarına vurduğu belirtildi. (ANF- 20 Nisan)

Oruç'un Ateşli Silahla Vurulduğu Doğrulandı

Bismil'de YSK'nın 7'si BDP'nin desteklediği 12 bağımsız milletvekili adayını veto kararını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 23 yaşındaki İbrahim Oruç, öldü. Aynı yaştaki Gültekin Kuşçu ve 17 yaşındaki Abdulkerim Gümüş yaralandı. Olaylarla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürdürülürken, olaylarda ateşli silah kullanıldığının belirlendiği belirtildi. İbrahim Oruç'un kolundan giren kurşunun göğsüne saplanması sonucu öldüğü, Gültekin Kuşçu'nun bir kurşunun göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralandığı, Abdulkerim Kuşçu'nun da bacağına isabet eden kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. (islahhaber.com - 21 Nisan)

İHD: 23 Yılda 433 Çocuk "Güvenlik Güçleri" Tarafından Öldürüldü!

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 23 Nisan'ın vaat edildiği gibi 'bayram' havasında geçmediğine dikkat çekerek, İHD verilerine göre; 1988 ile 2011 yılları arasında 433 çocuğun kolluk güçleri tarafından öldürüldüğünü kaydetti. (ANF- 23 Nisan)

Bismil'de Bu Defa Gaz Bombası Öldürdü

Bismil'de polis kurşunu ile öldürülen lise öğrencisi Halil İbrahim Oruç'un katillerinin bulunması talebiyle yapılan yürüyüşe saldırı ile başlayan olaylar sırasında atılan gaz bombalarından etkilenen Kazım Şeker (60) isimli yurttaş kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. (ANF - 27 Nisan)

CEZAEVLERİ

Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde Baskılar

Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde bulunan Murat Kıran'ın 4 Nisan 2011 gecesi koğuşuna giren gardiyanlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Murat Kıran Trabzon Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, cezaevi yönetimi yaptığı açıklamada Murat Kıran'ın diğer mahkûmlarca darp edildiğini öne sürdü. (Günlük - 5 Nisan)

Tekirdağ 2 Nolu Cezaevi'nde Hücre Talanı

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunun siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik keyfi uygulamalara her gün bir yenisi eklenirken, cezaevinde hücrelere baskın yapan gardiyanların 'arama' bahanesi ile eşyaları dağıttığı, aramaların haftada 3 kez yapıldığı, 8 saat olan havalandırma saatlerin 3 saate indirildiği ve tutuklulara psikolojik baskı uygulandığını belirtildi. (ANF - 7 Nisan )

Tufan'ı Gördü Sadece Seyretti

11 yıl sonra ortaya çıkan jandarmanın "Tufan" adlı planıyla ilgili "haberim yoktu" diyen dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk`ün doğruyu söylemediği belgelendi. Operasyonun Ümraniye ayağıyla ilgili tutanağa göre, Adalet Bakanlığı jandarmaya izin vermesi için Üsküdar Savcısı'na talimat gönderdi. Savcı, jandarma ve bakanlık yetkilileriyle kriptolu odada bir araya geldi. "Hayata Dönüş"ten 4 gün önce, hazırlıklardan haberdar olan Adalet Bakanlığı, mahkûmlarla görüşmeler tamamlanmadan müdahaleye izin verdi. Böylece mahkûmların direnişinden 3 ay önce yapılan planlar uygulamaya kondu. (Özgün Duruş - 8 Nisan)

'Dirileri Ringde, Ölüleri Morgda Saydık'

Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 tutuklunun öldüğü, 55'inin yaralandığı 'Hayata Dönüş' operasyonuyla ilgili davada, dönemin Cezaevi İkinci Müdürü Bahattin Şentürk'ün ifadeleri, katliam iddiasını güçlendiriyor. Şentürk'ün anlatımlarından, operasyondan önceden haberdar olmadıkları, yüzleri kapalı askerlerin cezaevine girmesiyle silah ve patlama sesleri geldiği, gün boyu cezaevine giremedikleri anlaşılıyor. Katliam akşamında, yaşayanların sayımı ring araçlarında, ölenlerinki de morgda yapılmış. (islahhaber.com - 10 Nisan)

Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Baskılar

Mardin Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 18 yıldır kalan hükümlü Ramazan Özalp'in, 8 Nisan 2011'de beyin felci geçirmesi nedeniyle, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını fakat kapsamlı bir tedavi yapılmadan tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. (Günlük - 10 Nisan)

Silivri L Tipi Cezaevi'nde Baskılar

İstanbul Silivri L Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu gazeteciler Ahmet Şık ile Nedim Gürsel'in istediği Ermenice-Türkçe yayımlanan Agos Gazetesi'nin yabancı dilde olduğu gerekçesiyle bir ay boyunca cezaevi yönetimi tarafından gazetecilere verilmediği 13 Nisan 2011'de öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı, yapılan müracaatlar üzerine gazetenin cezaevine girişine izin verildiğini ifade etti. (Radikal -14 Nisan)

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Baskı

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde YSK'nın bağımsız milletvekili adaylarına yönelik kararını protesto etmek amacıyla, açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere üçer ay açık görüşe çıkarılmama cezası verildiği 28 Nisan 2011'de öğrenildi. (Özgür Gündem - 28 Nisan)

Tekirdağ 1 Nolu'da İntikam Gibi Ceza!

Tekirdağ 1 nolu F tipi cezaevinde bulunan KCK davasından tutuklu Şehmuz Avcı, kolunu kıran gardiyanlar hakkında şikâyette bulununca 3 aylık açık görüş yasağı aldı. Tekirdağ F tipi cezaevinde 10 Aralık 2010 günü cezaevi ikinci müdürü Ali Haydar Ak ve gardiyanlar tarafından KCK davası tutuklusu Şehmuz Avcı'ya yapılan saldırıda kolu kırıldı. Cezaevi ikinci müdürü ve 20 gardiyan hakkında Tekirdağ Savcılığına şikâyet dilekçesi gönderen Avcı, cezaevi idaresi hakkında dava açılmasını sağladı. Dava sonucu 2 gardiyan görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine cezaevi yönetimi Avcı'ya 3 aylık açık görüşe yasağı getirdi. (ANF - 29 Nisan)

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

İlköğretim Okulunda Şiddet

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmeni N.K. tarafından darp edildiğini ileri süren öğrenci velisi Ö.Ş. 1 Nisan 2011'de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek şikâyette bulundu. (ANF - 2 Nisan)

Lisede Şiddet

Adana'da 1 Nisan 2011'de Sevim Tekin Lisesi öğrencisi M.H.'nin (16), okul önünde sigara içen öğrencilerin adlarını okul müdürü H.Ö.'ye vermediği gerekçesiyle H.Ö. tarafından darp edildiği öğrenildi.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde kafasına üç dikiş atılan M.H., karakola giderek H.Ö.'den şikâyetçi oldu. (ntvmsnbc.com - 3 Nisan)

Polis BDP'li Bengi Yıldız'a Saldırdı

Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda "Demokratik Çözüm Çadırı"nı kurmak isteyen yurttaşlara polisin müdahalesi etmesi üzerine olay yerine gelen Batman Milletvekilli Bengi Yıldız, polisin el koymak istediği çadır demirini tutarak vermeyince polisler tarafından on metre yerde sürüklendi. (ANF- 8 Nisan)

Esir Alınan İki HPG'liye 'Yemek' İşkencesi!

Şırnak'ın Cudi Dağı'na yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada sağ yakalandığı iddia edilen 2 HPG militanının 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı belirtildi. 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı kaydedilen 2 kişi, bu sabah saat 04.00 sıralarında Silopi Devlet Hastanesi'nde muayene için getirilirken, doktorun, "Böyle aç ve susuz bırakılan kişileri muayene etmem" dediği iddia edildi. Bu tepki üzerine Başverimli Jandarma Karakolu'nda görevli asker ile doktor arasında tartışma çıktığı belirtildi. 2 HPG militanına yemek verildikten sonra doktorun muayene işlemlerine başladığı kaydedildi. (ANF - 13 Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet

Edirne'de Trakya Birlik İlköğretim Okulu öğrencisi B.E.'nin (12) "gürültü yaptığı" gerekçesiyle Türkçe Öğretmeni F.B. tarafından, sıranın üzerine yatırılarak parmağının kırıldığı, 14 Nisan 2011'de öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Müdürü Şerafettin Demirci olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti. (Milliyet - 14 Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet

Konya'nın Sarayönü İlçesi'ne bağlı Ladik Beldesi'nde 15 Nisan 2011'de Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi T.A.D.'nin (14) derste konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni H.İ.Y. (37) tarafından dövülmesi sonucu, T.A.D.'de %30 geçici görme kaybı meydana geldi. (Milliyet - 15 Nisan)

Helikopterlerden Gaz Bombası Atıyorlar

BDP İstanbul İl Örgütü'nün KCK davasında yargılanan Kürt siyasetçilere destek vermek için planladığı eylem, YSK kararını protesto gösterisine dönüştü. Taksim'de eylem yaptıktan sonra Aksaray'daki Demokratik Çözüm Çadırı'na yürüyen binlerce kişiye burada polis sert bir şekilde saldırdı. Polisin helikopterlerden kitleye gaz bombası attığı belirtildi. (ANF - 19 Nisan)

İlköğretim Okulunda Şiddet

Manisa'da 19 Nisan 2011'de ilköğretim okulunun öğrencisi O.K.'nin (14) müdür yardımcısı tarafından dövüldüğünü ileri süren anne N.K., müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi . (ntvmsnbc.com - 19 Nisan)

Panzer 2 Kişiyi Ağır Yaraladı, Halk Sokağa Döküldü

Şirnak'ın Cizre İlçesi'nde polisin kullandığı "Akrep" olarak adlandırılan zırhlı araç, seyir halindeki motorsiklete çarptı. Kazada, Bahattin Akman (18) ve Fahit Gasyak (19) isimli gençler yaralanarak, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Akman, durdukları halde polislerin zırhlı aracı üzerlerine sürdüklerini iddia etti. (ANF - 25 Nisan)

İdil'de Doktora Polis İşkencesi

Şırnak'ın İdil ilçesinde "polise taş attığı" iddiasıyla tutuklanan Merkez Sağlık Ocağı Doktoru Mehmet Şirin Nas, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İdilliler tarafından sevinç gösterileriyle karşılanan Nas, karakolda ağır işkenceye ve 'Ya suçlamaları kabul edeceksin ya da cesedini ailene teslim ederiz' tehditlerine maruz kaldığını söyledi. (Evrensel - 27 Nisan)

HASTA HAKLARI

Bebekleri Göz Göre Göre Öldürmüşler

Özel Kartal Hastane'si geçici olarak kapatıldı. 'Hastanede tutulan sağlıklı bebeklerden bazıları enfeksiyon kapıp öldüğü' iddia edildi. Kartal'daki özel bir hastanede, sağlıklı haldeki bebeklerin hasta gösterilip yoğun bakım ünitesinde tutularak SGK'nın dolandırılmasını ortaya çıkaran hemşire F.H., şok bir iddiayı daha dile getirdi. Hemşire F.H., SGK'dan para almak için hastane ve lojmanda tutulan sağlıklı bebeklerden bazılarının enfeksiyon kaparak yaşamını yitirdiğini söyledi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastane görevlileri tarafından darp edildiğini belirten hemşire F.H., "Can güvenliğimden endişeleniyorum." dedi. (Timetürk - 4 Nisan)

Olay Hastanede Bebeğe Makyaj

İstanbul Kartal'da, SGK'dan para almak için yeni doğan bebeklerin yoğun bakımda tutulduğu iddiaları üzerine kapatılan özel hastanede bebeğe makyaj yapılırken çekilen görüntüler skandalın tuzu biberi oldu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir yurttaşın çektiği görüntüler dün akşam Star Haber'de yayınlandı. Görüntülerde en dikkat çekeni makyaj yapılan bebek oldu. Bir hemşire, kucağına yatırdığı bebeğin dudağına ruj sürüp, kaş ve kirpik yapıyor. Hemşire daha sonra da bu bebeğin makyajlı halinin fotoğrafını çekiyor. (Cumhuriyet - 6 Nisan )

Yaşlı Kadını 4 Saat Sedyede Beklettiler

Van'ın Muradiye ilçesinde rahatsızlanan ve Devlet Hastanesi'ne getirilen 63 yaşındaki hasta, 4 saat boyunca sedyede bekletildikten sonra Van'daki bir özel hastaneye sevk edilebildi. (Haber 7 - 5 Nisan)

Sol Yerine Sağ Kasığından Ameliyat Edilmiş

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Devlet Hastanesi'nde sol kasık fıtığı teşhisi konulan 4 yaşındaki Yağız Gökat'ın ailesi, çocuklarının sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yanlışlıkla sol kasığı yerine sağ kasığından ameliyat edildiğini öne sürdü. Aile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, ameliyatı yapan Doç. Dr. Gülşen Ekingen Yıldız, hastanın şikâyetinin tek taraflı olduğunu fakat kendi muayene bulgularında 2 taraflı olduğunu tespit ettiğini, öncelik taşıyan sağ taraftaki inmemiş testis ameliyatını yaptığını ileri sürdü. (Milliyet - 12 Nisan)

"Gönüllü Kobaylık" Yasalaştı, Artık Herkes Deney Faresi..

Gönüllü kobaylık yasası Meclis'ten geçti. Cumhurbaşkanı onaylarsa, artık Türkiye'de de insanlar ilaç şirketlerinin 'kobay'ları olabilecek. GATA'daki 20 askerin kobay olarak kullanıldığın günlerde herkesin kobay yapılması manidâr bulunuyor. (islahhaber.com - 13 Nisan)

Ölümcül Hastaya Bir Hafta Sonrasına Randevu Verildi

Çapa Tıp Fakültesi, solunum güçlüğü çeken kas hastasına bir hafta sonrasına randevu verdi. Hasta bir süre sonra öldü. Hastane yönetimi 'Doktor az, hasta sayısı çok' dedi. (Taraf - 18 Nisan)

10 Aylık Bebeğe Yanlış Tedavi İddiası

Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir bebeğin yanlış tedavi sonucu felç kaldığı iddia edildi. Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk sahibi Adnan Gürler, 10 aylık bebeği Medine Gürler'i, yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlanması üzerine hastaneye getirdiklerini söyledi. Bebeğinin bronşit şüphesiyle tedavi altına alındığını anlatan Gürler, ''Çocuğum hastaneye getirmeden önce emekliyordu. 14 gün sonra çocuğum hareketsiz kaldı. 14 gün boyunca çocuğumu sevk etmeleri için doktorlara yalvardım. Çocuğumu sevk etmediler. Basına haber verdiğim için bugün hastanenin önüne 3 tane ambulans getirildi. Daha önce hastaneye geldiğimde beni kovuyorlardı'' diye konuştu. (Star - 18 Nisan)

Kafada Unutulan İğne Faydalıymış

İzmir'de bir devlet hastanesinde omurilik ameliyatı olan Salih Aktaş'ın kafatasında iğne parçacıkları unutuldu. 2007 yılında gerçekleşen ameliyatın ardından ortaya çıkan olay üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Aktaş'a bir bilirkişi tarafından "Bu olayda bir kusur olmadığı, hatta iğne parçacıklarının insan vücuduna yararlı olduğu" ifade edildi. (Star - 20 Nisan)

Bitmeyen Yargı Felci

Doktor hatasıyla 7 yaşında felç olan Selim'in davasına hangi mahkemenin bakacağı 10 yılda belirlendi. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay arasında kalan dosya, en son Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından idari yargıya gönderildi. Selim Y., 12 Eylül 2001'de henüz 7 yaşında iken boğaz ağrısı ve iltihabı şikayetiyle SSK hastanesine götürüldü. Acil servis doktoru N.V, antibiyotik yapılmasına karar verdi. İlaç hemşire S.K tarafından tatbik edildi. İlacın üzerinde "damara vurulmaz" uyarısı bulunmasına rağmen hemşire S.K., iğneyi siyatik sinirine zerk etti. Bu ilaçla küçük Selim felç oldu. (Star - 25 Nisan)

Hilal'in Hukuk Savaşı Sekiz Yıldır Sürüyor

Hİlal Tahmaz henüz 1.5 yaşındayken bir gece ateşlendi ve ailesi tarafından İkitelli'deki özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre küçük kızın penisilin iğnesine alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeden iğne yapıldı. Ve küçük Hilal'in sağ bacağı felç oldu. Tahmaz Ailesi çocuklarını yeniden aynı hastaneye götürdü. Doktorlar 'Yapılacak bir şey yok' dedi. Ancak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan tetkiklerde küçük kızın sağ bacağındaki sinirlerin tahrip olduğu belirlendi. (Star - 25 Nisan)

Parmakların Dikilmesi İçin Saatlerce Bekletildi

Muğla'da, testereyle odun keserken 3 parmağını kaybeden Fatih Çimen'in (64), tedavi olmak için geldiği İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saatlerce bekletildiği öne sürüldü. (Star - 29 Nisan)

MAYIN VE PATLAYICILAR

Şemdinli'de Patlama: 1 Ölü

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Konur köyünde meydana gelen patlamada köy korucusu hayatını kaybederken 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Şemdinli ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Konur köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden alınan bilgiye göre, arazide bir cisim bulan Kamil Şen isimli geçici köy korucusu cismi incelerken patlama meydana geldi. Patlama sırasında cisimle oynayan Kamil Şen (28) olay yerinde hayatını kaybederken 8 yaşındaki kardeşi M. Emin Şen ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk askeri helikopterle Hakkâri'ye kaldırıldı. (islahhaber.com - 13 Nisan)

Çocukların Yerde Bulduğu Cisim Patladı: 1 Ölü 2 Yaralı

Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 39 metre mesafede T-40 bomba atar mermisinin patlaması sonucu ağır yaralanan ve Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Baran Özyolcu (8) yaşamını yitirdi. Patlamada ayrıca Serhat Duru (8) ile kuzeni Mahsun Duru (10) da yaralandı. (yüksekovahaber - 17 Nisan )

Ölü Çocuklar Listesinde 472 Çocuk

"Bir Göz de Sen Ol İnisiyatifi"nin verdiği rakamlara göre 22 yılda patlayıcılarla ölen çocuk sayısı 472. Canan Saldık, Ceylan Önkol, Oğuzcan Akyürek, Rujiyan İdem, Edanur Avcı ve en son 8 yaşındaki Baran Özyolcu, ya unutulan askerî mühimmattan öldü ya da kışladan gelen bir kurşuna hedef oldu. Kışlaların şehrin içinde kalması, büyükler kadar çevrede oyun oynayan küçükler için de en önemli tehlike. (haksozhaber.net - 19 Nisan)

Kışlanın Önü Ölüm Tuzağı

Ağrı' da 8 yaşındaki Baran Özyolcu'nun ölümüne neden olan bombanın bulunduğu 34. Motorlu Tugay Piyade Komutanlığı'nın yakınında 2005 yılında da benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Aynı yerde buldukları patlamamış mühimmatın infilakı sonucu İsmail Işık (8) yaşamını yitirmiş, Âdem (11) ve Emrah Akbay (13) kardeşler de sakat kalmıştı. Avukat Dinçer Aslan, olayla ilgili açılan davanın AİHM'e taşındığını belirtti. (haksozhaber.com - 19 Nisan)

Bitlis'te Patlama

Bitlis'in Hizan İlçesi'ne bağlı Xoros (Horozdere) Köyü'nde 22 Nisan 2011'de hayvanlarını otlatan Refik Ödgen (15), yerde bulduğu bir cismi kurcalarken meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. (Özgür Gündem - 23 Nisan)

Askerî Mühimmat Yüzünden Yine Bir Çocuk Yaralandı

Muş'ta 49. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'na ait atış poligonunda cinsi belirlenemeyen bir mühimmat bulan Abdulkadir Akarsu (12), evine götürdüğü cisimle oynarken yaşanan patlamada bir gözü ile parmaklarını kaybetti. (Zaman - 25 Nisan)

EĞİTİM HAKKI

YGS'de Şifreli Kopya

YGS' de basına dağıtılan matematik testinde cevap şıklarının şifreli olduğu ortaya çıktı. Şifreyi bilenler 40 sorudan 38'ine doğru cevap verebiliyor. (Özgün Duruş - 2 Nisan)

Sınav İptal Olacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili olarak, sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. (Star - 6 Nisan)

Başkan'ın Açıklaması Yeterli

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, YGS'de şifreleme iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in açıklamalarını doğru ve yeterli olduğu kanaatini taşıdıklarını bildirdi. (Star - 4 Nisan)

ÖSYM Başkanı'ndan Bir "Garip" Savunma!

ÖSYM Başkanı Ali Demir YGS`deki şifre iddialarıyla ilgili olarak basınla buluştu; "Basına verilen kitapçıklar biraz acemilikle hazırlandı, bunları öngöremedik" dedi. Demir, sınavın iptalini gerektirecek bir durum olmadığını da savundu. (Özgün Duruş - 6 Nisan)

Elazığ'da YGS Eylemi

Elazığ Eğitim-Sen Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve veliler YGS'deki şifre skandalını protesto etti. Öğrenciler arasında eşitsizlik yaratan ve motivasyonlarını olumsuz etkileyen bu durum kınandı. (Evrensel - 11 Nisan)

Kocaeli'de Binlerce Liseli Alanlardaydı

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nda gerçekleşen şifre skandalı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kocaeli'nde de binlerce liseli öğrenci tarafından protesto edildi. (Evrensel - 11 Nisan)

Öğrenci ve Öğretmenler Sorumluları İstifaya Çağırdı

Mardin ve Urfa'da eğitimci ve öğrenciler YGS'deki şifre skandalından sorumlu tuttukları YÖK ve ÖSYM Başkanı ile Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu istifaya çağırdı. (Evrensel - 12 Nisan)

Öğrenci Mi İnşaat İşçisi Mi?

Uşak'ta bir ilköğretim okulunda inşaat işçisi gibi harç kaldırtılan öğrencilerin durumu bir veli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Öğretmen şikâyet üzerine "Biz çocuklara fazladan not veririz derslerinde sıkıntı olmaz" diye cevap verdi. (Evrensel - 20 Nisan)

Havaya Yumurta Kaldırdı, Yurttan Atıldı

Üniversite öğrencisi Tayfun Yıldırım, Bakan Eker'in katılması planlanan bir etkinlik sırasında gerçekleştirilen protesto eyleminde "havaya yumurta kaldırdığı" gerekçesiyle kaldığı yurttan atıldı. (Evrensel - 24 Nisan)

Şimdi De Soru Kitapçığı Krizi!

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) yaşanan 'şifreli' kitapçık skandalının ardından bugün yapılan ALES sınavında da kitapçık krizi yaşandı. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES'te İzmir'de soru kitapçığı krizi yaşandı. Kitapçıklardaki soruların eksik ve sayfa sıralarının karışık olması nedeniyle Manisa'dan yedek kitapçık getirildi ve sınav gecikmeli başladı. (islahhaber.com - 24 Nisan)

Gebze'de Lise ve Dershane Öğrencileri Şifre Skandalını Protesto Etti

AKP'nin Gebze Koordinatörlük Merkezi'nin de bulunduğu Yeni Çarşı girişinde toplanan 250'yi aşkın genç, Cumhuriyet meydanına, ardından Eski Çarşı içinden AKP Gebze İlçe Binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında çevredeki gençlerin de korteje katılması dikkat çekti. AKP İlçe binasına 50 metre kala gençlerin önüne çevik kuvvet barikatı kuruldu. (Evrensel - 26 Nisan)

Akraba Seçme Yerleştirme Merkezi!

KPSS'de 'kopya', YGS'de 'şifre', ALES'te 'hatalı kitap basımı' iddialarıyla Türkiye'nin yaklaşık bir yıldır gündemini meşgul eden ÖSYM'de şimdi de "akrabalık" bağları gündeme geldi. ÖSYM'de çalışan 350 personelden pek çoğu arasında eş, kardeş veya ikinci üçüncü derece akrabalık ilişkisi bulunuyor. Rakamlar ÖSYM'nin yıllar içinde tam bir 'aile şirketi' haline geldiğini gösteriyor. ÖSYM'den emekli olarak ayrılan çok sayıda kişinin METEKSAN'da işe başlaması da dikkat çekiyor. (islahhaber.com - 27 Nisan)

ÖSYM'den İlk İptal Cezaevinde

ÖSYM 8 ildeki cezaevlerinde yapılan YGS Fen Bilimleri sınavının iptal edildiğini duyurdu. Mardin E Tipi Cezaevi'nde 10 tutukluya dağıtılan kitapçıklardaki Fen Bilimi sorularında cevap şıklarının olmadığı ortaya çıktı. Yedek olarak gelen 4 kitapçıkta da aynı şekilde cevap şıklarının bulunmadığı görülünce olay bir tutanakla ÖSYM'ye bildirildi. İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde de benzer bir olay yaşandı, 20 sorunun cevap şıkkının olmadığı ileri sürüldü. (Star - 27 Nisan)

Batman'da 'Özürlüye' İşkence Gibi Uygulama!

Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde oturan zihinsel ve bedensel engelli Ahmet Cesur'un (15), annesi Zekiye Cesur, eğitim görmek için Batman 50. Yıl İlköğretim okulunun bahçesinde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezinde kayıt yenilemek için daha önce geldiklerinde 6 ay sonrasına randevu aldıklarını söyledi. Randevuya yetişebilmek için köyden, Gercüş ilçe merkezine oradan da Batman'a gelmek üzere yola çıktıklarını belirten Zekiye Cesur, ''Yaklaşık 200 kilometre yol geldik. Yolda oğlum fenalık geçirdiği için biraz durmak zorunda kalınca randevuya 5 dakika geç kaldık. Rehberlik Araştırma Merkezindeki yetkililer "Kim gelirse gelsin, randevunuza geç kaldığınız için işlem yapamayız" dediler. Yalvardım ama yine ilgilenmediler'' dedi. Rehberlik Araştırma Merkezi yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi. (ANF - 28 Nisan)

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Düzce'de İşçi Eylemine Müdahale

Düzce'nin Beyköy Beldesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MAS-DAF Makine Sanayi'nde "grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını engelledikleri ve fabrika malına zarar verdikleri" gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme 4 Nisan 2011'de, fabrika sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 112 işçiyi gözaltına aldı. (Milliyet - 4 Nisan)

Kocaeli'nde Protesto Eylemine Müdahale

Kocaeli'nde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etmek için 6 Nisan 2011'de yolu trafiğe kapatarak eylem yapmak isteyen öğrencilere biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 11 öğrenciyi gözaltına aldı. (Radikal - 6 Nisan)

Cizre'de Protesto Gösterisine Müdahale

Hatay'ın Hassa İlçesi'nde çıkan çatışmada yaşamını yitiren yedi militan için, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu iki kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı. (ANF - 7 Nisan)

Antalya'da Protesto Eylemine Müdahale

YGS'de sayısal sorularda şifreleme yapılarak yanıtların verildiği iddialarıyla ilgili olarak, 7 Nisan 2011'de Antalya'da, Mili Eğitim Müdürlüğü'ne yürümek isteyen Halkevleri üyelerinden oluşan gruba müdahale eden polis ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı. (Radikal-7 Nisan)

Samsun'da İşçi Eylemine Müdahale

Samsun'da faaliyet gösteren British American Tobacco (BAT) Sigara Fabrikası'nda 31 Mart 2011'de iş akitleri sona erdirilen 120 işçinin fabrikayı terk etmeyerek yaptıkları eyleme, 11 Nisan 2011'de, fabrika sahiplerinin talebiyle müdahale eden polis ekipleri 120 işçiyi gözaltına aldı. (Evrensel - 12 Nisan)

İzmir'de İşçi Eylemine Müdahale

İzmir'de Konak Belediye'ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve bu nedenle belediye binası önünde eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 48 işçiyi gözaltına aldı. (Zaman - 13 Nisan)

Diyarbakır'daki Mitinge 'Kamu Düzeninin Bozulması' Engeli

Diyarbakır'da KCK duruşması öncesinde, BDP öncülüğünde İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitinge, Valilik "güvenlik ve kamu düzeninin bozulmasını" gerekçe göstererek izin vermedi. (ANF - 18 Nisan)

Çözüm Çadırına Panzerli Baskın: 100 Gözaltı

Van'da polis müdahalesi üzerine başlayan olaylar sürerken, polis "Demokratik Çözüm Çadırı"na gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Yüzlerce polisin katıldığı müdahale sırasında kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yurttaşlar coplarla, tekmelerle darp edildi. Müdahale sırasında çok sayıda kadın da yaralandı. Yurttaşları yüzükoyun yere yatırarak ellerini arkadan kelepçeleyen polis, çadırı terk etmeyen 100'e yakın kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından polis panzerle çadıra yönelerek yıkmak istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Bekir Kaya, Van Bağımsız Milletvekili adayları Aysel Tuğluk, Nazmi Gür, Özdal Üçer panzerin önüne geçerek çadırın yıkılmasına engel olmaya çalıştı. Ancak önce geri çekilen panzer daha sonra yeniden çadıra yönelerek çadırın bir kısmını yıktı. (ANF - 19 Nisan)

Dersim'de Polisler 'Çözüm Çadırı'nı Bastı

Dersim'de kurulan "Demokratik Çözüm Çadırı"na polis baskın düzenledi. Baskın esnasında çadırda fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırılırken, Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin, çözüm platformunun hedef haline geldiğini ama hiç kimsenin Kürt halkının demokratik mücadelesinin önüne geçemeyeceğini belirtti. (ANF - 20 Nisan)

Öğrenci Eylemine Sert Müdahale

Adana'da İnönü Parkı'nda öğle saatlerinde, "parasız eğitim talebi" ve "bazı dernek üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek" için çadır kurmak isterken polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan Adana Gençlik Derneği üyesi bir grup, yeniden aynı yerde başka bir çadır kurdu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, grubun yanına giderek yasalar gereği parka çadır kuramayacaklarını belirterek, kaldırmalarını istedi. Gruptakiler, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde benzer eylemler yapılmasına karşın müdahale edilmediğini savunarak, çadırlarını kaldırmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, çadırı toplamak isterken arbede yaşandı. (Haber X - 20 Nisan )

Diyarbakır'da Polis Yeniden Saldırdı

"KCK davası" ve "YSK'nın veto kararı"nı protesto eylemlerine dün yapılan polis müdahalesini protesto etmek amacıyla BDP Diyarbakır İl binası önünde yapılan açıklamadan sonra yürüyüşe geçen kitleye polis saldırıda bulundu. (ANF - 20 Nisan)

Batman Karıştı

Batman'da, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i protesto emek amacıyla AKP milletvekili aday tanıtım toplantısının yapıldığı salona doğru yürüyüşe geçen, aralarında BDP milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın da bulunduğu grubu polis engelledi. (Taraf - 21 Nisan)

Bismil'de Cenaze Töreni Sonrası Panzerli, Gazlı Saldırı

Bismil'de polis kurşunu ile yaşamını yitiren lise öğrencisi H. İbrahim Oruç'un cenazesi Sanayi Mezarlığı'nda defnedilirken, cenazeyi uğurladıktan sonra BDP İlçe binası önünde toplanan kitleye polis gaz bombaları ve panzerlerle saldırdı. (ANF - 21 Nisan)

Şiddetin Bilançosu: 90 Yaralı, 239 Gözaltı

YSK'nin vetosuna itiraz ederek alanlara çıkan protestocular polisinin şiddetiyle karşılaştı. Devlet güçleri şiddet kullanımında çocuk, yaşlı ve engelli dinlemedi. Önceki gün Van, Hakkâri, Diyarbakır, İstanbul, Nusaybin ve Cizre'de 90 kişi yaralandı, 239 kişi de dövülerek gözaltına alındı. Nusaybin'deki yaralılardan 3'ü çocuk. (islahhaber.com - 21 Nisan)

İzmir'de Polis Gençlere Gerçek Mermilerle Saldırdı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde YSK protestosu sırasında polis kurşunu ile yaşamını yitiren İbrahim Oruç için Kadifekale Semti'nde yürüyüş yapıldı. Kadifekale Polis Karakolu'na varmadan polisler gençlerin önünü kapatarak gaz bombaları ile saldırdı. Bunun üzerine gençler de polislere havai fişek ve molotoflarla karşılık verdi. Çatışmalar sırasında polislerin gerçek mermi kullandığı bildirildi. (ANF - 24 Nisan)

İstanbul'daki Gösterilerde Polis Yine Terör Estirdi

BDP İstanbul İl Örgütü'nün, YSK'nın veto kararı esnasında yaşanan polis şiddetine tepki amacıyla yaptığı basın açıklamasına izin vermeyen polisler yine terör estirdi. Yaşanan çatışmalarda BDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Demokratik Çözüm Çadırı da polisler tarafından söküldü. (ANF - 24 Nisan)

İzmir'de Çadıra Baskın

İzmir'de de kurulan "Demokratik Çözüm Çadırına" yüzlerce polis baskın düzenledi. Çadır sökülerek kaldırıldı. 30 kişinin gözaltına alındığı baskında çatışmalar yaşandı. İzmir Agora'da kurulan 'Çözüm Çadırı'na saldıran polis ile gençler arasında çatışma çıktı. Gaz bombaları ve tazyikli suyla kitleye saldıran polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (ANF - 26 Nisan)

Polisin Saldırısında Doğubayazıt Belediye Başkanı Yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Demokratik Çözüm Çadırı'nın kaldırılmasını protesto etmek amacıyla BDP İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz, BDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi belediye önüne doğru yürüyüşe geçti. Yapılan yürüyüşe, polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla saldırdı. Olayda, polisin sıktığı tazyikli suyun etkisi ile yere düşen Doğubayazıt Belediye Başkanı Canan Korkmaz, göğsünden ve kalçasından yaralandı. (ANF - 26 Nisan)

Diyarbakır'da 'Çözüm Çadırı'na Gaz Bombalı Saldırı

HPG militanı Savaş Yayık'ın Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilmesinin ardından binlerce kişi dün gece polis tarafından kaldırılan Demokratik Çözüm Çadırı'nı yeniden kurdu. Kısa süre sonra polis Çözüm Çadırı'na gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. (ANF - 26 Nisan)

Mersin'de Çözüm Çadırı'na Sert müdahale

Mersin'in Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi'nde ikinci kez kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na polis, panzerler, TOMA araçları ve gaz bombaları ile müdahale etti. Sert müdahalede polis tarafından plastik mermilerde kullanıldığı görüldü. Çatışmalar, Akdeniz İlçesi'nin tüm sokaklarına yayıldı. Polisin müdahalesinden dolayı çok sayıda kişi yaralandı. (Evrensel - 26 Nisan)

Çözüm Çadırlarına Seçim Baskını

Batman, Dersim, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Antep, Şırnak, Siirt, Silopi, Kızıltepe, Nusaybin, İdil, Cizre, Van, Doğubayazıt, Bulanık, Varto, Malazgirt, Adana, Mersin, İzmir, Manisa ve Iğdır'da kurulan "Demokratik Çözüm Çadırları" gece yarısı saat 02.00'da eşzamanlı olarak yüzlerce polis tarafından basıldı. Çadırlar ve çadırdaki eşyalara el konulurken baskınların "Kamu güvenliğini tehdit" iddiasıyla yapıldığı bildirildi. Baskınlar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu adayı Ferhat Tunç başından yaralandı. (ANF - 26 Nisan)

Çözüm Çadırına Baskın

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi Kuyuönün de kurulan Demokratik Çözüm Çadırı'na Emniyet güçleri tarafından gece baskını düzenlendi. Gece Saat 02.00 sularında yapılan baskında çadır kaldırılırken çadırda bulunan eşyalara da el konuldu. ( Evrensel - 27 Nisan)

Çözüm Çadırlarına Polis Saldırısı Sürüyor, Halk Tepkisi Büyüyor

Demokratik Çözüm Çadırlarına yönelik polis terörü ile halkın buna karşı gerçekleştirdiği protestolar devam ediyor. Nusaybin'de çözüm çadırına 4. kez, Varto'da ise 3. kez el konulurken, İdil'de binlerce kişi yeniden çadır kurdu. (ANF- 27 Nisan)

Demokratik Çözüm Çadırlarına Baskınlar

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kurulan "Demokratik Çözüm Çadırları"na 26 Nisan 2011'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı baskınların ardından, Manisa'da yeniden kurulan çadıra polis ekiplerinin müdahale etmesi sırasında kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden Selim Aytaç ağır yaralandı. (Evrensel - 27 Nisan)

Nusaybin'de Çıkan Olaylarda 2 Kişi Yaralandı

Nusaybin'de belediye tarafından yapılan yeni parklar törenle hizmete girdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, halkın taleplerinin önüne panzerle geçilemeyeceğini söyledi. Konuşmaların ardından Fırat Mahallesi Kanarya Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçen halk, Mittani Kültür Merkezi önünde kaldırılan Demokratik Çözüm Çadırı'nın kurulduğu yerde oturma eylemi yaptı. Kitlenin dağılması ardından polis kitleye gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Atılan gaz bombalarından birçok vatandaş etkilenirken, iki kişi polis saldırısı sonucu yaralandı. Yaralananlardan İbrahim Akyüz Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (ANF - 28 Nisan)

Van'da 'Sivil Cuma Namazı'na MGK Yasağı

MGK toplantısında "sivil itaatsizlik" eylemlerinin "insan hakları kisvesi altında gerçekleştirilen terör eylemleri" olarak değerlendirilmesinin ardından Van Valisi Münir Karaloğlu, "Sivil Cuma Namazı"nın kılınmasını ve çadır kurulmasını yasakladı. (ANF - 29 Nisan)

YARGI VE CEZASIZLIK

Danıştay, Öğrenci Andını Anayasa'ya Aykırı Bulmadı

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında okutulan öğrenci andının iptali istemiyle açılan davayı, 'andımızı' anayasaya aykırı bulmayarak reddetti. Danıştay ayrıca öğrenci andındaki "Türk kelimesinin bir ırkı temsil etmediğini" savundu. (Zaman - 2 Nisan)

77'lik Adile Nine Cezaevinde

77 yaşındaki Adile nine ile 67 yaşındaki Munin Yaman, kapatılan DTP'nin Hatay İskenderun İlçe Örgütü'nün 12 Şubat 2006'da düzenlediği bir etkinliğe katıldı. Polis, Ortaç ile Yaman hakkında fezleke hazırladı. Ortaç ile Yaman'ın, bu etkinlikte slogan attıkları ve Öcalan'ın posterini taşıdıklarını iddia etti. Bunun üzerine 77 yaşındaki Adile Ortaç, 67 yaşındaki Munin Yaman, Türkan Ortaç, Dursun Şanlı ve Mehmet Nuri Özen hakkında İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, görevsizlik kararı verince dosya Adana Özel Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, Adile ninenin de içinde bulunduğu 5 kişiyi 10'ar ay hapis cezasına mahkûm etti. (ANF- 3 Nisan)

Taş Atan Çocuklar Davası Sınırları Aştı

Polise taş atan çocuklara ağır hapis cezaları veren Türkiye yargısı, çocukların TMK'dan yargılaması konusunda bir ilke daha imza attı. Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, yurtdışında yaşayan ve yolu hiç Türkiye'ye düşmeyen üç genç (Şahin Boztaş ve Rıdvan Demir 22, Bozan Mintaş ise 21 yaşında) hakkında Fransa ve İsviçre'deki molotof kokteylli gösterilerden ötürü Türkiye'de soruşturma açıldı. (islahhaber.com - 4 Nisan)

Bir "Tekme" De Adalete Atıldı

Beyazıt Meydanı, 6 Mart 2005'te, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde polis müdahalesiyle savaş alanına döndü. Tekmeler ve coplar havada uçuştu. Dayağın üzerinden altı yıl geçerken şiddet sabit ancak dayak atanlar hâlâ meçhul. Avukatlara göre dosya zamanaşımına girdi. (Radikal - 4 Nisan)

Canan'ı Şehrin Genişlemesi Öldürmüş!

Van merkeze bağlı Kurubaş köyünde 16 yaşındaki Canan Saldık'ı öldüren askerlerin serbest bırakılmasının ardından ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Van Askeri Mahkemesi'nin gerekçeli kararında Albay Ertan Yıldız "Kazanın yaşanmasında asıl sebep, kişisel kusurdan ziyade atış alanının, şehrin genişlemesi yüzünden meskûn mahal içinde kalmasıdır' iddiasında bulundu. Canan Saldık cinayeti nedeniyle Van Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'ölüme sebebiyet vermek' ve 'görevi kötüye kullanmak' gerekçesiyle yargılanan 5 asker geçtiğimiz hafta beraat etmişti. (islahhaber.com - 5 Nisan)

İstiklal Marşı'nda Ayağa Kalkmayana Hapis

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siracettin Özyurt (39), Trabzon kent merkezinde 19 Ekim 1995 tarihinde, Hamamizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2. İslam Düşüncesi Sempozyumu"na izleyici olarak katıldı.Kur'an-ı Kerim okunarak açılan sempozyumda daha sonra İstiklal Marşı okunmasına başlandı. İstiklal Marşı okunurken sempozyuma gelen diğer katılımcılar ayağa kalkarken, Özyurt ayağa kalkmadı. Bunun üzerine Özyurt hakkında, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, "İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayarak devletin hakimiyet alametlerinden olan İstiklal Marşı'nı alenen aşağıladığı" gerekçesiyle, eski TCK'nın 145/1 maddesi gereğince dava açıldı. (islahhaber.com - 7 Nisan)

Mahir Çayan Korkusu!

Daha önce de birçok siyasi davada aldığı kararlarla şimşekleri üzerine çeken Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), hukuk literatürüne girebilecek bir karar daha aldı. Adana'da 1972'de katledilen Mahir Çayan ve Arkadaşları için 30 Mart'ta anma etkinliği düzenleyen bir grubu yargılayan mahkeme, 21 gence olmayan bir örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 ay hapis cezası verdi. (Birgün - 10 Nisan )

YSK'dan Yasakçı Karar

Yüksek Seçim Kurulu, eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek, BDP'nin bağımsız aday göstereceği Hatip Dicle, Leyla Zana, Sabahat Tuncel ve Gülten Kışanak'ın da aralarında olduğu 12 ismi veto etti. (islahhaber.com - 18 Nisan)

YSK, ÖDP'ye de Engel Koydu

BDP'li bağımsız adaylarla birlikte 12 bağımsız adayın adaylığını iptal eden YSK, ÖDP'nin seçimlere girmesini de engelledi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) seçime girme hakkını düşürdü. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, "Seçime girme hakkımız düşürüldü. YSK bizi evrakları düzenleme konusunda yanlış yönlendirdi" diye konuştu. (ANF - 18 Nisan)

Çocuğa 3 Kat "İzahı Mümkün Olamayan" Ceza

Urfa'da Adem Altındağ ve B.Ç. 24 Aralık 2010 günü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Altındağ'ın yargılaması Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılırken, yaşının küçük olması nedeniyle B.Ç'nin dosyası 1. Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi. 2. Asliye Ceza Mahkemesi Altındağ'a 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın da tahliyesine karar verdi. 1. Çocuk Mahkemesi ise aynı suçtan yargılanan B.Ç'yi 3 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. (ANF- 18 Nisan)

Türk'e Yumruk Atan Saldırgana YSK'dan Vize

YSK skandal bir kararla çoğu BDP'nin desteklediği adaylar olmak üzere 12 bağımsız milletvekili adayını veto ederken, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunan İsmail Çelik'in adaylığını kabul etti. (ANF- 19 Nisan)

AKP'li Kuzu BDP'yi Suçlayıp YSK Kararını Savundu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu, YSK'nın skandal veto kararını savunarak, olaydan dolayı BDP'yi suçladı. Kuzu, "YSK zaman zaman çok yanlış kararlar verir. Ama belki en doğru kararlardan birisi budur" dedi. (ANF - 20 Nisan)

YSK Cihaner İçin 2 Kez Liste Yıktı

Bağımsız adaylar kararıyla tartışma odağı olan YSK'nın, Cihaner için CHP'nin aday listesini iki kez iptal ettiği belirtildi. CHP adayı Demir, "YSK'nın gücü bize yetti" dedi. Tartışmaların odağındaki YSK'nın bağımsız adaylarla ilgili kararları tepki toplarken, CHP'nin Denizli'de önseçim sonuçlarına yapılan itirazı haklı bularak İlhan Cihaner'e kontenjan yolunu açması da tartışma yarattı. (Star - 23 Nisan)

Kadınlara Saldıran 54 Polis Cezasız Kalacak

2005'teki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında göstericilere saldıran 54 polis için beraat istendi. 6 yıldır 26 kez duruşması yapılan davada Savcı, olay görüntülerinden, eylemcileri yaralayan polislerin kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti. 2005 yılında 8 Mart günü nedeniyle Beyazıt'ta basın açıklaması yapan gruba, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale eden polisler kadınları tekmeleyip saçlarından sürüklediler. Birçok kadının yaralandığı, baygınlık geçirdiği olay nedeniyle çevik kuvvet yöneticileri kınama cezası aldı. (ANF - 25 Nisan)

Mahkeme, Kaburga Kıran Polisleri 'Hukuka Uygun' Buldu

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde 2008 yılının Ekim ayında gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldıkları 8 kişiye işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 polis, tutuksuz yargılandıkları Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Fiillerin hukuka uygunluk sınırları içinde kaldığı" gerekçesiyle beraat etti. Gözaltına alınan Hüsnü Doğan'ın 8-9 kaburgasının karakolda kırıldığı doktor ve savcı tarafından tespit edilmiş, işkence gören vatandaşlar kendilerine işkence eden polisleri teşhis etmişti. (ANF - 30 Nisan)

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Öğrenci Andının İptal Edilmesi Talebi Reddedildi

İlköğretim okullarında okutulan öğrenci andının iptali istemiyle açılan Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedildi. (ANF - 1 Nisan)

Tutuklanan Gazeteci

Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi Deniz Kılıç, "Abdullah Öcalan siyasî irademdir" kampanyası çerçevesinde Roj TV'de bir programa katılarak yaptığı konuşma nedeniyle, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Terörle Mücadele Yasası uyarınca verilen iki yıl bir aylık hapis cezasının, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine, 4 Nisan 2011'de tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi . (Evrensel - 6 Nisan)

Yargılanan Gazeteciler

"Ergenekon Davası"yla ilgili yazdıkları Kontrmilitan ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? adlı iki kitapta "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri" suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 285. maddesi uyarınca haklarında dava açılan gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nun yargılanmasına 14 Nisan 2011'de devam edildi.Kadıköy (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ahmet Şık'ın "Ergenekon Örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme başkanı, Ahmet Şık'ın tutuklu bulunduğu Silivri L Tipi Cezaevi'nden "araç olmadığı" gerekçesiyle getirilmemesi üzerine duruşmayı 13 Mayıs 2011'e erteledi (bianet.org - 14 Nisan)

Yargılanan Avukat

Avukat Şiar Rişvanoğlu'nun, Adana'da 4 Nisan 2010'da bir portakal bahçesinde ağaca asılı olarak bulunan Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Metin Alataş'ın ölümüyle ilgili olarak yapılan basın açıklamasında, Emniyet Müdürlüğü'nün şüpheli olabileceğini ifade etmesi nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü adına İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 10.000 TL tutarındaki tazminat davasına 12 Nisan 2011'de devam edildi. Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şiar Rişvanoğlu, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin karıştığı çeşitli olayların haberlerinden oluşan bir klasörü sundu. Duruşma klasörün incelenmesi için 13 Eylül 2011'e ertelendi. (binaet.org - 14 Nisan)

Dilipak'a "Derin HSYK" Cezası

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Hakim Mehmet Cengiz Çifçi, davayı kısmen kabul ederek, "Derin HSYK" başlıklı köşe yazısı nedeniyle Dilipak ve gazetenin Ertosun'a yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Abdurrahman Dilipak'ın 18 Temmuz 2009 tarihli "HSYK jüristokratik darbe peşinde mi?" ve 24 Temmuz 2009 tarihli "Derin HSYK" başlıklı köşe yazılarında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle her bir yazı için 20 bin lira olmak üzere 40 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. (haksozhaber.net - 20 Nisan)

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Gazetecilere 2000 Dava Açıldı

Basın mensuplarına yazdıkları haber ve yorumlardan dolayı açılan soruşturma sayısı 5 bini geçti, iki bine yakın da dava açıldı. Ergenekon ve Balyoz davaları hakkında haber yapan basın mensupları son yıllarda kendilerini hâkim karşısında buluyor. Basın mensuplarına yazdıkları haber ve yorumlardan dolayı açılan soruşturma sayısı 5 bini geçti, iki bine yakın da dava açıldı. (haksozhaber.net - 1 Nisan)

ANF'ye Faşist Saldırılar Arttı

Seçimlere sayılı günler kala, Kürt basınını susturmaya yönelik saldırılar da çeşitli şekillerde sürüyor. DİHA çalışanlarına yapılan operasyonun ardından, ANF'nin yoğun saldırılar ardından Türkiye'ye erişimi keyfi bir şekilde engelleniyor. (ANF - 18 Nisan)

Yasaklanan Belgesel

Yönetmen Aydın Orak'ın 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen ve 1992 yılında Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki Newroz kutlamalarında meydana gelen olayları konu edinen "Bir Başkaldırı Destanı: Bêrîvan" adlı belgeselin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gösteriminin yasaklandığı, 22 Nisan 2011'de yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. (ntvmsnbc.com - 22 Nisan)

Yargılanan Gazeteciler

Zaman Gazetesi'nin adliye muhabiri Büşra Erdal'ın Ergenekon ve Balyoz davalarında verilen tahliye kararlarına ilişkin 2 ve 3 Nisan 2010'da yaptığı haberler nedeniyle Zaman Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Hayri Beşer ve Ankara Muhabiri Metin Arslan ile birlikte "kamu görevlilerini yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri" gerekçeleriyle yargılanmalarına 27 Nisan 2011'de devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, müşteki hâkimlerin hedef gösterildikleri iddia edilen Ergenekon yapılanmasına dâhil oldukları gerekçesiyle, yargılanan sanıklar hakkında tahliye kararı verdiklerini belirterek söz konusu iddianın kanıtlamayacağından ötürü sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi. (Zaman - 27 Nisan)

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Van'da Toplu Mezarın Açılması İçin Suç Duyurusu

İHD Van Şubesi, MAZLUMDER ve Van Barosu, kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Toprakkale'deki mağaralarda toplu mezar bulunduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. (Evrensel - 9 Nisan)

Berfo Ninenin Oğlu Gözaltında Öldürülmüş

Kars'ta 13 Eylül 1980'de evinden gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cemil Kırbayır'la ilgili inceleme başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu adına, 14 Nisan 2011'de açıklama yapan komisyon başkanı Zafer Üskül, tanıklarla yaptıkları görüşmeler sonucunda o dönemde sorgu evi olarak kullanılan Dede Korkut Eğitim Enstitüsü'nde Cemil Kırbayır'ın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları tarafından işkenceyle sorgulandığını; 8 Ekim 1980'de ise gözaltından kaçtığı iddialarının aksine işkenceye bağlı olarak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Zafer Üskül, o dönem Kars'ta devlet görevlisi olup, Cemil Kırbayır'ın mezarının yerini bilen vicdan sahibi kişilerin yer göstermesini beklediklerini de ifade etti. (Özgün Duruş - 15 Nisan)

Gözaltında Kayıp Haritası Çıktı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)'nın 1980 yılındaki rakamlarla birlikte oluşturduğu verilere göre, devlet tarafından gözaltına alındıktan sonra en fazla kayıp Diyarbakır, Lice, İstanbul ve Cizre'de yaşandı. Gözaltı kayıpları 1994 yılında geçmiş yılları oranla 3 katına ulaşırken, Türkiye'de şu an kendisinde haber alınamayan gözaltında kaybolanların sayısı 757. (ANF - 16 Nisan)

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

BAT'ta Sendikalı 120 İşçi, İşten Çıkarıldı

TEKEL'i satın alan firma BAT'ta Tek Gıda İş Sendikası'na üye 120 işçi işten çıkarıldı. Olayın üzerine dün 80 kadar işçi fabrika içinde idari bina önünde oturma eylemine başladı. İş hakları fesh olan işçiler fabrika önünde toplanmaya başladı. İçerdeki işçilerin ise hâlâ üretime tam kapasite ile devam ettiği bilgisi edinildi. (Birgün - 1 Nisan )

Emekliliğe Bir Gün Kala İşten Attılar

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dev Sağlık-İş'e üye olan 5 işçi, "Yeni gelen şirket sizinle çalışmak istemiyor" denilerek işten atıldı. Atılan işçilerden 2'si emekliliğine bir gün kala kapı önüne konurken, yaşananlar hastanede çalışanlarının tepkisini çekti. (Evrensel - 1 Nisan )

Batıgül Tunç Gözaltına Alındı

Konak Belediyesi taşeron temizlik işçilerinin eylemlerinin 37. gününde polis, kendisini elektrik direğine zincirlemek isteyen Batıgül Tunç'u gözaltına aldı. (Evrensel - 2 Nisan)

Grev Yapan 112 İşçi Gözaltına Alındı

Düzce'nin Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren MAS-DAF firmasının yetkilileri grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmediği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın kararı doğrultusunda sabah saatlerinde fabrikaya jandarma ekipleri ile itfaiye araçları ve ambulanslar sevk edildi. Fabrikayı terk etmeyen işçiler gözaltına alınarak İl Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü. (ANF- 4 Nisan)

Yaşa Takılanlar Miting Yaptı

Prim gün sayılarını doldurup, emekliliğe hak kazandıkları halde, üçlü koalisyon hükümeti tarafından 1999 yılında çıkarılan, "Mezarda emeklilik" yasası nedeniyle yaşlarının dolmasını bekleyen mağdurlar, emeklilik haklarının bir an önce verilmesi talebiyle İzmir'de miting düzenledi. (Evrensel - 4 Nisan)

Oltulu Kömür İşçileri Eylem Yaptı

Oltu Linyit Kömür İşletmelerinde çalışan 250 işçi, ücretlerinin ödenmemesi ve ilkel şartlarda çalıştırılmalarına karşı yürüyüş yaptı. Yağmur altında AKP binasına yürüyen işçiler, polis tarafından engellendi. (Evrensel - 6 Nisan)

İşçilerden Konak Belediyesi'ne Pankart

Konak Belediyesi önünde 25 Şubat'tan bu yana "sendika ve iş hakkı" için direnişlerini sürdüren işçiler, belediye binasının çatısından pankart sarkıttı. Eyleme, CHP il binası önünde tek başına direnen Buca Belediyesi işçisi Batıgül Tunç da katıldı. İşçilere müdahale eden polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. (ANF - 8 Nisan)

Düzce'de İşçi Eylemi

Düzce'de işveren tarafından iş akitleri sonlandırılan 112 işçi, eş ve çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar, burada yaptığı açıklamada, 4 Nisan günü işe gitmek için yola çıkan işçilerin fabrikaya alınmadığını, kendilerine işten çıkarıldıklarına dair yasal olarak verilmesi gereken yazılı bildirinin gerçekleşmediği için işbaşı yapmak isteyen işçilerin fabrikaya girdiğini ve burada gözaltına alındıklarını savundu. (Cumhuriyet - 13 Nisan )

Bin İşçinin Bin Günlük Hak Mücadelesi

2008 yılında işten atılan ve alacakları ödenmeyen Uzel işçilerinin haklarını almak için başlattıkları eylemler devam ediyor. Fabrika önünde bir kez daha bir araya gelen işçiler ve Türk Metal yöneticileri, eylemlerinin devam edeceğini açıkladı. (Evrensel -13 Nisan)

Konak Belediyesi Önünde Eylem Yapan 50 İşçi Gözaltına Alındı

İzmir'de Konak Belediyesi'ne bağlı taşeron şirketlerden çıkarılan ve o günden sonra belediye binası önünde bekleyişlerini sürdüren 67 işçiden yaklaşık 50'si gözaltına alındı. Sendikal hak isteyen işçiler, zaman zaman düzenledikleri eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyordu. (Zaman - 13 Nisan )

Bilgi Üniversitesi'nde Protesto

Bilgi Üniversitesi çalışanları, ücretlerine enflasyon rakamları altında zam yapılmasını protesto etti. Protesto gösterisinde, temizlik işçileri, öğrenciler ve akademisyenler hep birlikte oturma eylemi yaptı. (Evrensel -13 Nisan)

Samsun'da Polis İşçilere Yine Saldırdı

Samsun'da kurulu bulunan British American Tobacco (BAT) firmasına ait sigara fabrikasında işten çıkarılan işçilerin eylemine polis yine saldırdı. Dün, patronun dışarıdan işçi getirmesine karşı servis araçlarının önüne yatarak eylem yapan 120 işçi, eylemlerini bugün de sürdürdü. (Evrensel - 14 Nisan)

15 İşçi Sözleşmenin İmzası Kurumadan İşten Atıldı

THY Teknik AŞ'de Hava-İş üyesi işçiler üzerindeki baskılar bitmek bilmiyor. Son olarak sendika üyesi 15 teknisyen, savunmaları dahi alınmadan işten atıldı. İşten atmaları kınayan Hava-İş Sendikası, işten atmalara karşı mücadele edeceklerini bildirdi. (Evrensel - 14 Nisan )

Maden Ocağında 5 İşçi Zehirlendi

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında ani gaz boşalmasıyla açığa çıkan metan gazından 5 maden işçisi zehirlendi. (Hürriyet - 15 Nisan )

Greve Katılan Sağlıkçılara İnceleme

Sağlık çalışanlarının 19-20 Nisan'da gerçekleştirdikleri iki günlük grevin ardından Sağlık Bakanlığı bazı hastanelerde müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, greve katılıp katılmadıklarını sorduğu hekimlerden belge imzalamasını istedi. (ANF - 24 Nisan)

Vakıfbank Emeklileri Haklarını Arıyor

57. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vakıfbank'ın emeklileri 2001 yılından bugüne kadar, ciddi hak kayıplarına uğradıklarını belirterek, emekli sandıklarının SSK üzerinden SGK'ya devrinin gündemde olduğu bu günlerde devrin, haklarının iade edilerek gerçekleşmesini istiyor. (Evrensel - 24 Nisan)

Patrondan 450 İşçiye Tuzak

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kurulu bulunan HEY Tekstil fabrikasında, ücretlerini zamanında alamayan işçiler geçen hafta 1 saat iş bıraktı. 450 işçinin asgari ücretle çalıştırıldığı HEY Tekstil fabrikasında işçiler, 2 senedir ücretlerini zamanında alamıyordu. Mart ayı ücretlerinin henüz ödenmemesi nedeniyle iş bırakan işçileri fabrika yönetimi bir daha işe gelmeyin diyerek kapı önüne koydu. (Evrensel - 25 Nisan)

Seyitömer'de İşten Atmalar Protesto Edildi

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde kurulu Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Termik Santrali ve Kömür İşletmeleri'nde çalışan taşeron işçiler, karşılaştıkları işten atma saldırısını ve baskıları önceki gün gerçekleştirdikleri eylemle protesto ettiler. 800'e yakın taşeron işçi çalıştıran işletmede geçtiğimiz ay ücretsiz izin yoluyla 80 işçinin işten atılmasına tepkilerini göstererek, haklarının iyileştirilmesini ve iş devamlılığının sağlanmasını talep ettiler. (Birgün - 27 Nisan)

Hasankeyf'te 400 İşçi Direnişe Geçti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılacak Ilısu Barajı inşaatında çalışan 400 kadar işçi ağır iş koşulları, yetersiz ücret ve sosyal haklarının düzeltilmesi yönündeki taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaparak direnişe geçti. İnşaatı yapan Cengiz Nurol firması, işçileri örgütledikleri gerekçesiyle onlarca işçinin iş akitlerini tek taraflı olarak feshetti. Direnişe geçin işçiler inşaat alanını terk etmeyince, şantiye etrafı güvenlik görevlilerince ablukaya alındı. (ANF - 27 Nisan)

Gemi Söküm İşçileri Ölümüne Çalıştırılıyor

Değişik taşeronlar adıyla gemi başına ücretle çalışan gemi söküm işçileri, Aliağa'da en bahtsız kesim olarak tarif edilse de kimse burada yaşanan sorunlarla tam olarak ilgilenmiyor. İşçiler taşeron firmaların baskıları, hemşehricilik, geçim derdi altında haklarını aramak için bir araya gelemiyor. (Evrensel - 28 Nisan)

IRKÇI SALDIRILAR

DTCF'de Öğrencilere Saldırı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) yine ülkücü provokasyonu yaşandı. Ülkücü olduğu belirtilen öğrenciler, okul içinde satırlarla bir öğrenciyi yaraladı. Saldırganların suç aletlerinin özel güvenlikçilerin yardımıyla okuldan çıkarıldığı iddia ediliyor. (Evrensel - 12 Nisan)

Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu Konvoyuna Irkçı Saldırı

İzmir'den seçim bölgesi olan Aydın'a giden "Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu" adayı Mehmet Bayraktar, Kuşadası İlçesi'nde 500 araçlık konvoyla karşılandı. Karşılamadan sonra Aydın'a hareket eden konvoy, Kuşadası ile Söke ilçeleri arasında bulunan Ağaçlı Köyü'nde saldırıya uğradı. Bozkurt işareti yapan çok sayıda kişi konvoya taş ve sopalarla saldırdı. Saldırganların ayrıca silahla ateş açtığı belirtilirken, saldırıda konvoyda bulunan çok sayıda kişi taş ve sopalarla yaralandı. Çok sayıda aracın ise camları kırıldı. (ANF - 17 Nisan)

Sivas'ta Irkçı Saldırı

Sivas'ta 23 Nisan 2011 gecesi evi polis kıyafetli ve kar maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından basılıp darp edilen Muş nüfusuna kayıtlı, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Fuat Köybaşı ağır yaralandı. (ntvmsnbc.com - 24 Nisan)

Kürt Öğrencilere Faşistler Saldırdı, Polisler Gözaltına Aldı

Sakarya Üniversitesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü Mustafa Arıkboğa ve Mehmet Cahit Öztan isimli iki Kürt öğrencinin 20 kişilik ülkücü grubun saldırısına uğraması üzerine üniversitede başlayan gerginlik devam ediyor. Bugün de kampus içerisinde 30 -40 kişilik ülkücü grubun saldırısı gerçekleşti. Saldırıda Mustafa Arıkboğa adlı Kürt öğrenci elinden yaralanırken, 12 Kürt öğrenci ise polisler tarafından gözaltına alındı. (ANF - 25 Nisan)

ÇOCUK HAKLARI

İstanbul'da Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele

İstanbul'da 2 Nisan 2011 gecesi İstiklal Caddesi'nde şakalaşarak yürürken bir araca çarpan C.A. (16) ve H.E. (16), araçtan inen üç sivil polis memuru tarafından dövülerek gözaltına alındı. İki çocuğun yüzlerinde ve vücutlarında morluklar oluştuğu ileri sürüldü. (Sabah - 4 Nisan)

14 Yaşında Çocuğa Tecrit İşkencesi!

Ö.S. henüz 14 yaşında. 10 aydır tutuklu. Hakkında iddianame bile henüz hazırlanmış değil, ama o 4 ayrı cezaevine sürgün edildi. Cezaevi yetkililerinin hakaretlerine maruz kaldı, yetişkinlerle aynı koğuşta tutuldu, hatta bir keresinde yetişkin mahkûmların saldırısına uğradı. 2 Mart'tan bu yana da Rize L Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta tek başına tecrit altında tutuluyor. Küçük çocuğun avukatı Müşir Deliduman, Ö.S'yle benzer durumda olan tüm çocuklar için bugün bir günlük açlık grevine giriyor. (Birgün - 16 Nisan )

Gözaltına Alınan 14 Çocuğa 2 Bin 156 Tl Cezası!

Batman'da, lise öğrencisi İbrahim Oruç'un öldürülmesini protesto etmek için yapılan yürüyüşe polis müdahalesinin ardından çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 14 çocuk serbest bırakıldı. Polis karakola çocuklarını almak için gelen ailelere "Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket etmek" iddiasıyla 154'er TL para cezası kesti. (ANF - 23 Nisan)

23 Nisan'da 'Rezalet'

Sakarya'da 23 Nisan etkinliklerinde protokol mensupları pardösüyle otururken, incecik kıyafetle gösteri sırasını bekleyen minik çocuklar dondurucu soğukta tir tir titredi. Öğretmenleri ise üşüyen çocukları ovalayarak ve montlarının arasına alarak ısıtmaya çalıştı. (Timetürk - 23 Nisan)

Silopi'de 7 Yaşında İki Çocuk Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 7 yaşında iki çocuk "Polise taş attıkları" iddiasıyla gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocukların gözaltına alınmasına engel olan BDP üyesi de tartaklanarak gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 çocuk ve BDP üyesi Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (ANF - 24 Nisan)

Kızgın Çatalla İşkence

Adana'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuğa iki bakıcı, kızgın çatalla işkence yapmış. (Taraf - 25 Nisan)

Utanç Listesi

Hayır yapmak isteyen Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü, skandal yarattı! Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yardım edilecek tüm fakir öğrencilerin listesi, internette yayınlandı. Bunu gören çocukların psikolojisi bozuldu, Müdür Ömer Yayla ise 'Haberim yoktu' diye kendini savundu. (Star - 26 Nisan)

13 Yaşındaki Öğrenciye Gebelik Testi

İlköğretim 7'nci sınıf öğrencisi 'erkeklerle geziyor' gerekçesiyle okul müdürünün zoruyla önce dersten çıkarıldı, ardından da okulun hademeleri tarafından gebelik testine tabi tutuldu. (Birgün - 27 Nisan)

Bir Fotoğrafla Ortaya Çıkan Dram

Sivas'ta, babaannesi ile çöp toplarken görüntülenen küçük kız, ailesiyle birlikte tek odalı bir evde kalıyor. Kendisi ile aynı adı taşıyan babaannesi Adile Özzurnacı ile Kepenek Caddesi'nde çöp toplarken AA muhabiri tarafından görüntülenen ve bu fotoğrafı ulusal basında geniş yer bulan 5 yaşındaki Adile Özzurnacı, ailesiyle birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşıyor. (Star - 27 Nisan)

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

Gaz Bombasıyla Yaralanan Yılmaz Yoğun Bakımda

Hakkâri'deki protesto gösterileri sırasında ağır yaralanan Müjdat Yılmaz, ameliyatın ardından yoğum bakım ünitesine alındı. Hakkâri'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bağımsız olarak seçimlere girecek 12 adayın adaylık başvurusunu veto etmesi ve Diyarbakır'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davası protesto gösterileri sırasında polisin saldırısı sonucu başından yaralanan Müjdat Yılmaz, akşam saatlerinde ameliyata alındı. (ANF - 20 Nisan)

Nusaybin'de Polis Şiddeti: 1'i Ağır 3 Çocuk yaralandı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde toprağa verilen HPG militanı Beşir Muhammed anısına yürüyüş yapmak isteyen gençlere karşı polis şiddetli müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından çıkan olaylar sırasında 1'i ağır 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki H.İ.'nin başına ve koluna gaz bombası, 11 yaşındaki E.D.'nin başına gaz bombası ve 12 yaşındaki F.A.'nın ayağına gaz bombası isabet ettiği öğrenildi. Yaralı çocuklar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (ANF - 23 Nisan )

Kaymakamla Kadın Doktor Darp Yüzünden Mahkemelik

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Bahar Tekin, yatalak bir hastanın evine gitmediği için İlçe Kaymakamı Muhammed Gürbüz tarafından tartaklandığını ileri sürdü. Tekin, Kaymakam hakkında yasal haklarını kullanacağını belirtti. Kaymakam Gürbüz ise, kadın doktora vurmadığını belirterek, "Üzerine yürüdüm ama o beni görünce ayağı kayıp yere düştü. Yerdeyken bana tekmeyle vurdu. Asıl darp edilen benim" dedi. (Radikal - 25 Nisan )

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Parti Binasına Saldırı

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan AKP ilçe binasına 3 Nisan 2011'de bırakılan parça tesirli bomba fünye ile patlatıldı. (atilim.org - 3 Nisan)

Parti Binasına Saldırı

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde 4 Nisan 2011'de BDP ilçe binasına saldıran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin binanın pencerelerindeki BDP bayraklarını indirerek duvarlara "Ne mutlu Türküm diyene" yazdıkları öğrenildi. (ANF - 4 Nisan)

BDP Binasına Saldırı

Adana'da 8 Nisan 2011'de BDP il binasına saldıran kimliği belirlenemeyen beş kişi, binada bulunan görevliyi darp ettikten sonra il başkanının odasını dağıtarak kaçtı. (haberfx.net - 8 Nisan)

Ak Parti Seçim Bürosuna Ses Bombası

Üsküdar'da Ak Parti 3'ncü Bölge Seçim İrtibat Bürosu önünde, saat 22.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemede, patlamaya ses bombasının neden olduğu belirlendi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda irtibat bürosunda maddi hasar meydana geldi. (Hürriyet - 20 Nisan)

Yüzlerce Polis BDP'yi Ablukaya Aldı

Diyarbakır'da "Askeri ve siyasi operasyonlara karşı" yapılan yürüyüşün ardından BDP Diyarbakır İl binası ve partinin önünde bulunan seçim otobüsü yüzlerce polis ve zırhlı araçlarla ablukaya alındı. Seçim otobüsüne girmek isteyen polisler BDP Eş Genel Başkanı Hamit Geylani, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu adayı Gülten Kışanak tarafından engellendi. "Arama kararı" olmadığını belirten Geylani, seçim otobüsünde arama yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine yüzlerce polis adeta otobüsü kuşattı. (ANF - 30 Nisan )

Önceki ve Sonraki Haberler