Özgür-Der Ocak 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Ocak 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Komisyonu Ocak ayı Hak İhlalleri raporunu yayınladı. Bilanço ve değerlendirme olarak iki dosya şeklinde sunulan raporu ilginize sunuyoruz...

Türkiye Toplu Mezar Zulmüyle Yüzleşmelidir

Bölgede yıllardır devam eden kirli savaşın yol açtığı acı gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bitlis'in Mutki ilçesinde ortaya çıkan toplu mezar, bu topraklarda zulmün yol açtığı derin acılardan sadece bir tanesi. Kürt kimliğinin, Türk ulusunu inşa sürecinde sistematik inkârıyla birlikte; bir kavmi toplu halde cezalandırma yöntemi olarak benimsenen imha politikalarının bir ayağı olarak katledilen insanların gömüldüğü toplu mezarlar, sistemin zalim yüzüne ayna tutmakta.

İHD Diyarbakır Şubesinin açıklamasına göre, bölgede 88 toplu mezarda katledilen 1298 insan bulunmakta. Bununla beraber bölge halkının ifadeleri, bu mezarların ve katledilen insan sayısının daha fazla olduğu yönünde. Hunharca öldürülen bu insanların isimleri, nasıl katledildikleri, bu toplu mezarların nerede olduğu hakkında yetkililerin derhal aydınlatıcı açıklamalarda bulunmaları gerekmektedir. Hükümet, kirli savaşın kurbanı olan bu insanların ailelerine en azından yakınlarının mezarlarını vererek bu insanlık suçuyla yüzleşmeli ve geriye dönük ayrıntılı soruşturma ile toplu mezarların, faili meçhullerin sorumluları bulunup cezalandırılmalıdır. Aksi takdirde, zulüm ile âbâd olunacağını sanan zalimler; katliamlar, sürgünler, işkencelerle hedeflerine ulaşabilmeyi denedikleri gibi, yeni yöntemlerle daha nice zalimliklere yol açacaklardır

JİTEM'in, MİT'in ve bölgede cirit atan diğer kontrgerilla yapılarının kirli savaş sürecinde ve halen sebep oldukları tüm hukuksuzluklarla hesaplaşılmalıdır. İnsanlık onur ve vicdanına savaş açan bu karanlık odakların faaliyetleri ayrıntılarıyla araştırılıp kamuoyuyla paylaşılmalı, bu çetelerin-örgütlerin yöneticileri, tetikçileri ise derhal yargı önüne çıkarılmalıdır.

Danıştay'ın İslam Düşmanlığı Bir Kez Daha Tescillendi

Hastalıklı bir zihniyetin ürünü olan başörtüsü yasağının fiilen çözüm sürecine girmiş olmasını bir türlü sindiremeyen statükocular, yasağın sürmesi yönünde ellerinden gelen tüm çabaları ortaya koymaktadırlar. En son olarak, 2010 ALES sonbahar dönemi kılavuzunda sınava girecek adayların başı açık olma zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemeye karşı Eğitim-İş'in Danıştay'a açtığı dava, 8. Daire'nin yürütmeyi durdurmasıyla sonuçlandı. Bu tür kararlarda genelde "laiklik" ilkesinin zedelendiği gibi gerekçelere sığınan Danıştay, bu defa mezkûr bahanenin inandırıcılığını yitirdiğine inanmış olacak ki, son kararın gerekçesini; sınava başı açık girilmesinin "…erkek-kadın adayların fiziksel olarak teşhislerinde güçlük oluşacağı ve sınav güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği" gibi uyduruk ve saçma bir temele dayandırmış.

Bu kararın hukukla bağdaşır bir yönünün bulunmadığını söylemeye gerek yok. Hukukun katledilmesi için her defasında akıldışı gerekçeler uydurmak yerine, açıkça biz en temelde İslam'a ve Müslümanlara düşmanız demeleri yeterli. Bunu söylemeseler bile, bu gerçek gün gibi ortadadır, üretilen saçmalıklar ise güneşi balçıkla sıvayacağına inanan zavallılarının çabalarıyla eşdeğerdir.

İslami kimliğe duyulan düşmanlığı çoğunlukla başörtüsü üzerinden yansıtan vesayetçi yüksek yargı kurumları, bu konudaki inatlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Başörtüsünü hayatın tüm alanlarında yasaklamayı hayal eden bu zihniyete, yıllarca katı uygulamalarla İslam düşmanlığı yapan, sokaklarda bile başörtüsünü yasaklayan Kemalizm öykünmecisi zalim Tunus diktatörünün başına gelenleri hatırlatmak gerekir. İnsanların inançları üzerinde yasaklarla, dayatmalar ve baskılarla tahakküm kurma hakkını kendilerinde vehmeden sınır tanımaz İslam düşmanları bilmeli ki, bu savaşı hiçbir zaman kazanamayacaklardır.

Hilvan'da Hukuksuzluk Diz Boyu

İlköğretim okullarında dayatılan başörtüsü zulmünün yol açtığı hukuksuzluklar, farklı yönleriyle yenileri eklenerek, çeşitlenerek devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde başörtülü öğrencilerin velileri, çocuklarını okula göndermemekle suçlanıp akşam saatlerinde evlerinden alınarak Hilvan emniyetinde ifadeleri alındı. Oysa gayet iyi biliniyor ki bu öğrenciler, her gün okula gitmelerine rağmen onları okula almayanlar bizzat okul yöneticileridir. Nitekim ilköğretimde okuyan 25 öğrencinin, hiçbir yasal gerekçe olmamasına rağmen aylardır derslere alınmadığı haberi, yakın zamanda konuya duyarlı kesimler tarafından gündeme getirilmişti.

Öncelikle, bir ilköğretim öğrencisinin hangi gerekçeyle olursa olsun, okul idaresi tarafından okula alınmaması anayasal bir suçtur. Anayasanın 42. maddesine göre ilköğretim eğitimi hiçbir surette engellenemez. Bu açık hükme rağmen, bir yandan okul yönetimlerinin saçma bir yönetmeliği "yasal bir kılıf" biçiminde sunma gayretleri ve yasağı dayatmaları; öte yandan kolluk dâhil tüm egemen unsurların başörtüsü yasakçılığının muhafızı rolünü üstlenmeleri ve de iktidarın yasağı teşvik edici tutumu, hükümetin bildik yaranmacı yaklaşımının tezahürüdür.

Bununla birlikte başörtüleriyle okumak isteyen çocukların velilerini yıldırıp, hizaya getirmek için başvurulan bu despotik yöntemler düpedüz insanlık suçudur. Hilvan'da yaşananlar 28 Şubat zulmünü hatırlatmaktadır. Hükümetin özgürlükler konusunda ortaya koyduğu ilkesiz tutumu, yasakçı idarecileri cesaretlendirmektedir. Öyle ki bu zulme karşı gelişen direnişi kırmak, yıldırmak ve kendilerince cezalandırmak için devreye polis despotluğunu sokmakta da bir beis görmemektedirler. Hem Danıştay'ın son hukuksuz kararı hem de Hilvan'da gelişen olaylar bir kez daha açıkça göstermiştir ki, özgürlük taleplerinde ısrarcı olunduğu vakit, sistemin despot karakteri temayüz etmektedir. Sistem ne kadar katı ve baskıcı biçimde davranırsa davransın, özgürlük mücadelesini sürdürenler asla yılmayacaklardır.

Gündemdeki Tahliyelerin Sorumlusu, Vesayetçi Yargı Erkidir

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren CMK 102. madde uyarınca meydana gelen salıverilmelerin ardından yaşananlar, bir dizi hukuksuzluğun ve hak ihlalinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bin civarında tutuklunun serbest kalmış olmasına rağmen, bunlarla birlikte salıverilen yaklaşık 20 Hizbullah mensubunun sürekli gündeme getirilmesi; tüm siyasi kesimlerin konuyu bu minval üzere değerlendirmeleri ve komplo teorisyenlerinin bu salıverilmeleri bölgede bir Hizbullah-PKK çatışmasına zemin hazırlama manevrası olarak tanımlamaları, yalnızca yargının içine düştüğü acınılası halin üstünü örtmeye yaramıştır.

Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'in tutukluluk haline son vermeyen hakimlere, jet hızıyla tazminat cezası yağdırarak bu konuda "çığır açan" bir içtihada imza atan; Erzincan'da Ergenekon terörüyle ilişkili olduğu iddiasıyla yargılanan Cihaner'i, dosyanın fotokopileri üzerinden yapılan duruşmayla -hukukta böyle bir uygulamaya yer olmamasına rağmen- hızlıca tahliye eden; Erdoğan'ın cezasını yine aynı hızla onayan; birçok garip ve kabul edilemez karara imza atan Yargıtay'ın işini yapmayarak milyonlarca dosyayı görüşmemesi nedeniyle hem sanıklar hem de müdahiller yıllardır mağdur ediliyor. Kimi davalar, Yargıtay'ın bu tembelliği yüzünden "iş yükü" bahane edilerek zamanaşımına uğruyor. Toplumda zaten bir türlü güven uyandırmayan hukuk sisteminin bu içler acısı hali, hukukun iflas ettiğinin de başka bir delili hüviyetinde.

Devletin kendi hukuk sisteminin omurgasızlığı nedeniyle yaşanan tahliyelerin tüm sorumluluğu, yargıyı sistemin ideolojik muhafızı rolüne indirgeyen statükocu zihniyete aittir. Yargıda reform taleplerinin önünü ideolojik gerekçelerle tıkayarak, asli vazifesini icra etmek yerine her defasında bir siyasi parti gibi aktif siyasete müdahale ederek rol almaya çalışan bürokratik yargı erki; yargıdaki bu hantallığın yol açtığı çürüme ve kokuşma halinin sorumlusudur.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hukuksuzluklar Son Bulmalıdır

Yine bu tahliyelerden sadece Hizbullah yöneticilerinin faydalandığı gibi bir algının işlenmesi sonucu, sözde kamuoyu nezdinde zedelenen adalet duygusunun tesisini sağlamak amacıyla, bir furya biçiminde birçok ilde ve ilçede Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddiasıyla onlarca dernek, vakıf ve platforma baskınlar düzenlendi. Günlerce süren ve devam edecek gibi görünen bu operasyonlar kapsamında legal faaliyetleriyle tanınan bu derneklerin başkan ve yöneticileri başta olmak üzere birçok insan gözaltına alındı. Adeta bir linç kampanyasına dönüştürülen bu baskınlardan, yine aynı iddia dayanak gösterilerek Doğruhaber gazetesi ve Dua yayınevi de naibini aldı. İslami camiada herkes tarafından tanınan Mehmet Göktaş Hoca ile birlikte yazarlar ve gazete-yayınevi yöneticileri sabaha doğru terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan diğerleri gibi, abartılı baskınlarla, evleri altüst edilerek gözaltına alındı.

Yasal bir niteliğe sahip olan bu kurumlara yönelik baskınların hiçbir mesnede dayanmaması; keyfi biçimde üyelerinin-yöneticilerinin gözaltına alınmaları tam bir hukuksuzluk örneğidir. Bu yönüyle, adeta yaşanan tahliyelerin intikamı alınmak istenmektedir. Bir yandan özgürlüklerin önü açılırken, diğer yandan belirli alanlarda özgürlükler daraltılmaktadır.

Şiddet içermeyen her türlü örgütlenme ve faaliyet yasal olmasına karşın söz konusu derneklere uzun zamandır yapılan baskınları hukuk ve yasalar çerçevesinde anlamak mümkün değildir. Savcılığın ve kolluğun elinde baskınları yasal kılacak deliller, bulgular ve gerekçeler varsa kamuoyuna açıklanmalıdır. Ama hem adli takibatı yürüten mercilerin suskunluğu hem de bazı yetkililerin bu baskınlarla ilgili olarak yaptıkları sözlü açıklamalar, baskınların keyfilik içerdiği ve sindirme amacı taşıdığı yönündedir. Söz konusu derneklerin faaliyetleri, yasal denetim kapsamında olmasına rağmen; terörle mücadele ekipleri tarafından baskınlarla derneklerin altının üstüne getirilmesi, gönüllülerine terörist muamelesi yapılması ise örgütlenme özgürlüğünün devlet eliyle açık biçimde ihlal edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Hukuku tesis edemeyen devlet, bu beceriksizliğinin üstünü örtebilmek için kolluk güçleri üzerinden, kabul edilemez hukuksuzluklara yenilerini eklemektedir.

2011 OCAK AYI HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

YAŞAM HAKKI

HPG'li Kılıçaslan'ın Vücudunda İşkence İzleri

Mardin'in Dargeçit İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 2 HPG'liden biri olan Mahmut Kılıçaslan'ın vücudunda büyük tahribat olduğu, her iki elinin bilek kısmından kesildiği görüldü.(ANF - 5 Ocak)

Yine Asker Kurşunu, Yine Ağır Yaralı Bir Çocuk

Batman'ın Beşiri İlçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlarda önceki gün nöbet tutan askerin silahından çıkan merminin isabet ettiği işyeri kepenginden kopan parçanın gözüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Barış'ın (13), Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. (Evrensel - 10 Ocak)

Polis Memurunun Silahından Çıkan Kurşunla Öldürüldü

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde, 8 Ocak 2011'de bir kavga sırasında yoldan geçerken vurularak yaşamını yitiren Aziz Şenel'in, olaya müdahale eden bir polis memurunun silahından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi. (ntvmsnbc.com - 11 Ocak)

Polis, PKK'li Diye Askeri Aracı Taramış

Diyarbakır'da bir askerin öldüğü çatışmada polisin PKK militanlarıyla değil, sivil minibüsle gelen askerle çatıştığı ortaya çıktı. Diyarbakır Dicle'de 5 Ağustos 2010'da Emniyet Amirliği'ne PKK'nin saldırdığı sanılan olayda ölen jandarma Cemal Yalın'ın polis kurşunuyla öldüğü ortaya çıktı. Olay Dicle Başsavcılığı'nın er Yalın'ın ölümüyle ilgili 10 polis hakkında "adam öldürme" fezlekesi hazırlayınca patlak verdi. Fezlekede, "şüpheli polisler" için müebbet hapis cezası istendi. (islahhaber.com - 12 Ocak)

Devlet En Çok 'İçerde' Öldürüyor

İnsan Hakları Derneği'nin Mardin şubesinin hazırladığı 2010 yılı Hak İhlalleri raporuna göre 2010 yılında 'dur ihtarına uymadıkları' veya 'rastgele ateş etme sonucu' 28 kişi yaşamını yitirirken aynı yıl içerisinde cezaevlerinde yaşamını yitiren tutuklu ve hükümlülerin sayısı ise 32 oldu.(ANF - 18 Ocak)

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Karakol Çöplüğünde Toplu Mezar

1990'lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İHD aracılığıyla yaptıkları başvuru nedeniyle, Bitlis'te Mutki İlçesi'nde boş bir arazide 5 Ocak 2011'de yapılan kazıda 12 kişiye ait kemikler bulundu.O dönemde Mutki Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan ve kimliği gizli tutulan bir kişinin itirafları sayesinde başlatılan kazılarla ilgili açıklama yapan ailelerin avukatı Serdar Çelebi, kazıların devam edebileceğini belirterek, "biz üç ayrı nokta için başvuruda bulunduk. Bunlardan bir tanesi şu an kazıların yapıldığı noktaydı. Burada 12 cesedin çıkartılacağını düşünüyorduk ve 12 ceset çıktı. Jandarma karakolunun bahçesine 12 kişinin, Tatvan'da bulunan bir başka bölgeye ise 33 kişinin daha gömüldüğünü düşünüyoruz. Toplamda 57 kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü düşünüyoruz. Tabiî bu sayı yapılacak kazıların fazlalığı ile artabilir" dedi. (islahhaber - 6 Ocak)

Bitlis'te Toplu Mezar

1990'lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İnsan Hakları Derneği (İHD) aracılığıyla yaptıkları başvuru nedeniyle, Bitlis'in Mutki İlçesi'nde boş bir arazide, 5 Ocak 2011'de yapılan kazıda 12 kişiye ait kemiklerin bulunmasının ardından, Jandarma Karakolu'nun yakınındaki çöplük alanda, 21 Ocak 2011'de devam eden kazıda, iki kişiye ait kemik parçaları bulundu .(Zaman - 21 Ocak)

Cesetlerde Kurşun İzleri Var

İHD Muş Şube Başkanı Avukat Vedat Şengül, Bitlis'in Mutki mezarlardan Genelkurmay Başkanlığı'nın belgeler dâhilinde bilgisi olduğunu belirterek, ''çıkarılan cesetlerdeki kafataslarında kurşunlar var'' dedi.Mutki'de 1999 yılında yaşanan katliamların Genelkurmay tarafından tek tek, belgelerle kayıt altına alındığını belirterek, ''Mutki'de yapılan birçok kazı bu belgeler sayesinde yapılıyor ve kazılar yapıldıkça yapılan katliamlarda gün yüzüne çıkıyor" dedi.(ANF - 21 Ocak)

Derecik Tabur Bahçesinde Kazı Çalışması Başlatıldı

Şemdinli'ye bağlı Derecik beldesinde, 1994 yılında kaybolan 12 geçici köy korucusunun JİTEM tarafından öldürülerek Derecik İç Güvenlik Taburu bahçesine gömüldüğü iddiası üzerine kazı çalışması başlatıldı. (İLKHA - 27 Ocak)

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Van'da 13'ü Çocuk 36 Göstericinin İfadesi Hala Sürüyor

Geçtiğimiz cuma günü BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin de katıldığı basın açıklaması Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki YYÜ Araştırma Hastanesi önünde yapıldı. Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde askerler tarafından kafasından vurularak yaralanan ve YYÜ'de tedavisi süren Sedat Karadağ'a destek için yapılan basın açıklaması sonrası polisin saldırısına taşlarla karşılık veren 13'ü çocuk 36 kişi gözaltına alındı.(ANF - 10 Ocak)

Diyarbakır Savaş Alanı Gibi

Diyarbakır, Yüksekova ve Batman'da Diyarbakır'da görülen "KCK' davasını protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüş sonrası olaylar çıktı. Diyarbakır Adliyesi'nde yargılanan Kürt siyasetçilerinin Kürtçe konuşmasına izin verilmemesini protesto eden binlerce kişiye müdahale eden polisin kullandığı yoğun gaz bombası sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir fenalaştı. Polisin yoğun gaz bombası ve tazyikli su kullanması sonucu çevrede bulunan iş yeri sahipleri gaz ve tazyikli sudan nasibini aldı. (islahhaber.com -13 Ocak)

Ceylanpınar'da Basın Açıklaması Engeli

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, gerçekleştirilmesi planlanan TİGEM'in(Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) il dışından işçi alımına tepki amaçlı basın açıklamasına polisler engel oldu.

(İLKHA - 21 Ocak)

Ağrı'da Müdahale Edilen Yürüyüş

Demokratik Toplum Kongresi'nin Ağrı'da 22 Ocak 2011'de düzenlediği mitingin ardından yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 22 kişiden ikisi "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" gerekçesiyle 24 Ocak 2011'de tutuklandı. (Zaman - 24 Ocak)

Ankara'da Memur Eylemine Müdahale

"Torba Yasa Tasarısı"nın geri çekilmesi talebiyle 25 Ocak 2011'de TBMM'ye yürümek isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalardan ve sivil toplum örgütlerinden oluşan gruba, polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek grubun yürümesini engelledi .(sendika.org - 25 Ocak)

Protestocu Öğrencilere Sert Müdahale

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci temsilcileriyle görüşmesini protesto etmek isteyen öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çıkıp Dolmabahçe'ye yürümek isteyen öğrencilere polis, biber gazıyla müdahale etti. Protestocu öğrencilerden 31'inin gözaltına alındığı bildirildi. (İLKHA - 27 Ocak)

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Keda Hêviya Jinê Dergisi Toplatıldı

Kürtçe ve Türkçe olarak iki aylık yayımlanan Keda Hêviya Jinê Dergisi'nin Aralık 2010-Ocak 2011 sayısında yer alan yazılarda, "yasadışı örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi dergi hakkında 1 Ocak 2011'de toplatma kararı verdi. (Günlük - 3 Ocak)

Iğdır'da Gazete Bürosuna Baskın

Iğdır'da Azadiya Welat Gazetesi'nin bürosuna ve Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi'ne polis ekiplerinin 26 Ocak 2011'de düzenlediği baskın sonucu dokuz kişi gözaltına alındı. Baskında büroda bulunan bilgisayar, kamera ve fotoğraf makinelerine da el konuldu. (ANF - 26 Ocak)

Doğruhaber Gazetesi'ne Polis Baskını

İstanbul'da sabah saatlerinde Doğruhaber Gazetesi'ne Terörle Mücadele ekpleri tarafından baskın düzenlendi. (İLKHA - 28 Ocak)

Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş Gözaltına Alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan polis operasyonuyla bağlantılı olarak Kayseri'de ikamet eden Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca gazete yazarlarından Mehmet Ali Gönül ve gazete yöneticisi Fikret Gültekin'in de gözaltına alındığı bildirildi. (İLKHA - 28 Ocak)

IRKÇI SALDIRILAR

Hatay'da Irkçı Saldırılara Karşı Açılan Dava

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde 26 Temmuz 2010'da dört polis memurunun ölmesiyle sonuçlanan saldırının ardından, BDP Dörtyol İlçe Örgütü binasının ve Kürtlere ait bazı işyerlerinin ateşe verilmesiyle başlayan ırkçı saldırıların sona ermesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "işyerlerini yağma ve tahrip etme, kundaklama" ve "halkı kışkırtma" suçları nedeniyle, tutuklanan 14 kişi hakkında açılan davaya, 4 Ocak 2011'de devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, fotoğrafların incelenerek, gerekli olduğu takdirde çıkan olaylarda yer aldığından şüphe edilen diğer kişilerin tespit edilmesine karar vererek duruşmayı 29 Mart 2011'e erteledi .(Akşam - 5 Ocak)

Baskılara Maruz Kalan Kürt Öğrenci Okulu Bırakıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Eser Demir, polisin tehdidi ve ırkçı baskılar yüzünden okullu bırakarak köyüne dönmeye karar verdi. (ANF - 9 Ocak)

Dersim'de Baraj İşçileri Fişlenip, İşten Atıldı

Dersim ile Elazığ sınırında bulunan Peri Çayı üzerinde Limak A.Ş. tarafından yapımı süren Tatar Barajı ve HES'te çalışanlar şirket yetkililerince fişlenerek işlerine son verildi. Baraj inşaatında çalışan Dersimlilerin 'PKK taraftarı, yakını dağda' gibi iddialarla işten atıldığını söyleyen işçiler baraj şantiyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aralarında işten atılanlar ile civar köylerden destek için gelen vatandaşların da bulunduğu grup adına açıklamayı işten çıkarılan İnşaat Mühendisi Uğur Özer yaptı. (ANF - 14 Ocak)

Eskişehir'de Ülkücüler Kürt Öğrencilere Saldırdı

Ülkücülerin saldırısı sonrasında polis kurşunuyla öldürülen Şerzan Kurt'un ölümüyle ilgili açılan ve Eskişehir'e taşınan davanın 3'üncü duruşmasını Muğla'dan izlemeye giden öğrencilere bir grup ülkücü saldırdı. Saldırıda 2 öğrenci yaralandı. (ANF - 19 Ocak)

ÇOCUK HAKLARI

İstiklal Marşı'nda Gülümseyen Öğrenciye Çağ Dışı Ceza

Geçtiğimiz Pazartesi günü İstiklal Marşı okurken gülümseyen Diyarbakır Muazzez Sümer Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin birinci sınıf öğrencisi Esar T.'ye okul yönetimi tarafından benzeri görülmemiş bir caza verildi. Okul müdiresi Serpil Tekay, öğrenciye tüm okulun karşısında "Ben eşeklik yaptım" şeklinde birkaç kez bağırttı. Psikolojisi bozulan ve 1 hafta rapor alan öğrencinin babası savcılığa suç duyurusunda bulundu.(ANF - 20 Ocak)

Çocuk Masumiyeti Param Parça Ediliyor

Diyarbakır'da başörtülü olarak okula giden 6'ncı sınıf öğrencisi Şeyma Barce, İngilizce öğretmeni tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Okul yönetimi ise görüş vermekten kaçındı. (İLKHA - 24 Ocak)

CEZAEVLERİ

Aras Ve Çelik Cezaevinde Ölüme Terk Edildi

Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 'ölüm sınırındaki tutuklular' listesinde bulunan 60 yaşındaki Mehmet Aras ile Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan kanser hastalığına yakalanan Abdulsamet Çelik'in sağlık durumu kötüye gidiyor.(ANF - 1 Ocak)

Kırıklar F Tipi'nde Gazete ve Kürtçe Yasağı Sürüyor

İzmir Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklulara iki ay içinde sadece bir kez haftalık gazete verildi. Kürtçe yayın yasağı ise sürüyor. Devam eden tekmil dayatmasında ise cezaevi savcılığı, topu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na attı. Uygulama, tutuklular kadar yakınlarını da cezalandırıyor. (ANF - 5 Ocak )

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Ölüm

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde bağlı Kertê (Bilge) Köyü'nde, 4 Mayıs 2009'da sekiz akrabasıyla birlikte gerçekleştirdiği katliamla 44 kişiyi öldüren Süleyman Çelebi, 4 Ocak 2011'de tutulduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde intihar etmiş olarak bulundu. (ntvmsnbc.com - 5 Ocak)

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'de Ölüm

Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'nin müşahede bölümünde, 31 Aralık 2010'da yatağını yakması sonucu çıkan yangında yaralanan ve Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Aydın (23), 6 Ocak 2011'de yaşamını yitirdi. Aynı olayda dumandan etkilendikleri için tedavi altına alınan diğer mahkûmlar Oktay Mücahit Akyıldız, Recep Akkaya, Ahmet Sencer, Mehmet Sıddık Seyit, Necmi Temizel ve Ümit Erginyürek ise taburcu edildi.(Zaman - 6 Ocak)

Murşit Aslan Yüzde 90 Felçli, Ama Cezaevinde

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murşit Aslan'ın, yüzde 90 bedensel engelli olduğu söylendi. 1991 yılında girdiği bir çatışmada omuriliğine aldığı kurşun ile felç olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Murşit Aslan'ın, 2000 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, göğüs kısmından itibaren aşağısı tutmayan Aslan'ın, 2005'de yeniden tutuklandığı, yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, Aslan'ın, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay'da onanmasının ardından 7 Eylül 2010'da tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği ifade edildi.(ANF - 8 Ocak)

Ankara Kadın Kapalı Cezaevi'nde Baskı

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan D.T.'nin "çıplak arama uygulaması"nı kabul etmeyerek, "tehlikeli" ve "diğer mahkûmlara kötü örnek olduğu" iddiasıyla tek kişilik hücreye konulduğu, 12 Ocak 2011'de öğrenildi.(atilim.org - 12 Ocak)

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde Baskı

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan D.T.'yi muayene için 1 Ocak 2011'de Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne getiren erlerin, D.T.'nin jinekoloji muayenesine girmek için ısrar ettikleri; doktorun talebi kabul etmemesi üzerine, muayeneye D.T.'nin bir kadın gardiyana kelepçelenerek girmesinin istendiği D.T.'nin babası İ.T. tarafından 14 Ocak 2011'de açıklandı. İ.T., doktorun erlerin taleplerini kabul etmemesinden ötürü D.T.'nin muayenesinin erler tarafından engellendiğini söyledi. (Günlük - 15 Ocak)

Isparta E Tipi Cezaevi'nde Ölüm

Isparta E Tipi Cezaevi'nde kalan N.Ç.'nin, pencere parmaklıklarında asılı bulunduğu 16 Ocak 2011'de öğrenildi. Gömlek parçalarını birbirine bağlayarak intihar ettiği öne sürülen N.Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi .(Sabah - 16 Ocak)

İskenderun M Tipi Cezaevi'nde Ölüm

Hatay İskenderun M Tipi Cezaevi'nde kalan Zakir Karaca'nın, aşırı kilo kaybı nedeniyle kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin mahkûm koğuşunda yer olmadığı gerekçesiyle cezaevine gönderildiği; şikâyetlerinin geçmemesi nedeniyle 5 Ocak 2011'de tekrar Balcalı Hastanesi'ne getirilen fakat yine mahkûm koğuşunda yer olmadığı nedeniyle hastaneye kabul edilmeyen Zakir Karaca'nın İskenderun Devlet Hastanesi'nde 6 Ocak 2011'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. (atilim.org - 16 Ocak)

Van F Tipi Cezaevi'nde Baskı

Van F Tipi Cezaevi'nde kalan Fahrettin Yürümez'in (56) gırtlak kanserine yakalandığı ve cezaevinin koşulları nedeniyle hastalığın ilerlediği fakat hastalığın tedavisi için gerekli koşulların sağlanmadığı 15 Ocak 2011'de yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. (Günlük - 16 Ocak)

Zılgıt Çeken 23 Tutukluya Soruşturma

Diyarbakır'da görülen KCK davasını zılgıt çekerek protesto eden Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 23 PKK'li tutsak hakkında soruşturma açıldı. Ayatullah Ay adlı tutsak ise Adana cezaevine sürgün edildi.(ANF - 18 Ocak)

İşkence Kurumsallaştı!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Cezaevi İnceleme Komisyonu'nun Tekirdağ, Edirne ve Kandıra F Tipi cezaevlerinde yaptığı araştırma sonucu hazırladığı 2010 cezaevleri rapor açıklandı. Özellikle Tekirdağ 1 ve 2 Nolu Cezaevi'ndeki hak ihlallerinin tutuklu ve hükümlülere yaşam alanı bırakmayacak boyuta geldiğine dikkat çekilirken, cezaevi ikinci müdürü Ali Haydar Ak'ın 'süngerli oda' ile işkenceyi kurumsallaştırdığı belirtildi. (Evrensel - 25 Ocak)

Oltu Cezaevi'nde Mahkûmlara Baskı İddiası

Erzurum'un Oltu ilçesindeki T Tipi cezaevinde bazı gardiyanlar tarafından mahkûmlara kötü muamele uygulanmasından kaynaklı bir mahkûmun intihar ettiği iddia edildi.

(İLKHA - 26 Ocak)

Cezaevindeki Lise Öğrencisi Açlık Grevinde

İzmir Bergama M Tipi Kapalı Cezaevinde 5 gündür açlık grevinde olan 17 yaşındaki Açıköğretim Lisesi Öğrencisi Emine Dayan'ın babası Abdulhamit Dayan, kızının tek kişilik hücreden alınıp, koğuşa götürüldüğü sırada gardiyanlar tarafından darp edildiğini söyledi.

(Evrensel - 29 Ocak)

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Trabzon'da Şüpheli Asker Ölümü

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Karabük nüfusuna kayıtlı er Halil Kaya sabah saatlerinde askeri lojmanın kalorifer dairesinde iple asılmış halde bulundu. 7 aylık asker olduğu öğrenilen Kaya'nın intihar ettiği ileri sürüldü. Cenazesi Yorma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.(ANF - 2 Ocak)

İntihar Dediler, Başında 2 Kurşun Deliği Çıktı

İzmir Menemen 57'inci Topçu Tugay Komutanlığı'nda askerliğini yapan Elbistanlı altı aylık asker 20 yaşındaki Bilal Çıplak'ın nöbet sırasında kendisini vurduğu, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı. Ancak ailesine 'intihar etti' denilen Kürt askerin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde "Kişinin yüzünde sağ kaş dış ucu alt bölümünde iki adet mermi çekirdeği giriş deliği saptanmış olup meydana gelen her iki yaranın öldürücü nitelikte ve giriş deliklerinin cilt bulgularına göre atışların bitişiğe yakın atış mesafesinden yapılmış olduğu" ifadeleri yer aldı. (ANF - 6 Ocak)

Diyarbakır Cezaevinde Şüpheli Asker Ölümü

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde görev yapan bir askerin bu gün sabah saatlerinde zimmetine verilen silahla intihar ettiği iddia edildi. İntihar girişiminde bulunan ve ismi öğrenilemeyen asker, kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. (ANF - 24 Ocak)

AKP Özal, Kahveci Ve Bitlis'in Ölümlerinin Araştırılmasını Reddetti

BDP'nin 1993 yılında 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümlerinin araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Önergesine yönelik grup önerisi AKP tarafından reddedildi.(ANF - 27 Ocak)

Yüksekova'da Esrarengiz Cinayet

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesinde darp edilerek öldürülen 35 yaşlarında, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. (İLKHA - 28 Ocak)

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başörtüsü Sorununa Müdahil Olması Elzemdir

Diyarbakır'da derslere başörtüsüyle girerek ilköğretimde çığır açan isim olarak tarihe kaydedilen Ece Nur Özel'e şu ana kadar 280 tutanak tutuldu. Ece Nur'un babası ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu soruna müdahil olması gerektiğini belirtti.(İLKHA - 1 Ocak)

"Başını Bir Saat Açsan Ne Olacak!"

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Nur Serter döneminden kalma 'ikna odası'na benzer skandal bir uygulamanın yapıldığı ortaya çıktı. Üniversitenin Eczacılık Fakültesi'nde okuyan başörtülü öğrencilerin, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göknur Aktay tarafından ikna odasına benzer bir girişimle başlarını açmaya zorlandığı ortaya çıktı. (haksozhaber.net - 2 Ocak)

'Sen Alevisin Günaha Girmek İstemiyoruz' Deyip İşten Atıldı

Bursa İnegöl'deki Özel Kültür Dershanesi'nde Biyoloji öğretmeni Taylan Çakır, ''Aleviler ve Şiiler sapıktır, sen alevisin, alevi biriyle çalışıp günaha girmek istemiyoruz'' denilerek hakaretlere maruz kaldı, ardından dershaneden atıldı. Çakır, ırkçılık yapan dershane hakkında suç duyurusunda bulundu.(ANF - 3 Ocak)

Rehberlik Hocasından Skandal Sözler

Ağrı İmam Hatip Lisesinde skandallar bitmiyor. Okulda görev yapan rehberlik öğretmeni E.Ç"nin, Milli Güvenlik Dersine giren subayın başlarını açtırmasından dolayı derse girmek istemeyen kız öğrencilerini ikna etmek için sınıf sınıf dolaştığı iddia edildi. (İLKHA - 6 Ocak)

Başörtülü Amine'ye İkinci Sürgün

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Yapıcıoğlu ilköğretim okulunda okuyan okul birincisi 8. Sınıf öğrencisi Amine Sani, sürgün gönderildiği okulda başörtülü olarak sınıfa girmek isteyince ikinci defa sürgün edildi.(islahhaber.com - 6 Ocak)

Yasakçılar Yine Danıştay'a Başvurdu

YÖK'ün sınavlarda başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemesi Eğitim-İş isimli sendika tarafından Danıştay'a götürüldü. (islahhaber.com - 6 Ocak)

Çölaşan'a 'Aç Başını Al Bursu' Tepkileri

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çölaşan'ın başörtülü öğrencilere burs vermek için "başı açık fotoğraf" şartı aradıklarını açıklamalarına, diğer burs veren derneklerden tepki yağdı. Dernekler, "Biz başörtülü öğrencilere de, başı açık öğrencilere de burs veriyor, derneğimize üye yapıyoruz. Başı açık fotoğraf şartı ayrımcılık örneğidir" dedi. (Özgün Duruş - 7 Ocak)

Yasakçılardan Şimdi De Tutanak İşkencesi

Malatya İnönü Üniversitesi'nden sonra şimdi de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan başörtülü öğrenciler "tutanak"la baskı altına alınmaya çalışıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin "Sanat Tasarımı ve Eleştirisi" final sınavında, Araştırma Görevlisi Mine Küçük'ün sınav sırasında öğrencilere "Başınızdaki şapkayı çıkarın" diye baskı yaptığı, sınavdaki öğrencilerden kimse başındaki şapkayı çıkarmadığı halde sadece başörtülü öğrenciler için tutanak tuttuğu iddia edildi.(haksozhaber.net - 11 Ocak)

Okula Alınmıyorlar

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde başörtüsü taktıkları gerekçesiyle bir aydır okula alınmayan 25 öğrencinin velileri, mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini istedi. STK temsilcileri ise, başörtüsü özgürlüğünün Anayasal güvencesi altına alınmasını istedi. (İLKHA - 18 Ocak)

2 Başörtülü Öğrenci Sınavdan Atıldı

Giresun Üniversitesi MYO'da G. Akdağ ve P. Bostancı isimli başörtülü iki kız öğrenci sınav salonundan çıkarıldı.(islahhaber.com - 18 Ocak)

İlköğretim'de Başörtüsü Krizi

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesindeki iki ilköğretim okulunda başörtü krizi çıktı. 40 öğrenci okula başörtülü geldikleri için bir aydır derse alınmıyor. (Cumhuriyet - 18 Ocak )

Danıştay Başörtüye Yine Hayır Dedi

Danıştay 8. Dairesi, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı sonbahar dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. (islahhaber.com - 19 0cak)

Danıştay Önünde Başörtüsü Eylemi

Mazlum Der, ALES Sonbahar dönemi kılavuzunda başı açık olma zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemeye karşı açılan bir dava üzerine, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını, protesto etti.(İLKHA - 20 Ocak)

Velilere Başörtüsü Soruşturması

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ndeki iki ilköğretim okuluna başörtülü geldikleri için bir aydır derse alınmayan kız öğrencilerin velileri hakkında soruşturma açıldı.(Taraf - 24 Ocak)

Hükümet, Uygulamanın Suç Ortağıdır!

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde başörtülü öğrencilerin velileri, çocuklarını okula göndermemekle suçlanıp akşam saatlerinde evlerinden alınarak Hilvan emniyetinde ifadeleri alınmasından Hükümet'i sorumlu tuttu.Şube başkanı Av. Serdar Bülent Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, gerekçesi ne olursa olsun, ilköğretim öğrencilerinin okula alınmamasının devletin kendi anayasasını ihlali olmakla kalmadığını, aynı zamanda insanlık suçu olduğu vurgulandı. (islahhaber.com - 24 Ocak)

EĞİTİM HAKKI

Müteahitin Hatası Öğrencileri Soğuğa Mahkûm Etti!

İzmir'in Menemen İlçesi'nde bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenciler, Ocak ayında yaşanan soğunu kat kat giyinerek aşmaya çalışıyor. Okul 2003 yılında müteahit bir firma tarafından yapıldı. İnşaatın bitmesinden sonra 'okul inşaatının yönetmeliğe aykırı olduğu, binanın kusurlu yapıldığı' gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü mütahit firmaya dava açtı. Bu tarihten itibaren devam eden sorunlar okulu elektriksiz bıraktı. Halen devam eden dava nedeniyle, elektriği olmayan okulda çocuklar buz gibi sınıflarda ders işliyor.(ANF - 7 Ocak)

''YİBO'lar Kışla Gibi, Düzeltilemez''

Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, ''YİBO'lar kışla pozisyonunda. Bu okulların koşullarının düzeltilmesinin mümkün değil, bu nedenle kapatılmaları gerekiyor'' dedi. Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu'nun Diyarbakır ve Mardin'deki YİBO'ları denetlemesiyle bir kez daha ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, tekrar YİBO'ların durumunu gündeme getirdi. Meclis komisyonunun yaptığı denetlemede öğrenciler, aç olduklarını, yemeklerin kötü olduğunu, kaloriferlerin yanmadığını, üşüdüklerini, yemek kaplarının kirli olduğunu söyleyerek, birçok farklı sorunu da dile getirmişlerdi.(ANF - 11 Ocak)

BDP, Korucu İşgalindeki Okulu Atalay'a Sordu

BDP'li Akın Birdal, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlık Çiftlik Mezrası'nın 2002 yılından bu yana köy korucuları tarafından işgal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Birdal, mezrada bulunan okulun korucular tarafından işgal edildiğini ve karargâh ve kontrol noktası olarak kullanıldığını belirterek, okulun camlarının çıkartılıp taşlarla mevzi örüldüğünü ve oradan silahlarla mezra halkına gözdağı verildiğini kaydetti.(ANF - 18 Ocak)

Silvan'da Müdür Dayanmıyor!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ödenek yetersizliği ve hizmetli personel bulunmaması nedeniyle istifa eden müdürlerin yerine atanan yeni müdürler de aynı sıkıntılar nedeniyle görevi bıraktı. (islahhaber.com - 25 Ocak)

Harran'da Açlık Grevi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği öncülüğünde, yaklaşık 300 üniversite öğrencisinin soruşturmalara karşı Osmanbey Yerleşkesi önünde başlattığı süresiz açlık grevi yağmur ve soğuk havaya rağmen devam ediyor. BDP, KESK'e bağlı sendika temsilcileri, İHD, TMMOB ve avukatlar ile kitle örgütü temsilcisi alana gelerek öğrencilere destek verirken, jandarmanın öğrencileri "Ateş yakmayın yoksa müdahale ederiz" şeklinde tehdit ettikleri iddia edildi .(Evrensel - 27 Ocak)

125 Bin Çocuk 'Okullu' Olamadı

Eğitim Sen'in hazırladığı rapor eğitimin içinde bulunduğu içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre 6–14 yaş arası 125 bin çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. (Evrensel - 28 Ocak)

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

Taşeron İşçiler Direnişe Başladı

İstanbul Avrupa Yakası Posta İşletme Merkezinde (AVPİM) işten atılan taşeron posta işçileri, işyeri önünde direnişe başladı. " "Haklarımız ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. İşimizi geri istiyoruz" pankartı açan işçiler, dayanışma çağrısında bulundular.(Evrensel - 7 Ocak)

'Devlet De Sendika Da Benim'

Bütün sendikalaşma girişimlerini işçi atarak yanıtlayan patronlar Anayasayı da umursamıyorlar. Çorlu'da bulunan Grup Suni Deri fabrikasında Deri İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan on beş işçinin direnişi birinci ayına yaklaşıyor.(Evrensel - 8 Ocak)

Polis Destekli Taşerona Tepki

Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Sa-ba işçileri direnişlerinin 17. gününü geride bıraktı. İşçiler dün sabah da taşeron işçilerin polis yardımıyla fabrikaya sokulmasına tepki gösterdi.(Evrensel - 8 Ocak)

Dört Bir Yanda İşçi Kıyımı

Ordu'dan Samsun'a, Çorlu'dan İzmir'e, Kırıkkale'den İstanbul'a birçok ilden işten atma haberleri geldi. İçinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan bir türlü kurtulamayan Fiskobirlik faturayı üreticinin ardından işçilere kesti. (Evrensel - 8 Ocak )

TPAO İşçileri Baskıları Protesto Etti

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü önünde Petrol İş Sendikası'na üye yaklaşık 200 işçi, 9 işçi arkadaşlarına 8'er gün işten uzaklaşma cezası verilmesini protesto etti. İşçiler adına açıklama yapın Petrol- İş Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Eroğlu, işveren tarafından yapılan bu yaptırımları zulüm olarak değerlendirdi. (Evrensel - 8 Ocak )

'Özürlü Değil İşçiyiz'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarı ile silikozis hastası kot kumlama işçilerinin "özürlü" kategorisine sokularak haklarının görmezden gelinmesine tepki gösterildi.

(Evrensel - 13 Ocak)

Çadırlı Eylem Başlatacaklar

Haber-Sen Ankara 2 No'lu Şube üyeleri, işten atılan taşeron PTT işçileriyle dayanışma eylemi yaptılar. Taşeron işçiler de, bir tek arkadaşları daha işten atılırsa iş yerinin önünde çadırlı direnişe başlayacaklarını söylediler.(Evrensel - 16 Ocak)

Kot Kumlama Bir Kurban Daha Aldı

Kot kumlama işçilerinin Ankara'da sosyal haklar verilmesi ve ücretsiz tedavi için sesini duyurmak için bulunduğu gün 38 yaşındaki 3 çocuk babası İsmail Şahin İstanbul'da yaşamını yitirdi. (ANF - 18 Ocak )

Batman İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Eylem

Batman Bölge Devlet Hastanesinde altı ay önce işten çıkarılan işçiler, il sağlık müdürlüğü önünde eylem yaptı. Batman il sağlık müdürlüğü önünde "İşimizi istiyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz. Altı aydır mağduruz." yazılı pankart astılar. Protesto eyleminde konuşan Şerafettin Öztürk, altı ay önce hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ifade ederek, tekrar işe alınmak istediklerini söyledi. Mağduriyetlerini cumhurbaşkanına da ilettiklerini ve işe geri alınmaları için cumhurbaşkanlığınca gönderilen yazının ellerinde olduğu söyleyen Öztürk, işe alınmamalarının sebebini anlamadıklarını ifade etti. (İLKHA - 19 Ocak)

Metal İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor

Bursa'da Birleşik Metal-İş'e üye işçiler MESS grup sözleşmesinin arabulucu aşamasında da imzalanmamasından dolayı başlattıkları eylemleri sürdürüyor. (Evrensel - 23 Ocak)

260 Gazeteci İşsiz Kaldı

İstanbul- Medya dünyası bugün bu işten çıkarmaları konuşuyor. Gazete Habertürk ve Sabah gazetesinde işten çıkarmalarla çalkalanıyor. Sabah gazetesi 60 kişinin işine son verdi. Sabah gazetesindeki çıkarılan işçi sayısının 180 kişiyi bulması bekleniyor. Habertürk'te bu sayının 100 kişiyi bulması bekleniyor. (Cumhuriyet - 26 Ocak)

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Polis Okulunda Şiddet

İzmir'in Buca İlçesi'ndeki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2009 yılında eğitim çalışmaları sırasında, eğitimci komiser yardımcısının, polis memuru adayı iki öğrenciyi "eğitime geç kaldıkları" gerekçesiyle tokatlayıp dövdüğü öğrenildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına dağıttığını öğrenen okul yönetiminin, okulda bulunan telefonlardaki tüm görüntüleri sildirdiği fakat öğrencilerden birinin görüntüleri okul dışında bir arkadaşına göndermesi sonucu okuldaki şiddetin ortaya çıktığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi komiser yardımcısı hakkında açılan idarî soruşturmanın sonuçlanmadığını, olaydan sonra açığa alınan başkomiser yardımcısının başka bir ile tayininin çıkmasının ardından komiserliğe terfi ettirildiğini ifade etti.(Radikal - 1 Ocak)

Ağır Yaralı Haldeki Karadağ, Sincan Cezaevi'ne Götürüldü

Asker kurşunuyla yaralandığı öne sürülen DYG Yüksekova Meclis Sözcüsü Sedat Karadağ, tedavi için Van'dan Ankara'ya gönderildi. Kafasına kurşun isabet eden Karadağ'ın sol gözünün, görme yeteneğini tamamen kaybettiği belirtiliyor. Hakkında tutuklama kararı verilen Karadağ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tutulmayarak, Sincan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.(ANF - 4 Ocak)

AKP Grup Toplantısında Darp Edilen Kişi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ocak 2010'de TBMM olağan AKP grup toplantısının öncesinde milletvekili sıralarına oturan Temel Yürekli, "grup toplantılarına katılması yasak olduğu" gerekçesiyle, sivil polis ekipleri tarafından yumruklanarak zorla salon dışına çıkartıldı.(ntvmsnbc.com - 4 Ocak)

Polis Yine Dur Durak Bilmedi

Ankara'da ODTÜ önünde toplanan bir grup öğrenci AKP Genel Merkezi'ne yürümek isteyince, polisin çok sert müdahalesiyle karşılaştı.(Taraf - 6 Ocak)

Askerî Kışlada Şiddet

Ağrı'nın Patnos İlçesi'nde bulunan Orgeneral Cevdet Sunay Kışlası'nın revirinde çocuk doktoru olarak görev yapan Asteğmen Eser Aynacı'nın 11 Ocak 2011'de, Teğmen İ.C. ve Astsubay M.Y. tarafından dövülerek baygın halde yol kenarına bırakıldığı iddia edildi. (Vatan - 15 Ocak)

Polise 'İzniniz Varsa Tabiî Ki Arayabilirsiniz' Dediler

İzmir İnciraltı semtinde kimliklerini kontrol eden ve araçlarını aramak isteyen polislere, "İzniniz varsa tabiî ki arayabilirsiniz" diyen 3 kişinin polisler tarafından feci şekilde darp edildiği iddia edildi. (Evrensel - 16 Ocak)

STK Baskınlarında Adana Polisi Terör Estirmiş

Üç gün önce gece saat 04.30 sıralarında Mustazaf-der üyesi Nusret Kinay'ın evini savcılık izni olmadan basan polis, evde uyumakta olan 14 yaşındaki oğlu Şeyhmus ile 12 yaşındaki kızı Duriye'nin başına silah dayayarak uyandırdı ileri sürüldü. (İLKHA - 18 Ocak)

Yargılanan Polis Memuru

Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde 16 Ağustos 2010'da Hakkârililere ait kahvenin önünde bir sivil polis memurunun, "taş atan çocuklara" rastgele açtığı ateşten, oğlunu korumak isterken başına isabet eden plastik mermi nedeniyle vücudunun %93'ünü kullanamaz hale gelen Nezir Borak'ı (40) vuran tim amiri A.O. ve polis memuru A.F.K. hakkında "nitelikli insan yaralamak" suçundan dava açıldığı, 19 Ocak 2011'de öğrenildi. İddianamede, ifadelerin ve delillerin ışığında Nezir Borak'ın, yakın mesafeden FN 303 model plastik mermi atan savunma tüfeğiyle vurulduğu kaydedildi. (Radikal - 19 Ocak)

Kışlada Uzmana Domuz Bağıyla İşkence

Şırnak'ta görevli uzman çavuş Hasan K., bölük komutanı tarafından içki içtiği gerekçesiyle domuz bağıyla bağlanıp dövüldü. (islahhaber.com - 23 Ocak)

Başbakan Konuştu Öğrenciler Dayak Yedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da öğrenci temsilcileri ile bir araya gelirken, İstanbul'da sokaklara çıkan öğrencilere polis saldırdı. Ankara'da öğrencilerin yürümesi engellenirken, Ankara'dan Erzurum'a giden öğrenciler ise sürekli engellemelerle karşılaştılar. Erzincan'da durdurulan gençler, Erzurum'a gitmelerine izin verilmemesini Erzincan-Sivas karayolunu trafiğe kapatarak protesto etti.(Evrensel - 28 Ocak)

Bu Zulüm Niye!

Tahliye edilen Hizbullah sanıklarını yakalamak için sabah namazıyla birlikte helikopter destekli belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, ev halkından başka kimsenin bulunmadığı adreslerin kapılarını kırdı, küçük çocukların başına silah dayatarak korkuttu.

(İLKHA - 31 Ocak)

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Berber Geyiğine 2 Yıl Hapis

Antalya'daki bir berberde AK Parti'nin kapatılma davasındaki kararla ilgili yorum yapan Ahmet Akyüz hakkında, o esnada berberde bulunan bir savcı tarafından dava açıldı. Mahkemelik olan Akyüz yargılanma sonunda 2 yıl hapis cezası aldı. (islahhaber.com - 5 Ocak)

Bir Kitap Yazdı Hapse Döndü

Matematik öğretmeni Nevin Berktaş, 52 yıllık ömrünün yarısını cezaevlerinde geçirdi. Şimdi ise yaşadıklarını anlattığı "İnancın Sınandığı Zor Mekânlar: Hücreler" kitabı nedeniyle yine cezaevinde.(Taraf - 9 Ocak)

Erdoğan, Ahmet Altan'ın Hapsini İstedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tarafından kaleme alınan 'Erdoğan ve Kof Kabadayılık' başlıklı köşe yazısı için 50 bin TL'lik dava açtı ve Ahmet Altan için suç duyurusunda bulundu. (ANF - 17 Ocak)

Terörle Mücadele Yasası Uygulamaları

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi-Der) yöneticisi Mehmet Bakıroğlu, 17 Ocak 2011'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "yasadışı örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. (Zaman - 17 Ocak)

Yargılanan Gazeteci

Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Postmodern Cihad adlı kitabıyla "terörle mücadele edenleri hedef gösterdiği" iddiasıyla dava açıldığı, 25 Ocak 2011'de öğrenildi. İsmail Saymaz dava kapsamında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Nisan 2011'de yargılanmaya başlayacak. (bianet.org - 25 Ocak)

Dink'i Yazan Gazeteciye Mektupla Kurşun

"Bi Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonu'nun Şifreleri" adlı kitabın yazarı Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'a içinde 4 Kalaşnikof mermisi ile Dink cinayeti zanlısı Ogün Samast'ın beyaz beresine benzeyen bir bere bulunan paket gönderildi. Kitabı, 18 Ocak'ta raflardaki yerini alan Arslan'ın sürekli tehdit telefonları aldığı öğrenildi. (islahhaber.com - 27 Ocak)

85 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yazar Tutuklandı

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada 2 yıl hapis cezasına çarptırılan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Yazar Hasan Basri Aydın tutuklandı. Aydın'a destek veren aydınlar yaşının ve sağlık koşullarının cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirterek, derhal serbest bırakılmasını istedi. (ANF - 28 Ocak)

MAYIN VE PATLAYICILAR

Ağrı'da Çocuklar El Bombası Buldu

Ağrı'da merkeze bağlı bir Dönertaş köyünde derede oynayan çocuklar el bombası buldu.

(İLKHA - 9 Ocak)

Şırnak'ta Mayın Patlaması: 1 Yaralı

Şırnak'ın Küpeli Dağı Mevkii'nde askeri üs bölgesine kantin malzemesi taşıyan sivil plakalı bir minibüsün geçişi sırasında, yola yerleştirilen mayın patladı. Patlamada yaralanan Nezir Bertan adlı sürücü helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Radikal - 14 Ocak)

Yine 'Bilinmeyen Cisim' Patladı: 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, Kemal Açık adlı bir kişi bulduğu cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. (ANF - 17 Ocak )

Dersim'de Öğrenci Yurdunda Patlama

Tunceli Üniversitesi kampusu içinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta patlama meydana geldi. (ANF - 18 Ocak )

Şırnak'ta Patlama

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, 20 Ocak 2011'de bir minibüsün geçişi sırasında yolda meydana gelen patlama sonucu, aracın sürücüsü Sait Belge ağır yaralandı. (ANF - 20 Ocak)

İstanbul'da Patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'nde, 28 Ocak 2011'de Küçükkköy Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine atılan ses bombasının patlaması sonucu üç öğrenci yaralandı. (Radikal - 28 Ocak)

YARGI VE CEZASIZLIK

Haksız Yere Hapis Yattı, Borçlu Çıktı

Hurdacılıkla geçimini sağlayan 3 çocuklu 24 yaşındaki Gülcan U., yağma ile suçlandı. 6.5 ay cezaevinde yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Serbest bırakıldı. Haksız tutukluluk için açtığı dava iki yıl sürdü. Mahkeme, hurdacı Gülcan'ın maaşını belgeleyemediği gerekçesiyle davayı reddetti, Hazine avukatlarının ücretini de ödemesine karar verdi.(ANF - 1 Ocak)

Korucuları Zamanaşımı Korudu

Mardin'de 16 yıl önce Davut Karci'yi öldürdükleri gerekçesiyle Bilge köyündeki 4 korucunun yargılandığı dava zamanaşımı nedeniyle düştü.(islahhaber.com - 2 Ocak)

Yargıtay: Tutukluluk Süresi 10 yıl

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tutukluluk sürelerini kısaltan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle başlayan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılananlar için sürenin 10 yıl olduğuna karar verdi. Daire, aralarında Hizbullah ve PKK'lilerin de bulunduğu dosyalara ilişkin 26 kişinin 10 yılı aşkın süre tutuklu bulunduğunu belirleyerek, sanıkların tahliyesine karar verdi.(ANF - 3 Ocak)

Dilekçe Komisyonu Kenan Evren'i pas geçti

TBMM Dilekçe Komisyonu, "Kenan Evren'in yargılanması" için gönderilen dilekçeyi, gündeme almadı.(Taraf - 3 Ocak)

Çekirgeden Daha Şanslı Olan Katil!

CMK 102 madde nedeniyle tahliye edilen cinayet sanığı Ali Tamkoşar daha önce iki kez cinayetten hapse girmişti. 93 yılında 'Özal Affı'yla, 2000 yılında ise 'Rahşan Affı'yla cezaevinden çıkmıştı. Özetle Ali Tamkoşar üç kez öldürdü, devlet onu üçünde de kısa cezaevi sürecinin ardından serbest bıraktı. (islahhaber.com - 6 Ocak)

KCK Davasına Tahliye Yok

Kürt siyasetçilerin yargılandığı 'Tarihi davada' tahliye talebinde bulunan avukatların talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tahliyelerin bu aşamada değerlendirilmesine yer olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi.(ANF - 13 Ocak)

Cezaevinde Gördüğü İşkence Sonucu Ölen Engin Çeber'in Davası

İstanbul İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde ve Metris T Tipi Cezaevi'nde gördüğü işkence ve kötü muamele yüzünden 11 Ekim 2008'de yaşamını yitiren Engin Çeber'in ölümünde, "görevi ihmal ettikleri" ve "görevi kötüye kullandıkları" gerekçesiyle yargılanan ve 1 Haziran 2010'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, beşer ay hapis cezası alan 11 sanık, kanunda yapılan değişiklik nedeniyle 19 Ocak 2011'de yeniden yargılanmaya başlandı. Kanun değişikliğiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının sanığa sorulacak olması nedeniyle görülen duruşmada sanıklar Muharrem Çelik ve Yılmaz Aydoğdu haklarında verilen hükmün açıklanmasını istedi. Duruşma diğer sanıkların da ifadelerinin alınması için ertelendi. (Milliyet - 19 Ocak)

Şerzan Kurt Davası

Muğla'da, 11 Mayıs 2010'da Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören Kürt öğrencilerle ırkçı bir grup arasında sözlü sataşma nedeniyle çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sırasında, polis memuru Gültekin Şahin'in nöbetçi Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Deniz Alemdar'ın talimatıyla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 19 Mayıs 2010'da yaşamını yitiren Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) ölümüyle ilgili davaya 19 Ocak 2011'de Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada incelenen kamera kayıtlarında sanık polis memurunun öğrencileri hedef alarak ateş ettiği görüldü. Tanıkların dinlenmesine ve olayla ilgili diğer görüntülerin izlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık polis memurunun tahliye olma talebini reddederek duruşmayı 16 Mart 2011'e erteledi .(ANF - 19 Ocak)

Birdal'a Yumruk Attı, İlk Duruşmada Serbest

Bursa'da 10 Eylül'de düzenlenen ''Referandum için boykot'' mitinginde BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a yumruklu saldırıda bulunan Bilgehan Şimşek, ilk duruşmada tahliye oldu. (islahhaber.com - 20 Ocak)

Evlat Acısı Elli Bin Lira Etmez

Hakkari'de polis panzerinin ezdiği 5 yaşındaki Adem Yiğit'in ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Ailenin 50 bin TL tazminat talebi "Küçük yaşta ölen birisinin anne ve babaya vereceği üzüntü ile belirli bir yaşa ve sosyal konuma gelmiş birisinin ölümünün vereceği üzüntü bir olamaz" denerek reddedildi. Aile AİHM'e giderek bu kez 200 bin Avroluk tazminat davası açtı.(Taraf - 26 Ocak)

Çankal'ı Öldüren Polise Af Gibi Ceza!

Ankara'nın Çinçin Mahallesi'nde 19 Kasım 2008'de polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Soner Çankal davasında yargılanan polis memuru Vahit Karşılıyan'a 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Karşılıyan ile avukatları katıldı.(ANF - 28 Ocak)

Avukatlardan Yargıtay Kararına Tepki

Yargıtay 9. Dairesi Hizbullah Ana Davasının temyiz duruşmasının ilk oturumunda 37 Klasör ve 40 Bin belgeden oluşan dava dosyasını 9 saatte görüşüp karara bağlayarak verilen cezaları onadı. Sanık avukatları bunca belgenin tetkik hâkimi tarafından bu kısa süre zarfında okunmasının bile teknik olarak mümkün olmadığını ifade ederek, Yargıtay'ın hukuksuz bir karar verdiğini ifade ettiler. (İLKHA - 28 Ocak)

15 Yıllık Faili Meçhul Dosyası Nasıl Kapatıldı?

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde ikamet eden ama baskılardan kaynaklı köylerini terk etmek zorunda kalan Davut Karçi isimli yurttaş, 5 Mayıs 1994 tarihinde eşi ve dayısının oğlu İbrahim Karçi ile birlikte, terk ettikleri köylerindeki tarlalarına gitmek istedi. Fakat üzerlerinde 'Gerilla' kıyafetleri bulunan bir grup tarafından durdurularak kimlikleri kontrol edildi. Daha sonra 'gerilla kıyafetli' bu grup Davut Karçi'yi yanlarına alarak buraya yakın yerde bulunan bir tepenin arkasına götürerek infaz etti. Olay sonrası yapılan otopside Karçi'nin vücudunda üç ayrı silahtan çıkmış 8 ayrı kurşun izi tespit edildi. Olay devlet tarafından PKK üzerine yıkılsa da, Karçi'nin eşi ve dayısının oğlu söz konusu kişilerin Bilge Köyü'nden korucuların olduğunu, tanıdıklarını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Korucular aile tarafından teşhis edilse de, soruşturmadan bir sonuç alınamadı ve savcılık soruşturmada 'takipsizlik' kararı verdi.(ANF - 29 Ocak)

Fotokopi İle Tahliyede Büyük Çelişki!

150 yıllık uygulamayı hiçe sayarak eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in yargılandığı davaları fotokopi üzerinden birleştirme kararı veren Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin, 3 gün sonra bu kararıyla çeliştiği ortaya çıktı. Aynı dairenin başka bir davada yerel mahkemenin kararını, dosyadaki fotokopileri delil saymayarak bozduğu belirlendi. (islahhaber.com - 30 Ocak)

Serbest Bırakılan 7 Kişinin Yeniden Tutuklanması İstendi

Iğdır'da gösterilere ve BDP'nin basın açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 9 kişiden 7'sinin tutuklanması için savcılılık tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi.(ANF - 31 Ocak)

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

45 Öğrenciye 'Okula Niye Geldin' Cezası

İstanbul Üniversitesi'nde 27–28 ve 1 Kasım tarihleri arasında üniversitenin giriş kapısından okula girmek isteyen ancak özel güvenlikçilerin üst aramasını protesto eden öğrenciler ile özel güvenlikçiler arasında arbede yaşandı. Bu uygulamayı protesto eden 45 öğrenci giriş kapısından değil araç kapısından üniversiteye girince haklarında soruşturma açıldı. (ANF - 4 Ocak)

İstanbul'un Maltepe Gözaltı

İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde 4 Ocak 2011 sabahı, BDP üyeleri ve yöneticilerinin evlerine polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınlar sonucu on kişi gözaltına alındı. (ANF - 4 Ocak)

İstanbul Üniversitesi'nde Bu Da Oldu!

İstanbul Üniversitesi'nde bu da oldu: 45 öğrenciye kendi okullarına "zorla girdikleri" gerekçesiyle soruşturma açıldı.İstanbul Üniversitesi'nde 27-28 ve 1 Kasım tarihleri arasında üniversitenin giriş kapısından okula girmek isteyen ancak özel güvenlikçilerin üst aramasını protesto eden öğrenciler ile özel güvenlikçiler arasında arbede yaşandı. Bu uygulamayı protesto eden 45 öğrenci giriş kapısından değil araç kapısından üniversiteye girince haklarında soruşturma açıldı. (Birgün - 4 Ocak)

BDP Suruç Ve Aligor Belediye Başkanlarına 10'ar Ay Hapis

BDP Suruç (Urfa) Belediye Başkanı Etem Şahin ile Aligor Belde Belediye Başkanı İbrahim Parıldar'a "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verildi. (ANF - 5 Ocak)

Bingöl İHD Başkanına "Andımız" İncelemesi

İnsan Hakları Derneği Bingöl Şube (İHD) başkanı Nihat Aksoy Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yaptığı Bingöl 100.Yıl ilköğretim Okulu'nda, "andımız"ı okutmadığı ve "Bu andın sizlere okutulması da bir insan hakkı ihlalidir. Bunun için evrensel değere sahip bu günün saygınlığı için, sizlere bu andın okutulması taraftarı değilim." dediği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatıldı. (islahhaber.com - 6 Ocak)

Siirt'te Gözaltı

Siirt'te ve Dihê (Eruh) İlçesi'nde 6 Ocak 2011'de jandarma ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu, "yasadışı örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla BDP Eruh İlçe Başkanı Abdulkadir Toprak'ın da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı .(etha.com.tr - 6 Ocak)

Tutuklanan Gazete Çalışanı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde Özgür Halk Dergisi'ni dağıtarak "yasadışı örgüt propagandası yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alınan Cahit Baybaris (24), çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 Ocak 2011'de tutuklandı. (ANF - 6 Ocak)

Erdoğan'a Mektup Gönderdiği İçin 10 Ay Ceza Aldı

Uşak'ta gıda mühendisi Hayati Asiltürk (32) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 2007 yılında yazdığı bir mektuptan dolayı "hakaret etmek"le suçlanarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.(ANF - 7 Ocak)

Festivale Katılan 53 BDP'liye Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım 2010'da Lice'nin Fis Köyü'nde düzenlenen 2'nci Fis Kültür Sanat Festivali'ne katıldıkları gerekçisi ile aralarında BDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 53 kişi hakkında soruşturma açtı.(ANF - 11 Ocak)

'Parasız Eğitim' İsteyen 7 Öğrenci Gözaltına Alındı

Parasız eğitim talebiyle Okmeydanı ve Küçükarmutlu'da bir hafta çadır kuran Gençlik Federasyonu üyesi liseli öğrencilerin Sarıgazi'de kurmak istediği çadır polis tarafından engellendi. Müdahalede 7 öğrenci gözaltına alındı. (Evrensel - 12 Ocak )

Yargılanan Avukat

Avukat Şiar Rişvanoğlu'nun, 3 Mayıs 2010'da Roj TV'de katıldığı bir programda "Kürdistan'daki bütün siyasî cinayetlerin, komploların, Botaş kuyularındaki katliamların, kitlesel katliamları, tecavüzlerin tamamını gizli bir biçimde soruşturacak bir komisyon istemek gerekiyor" dediği gerekçesiyle yargılanmasına, 11 Ocak 2011'de devam edildi.Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde TCK'nin 220. maddesi uyarınca yargılanan Şiar Rişvanoğlu'nun savunmasını alan mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 10 Mart 2011'e erteledi .(bianet.org - 13 Ocak)

Van'da Gözaltı

Van'da 12 Ocak 2011'de polis ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı baskınlarda gözaltına alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyesi 11 öğrenciden sekizi, "yasadışı örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 16 Ocak 2011'de tutuklandı. (Milliyet - 16 Ocak)

Polis Gözaltısı Sonucu 11 Tutuklu

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman İl Örgütü'nün, 13 Ocak 2011'de Diyarbakır'da görülen KCK/TM Ana Davası'nın duruşmalarını protesto etmek amacıyla düzenlemek istediği yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 11 kişiden BDP Hezo (Kozluk) İlçe Örgütü Eşbaşkanı Menderes Ekinci ve BDP üyesi Şükriye Kurhan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 15 Ocak 2011'de tutuklandı . (Günlük - 16 Ocak)

Van'da Yurttaş Derneği'ne Polis Baskını, 2 Gözaltı

Van'da Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği'ne polis tarafından düzenlenen baskında dernek yöneticisi Fatma Işık ile Barış Durmuş gözaltına alındı. (ANF - 17 Ocak)

Bitlis Ve İstanbul'da Ev Baskınları: 14 Gözaltı

Bitlis ve İstanbul'da evlere düzenlenen baskınlarda aralarında Dicle Haber Ajansı (DİHA) Bitlis muhabiri Sinan Aygül ile bir çocuğun da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. (ANF - 19 Ocak )

Van'da İl Genel Meclis Üyesi Tutuklandı

Van İl Genel Meclisi üyesi Semira Varlı, hakkında "suçu ve suçluyu övdüğü" iddiasıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan iki ay hapis cezasının, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine, 20 Ocak 2011'de tutuklandı. (Cumhuriyet - 20 Ocak)

Batman'da Halk Evlerine Baskın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman'a yapacağı ziyaret öncesi güvenlik gerekçesi ile Batman Belediyesine bağlı halk evlerine yönelik dün akşam polis tarafından baskın yapıldı. Savcılık talimatıyla eş zamanlı olarak Yavuz Selim, Beşevler, Petrolkent ve Huzur mahallelerinde kurulan Mehmet Sincar, Musa Anter, Edip Solmaz ve Ahmet Kaya halkevlerine düzenlenen baskınların, Erdoğan'ın 22 Ocak'ta Batman'a yapacağı ziyareti protesto etmek için halkevlerinde patlayıcı madde bulundurulduğu ihbarı üzerine yapıldığı belirtildi. (İLKHA - 21 Ocak)

İşkenceyi 'Niye Belgelediniz' Soruşturması

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nun Cezaevi ve Gözaltı İnceleme Birimi örneğine az rastlanır bir olay ile karşı karşıya kaldı. Kötü muamele ve psikolojik işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyle kurula başvuran S.B.'nin şikâyetini değerlendiren birim üyelerinin yazdıkları rapor nedeniyle haklarında soruşturma açıldı.(ANF - 24 0cak)

Tutuklanan Öğrenciler

Ankara'da 21 Ocak 2011'de polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında "sağcı öğrencilere saldırı düzenleyebilecekleri ihtimalleri olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi beş kişi, 24 Ocak 2011'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı. (Etha - 24 Ocak)

İstanbul'da Ev Baskınları, 5 BDP'li Gözaltına Alındı

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde polis tarafından evlerine baskın yapılan 5 BDP üyesi gözaltına alındı. (ANF - 25 Ocak )

Mersin'de 107 Öğrencinin Yargılanmasına Başlandı

Mersin'de geçen sene 21 Mart'ta Newroz kutlamasında yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle 107 öğrenci hakkında açılan davanın 1.Duruşması Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi ve CD incelemelerinin incelenmesi nedeniyle duruşmayı erteleyerek, duruşmaya gelmeyenler hakkında da zorla getirilme kararı çıkardı.(Evrensel - 25 Ocak)

Hacettepe Üniversitesi 'Sıkıyönetim' Bölgesi Mi?

Hacettepe Üniversitesi'nde hem öğrencilerin, hem de sendikaların faaliyetlerine yönelik baskılar bitmek bilmiyor. Dönem başında öğrencilerin stant açmalarına izin verilmemesiyle başlayan baskılar, Eğitim-Sen üyelerine yönelik soruşturmalarla devam ediyor.(Evrensel - 26 Ocak)

Ferhat Tunç'a 25 Gün Hapis

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Şenlikleri'nde söylediği türküden dolayı hakkında "terör örgütü üyelerini övme" suçlamasıyla dava açılan sanatçı Ferhat Tunç'a 25 gün hapis cezası verildi. (Yeni Şafak - 27 Ocak)

Ak Parti Binasına Pankart Asan 4 Öğrenciye Gözaltı

Ak Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı binasının çatısına pankart asan 4 öğrenci gözaltına alındı. (Milliyet - 27 Ocak )

MİLİTARİZM

Adalet Bakanı'ndan Fişleme İtirafı

CHP milletvekili Selçuk Ayhan'ın "Hâkim adaylarının yaşam tarzının fişlenip fişlenmediğine" yönelik sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hâkim ve savcı adaylarının fişlendiğini doğruladı.(İLKHA - 2 Ocak)

Adalet Bakanlığı'ndan Fişleme Açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan Hakim ve savcı adaylarının fişlendiği yönündeki haberlerle ilgili yapılan açıklamada, uygulamanın 1934 yılında çıkarılan Hakimler Kanunuyla başladığı ve bu hükümet döneminde de devam ettirildiği belirtildi.(İLKHA - 3 Ocak)

Org. Başbuğ'u Yalanlayan Belge

TSK içinde namaz kılan askeri ve sivil personelin takip edildiği, uyarıldığı, emir yayınlanarak namaz kılanlar hakkında yasal işlem yapılması istendiği ortaya çıktı. Yeni Akit Gazetesinin haberine göre, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde Yıllık Değerlendirme Konuşması'nda "TSK'yı 'din karşıtı' göstermek isteyenler var" derken, Akit'in ortaya çıkardığı belge TSK'nın din karşıtlığını belgeledi. (islahhaber.com - 4 Ocak)

Askerî Okullardan Atılanlara Ödeme Şoku

Askerî okullardan 'disiplinsizlik' veya başarısızlık gerekçesiyle atılan ve öğrenim giderleri adı altında kendilerinden binlerce lira tahsil edilen öğrenciler bir darbe daha yedi. Bugünün parasıyla askerî okullara binlerce lira ödeyenler için, yeni yasayla geri almayı umdukları para hayal oldu (islahhaber.com - 5 Ocak)

Hani Zorla Para Toplanmıyordu?

İzmir Gaziemir'de bulunan 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görev yapan asker ve sivil personelden sosyal etkinlik fonu adı altında zorla para toplandığı, alınan paraların Ergenekon sanıkları için oluşturulan yardım fonuna aktarıldığı iddia edildi. Genelkurmay'ın 'zorunluluk yok' açıklamasına rağmen Yeni Akit'e ulaşan Ekim 2010 tarihli 'hizmete özel' belgede, TSK personelinin fonlara zorla üye yapıldığı, fondan ayrılmanın ancak istifa ve ölüm halinde olduğu ifade ediliyor.(islahhaber.com - 7 Ocak)

Devlet JİTEM Kurucusu Ersever'i ''Şehit'' İlan Etti

Kürt illerinde 1990'lı yıllarda çok sayıda faili meçhul cinayette imzası olan JİTEM'in kurucularından Cem Ersever'e ''şehitlik'' unvanı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'da 4 Kasım 1993'te elleri arkadan bağlanmış, ağzı bantlı, kafasına iki el ateş edilmiş halde bulunan ve JİTEM tarafından öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in, "teröristlerce silahlı saldırı sonucu şehit'' edildiğine karar verdiği ortaya çıktı.(ANF - 11 Ocak)

Astsubaya Yargısız İnfaz!

TV programında TSK'daki yanlış uygulamaları eleştiren emekli astsubay Ahmet Zengin'in orduevlerine ve sosyal tesislere girişi yasaklandı. (islahhaber.com - 12 Ocak)

Jandarma Hurdalığında Gizli Cephane

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'nin saldırdığı Aktütün'de Jandarma Bölük Komutanlığı yanındaki hurda deposunda kayıt dışı silah, mühimmat ve patlayıcı madde bulundu. Mühimmatların Kürt illerinde geçmiş dönemlerde yaşanmış faili meçhul cinayetlerde kullanıldığı belirtiliyor. (islahhaber.com - 17 Ocak)

Arif Doğan: JİTEM Benim

İkinci Ergenekon davasının 96. duruşmasında emekli Albay Arif Doğan, "JİTEM benim. JİTEM benimle vardır" dedi. Davanının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan tekerlekli sandalyeyle geldiği duruşmada JİTEM'le ilgili açıklamalarda bulundu. JİTEM'in legal olmadığı söylenerek, Genelkurmay ve Jandarma tarafından inkâr edildiğine dikkat çeken Doğan, "Kimseye yalan söylüyor demiyorum ama ben söyleyeceğimi de söylerim. JİTEM kadrolu bir kuruluş değildir, geçici süre için kurulmuş operatif istihbarat birliğidir. İstihbarat artı icraattır" dedi.(ANF - 17 Ocak)

JİTEM'ci Doğan: 78 Kelle Aldım!

İkinci Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından emekli Albay Arif Doğan, ilk savunmasını yaptı. "JİTEM'i ben kurdurttum' iddiasını mahkemede de tekrarlayan Doğan, "Hizbulkontrayı da ben kurdum" dedi ve yaptığı bir operasyonda 78 kelle aldığını iddia etti.(ANF - 17 Ocak)

Arif Doğan: Ruhsatsız 3 Bin Silah Dağıttım

Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından emekli Albay Arif Doğan, OHAL döneminde bölgede ruhsatsız 3 bin silah dağıttığını söyledi.(ANF - 18 Ocak)

Cizre'de Meydana Gelen Faili Meçhul Cinayetlerle İlgili JİTEM Davası

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 1993-1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz'ün görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı JİTEM Davası'na, 21 Ocak 2011'de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 22. duruşmayla devam edildi. Duruşmada tanıkları dinleyen ve sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmaya emekli Koramiral Atilla Kıyat'ın çağrılmasına ve İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Şubat 2011'e erteledi .(trt.net.tr - 21 Ocak)

Erbakan'ı Camide Bile Dinlediler

Askeri Casusluk soruşturması kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'ndeki gizli bir bölmede ele geçen belgeler arasında, Balyoz belgelerinin yanı sıra kamuoyunda 'Post modern darbe' olarak bilinen 28 Şubat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın adım adım izlenerek dinlenip fişlendiğini ortaya koyan kayıtlar da ele geçirildi. (islahhaber.com - 23 Ocak)

'Herkes Bebek Doğar' Demek De Artık Suç!

Vicdani retçilere yönelik ceza kıskacı yakınlarına da sıçradı. İnancı gereği vicdani reddini açıklayan Enver Aydemir'in babası Ahmet Aydemir ve avukatı Davut Erkan hakkında, "Herkes bebek doğar" sloganı attıkları için "halkı askerlikten soğutmaktan" dava açıldı. (Evrensel - 25 Ocak )

Yerimiz Dardı Balyozu Gömdük

Askerî casusluk ve şantaj soruşturması kapsamında 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçen Balyoz belgeleriyle ilgili hazırlanan Askerî Bilirkişi raporunda subayların çarpıcı ifadelerine yer verildi. Gölcük Donanma Komutanlığı Askerî Savcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan raporda ifadesine yer verilen Başçavuş Erdinç Yıldız, yer darlığından dolayı belgeleri döşemenin altına gömdüklerini söyledi. (Taraf - 26 Ocak)

Otuz Dokuzuncu Ceset Ben Olacaktım

Diyarbakır Alay Komutanı Albay İsmet Yediyıldız 'avukat gözlüklüyse derede kafasına sıkın' talimatı verdi. Beni dereye götürdüklerinde kadınlar ağlaştı. Onlara gülümsedim. Asker 'gözbağı, mendil var mı' diye sordu."Şimdi "kötü bir anı" olarak anlatılan bu olay, 1992'de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde yaşandı. Başkahramanı ise Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar. 90'lı yılların başında Diyarbakır'da İHD yöneticisi olan Aktar, Bismil'de avukatlık yapıyordu. JİTEM'in kurucularından "yedi bela" lakaplı Albay İsmet Yediyıldız da Diyarbakır Alay Komutanı'ydı. 16 Nisan 1992'de Bismil- Savur sınırında bulunan bir köyde 38 kişi öldürülür. Ölenlerden biri Aktar'ın arkadaşının oğludur. Aktar, ertesi gün, hem İHD yöneticisi hem de avukat olduğu için bir grupla köye gider ve hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir "anısı" olur. (Taraf - 26 Ocak)

Haberal 3G Hızıyla Dünyaya Bağlı

Ergenekon'un tutuklu sanığı Mehmet Haberal'ın İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ndeki odasına yapılan baskının görüntülerine Star Gazetesi ulaştı. Görüntülerde Haberal'ın odasında dizüstü bilgisayar ve cep telefonu üzerinden internet bağlantısı sağlayan modem görülüyor.(islahhaber.com - 30 Ocak)

Saldırı Emri Emekli Albaydan

MİT, Alparslan Arslan'ın Bulgaristan'da yaşayan emekli bir albayla görüştükten sonra Danıştay baskınını gerçekleştirdiğine yönelik duyum alındığını açıkladı. (islahhaber.com - 30 Ocak)

HASTA HAKLARI

İstanbul'un Yoksul Mahallelerinde Aile Hekimliği Yok

İstanbul'da Kasım 2010'da uygulamaya başlanan Aile Hekimliği uygulamasında hala sorunlar yaşanıyor. 220 aile hekimliği merkezi hala açılmadı. Açılan merkezlerin bir kısmında ise doktor ve hemşire yok. İstanbul Tabip Odası, özellikle yoksulların yaşadığı bölgelerde 150'ye yakın aile hekimi açığı olduğunu bildirdi.(ANF - 11 Ocak)

Ameliyat Olan 8 Hasta Kör Oldu

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olan hastalardan 8'i kör oldu. Hastalar, dava açacak.(ANF - 17 Ocak)

Çocuk Hastanesindeki Skandal Devam Ediyor

Şanlıurfa Çocuk hastanesinde bir ranzada birden fazla hastanın yatırılması uygulamasına devam ediliyor. Kalabalık ortamda çocuklarının tedavi olmasının mümkün olamayacağını belirten vatandaşlar tepkili. (İLKHA - 19 Ocak)

Böyle Sağlık Skandalı Görülmedi!

Kusma ve ishal şikâyetiyle Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne yatırılan 2 yaşındaki Abdurrahim Çalp'in, kendisine verilen ağır ilaçlar sonucu komaya girdiği iddia edildi. İLKHA - 25 Ocak)

Devlet SSPE Skandalını Örtbas Etmek İstiyor

Özellikle doğu ve güneydoğuda yapılan bayat kızamık aşısı nedeni ile binlerce çocuk yatalak bir şekilde ölümle pençeleşirken, devletin skandalın faillerini bulmak yerine olayı örtbas etmek istediği belirtildi. (İLKHA - 26 Ocak)

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

Katkı Payı Toplamadı Sürgün Edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan sürgün olayı eğitimcileri isyan ettirdi. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Müdürü Fadime Berk okuluna denetim için gelen müfettişlere katkı payını toplamayacağını söylediği, okuluna hizmetli talep ettiği ve denetimi eleştirdiği için başka bir okula öğretmen olarak sürgün edildi. (Evrensel - 6 Ocak)

Ege Üniversitesi Polis Ablukasında

Türkiye'nin 5 büyük üniversitesinde biri olan Ege Üniversitesi girişlerinde emniyet ve rektörlüğün iş birliği ile seyyar karakollar kuruldu. Kampüsün Mevlana Mahallesi girişi ile ana girişinde kurulan seyyar karakollar öğrencileri tedirgin ediyor. Kampüs ana girişinde bulunan Bornova Belediyesi İtfaiye Amirliğinde ise her gün düzenli olarak 2 otobüs çevik kuvvet ekibi ile bir polis su aracı bekletiliyor. Kürt öğrencilerin yoğun yaşadığı Mevlana Mahallesi'nin girişinde ise iki sivil polis aracı sürekli nöbette. Hatta polislerin keyfi olarak kimlik kontrolü yaptığı belirtildi.(ANF - 14 Ocak)

Yüksekova'da 55 Bin Kişiye Seçim Cezası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anayasa referandumunda sandığa gitmedikleri için 55 bin 55 kişiye 22'şer TL para cezası kesildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 12 Eylül 2010 tarihinde Türkiye genelinde yapılan Anayasa referandumunda sandık başına gitmeyerek oy kullanmadıkları gerekçesiyle 55 bin 55 kişiye İlçe Seçim Kurulu tarafından para cezası kesildi.(ANF - 24 0cak)

KÜRT SORUNU

Özgür-Der Tatvan Şubesine Dava Açıldı

Özgür-Der Tatvan Şubesi, 09 Ağustos 2010 günü Tatvan'da yaptıkları "Barış ve kardeşlik için silahlar sussun" konulu basın açıklamasında Şube Başkanı Ersin SÖNMEZLER "Kürdistan" ve "Gerilla" kelimelerini kullandığı için, Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Şefik AKDENİZ ise, Özgür-Der Diyarbakır şubesince 24-25 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen ' Kürt Sorunu Forumu' sonuç bildirgesinde öneriler kısmında geçen 'başta, Şêx Said olmak üzere Kürdistan'da kıyam hareketlerine katılan önderlerin ve Said'i Nursi'nin mezarları tespit edilmeli' cümlesini okuduğundan dolayı, derneğin yöneticileri hakkında "PKK Kongra-Gel örgütünün Propagandasını yapmak" iddiasıyla Van Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesince görevlendirilen, Tatvan Asliye Ceza Mahkemesi hakimine ifade verdiler. Açılan dava, 17 Mart 2011 tarihinde Van Ağır ceza mahkemesinde görülecek.(haksozhaber.net - 1 Ocak)

İngilizce Su Faturası Oluyor, Kürtçe Olmazmış

Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek pazarda Kürtçe etiket olabileceğini ama belediyenin Kürtçe hizmet veremeyeceğini öne sürdü. Öte yandan, Türkiye'nin güneyinde nüfusun ihtiyaçlarına göre belediyeler uzun süredir İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe fatura, tabela ve benzeri hizmetler sunuyor. Didim'de yaşayan İngilizlerin sayısının 10 bine yaklaşması üzerine belediye 2005'te İngilizce su faturası göndermeye başlamıştı. (islahhaber.com - 5 Ocak)

"İki Dilde Eğitim" Pankartına Gözaltı

Erzurum'da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın yapılacağı tesislerin açılışı için kentte bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, cuma namazını kılacağı Lalapaşa Camii yakınlarında bir kişi 'iki dilde eğitim isteriz' pankartı açmak istedi, gözaltına alındı. (Birgün - 7 Ocak)

Şanlıurfa'da Kaldırılan Tabela

BDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kapısına asılan "Rêxistina Partîya Aştî û Demokrasîyê" yazılı tabela, savcılık kararıyla 12 Ocak 2011'de kaldırıldı .(ANF - 12 Ocak)

Anadilde Eğitime Karşıyım

Kılıçdaroğlu anadilde eğitime karşı olduğunu ama Diyarbakırlılar isterse onlara 'Kürt' diyeceğini söyledi.(islahhaber.com - 13 Ocak)

'İki Dilde Yaşam'a Destek Veren SDP'lilere Soruşturma

Demokratik Toplum Kongresi tarafından "iki dilde yaşam" kararının alınması üzerine, bu karara destek sunan SDP'lilere soruşturma açıldı. (ANF - 17 Ocak)

Kürtçeye Geçit Yok!

Kürt siyasetçileri ve belediye başkanlarının yargılandığı davada Kürtçe savunma krizi devam etti. Mahkeme başkanı sanıkların Kürtçe savunma yapmaları üzerine mikrofonun sesini kısarak "Sanık Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dilde konuştu" diyerek kayıtlara geçirdi. Mahkemenin Kürtçe savunma talebini yine kabul etmedi.(Evrensel - 19 Ocak)

Kürtçe Savunmaya 'Komik' Tavır!

Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ağrı KCK davasında 4'ü tutuklu 20 sanığın Kürtçe savunma talebi reddedildi. Sanıkların Kürtçe savunmada ısrar ederek ifade vermemeleri üzerine Mahkeme Başkanı, "Çok komiksiniz" dedi. (islahhaber.com - 21 Ocak)

Dört Dilli Tabelaya Mahkeme Engeli

Mardin'in Midyat İlçesi'nde BDP'nin ilçe teşkilatına astığı Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Mıhellemice yazılı tabela mahkeme kararıyla indirildi.(Taraf - 23 Ocak)

Kanuni'ye 'Kürdistan' Sansürü

Özel bir TV kanalında yayınlanan ve birçok tartışmaya konu olan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin bu akşamki bölümünde Kanuni Sultan Süleyman'ın "Kürdistan" ifadesi sansürlendi.(ANF - 26 Ocak)

Şırnak'ta Kaldırılan Tabela

BDP Silopi İlçe Örgütü'nün kapısına Türkçe ve Kürtçe asılan tabela, "Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet edildiği" gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2011'de indirildi .(Milliyet - 27 Ocak)

KCK Davasında Gerginlik

KCK ana davasının öğleden sonra ki duruşmasında tüm sanıklar, Kürtçe savunmaya izin verilmediği için duruşma salonunu terk etti. Ardından da sanık avukatları da duruşma salonunu terk etti. (İLKHA - 28 Ocak)

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Polis, Hukuk Tanımıyor!

Mustazaf-Der Tarsus Şubesi'nin yeni taşındığı dernek binasının resmi olmadığını ileri süren Tarsus polisinin hiçbir yasal izni olmadan derneğe girip, içeride görüntü alması ve dernekte bulunan üyelerin kimlik sorgulamasını yapması tepkilere neden oldu. (İLKHA - 8 Ocak)

Antep'te Mustazaf'a Baskın: 10 Gözaltı

Antep'te sabah saatlerinde Mustazaf Der, İlim Der, Rahmet Der ve Umut Der ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.Baskınlarda Rahmet Der Başkanı M. Faik Doğan, İlim Der Başkanı Mustafa Özaslan, Başkan Yardımcısı Haci Sadun, Müfit Yarar, Nurettin Şirin, Umut Der Başkanı Yusuf Kiraz ve Muharrem Koçuşağı gözaltına alındı. (ANF - 15 Ocak )

Parti Binasına Saldırı

Diyarbakır'da 17 Ocak 2011'de BBP il binasına düzenlenen molotofkokteyli saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. (Hürriyet - 17 Ocak)

Özgür-Der'den Gözaltılara Kınama

Tutukluluk süresini kısaltan 102. Madde uyarınca binden fazla kişinin yararlandığı bir yasadan 20 Hizbullah üyesinin yararlanmasını hazmedemeyenlerin linç kampanyası başaklatarak aklı ve vicdanı zorlayan formüller geliştirme çabasını ibretlik bir manzara oluşturduğunu belirten Özgür-der, İslami davalarda takınılan bu tutumun açık bir şekilde Kemalist düzenin, İslam'a ve Müslümanlara karşı tarihsel düşmanlığından kaynaklandığını açıkladı. (islahhaber.com - 19 Ocak)

Adana Merkezli İslami STK Operasyonunda 6 Tutuklama

Adana merkezli Mersin ve İzmir'de 15 Ocak cumartesi günü Hizbullah tahliyeleri bahane edilerek, İslami STK'lara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan toplam 18 zanlı polis sorgularının ardından sabah saatlerinde Adana Adliyesine getirildi. Gözaltına alınan sanıklardan 6'sı tutuklandı. (İLKHA - 19 Ocak)

Mersin Mustazaf-Der Şube Başkanına Gözaltı

Mustazaf-Der Mersin Şube Başkanı ile dernek üye ve yöneticisi 4 kişi polis tarafından düzenlenen baskında gözaltına alındı. (İLKHA - 22 Ocak)

Aranan Dernek Üyesinin İşyeri Dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde STK Başkan ve üyelerinin evlerine yapılan şafak operasyonunda evinde bulunamayan Çağrı-Der üyesi M.Ç'nin işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dağıtıldı. (İLKHA - 24 Ocak)

İzmir'de Dernek Binalarına Baskın

İzmir'de 26 Ocak 2011'de Yamanlar Özgürlükler Derneği, Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir Özgürlükler Derneği'ne baskın düzenleyen polis ekipleri, kurumlarda bulunan materyallere el koyarken beş kişiyi de gözaltına aldı. Aynı operasyon kapsamında da Tunceli'de bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (halkinsesi.tv - 26 Ocak)

Platform Başkanı Hangi Suçtan Tutuklandı?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyonu takip etmek için olay yerine giden gazeteci yazar Mehmet Eşin için verilen tutuklama kararı akıllarda soru işaretleri bıraktı. İstanbul'da yapılan operasyonda esrarengiz bir şekilde gözaltına alınan gazeteci Mehmet Eşin'in gerçek tutuklanma nedeninin basından saklandığı düşünülüyor. Hukukçuların bir gerekçe bulamadıkları tutuklanmanın asıl gerekçesinin Mehmet Eşin'in "Özgür Kudüs Platformu Başkanı" olması ve platformun 16 Ocak'ta İstanbul'da geniş katılımlı bir etkinlik düzenlemesi olduğu düşünülüyor. (İLKHA - 27 Ocak)

Batman Özgür Der'den STK Baskınlarına Kınama

Sivil Toplum Kuruluşlarına yapılan baskınlara STK'lardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Özgür-Der Batman İl Başkanı Ramazan Çelikal, hukuksuz olarak yapılan baskın ve operasyonları kınadı. (İLKHA - 27 Ocak)

STK Operasyonu Protesto Edildi

Mustazaf Der Osmaniye Şube başkanınında aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alınması protesto edildi. Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan protesto eyleminde yapılan konuşmalarda, "Sesi olduğumuz halkın dini ile barışın" çağrısı yapıldı. (İLKHA - 27 Ocak)

İstanbul'daki Operasyonda İslami STK'larda Arama

İstanbul'da sabah saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda aralarında Mustazaf Der İstanbul Şubesi'nin de bulunduğu bazı İslami STK'lara da baskın düzenlendiği bildirildi.

(İLKHA - 28 Ocak)

'Hükümet Bu Hukuksuz Baskınlara Dur Demeli'

İstanbul'da aralarında Mustazaf-Der İstanbul şubesinin bulunduğu 7 İslami Sivil Kuruluşuna yapılan baskınların hukuksuz olduğunu ifadene eden Mustazaf-Der Genel Başkanı Avukat Hüseyin Yılmaz, "Hükümetin bu hukuksuz operasyonlara dur demesi gerektiğini vurgulayarak, Hükümetin bu operasyonlara sessiz kalması bu operasyonları onayladığın gösteriyor." dedi.(İLKHA - 29 Ocak)

Botlarıyla Evlere Girdiler, Çocukları Uyandırdılar, Terörist Muamelesi Yaptılar

İstanbul'da polisin İslami kuruluşlara düzenlediği operasyonlarda polisin tavrı tepki çekti. Evleri basılan ve gözaltına alınan dernek başkanı ve üyelerinin eşleri yaptıkları açıklama ile gözaltılara ve polisin tavrına tepki gösterdiler. (İLKHA - 29 Ocak)

Hukuksuzluklara Bir An Önce Son Verilsin

İstanbul'da İslami Kuruluşlara yönelik düzenlenen operasyonları AK parti il başkanlığı önünde protesto eden STK'lar, yapılan hukuk dışı uygulamalara bir an önce son verilmesini istedi. (İLKHA - 30 Ocak)

Baskında Hayır Kurumunu Dağıttılar

İstanbul'da bazı STK'lara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yoksullara yardım eden derneklerin de olduğu birçok STK'nın baskın sonucunda darmadağın edildiği belirtildi.(İLKHA - 31 Ocak)

Önceki ve Sonraki Haberler