Özgür-Der Şubat 2010 İnsan Hakları Raporu

Özgür-Der Şubat 2010 İnsan Hakları Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi tarafından periyodik olarak hazırlanan aylık hak ihlalleri raporu yayınlanmaya devam ediyor. İşte 2010 yılı Şubat ayına ait insan hakları bilançosu ve değerlendirme raporları…

ŞUBAT 2010 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Yüksek Yargı ve HSYK Darbecilerin Emrinde

 

Kemalist sistemin bekası için olanca gücüyle mücadele eden, mevcut paradigmanın muhafaza edilmesi amacıyla her şart altında militarizmle kol kola hareket eden ve buna rağmen sürekli bağımsızlıktan dem vuran Yargı Sistemi, Şubat ayında, Erzurum ve Erzincan'da yaşanılan olaylar sonrası bir kez daha cuntacı sisteme bağımlı olduğunu göstermiştir. Ergenekon soruşturması kapsamında Erzincan'da yürütülen soruşturma sonucu, Erzincan başsavcısının tutuklanmasının ardından acilen toplanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun  (HSYK) Erzurum özel yetkili cumhuriyet savcısı Osman Şanal hakkında almış olduğu özel yetkilerini kaldırma kararı, yargı despotizminin somut bir göstergesi olmuştur.

 

Erzurum'da yürütülen Ergenekon soruşturmasının özel yetkili savcılarının yetkilerini iptal edip, haklarında soruşturma açan HSYK'nın bu tutumu; akıllara Şemdinli olayları sırasında yine HSYK'nın almış olduğu kararla meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya'yı getirmiştir. Ayrıca hatırlanacağı üzere HSYK, geçtiğimiz yaz hazırladığı "Yaz Kararnamesi"yle Ergenekon dosyasını takip eden savcıların tümünün yerlerini değiştirmek için adeta cansiperane bir çaba içine girmiş, fakat Adalet Bakanlığının engellemesi sonucu bunu pratiğe geçirememişti. Yüksek yargı üyelerinden oluşan bu kurum, bugüne kadar militarizmin güdümünde hareket etmiş, kurulu paradigmanın varlığını sürdürebilmesi adına her türlü hukuksuzluğa tevessül etmekten çekinmemiştir.

 

Halka karşı acımasız planlar tertip edenleri korumayı amaçlayan, cunta düzenleriyle her daim irtibat ve ilişki halinde olmayı vazife addeden mevcut yargı düzeninin hiç çekinmeden "yargının bağımsız" olduğundan dem vurmaları manidardır. Bununla birlikte, HSYK'nın ihsas-ı rey niteliğinde olan bu kararından hemen sonra, Danıştay ve Yargıtay Başkanlarının HSYK'yı destekler nitelikte açıklamalar yapmaları ve üstelik HSYK'yı ziyaret etmeleri; Yüksek Yargının, cuntacıların, militarist diktanın emrinde olduğunu açıkça göstermekte, yargının imkânlarını militer güçleri korumak için seferber ettiklerini de deşifre etmektedir.

 

Genelkurmay Başkanı Tehdit Etmekten Vazgeçip, Hesap Vermelidir!

 

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın evinin yakınlarında suikast amacıyla keşif çalışmaları yapıldığı iddiasının ardından yürütülen soruşturmaların ucunun Seferberlik Tetkik Kurulu denen yapıya uzanması sonrası, bilindiği gibi Genelkurmay Başkanlığın'da ciddi bir rahatsızlık baş göstermiş ve bu sorun uzun süre gündemde yer bulmuştu. Genelkurmay'ın kalbi olarak zikredilen bu kurulda günlerce aramalar yapılmış, bol miktarda evrak ve belge hakim tarafından tutanaklara geçirilmiş, bazı askerler gözaltına alınmıştı. Hatta bu aramalar darbecileri çok endişelendirmiş olmalı ki, inceleme yapan hâkim takip edilmiş, zarflar içinde kendilerine gönderilen mermilerle, internet üzerinden yollanan maillerle tehdit edilmişlerdi.

 

Tüm bu yaşananlardan sonra, internete düşen ve Genelkurmay tarafından yazılı bir açıklamayla İlker Başbuğ'a ait olduğu doğrulanan ses kaydı, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Özel Kuvvetlere ait birimlerde yapılan aramalardan duyulan rahatsızlığı belgelemektedir. Başbuğ söz konusu ses kaydında, "çürük" askerlerin varlığından bahsetmekte ve TSK'de yaşanan sızmalara dikkat çekerek; "her şeyin bir zamanı var, yaşananları uzaktan seyrettiğimiz zannedilmesin" gibi ifadelerle bir şekilde tehditlerini sürdürmektedir.

 

Ses kaydının internete düşmesinden yaklaşık bir hafta evvel bir gazetenin kendisiyle yapmış olduğu röportajda Başbuğ; kendisine ordu mensuplarının hazırladığı kirli ve kanlı planlarla ilgili sorulan soruya karşılık verdiği cevapta, her zaman yaptığı gibi tehditkâr bir üsluba başvurmuştur. Başbuğ ifadelerinde, TSK'yi yıpratmaya yönelik asimetrik bir savaş yürütüldüğünü iddia etmiş, planları deşifre eden haberlerin askerin moralini bozduğunu belirterek, "askerin moralini bozanlarla mücadele ederim" demek suretiyle; darbe planları düzenleyenleri tespit edip, yargılanmalarının olanaklarını sağlamak yerine, bu planları kamuoyuna duyuranları korkutmayı amaçlamıştır. Yine aynı röportajda Genelkurmay Başkanı, " Sabrımız taşıyor! Bu şekilde devam ederse biz de elimizdeki bilgi ve belgeleri açıklarız" diyerek, gayri hukuki ve gayri ciddi bir dille tehditlerini sürdürmüştür.

 

Orgeneral Başbuğ'un elinde ne tür bilgi ve belgeler olduğunu bilmemekteyiz. Başbuğ'un elinde kimi suçlarla ilgili dokümanların bulunması halinde bunları ilgili kurumlarla paylaşmak yerine; bu dokümanları koz olarak kullanmayı tercih etmek ve bu şekilde "siz bize dokunmayın biz de size ait suç dosyalarını görmezden gelelim" manasında bir şantaj dili kurgulamak başlı başına suç değil midir? Hatırlanacağı üzere Genelkurmay Başkanı, Trabzon'da Oruç Reis Firkateyninde de benzer gerekçelerle bazı kesimleri parmak sallayarak yüksek bir ses tonuyla tehdit etmiş ve yine aynı korkutma tekniğine başvurmuştu. TSK'nin başında olan Başbuğ'un bu tehditkâr ve şantajcı tutumu, komutasında bulunan kurumun ürettiği kirli ve korkunç planların üzerini örtme gayretinin açık bir tezahürüdür. Toplum artık hakikatleri görmekte ve halka karşı düşmanca planlar düzenleyenlerin gerçek yüzünü, sıradanlaşan bunca tehditten sonra iyice kavramaktadır.

 

Hiçbir Mevzuat, İnanç Özgürlüğü ve Eğitim Hakkının Engellenmesi İçin Mazeret Kılınamaz

 

Diyarbakır'da Hamravat İlköğretim Okulu'nda okurken başörtülü olduğu gerekçesiyle birçok eziyete maruz bırakılan ve sonunda okuduğu okuldan sürgün edilen Ece Nur Özel'in yaşadığı sıkıntılarla ilgili olarak BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevaplandırılması isteğiyle Meclise soru önergesi verilmişti. Demirtaş'ın önergesine yazılı olarak cevap veren Çubukçu; Ece Nur'a yaşatılanları görmezden gelerek, "mevcut mevzuat hükümleri" nedeniyle kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı için Ece Nur'un okulunun değiştirildiğini ifade etti. Eğitimden sorumlu olan bakanın, yıllardır hukuksuz biçimde sürdürülen başörtüsü yasağını kanıksayan bir yaklaşımla, "mevcut mevzuat hükümleri"ni bu yasağa meşru bir gerekçe olarak öne sürmesi, hükümetin gündeminde söz konusu yasağın kaldırılmasına yönelik bir girişimin bulunmadığı anlamına gelmektedir.

 

TC hukuk sistemi dahi temel hak ve özgürlüklerin ancak anayasa ve yasalarla kısıtlanabileceğini temel bir kaide olarak belirlemişken, darbecilerin tanzim ettikleri saçma sapan "mevzuatlar"la inanç özgürlüğü, eğitim hakkı gibi hayati öneme haiz hakların gasp edilmesi başlı başına suçun ta kendisidir. Devlet yıllardır "irtica tehdidi" paranoyasını bahane ederek, sözde "laiklik" kaygısıyla halkın değerlerine duyduğu nefretten kaynaklanan bu suçu işlemekte ve yıllardır milyonlarca başörtülüyü mağdur ederek temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaktadır. İslam'ın temel bir inanç umdesi olan başörtüsünün; "kamusal alan", "hizmet alan – hizmet veren" gibi ucuz kavramsallaştırmalarla yasaklanması asla kabul edilemez.

 

Militarizmle Hesaplaşılmadan Dayatmalar Son Bulmaz

 

Bürokratik oligarşinin keyfi ve hukuksuz biçimde istediği yerde istediği uygulamayı dayatmasının son ve çarpıcı örneklerinden biri de Başbakan'ın eşinin başörtülü olması nedeniyle GATA'ya alınmayışıdır. Ergenekon zanlılarına her türlü kolaylığı sağlayan, hatta cezaevinden kurtarılmaları için elinden gelen gayreti gösteren GATA'nın hassasiyetlerinin merkezinde yatan saiklerle birlikte, militarizmin doğasında bulunan inanç düşmanlığını gözler önüne seren bu hadise de göstermektedir ki; 28 Şubat süreciyle birlikte palazlanan militarist tahakkümle hesaplaşılmadan baskı ve dayatmalar son bulmayacaktır.

 

Bu nedenle Başbakan'ın, eşinin mağduriyeti vesilesiyle yaptığı açıklamada "yaşadıklarımı anlatırsam, ülkem bunu kaldırmaz!" şeklindeki ifadeleri, militarist oligarşiyle mücadele etmeyi öncelemeyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Hükümetin başında bulunan Başbakan'ın, şikayetvari bir üslupla sorunu teşhir etmeyi amaçlaması yeterli olmayıp, zulümden başka bir anlama gelmeyen bu anlamsız yasağı kaldırmak için en kısa süre içinde ciddi girişimlerde bulunması gerekmektedir.

 

TMK Mağduru Çocuklar Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

 

Aylardır meclis gündemine gelmesi beklenen ve TMK mağduru çocukların cezaevlerinden çıkarılmasını sağlayacak yasa değişikliği önerisinin sürekli olarak ertelenmesi, bu sorunun büyümesine ve binlerce çocuğun cezaevlerinde zor şartlarda yaşamalarına yol açmaktadır. 3713 sayılı TMK, Ceza Kanununun 314/2 ve 220/6 maddesi, 2911 sayılı yasalara muhalefet ettikleri gerekçesi ile ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek" sebebiyle cezaevinde tutulan çocukların bu hükümlerden yargılanıp ceza almalarının nedenlerinin başında "polislere taş atmak" gelmektedir.

 

Polislere taş attıkları gerekçesiyle çocuklara yaşlarından daha fazla ceza veren, fakat halka karşı ölümcül planlar yapanları kollayıp aksine bu planları sorgulayanları cezalandırmaya kalkışan yargı despotizmine bir son vermek için mezkur yasaların derhal değiştirilmesi ve bu "suçlar" yüzünden cezaevlerinde tutulan tüm çocuk mahkumların derhal serbest bırakılması gerekmektedir.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

 

ŞUBAT 2010 İNSAN HAKLARI BİLÂNÇOSU

 

 İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

Askeri Lise Öğrencilerine 'İnsanlık Dışı' İşkence

Askeri liselerden Kara Harp Okulu (KHO) ve Hava Harp Okulu (HHO) kamplarında karşılaştıkları 'insanlık dışı' uygulamalardan dolayı okullarından ayrılmak zorunda kalan çok sayıda öğrenci haklarını aramak için İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) başvurdu. Kamplarda kendilerine yapılan kötü muamelelerden kurtulmak için ayrılan öğrenciler askeri liselerde işkence gördüklerini, insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını anlattılar.(DİHA–2 Şubat)

 

'Oğlumun Yaşını Büyüttüler'

İstanbul'daki TMK mağduru çocuklardan 15 yaşındaki W.B.'nin yaşının, polis ve doktorların işbirliğiyle 21'e çıkarıldığı iddia edildi. Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları'na mektup yazan W.B.'nin babası, çocuğuna cezaevinde kötü muamele ve işkence yapıldığını kamuoyuna duyurduğu için polislerce defalarca tehdit edildiğini, bu nedenle ailesiyle birlikte yurtdışına kaçtığını söyledi. (Birgün- 3 Şubat)

 

Polis Gaz Bombasını Eve Attı, Vali Göstericileri Suçladı

Hakkâri'de 9 Ekim tarihinde, gençler tarafından yapılan protesto gösterilerine müdahale eden polisin attığı gaz bombası, Sümbül Mahallesi Teksen Konutları'ndaki Baran ailesinin dördüncü katta bulunan evine isabet etti. Evde bulunan Halit Baran (35), Leyla Baran (27) ve olay tarihinde 3 aylık olan bebekleri Ali Deniz gazdan zehirlendi. (Birgün- 5 Şubat)

 

BDP'li Belediye Başkanının Evine Baskın

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırköy (Deştadarê) beldesinde jandarma ekipleri, Belediye Başkanı Nuri Akman'ın evi ile belediye hizmet binasına baskın düzenledi. Sulat Jandarma Karakolu ve İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, sabah saat 05.00 sıralarında Sırköy (Deştadarê) Belde Belediye Başkanı Nuri Akman'ın evi ve belediye hizmet binasına eşzamanlı baskın düzenledi. (Günlük- 6 Şubat)

 

"JİTEM Mensubuyuz" Deyip Darp Ettiler

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 11 Şubat 2010'da nişanlısı A.Ö.'nün çalıştığı dershaneden parasını alamadığını iddia eden Üsteğmen S.Ç. ile Astsubay M.Ö., "JİTEM mensubuyuz" diyerek geldikleri dershanede, dershane sahibi Abdullah Koyuncu ile Veli Volkan Çıkrıkçıoğlu, Şerif Katlı ve Cihan Yıldız'ı darp etti. (Zaman- 11 Şubat)

 

"2 Gün İş Göremez"Raporu Aldı

Hakkâri'de polis ekiplerinin 9 Şubat 2010'da kardeşi Serhat Kaya'nın gözaltına alındığı ev baskınında Sinan Kaya, evine gelen yüzü maskeli ve silahlı Özel Hareket Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından dövüldüğünü söyledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan Sinan Kaya, "2 gün iş göremez" raporu aldığını belirterek polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. (ANF- 11 Şubat)

 

Gözaltında İşkence İddiası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Orak köyünde üç gün önce gece yarısına doğru kardeşinin gözaltına alındığını belirten Ubeydullah Karaer'in ağabeyi Ali Karaer, kardeşinin gözaltında işkence gördüğünü öne sürdü. Karaer, kardeşinin karakolda olduğunu inkâr eden jandarmanın kendilerini Diyarbakır'a gönderdiğini kaydetti. (Günlük- 14 Şubat)

 

Vicdani Ret Kararının Getirdiği İşkence Ve Kötü Muamele

Necip Fazıl Kocaoğlu,2002 yılında gittiği askerde İslami kimliğine ve değerlerine yapılan hakaretler, işkence ve şahsiyetsizleştirme çabaları karşısında vicdani retçi oldu. Bu karar neticesinde tekrar işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. (haksözhaber.net - 16 Şubat)

 

Asker Dışkı Yedirip Ölesiye Dövmüş!

Balçiçek Pamir'le Söz Sende'nin konuğu olan senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'di. İlk kez lise öğrencisiyken Maraş katliamını protesto etmek için cezaevine giren Sırrı Süreyya Önder 12 Eylül'de Mamak Askeri Cezaevi'nde yaşadığı tüyler ürpertici olayı ilk kez anlattı:"38-40 gün kadar bir açlık grevimiz olmuştu cezaevindeyken. Bunun 28. gününde bir gün sabaha karşı askerler bizi avluya çıkarıp çırılçıplak soyarak sabaha kadar öldüresiye dövdüler. Cezaevi yıllarından bahsetmenin kendisini utandırdığını söyleyen ünlü yönetmen sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkede cezaevlerinde insanlara dışkılarını yedirdiler, çocukların yaşlarını büyütüp astılar. Ben şimdi 7 yıl hapis yattım dersem bu çok ayıp." (Özgün Duruş- 16 Şubat)

 

Polis, İlkokula Gaz Bombası Attı

Hakkâri'de Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü nedeniyle gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Göstericilerin üzerine gaz bombası atan polis bir gaz bombası da okul bahçesinde teneffüste olan öğrencilerin arasına attı.(Birgün- 21  Şubat)

 

TEKEL Eylemi Destekçilerine Müdahale

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Ankara'da 70 gündür eylem yapan TEKEL işçilerine destek vermek için İstanbul'dan Ankara'ya gelen dernek yöneticilerinin ve üyelerinin, 21 Şubat 2010'da dönüş yolundayken Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde polis ekibinin saldırısına uğradığını ve beraberinde bulunan sekiz kişinin darp edildiğini iddia etti. (TİHV- 22 Şubat) 

 

Gözaltında İşkence,Kötü Muamele ve Tehdit

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde 21 Şubat 2010'da düzenlenen protesto gösterisine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.D. (17), gözaltındayken sürekli dövüldüğünü ve çevresinde olan olaylar hakkında bilgi vermesi halinde serbest bırakılacağı yönünde tehdit edildiğini söyledi. C.D., sağlık kontrolünde ise kendisini muayene eden doktorun polis memurlarının isteği doğrultusunda kendisine sağlam raporu verdiğini ifade etti. (Gündem- 23 Şubat)

 

Karakola Çağrılan Dernek Üyesi Muhbirliğe Zorlandı

Gaziantep'te bir dernek üyesi olan M.G, şikâyet bahanesi ile çağırıldığı karakolda şantaj ve tehditle üyesi olduğu dernek ve üyeleri aleyhine muhbirlik yapmaya zorlandı. (İlkehaber– 26 Şubat)

 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Başörtülüye Misafirhane de Yasak!

Ankara'da ikamet eden Cemil Çınar, ailesiyle geçen hafta yeğeninin düğünü için İstanbul'a gitti. Çınar'ın oğlu, ailesi için mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nin Göztepe Kampüsü'ndeki misafirhanesinden rezervasyon yaptırıp parasını ödedi. Çınar ailesi, misafirhaneye geldiklerinde beklemedikleri bir uygulama ile karşılaştı. Cemil Çınar'a, eşinin ve kızının başörtülü olmasından dolayı burada kalamayacakları söylendi. Resepsiyon görevlisi, misafirhaneye alması durumunda işinden olacağını ifade etti. (haksozhaber.net - 1 Şubat)

 

Başlarını Açsalar Bile Askerî Tesislere Kesinlikle Almayın

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına'nın, görevdeyken, "Hastane ve sosyal tesislere, evlatlarını ziyarete gelen siviller, başörtülerini açsalar bile içeri alınmayacaklar." diye emir verdiği ortaya çıktı. (Zaman– 2 Şubat)

 

GATA'da Akıl Almaz Fişleme Defteri

GATA Haydarpaşa Hastanesi'nde başörtülü hasta ve hasta yakınlarına başörtüsünün altına takılan bone için yasak uygulanıyor. Yasakların talimatını ise GATA Haydarpaşa Komutanı Tümgeneral Tuncay Çakan tarafından veriliyor. Yasak kapsamında GATA'nın nizamiyesinde "Bone Teslim Defteri' tutuluyor. Hasta, hasta ve personel yakınları girişte başörtülerindeki iğneleri ve bonelerini çıkarmaya zorlanıyor. Başörtülerindeki iğneleri ve bonelerini çıkarmaya zorlanan hasta, hasta ve personel yakınları aksi halde hastaneye alınmıyor. Emine Erdoğan, Nejat Uygur'u GATA'da ziyaret etmek istedi. Ünlü tiyatrocunun eşi Necla Uygur, olayı şöyle anlattı: 'Başbakanın eşini, türbanlı olması nedeniyle kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Bu durumu da Emine Hanım'a benim iletmemi rica ettiler.' (Timeturk- 3 Şubat)

 

GATA'da 'İnce Ayrımcılık'

Askeri tesislere başörtüyle girmek yasak. Ancak Anadolu stili olarak adlandırılan çene altından bağlanan başörtülerine izin var. Aynı zamanda eğer yabancı bir ülkeden ziyaretçi varsa giyim ile ilgili kurallarda esnek olunabiliyor ve bunun birçok örneğini ise görmek mümkün. Ama buna rağmen T.C vatandaşı olan biri ise her ne konumda olursa olsun bu esneklikten yararlanamıyor. Askeri tesislerdeki kıyafet yasağı sadece başörtüsüyle sınırlı değil. Erkekler için ideolojik ya da dini çağrışım yapacak şekilde bırakılmış sakal, cüppe ve sarık gibi kıyafetler de aynı yasak kapsamında. (Timeturk - 4 Şubat)

 

Golf Tesislerinde Namaz Yasağı

Antalya Sirene Golf Otel'de inanılmaz olaylar yaşanıyor. Namaz kılan 7 personelin hedef haline getirildiği otelde, önce ibadetlerini yerine getirmeye çalışanlar taciz edildi. Ardından namaz kılmamaları istendi. Personel namaz kılmaya devam edince iş yükü artırıldı ve ahlak dışı ifadelerin yazılı olduğu tişörtleri giymeleri için baskı yapıldı. Kiler ve soğuk hava depolarında bile namaz kılmaları yasaklandı. Namaz kılmaları için yer isteyen personellere de hakaret edildi. Baskıya, tacize ve iş yüküne dayanamayan personelin bir kısmı kendiliğinden işi bırakmak zorunda kalırken, birçoğunun da işine son verildi. (Timeturk- 5 Şubat)

 

TSK Sakallı Diye Kimlik Kartı Vermiyor!

Hüseyin Odabaşı Merzifon`ndaki 5. Jet Üssü`nden emekli oldu. Emekliliğinin ardından sakal bırakan Hüseyin Odabaşı, sakalı yüzünden ilk sıkıntısını silah ruhsatını yenilemek isteyince yaşadı. Sakallı fotoğraf verdiği için Hava Kuvvetleri Komutanlığı`nca silah ruhsatı yenilenmeyen Hüseyin Odabaşı, Hava Kuvvetleri`ne yazdığı yazıda kendisinin hacı olduğunu ve sakalını kesemeyeceğini söyledi. Odabaşı, ikinci sorunu ise askeri kimlik kartını yenilemek için gittiği Bursa Nilüfer Askerlik Şubesi`nde yaşadı. Sakallı olduğu için son halini gösteren fotoğrafını ibraz ederek kimliğini yenilenmesini isteyen Odabaşı`nın başvurusu Bursa Askerlik Şubesi`nden döndü. (Özgün Duruş- 13 Şubat)

 

Pala: Namaz Kıldığım İçin Ordudan Atıldım!

Yazar ve Edebiyat Araştırmacısı Prof. Dr. İskender Pala, 12 Eylül 1980 darbesinin hemen ardından girdiği TSK'da 1996'da YAŞ kararları ile ihraç edilene dek 15 yılda yaşadıklarını, ''Keşke Yaşanmasaydı'' denilen ''ilginç zamanlara'' dair anılarını bir kitapta topladı. "Bizim 'suç'umuz namaz kılmamızdı, eşimizin başörtülü olmasıydı" diyen Pala, namaz kılmasının bir 'leke' gibi görüldüğünü anlattı. (Özgün Duruş- 13 Şubat)

 

Okula Başörtülü Almadıkları Kızlara Para Cezası

Şanlıurfa'da inançları gereği kızlarını başörtüsüz okula göndermek istemeyen ailelere 680 TL para cezası kesildi. (İlkehaber – 14 Şubat)

 

Ece Nur'un Mağduriyetine Mazeret: Kanunlar ve Yönetmelikler

Diyarbakır milletvekili ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır merkez Hamravat İlköğretim Okulunda okuyan 12 yaşındaki Ece Nur Özel'in başörtüsü taktığı gerekçesiyle başka bir okula sürgün edilmesi ile ilgili Meclis'e verdiği soru önergesi cevaplandırıldı. Soru önergesine cevap Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan geldi. Çubukçu, cevabında,  başörtüsü taktığı gerekçesiyle okuduğu okuldan ve ders arkadaşlarından koparılıp oturduğu evin kilometrelerce uzağındaki bir okula sürgün edilen 12 yaşındaki Ece'nin eğitim hakkının elinden alınmadığı ve kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket ettiğinden dolayı sürgün edildiği ifade edildi. Cevapta, Ece Nur'un mevcut kılık kıyafet yönetmeliği çerçevesinde eğitimine devam ettiği vurgulanarak yasağın keyfiliği bir kez daha resmi olarak belgelenmiş oldu. (haksozhaber.net- 16 Şubat)

 

'Repertuvarın Fazla Dini, İzin Vermeyiz!'

Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül, Sarıkamış konserlerine ordunun çok ilgi gösterdiğini, ancak ağıtlardaki dini unsurları 'fazla' bularak organizasyonların iptal edildiğini anlattı. Rize Güneysu'dan giden askerlerin ardından söylenen 'Başımız bağlıdır aziz Kur'an'a' isimli ağıt ile Kayseri'den bir Avşar ağıtı olan 'Kara Çekelim beyaza, Hakka duralım niyaz'a' adlı eserlerde "Dini unsurların ön planda olması" gerekçesi ile konserlerim, "Komutanlardan izin çıkmadı", "Onaylanmadı", "Sakıncalı bulundu", "Biz de çok istemiştik ama albümde Enver Paşa'yı eleştirmeniz hoş karşılanmadı" gerekçelerle iptal edildi. (Özgün Duruş- 25 Şubat)

 

Ece Nurlar Çoğalıyor

Diyarbakır Hamravat İlköğretim Okulu'nda başörtüsü taktığı gerekçesiyle küçük yaşta ikna odalarına alınan ve sürgün edilen 12 yaşındaki Ecenur Özel'in mağduriyeti devam ederken, başörtülü okula gitmek isteyen iki kız öğrencinin daha yasakçı zihniyetin baskılarına maruz kaldılar. Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Büşra Ayata ile Yenişehir İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Sebiha Alaş adlı öğrenciler okula başörtüsüyle gitmek isteyince okul yönetimleri tarafından önce başlarını açmaları için ikna yolu denendi, öğrenciler başlarını açmayınca okul yönetimleri bu kez tecrit ve sürgün etme yoluna gitti. (islahhaber.com - 26 Şubat)

 

CEZAEVLERİ

 

Kadın Gazeteciye Hem Cinsel Taciz, Hem Tedavi Engeli

İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Suzan Zengin, askerlerin gözü önünde muayene edilmek istendi. Bu duruma tepki gösterince tedavisi yapılmadan yeniden cezaevine götürüldü. Askerlerin yanında tedavi edilmek istenerek hem cinsel tacize maruz kalan hem de tedavisi engellenen kadın gazeteci, askerler ve hastane doktoru hakkında suç duyurusunda bulundu. (ANF- 1 Şubat)

 

İHD "Kadın Mahkûmlar Soyularak Aranıyor"

Cezaevleri koşulları hakkında basın açıklaması yapan İHD Adana Şubesi, bazı cezaevlerinde özellikle kadın mahkûmların giriş çıkışlarda, soyularak namahrem yerlerine varana kadar arandıklarını bildirdi. (İlkehaber – 3 Şubat)

 

Hizbullah Mahkûmlarına Tokat Sürgünü

Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde Hizbullah davasından hükümlü bulunan 10 mahkûm hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Tokat Cezaevine sevk edildi. (İlkehaber – 4 Şubat)

 

Adana'da 2 Hizb-ut Tahrir Mensubu Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. ve F.C. adlı 2 kişiyi, Hizb-ut Tahrir'in "Beyan" adı verilen bildiri ve CD'lerini dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. (İlkehaber–5 Şubat)

 

Tutuklulara Çöp Yediriliyor!

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklular, cezaevinde fiziki işkence uygulamalarının had safhaya ulaştığını, ağır hastaların doktora götürülmediğini, yemeklerde tarihi geçmiş gıdaların kullanıldığını, verilen yemeklerde de çöp ve tırnakların çıktığını ileri sürdü. Cezaevi yetkilileri ise, savcıdan izin alınmadan bilgi vermeyeceklerini belirtti. (Günlük–6 Şubat)

 

İki Satır Kürtçe'ye Bile İzin Verilmiyor

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Kamuran Nuyan adlı hükümlü, annesine gönderdiği iki sayfalık mektuba, sadece küçük bir paragrafında Kürtçe hal hatır sorduğu için el konulduğunu kaydederek, çeşitli bahanelerle sürekli disiplin soruşturmalarına maruz kaldıklarını kaydetti. Nuyan, disiplin soruşturmalarından dolayı, cezaevinde bulunduğu iki buçuk sene boyunca açık görüşe çıkarılmadığını bildirdi. (Günlük- 7 Şubat)

 

Türkü Söyleyen Mahkûmlara İletişim Cezası

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde 5 mahkûma "gereksiz yere türkü söyleme" cezası verildi. Türkü hükümlüleri 3 ay boyunca, ne telefon açabildi, ne mektup yazabildi, ne de mektup alabildi! (haksözhaber.net- 15 Şubat)

 

Tutuklular Ölüme Mahkûm

İHD Diyarbakır Şubesi Cezaevi Komisyonu Üyesi Meral Atasoy, 2008 yılından beri 52 tutuklunun yaşamını yitirdiğini ve hala 43 siyasi tutuklunun ise kanser gibi hastalıklar nedeniyle ölümle pençeleştiğini belirtti. (yüksekovahaber.com- 22 Şubat)

 

YAŞAM HAKKI

 

Çobanı Taradılar Sonra Patlattılar

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 1995'te çobanlık yaparken kaybolan oğlu Nezir Tekçi'nin izini süren baba Halit Tekçi'nin karşısına Yüksekova Tabur Komutanlığı çıktı. Acılı babanın ısrarlı aramalar sonucu ulaştığı ve 15 yıl önce Yüksekova Tabur Komutanlığı'nda er olarak görev yapan Yunus Şahin, tanık olarak savcılığa verdiği ifadede Nezir Tekçi'nin bölgede bulunan Bolu Dağ ve Komando Tugayı tarafından gözaltına alındığını ve öldürüldüğünü iddia etti. (Taraf- 3 Şubat)

 

Dur İhtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünden Ortasu köyüne yolcu götüren minibüs, 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı. Jandarma tarafından açılan ateş sonucu minibüs şoförü Hecer Uslu (23) hayatını kaybetti. (Yeni Şafak- 8 Şubat)

 

ÇOCUK HAKLARI

 

"Polisler Yüzümü Puşi İle Kapattılar!"

Polise taş atmaktan cezaevinde olan 15 yaşındaki Berivan S, açık görüşte annesine şu notu iletti: Polisler yüzümü puşi ile kapatıp fotoğrafımı çekti. Beni tehdit ettiler. Korkudan her şeyi kabul etmek zorunda kaldım. (haksözhaber.net - 5 Şubat)

 

Çocuklara Kalorifer İşkencesi

Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde tutuklu bulunan Ç.B.'nin (15) annesi Şemsiye B. ve M.K.'nin (14) annesi Durri K., çocuklarının bulunduğu koğuşlarda kaloriferlerin yanmadığını, yiyeceklerin çok yağlı ve az verildiğini ileri sürerek, hukuki yardım talebiyle İHD Adana Şubesi'ne başvurdu. Görüşüne gittiği oğlunun halsiz olduğunu fark ettiğini dile getiren Durri K. ise, bunun nedenini sorduğunda oğlunun 'Burayı ısıtmıyorlar. Gece bizim elektriklerimiz bilinçli bir şekilde kesiliyor. Gözümden rahatsızım ve tedavi olmak istiyorum, ama bana izin vermiyorlar' şeklinde cevap verdiğini söyledi. (Günlük- 7 Şubat)

 

20 Çocuğa 120 Yıl Hapis İsteniyor

İHD Mardin Şubesi, Mardin M Tipi Cezaevi'nde politik nedenlerden dolayı halen 20 çocuğun tutuklu bulunduğuna dikkat çekerek, R.O.'ya (16) 3 ayrı davadan 6 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini, E.A.'nın (16) ise 4 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylandığın bildirdi. Mardin Cezaevi'nde politik nedenlerden dolayı halen 20 çocuğun tutuklu ve hükümlü olarak tutulduğunun hatırlatıldığı açıklamada, çocukların hakkında 120 yıla varan hapis cezalarının istendiğine vurgu yapıldı. (Günlük- 8 Şubat)

 

Polise Taş Atan Çocuğa 10 Yıl 1 Ay Hapis

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki izinsiz gösterilerde polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan 14 yaşındaki C.E, 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle yarı oranında indirildi. (Haber 7- 10 Şubat)

 

Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde Çocuklara İşkence

Tutuklu çocukların aileleri, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memurları tarafından çocuklarına işkence ve kötü muamele yapıldığı iddiasıyla İHD Adana Şubesi'ne başvuruda bulundu. Başvuru neticesinde 27–28.01.2010 tarihinde cezaevinde çocuklarla görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşme sırasında, infaz koruma memurlarının dayak ve işkencesinin izlerine rastlandı. (Evrensel- 10 Şubat)

 

Zafer İşareti Yapan Çocuğa 6 Yıl Hapis Cezası

Mardin'de PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü vesilesiyle geçen şubat ayında katıldığı gösteride gözaltına alınan 16 yaşındaki Rıdvan O.'ya 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Rıdvan O. yapılan gösteriye, bilerek ve isteyerek katıldığı ve 'örgüt adına suç işlemekten 7 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, zafer işareti yaptığı için de 'örgüt propagandasından 1 yıl olmak üzere, toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Rıdvan O.'nun cezası yaş küçüklüğünden 6 yıla indirildi. (islahhaber.com - 11 Şubat)

 

5 Çocuğa 23 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 Ekim 2008'de PKK lideri Abdullah Öcalan lehine yapılan gösterilere katıldıkları belirtilen 5'i çocuk 16 kişi hakkında açılan davanın duruşması Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan Songül Demirhan, Nebahat Toprak ve Mehmet Çelebi'ye 'Örgüt üyesi olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, 'tehdit etmek' suçundan 8'er ay, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan da 11'er ay 2'şer gün olmak üzere toplamda 23 yıl 6 ay, 6 gün hapis cezası verdi. (Günlük- 19 Şubat)

 

Diyarbakır'da Polise Taş Atan 5 Çocuğa 7'şer Yıl Hapis Cezası

Başbakan Recep Tayyib Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları ve polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 5 çocuk, 7'şer yıl 5'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. (Zaman– 23 Şubat)

 

Adana'da 7 Çocuk Gözaltına Alındı

Adana'nın Şakirpaşa Mahallesi'nde 7'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, 15 Şubat'ta bedenini ateşe veren Ebu Müslüm Doğan'ı anmak için yapılan yürüyüşün ardından H.B., S.E., D.B, G.İ. adlı çocuklar ile Yusuf Şendur (20) ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuğun polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. (islahhaber.com - 28 Şubat)

 

HASTA HAKLARI

 

Çene Cerrahisi Yok Diye Her Gün 15 Hasta Diyarbakır'a Gidiyor

İki yıldır hizmet veren Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Çene Cerrahisi'nin bulunmaması nedeniyle günde ortalama 15 hasta, Diyarbakır'a gitmek zorunda kalıyor. (İlkehaber – 6 Şubat)

 

2009 Yılında En Fazla Sağlık Hakkı İhlal Edildi

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2009 Yılı 'İnsan Hakları İhlal İddiası Başvurularına İlişkin Sayısal Verileri' yayınladı. Verilere göre 2009 yılında yapılan başvurular 2008'e göre yüzde 18,9'luk artış gösterdi. 2009 yılının toplam rakamlarına göre 4 bin 503 kişi ihlal iddiasıyla başvuruda bulundu. İnsan Hakları Başkanlığı ile il ve ilçe insan hakları başkanlıklarına 2008 ve 2009 yılında yapılan başvurularda ilk sırada sağlık ve hasta hakları yer aldı. (Birgün- 8 Şubat)

 

Bu Hastane Hasta Eder!

Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan koroner anjiyografi cihazının hastane yönetimi tarafından kasıtlı olarak bozularak cihazın etkin çalışmasının engellendiği öne sürüldü. Ayrıca, sürekli bozulan cihazın, dönemsel olarak bir televizyon tamircisi tarafından tamir ettirildiği öğrenildi. (Birgün- 13 Şubat)

 

Bakanlık, Çocuğu Ölüme Terk Etti

Sağlık Bakanlığı, tedavi edilmediği takdirde ölüme mahkûm olacak küçük Mustafa'nın tedavi masraflarını karşılamayı reddediyor. Çanakkale'de yaşayan Gülnur, Halil Aydoğan çiftinin, 13 yaşındaki kas hastası çocukları Mustafa'yı yaşatma umutları, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen olumsuz cevapla tükendi. Tüm çabalarına rağmen küçük Mustafa'yı Türkiye'de tedavi ettiremeyen Aydoğa çifti, ya çocuklarının ölümünü ya da Sağlık Bakanlığı'nın durumu tekrar değerlendirip, tedaviyi kabul etmesini bekleyecek. (Birgün-17 Şubat)

 

4 Saat Yatak Bekledi!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında yaralanan genç, çevredeki hastanelerde yer olmayınca 4 saat acil serviste bekledikten sonra Şanlıurfa'da tedavi altına alındı. (Diyarbakır Söz- 22 Şubat)

 

Türkçe Bilmediği İçin Muayene Edilmedi

Bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 59 yaşındaki Nazife Gül, yanında derdini anlatacak bir yakını bulunmasına rağmen Türkçe bilmediği için muayene edilmedi. (Evrensel – 25 Şubat)

 

Şırnak'ta Doktor Sıkıntısı Devam Ediyor

Şırnak Ağız ve diş sağlığı merkezine atanan 4 diş doktorundan 2'sinin Reçete Komisyon Birimi'ne alınması Ağız ve diş sağlığı Merkezi'nde doktor sıkıntısına neden oldu. (İlkehaber - 28 Şubat)

 

YARGI VE CEZASIZLIK

 

Uzman Çavuş, Askeri Kıyafet Ve Silahıyla Okul Basmayı 'Normal' Buldu

Diyarbakır'da 21 Mayıs 2009 tarihinde Şehit Albay Güner Ekici İlköğretim Okulu'nda M.B. (14) adlı öğrenciyi sınıftan çıkararak dövdüğü belirtilen Uzman Çavuş E.A. hakkında 'Basit yaralama' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık E.A., okula askeri kıyafetler ve silahıyla gitmesinin görev bölgesi olduğu için 'Normal' olduğunu söyledi. Mağdur avukatları ise, olayın sadece basit yaralama ile sınırlı olmadığını belirterek, dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesini talep etti. (DİHA- 2 Şubat)

 

HSYK'dan İkinci Ferhat Sarıkaya Operasyonu

HSYK Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal'ın CMK 250. madde kapsamındaki özel yetkilerini kaldırdı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alınması üzerine bu sabah olağanüstü toplanan HSYK'dan, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, alınan kararlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. HSYK açıklamasında, dün Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan uygulamaların, HSYK'nın gündemine oy birliğiyle alınarak, incelenmesine karar verildiği anımsatıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250/3. maddesindeki amir hükmün ihlal edilerek, görev ve yetki aşımında bulunulduğunu tespit eden HSYK, Erzurum Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın, CMK 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına karar verdi. HSYK, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı. (haksozhaber.net – 17 Şubat)

 

Danıştay'ın HSYK'ya Güveni Tam!

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, ''Danıştayın mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasları çerçevesinde anayasal bir kurum olarak görevini yürüten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) birikimli ve deneyimli yargıçlarına güveninin tam olduğunu'' bildirdi. Mustafa Birden, yaptığı yazılı açıklamada, ''Danıştayın, yüksek bir yargı yeri olmanın görev ve sorumluğu içerisinde adli yargı yerlerinde devam eden kimi dava ve soruşturmalar nedeniyle yapılan uygulamaları, bu konuda alınan kararları, kamuoyunda yargı bağımsızlığı, hâkim ve savcı teminatı bağlamında oluşan hassasiyeti de dikkate alarak görüş ve düşüncelerini, kamuoyu ile paylaşma gereği duyduğunu'' ifade etti. (haksozhaber.net- 17 Şubat)

 

Yargı Oligarşisi Dayanışma İçerisinde!

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) toplantısının bitiminden sonra, Kurula Yargıtay üyeleri destek ziyaretinde bulundu. İkili üçlü gruplar halinde HSYK'ya gelen yüksek yargıçlar, yarım saat süreyle binada kaldılar. 50'ye yakın yüksek yargı mensubunun ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada ise, "HSYK destek teşekkür ziyaretine geldik, aldığı kararı olumlu buluyoruz" diye değerlendirme yaptılar. Ziyaretlerin gün boyu süreceği bildirildi. (haksozhaber.net- 18 Şubat)

 

Polis, Hem 'Suçlu' Hem 'Güçlü'

İzmir'de 27 Kasım 2007 tarihinde polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Baran Tursun ailesi, olayın ardından çocuklarının katillerinin cezalandırılması için adalet mücadelesi başlattı.  Adalet arayışını, çeşitli basın açıklamaları ve suç duyuruları ile sürdüren aile,  sürekli polis baskısı ile karşı karşıya kaldı. Polis, Tursun ailesi hakkında, çeşitli iddialarla defalarca suç duyurusunda bulundu. (Birgün- 21 Şubat)

 

Bir Emniyet Klasiği: Polisin Suçu Yok!

Engin Çeber'in işkence sonucu ölümüyle ilgili idari soruşturma açan İl Emniyet Müdürlüğü, aralarında Çeber ve arkadaşlarına 'işkence' yaptığı suçlamasıyla hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis istenen Abdulmuttalip B.'nin de bulunduğu 13 polisle ilgili 'ceza tayinine mahal olmadığı' kararına vardı.(Özgün Duruş- 22 Şubat)

 

MAYIN VE PATLAYICILAR

 

Diyarbakır'da Markette Ses Bombası Patladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesindeki bir marketin reyonların bulunduğu yere konulan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sırasında markette müşteri bulunmaması muhtemel bir faciaya engel oldu. (Diyarbakır Söz- 7 Şubat)

 

Yüksekova'da İki Patlama

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde, Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde akşam saatlerinde 15 saniye arayla 2 patlama meydana geldi. Patlama maddi hasara neden oldu. (Diyarbakır Söz- 8 Şubat)

 

Çöplükte Buldukları Mühimmat Patladı

Gaziantep Yenimahalle'de, İslâhiye Belediyesi ile 106. Topçu Alay Komutanlığı'nın çöp döktüğü alanda, hurda toplayan Hasan Söylemez (16), Halil Yağcıoğlu (19) ve Ökkeş Kaya (16) buldukları bir mühimmatı incelemeye başladı. Mühimmata sert bir cisimle vurulması üzerine meydana gelen patlamada, Hasan Söylemez ağır yaralandı. (Birgün- 15 Şubat)

 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Bezirgan Ailesine Dava Açıldı  

Bir Çeçen ailenin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek üzere Kumkapı Yabancılar şubesine çağrılan İmkander Başkanı Nuray Canan Bezirgan ve eşi Ömer Bezirgan burada saldırıya uğramalarına karşın Bezirgan ailesi hakkında "Polise mukavemet" suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. (haksözhaber.net - 4 Şubat)

 

BDP Merkezine Silahlı Saldırı

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezine 6 Şubat'ta akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. (İlkehaber – 6 Şubat)

 

Ak Parti'ye Zarf İçinde Mermi Bırakıldı 

Ak Parti Genel Merkezi'ndeki koruma kulübesine zarf içinde mermi bırakıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan zarfta 4 adet kuru sıkı mermisi çıktı. (islahhaber.com - 18 Şubat)

 

Parti Binasına Baskın

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde bulunan BDP İlçe Başkanlığı 23 Şubat 2010'da polis ekipleri tarafından basıldı. Viranşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararıyla ilçe başkanlığında "yasadışı yayın bulunduğu" gerekçesiyle arama yapan polis ekipleri binada bulunan belgelere el koydu. (Milliyet - 23 Şubat)

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Bir Slogana 57 Hapis İstemi

DEP eski Milletvekili Hatip Dicle ve KCK operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay'ın da bulunduğu 57 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında 'Başbakan'a hakaret'ten üç ay ile iki yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Erdoğan'ın mahkemeye mağdur sıfatıyla talimatla ifade vermesi bekleniyor. (Radikal - 7 Şubat)

 

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Slogan Atan 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, BDP'li bir grubun yaptığı basın açıklaması sonrasında, ''yasa dışı slogan'' attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. (Zaman - 15 Şubat)

 

Siirt Valiliği'nden Eylem ve Etkinliklere Sınırlama

Siirt Valiliği yayınladığı bildiri ile Hükümet Konağı ve Adliye binası yakınanda yapılan oturma ve basın açıklamalarına sınırlama getirdi. (İlkehaber – 19 Şubat)

 

Göstericilere  7 Yıl Hapis Cezası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları ve polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 5 gösterici, 7'şer yıl 5'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. (aktifhaber - 23 Şubat)

 

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

 

Diyarbakır'da Asker İntihar Etti

Diyarbakır'ın Lice ilçesi 2'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikte askerlik yapan Serkan Göçmen'in (21) 02.00 sıralarında intihar ettiği iddia edildi.(İlkehaber – 8 Şubat)

 

Bir Albay Daha İntihar Etti

İzmir'de Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem dün Güney Deniz Saha Komutanlığı Lojmanları'nda bulunan evinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.(İlkehaber – 9 Şubat) 

 

Bir Asker İntiharı Daha

Konya'da askerlik yapan bir asker, nöbet tutarken, başına ateş ederek intihar etmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan asker, hayatını kaybetti. İntihar ettiği iddia edilen Piyade Çavuş Mesut Yücel'in babası, Adana Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, oğlunun ölümünün araştırılmasını istedi. (Zaman– 9 Şubat)

 

Cezaevinde Şüpheli Ölüm

Uşak'ın Eşme İlçesi'nde 19 Şubat 2010'da tutuklanarak Eşme Kapalı Cezaevi'ne gönderilen M.K.'nin (42), 20 Şubat 2010'da üzerindeki gömleği tuvaletin tavanına bağlayıp intihar ettiği iddia edildi. M.K.'nin ölümüyle ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi. (Zaman- 21 Şubat)

 

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Mahkûm Olan Gazete Temsilcisi

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 2006 yılında Gündem Gazetesi'nin temsilcisi olarak çalıştığı sırada tutuklanan ve üç yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Sabri Adanır, "yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm oldu. (Gündem- 1 Şubat)

 

Vakit Muhabiri Değirmenci`ye 2 Yıl 6 Ay!

Önder Sav ile Vali Ali Serindağ`ın telefonda görüşmesini haberleştiren Vakit gazetesi muhabiri Aslan Değirmenci`nin 2 yıl 6 ay, gazetenin Ankara Temsilcisi Serdar Arseven`in ise 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yargıç Naile Gündoğdu Taş, dosyanın karar için incelemeye alındığını belirterek, duruşmayı erteledi. (islahhaber.com - 4 Şubat)

 

Kürtçe Gazetedeki 12 Habere 21 Yıl Hapis

Kürtçe Azadiya Welat gazetesinin eski Yazıişleri Müdürü, gazetedeki 12 haber nedeniyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi, açılımdan sonra baskının arttığını söyledi. (haksözhaber.net - 11 Şubat)

 

Vakit'in Yazıişleri Müdürü'ne 'Haberal' Gözaltısı  

Vakit Gazetesi'nin yazı işleri müdürü Ahmet Can, gözaltına alındı. Can'ın iddia edilen ETÖ tutuklusu Mehmet Haberal ile ilgili bir haberden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. (Zaman- 16 Şubat)

 

Radikal Muhabirine, Emine Ayna Ropörtajından Dava

BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın Radikal gazetesinde yayımlanan röportajında ''terör örgütünün propagandasının yapıldığı'' iddiasıyla, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Hasan Çakkalkurt ve röportajı yapan muhabir Rıfat Başaran hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Zaman- 16 Şubat)

 

Azadiya Welat İmtiyaz Sahibine 525 Yıl Hapis İstemi

Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Vedat Kurşun hakkında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 525 yıl hapis cezası istendi. (Zaman– 19 Şubat)

 

MİLİTARİZM

 

Üniversite Ve Devlet Hastanesine Göre Sağlam, GATA'ya Göre Ağır Hasta

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli komutanları cezaevinden kurtaran hastane sürecinin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. GATA'nın verdiği raporlarla tahliye edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'u daha önce tedavi eden hastanelerin sağlam raporu verdiği ortaya çıktı. (Zaman– 4 Şubat)

 

Başörtülü Eşe Resepsiyon İzni Veren Paşa Erken Emekli Edilmiş

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de 29 Ekim Bayramı için verilen resepsiyona başörtülü eşiyle birlikte katılmasına izin veren paşanın erken emekli edildiğini, bir başçavuşa da 14 gün göz hapsi verildiğini söyledi. (Zaman– 5 Şubat)

 

Üniversiteyi Askeri Kışlaya Çevirmiş

Balyoz darbe planında imzası bulunduğu iddia edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı olduğu dönemde "üniversiteyi kışlaya çevirdiği" belirtiliyor. (Yeni Şafak- 7 Şubat)

 

Başbuğ Yine Esip Gürledi

Başbuğ Genelkurmay Karargâhı'nda konuk ettiği Gazete Habertürk'ten Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı'ya konuştu. Gündemdeki soruları yanıtlayan Başbuğ, iddianameler ve balyoz planı hakkında açıklamalarda bulundu. İddialar ile ilgili olarak Başbuğ,  "Aylarca suikast suikast… Ne oldu? Hesabını kim verecek? Böyle rezillik olur mu? Yeter yahu. Sabrımız taştı diyoruz. İşte bunlar sabrı taşırıyor." Şeklinde ifadelerle yine tehditler savurdu. (islahhaber.com - 11 Şubat)

 

Org. Başbuğ'un Ses Kaydı Çıktı

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ses kaydı ortaya çıktıSes kaydında Başbuğ, Arınç'a yönelik suikast girişiminden Kozmik Oda'daki aramalara kadar şok açıklamalar yapıyor. "Elimizde belgeler var, bunları açıklarız!" diyen Başbuğ elindeki belgeleri paylaşmadan ses kaydı ortaya çıktı. Bugün internet paylaşım sitelerine düşen ses kaydında oldukça çarpıcı ifadeler yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'a ait olduğu iddia edilen, yaklaşık 6 dakika 11 saniye süren ses kaydında Başbuğ, bir gruba hitap ediyor. Ses kaydında Başbuğ "Ben izin vermeseydim kozmik odaya nah girerlerdi. Her şeyin zamanı var. Zannetmeyin ki olayları uzaktan seyrediyoruz." diyor. Başbuğ ses kaydında son bir iki yıldır orduya karşı faaliyetlerin olduğuna da dikkat çekiyor. Konuşmanın sonunda ise 'Her şeyin bir zamanı' var deniliyor.

Genelkurmay Başkanlığı, ses kaydıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu kaydın, Başbuğ'un yurtdışında askerî personele yapmış olduğu bir konuşmadan yararlanılarak düzenlendiğini belirtti. (haksozhaber.net- 19 Şubat)

İzmir'de Çöpe Atılmış G3 Mermileri Bulunduİzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde, bir çöp konteynerine atılmış 13 adet G3 piyade  tüfeği mermisi bulundu.(Zaman– 23 Şubat)

 

KÜRT SORUNU

 

Kürtçe Müzik Ceza Gerekçesi

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Akçatarla (Dala) Köyü'nde yapılan bir düğünde, yeşil sarı kırmızı flamalar açtıkları ve Kürtçe müzik çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiye, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca 5 kişinin 1 yıl süre ile Mardin ili sınırları dâhilinde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaktan men cezası verdi. (DİHA- 1 Şubat)

 

'Viyan Kürdistan'a Önce Onay Sonra Suç Duyurusu

Muğla'nın Milas ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Çelik, (29) 1 ay önce dünyaya gelen kızına 'Viyan Kürdistan' ismini vermek için ilçe nüfus müdürlüğüne gitti. Nüfus memurlar Çelik'e 'Viyan Kürdistan' isminin sorun yaratacağını belirterek İlçe Kaymakamı ile görüşmesini istedi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamı ile görüşen Çelik, Kaymakam'dan onay aldıktan sonra yeniden nüfus memurluğuna gelerek kızı olarak işletip cüzdanı aldı ama Nüfus Müdürlüğü Çelik'e hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. (ANF- 4 Şubat)

 

Kürtçe Kur'an Bölücü!

Yerel seçimlere on gün kala 'Kürtçe Kur'an gerçek oluyor' sloganıyla duyurulan ve 'açılım' politikasının duyurusu yapıldığında kısa dönem atılacak adımlar arasında yer alan 'Kürtçe Kur'an Meali' çalışması başlamadan bitti. Projenin iptal edilmesinde Kürtçe Kuran mealinin 'milli birlik ve bütünlüğe bu süreçte yeteri kadar hizmet etmeyeceği' görüşünün ağırlık kazanmasının neden olduğu belirtildi. (islahhaber.com - 9 Şubat)

 

Mardin Cezaevi'nde Türkçe Sözlük De Yasak!

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Burhan Gök'e gönderilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü üzerinde bulunan liseliler için hazırlanmış Türkçe okuma sözlüğü ve Kürtçe Sözlük 'Girişi yasak yayın' denilerek cezaevine alınmadı. (DİHA- 17 Şubat)

 

Musa Anter'in Torununa Kürtçe İsim Yasağı

Batman Nüfus Müdürlüğü, Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'in kızına vermiş olduğu Kürtçe 'Asiwa' ismindeki 'w' harfini gerekçe göstererek izin vermedi. (ANF- 18 Şubat)

 

70 Sokağa Kürtçe İsim Verilmesine İnceleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 70 sokağa Kürtçe isim verilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. (islahhaber.com - 21 Şubat)

 

Helin Kürdistan'ın Babasına 5 Yıl Hapis İstemi

Kızına verdiği 'Hêlîn Kurdistan' isminin basında çıkması üzerine hakkında soruşturma açılan ve daha sonra 'Çocuklara para vererek korsan eylem yaptırmak' iddiasıyla tutuklanan Ahmet Atış hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 5 yıl hapis cezası istenen iddianamede, 'Kürdistan isminin PKK tarafından propaganda amacı ve bölücülük kastıyla kullanıldığı, şüphelinin kızının isminin nüfusta tescilinden 20 ay sonra, yerel ve ulusal basına konuyu haber vererek, kızının nüfus cüzdanını da gazetecilere göstererek PKK propagandası ve bölücülük yapmıştır' denildi. (DİHA- 22 Şubat)

 

EĞİTİM HAKKI

 

Danıştay'dan Katsayıya Durdurma

Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanmasına ilişkin 17 Aralık 2009 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. (islahhaber.com- 8 Şubat)

 

YÖK'e Yine Ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itirazı, değişik gerekçeyle oy çokluğuyla reddetti. (islahhaber.com - 18 Şubat)

 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 

Ahmet İnan 'Konuştuğu' İçin Atıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet İnan, Gün TV'de yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek Üniversite Disiplin Kurulu tarafından görevden alındı. (islahhaber.com - 12 Şubat)

 

IRKÇI SALDIRILAR

 

İstanbul'da Kürtlere Linç Girişimi

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde konfeksiyon işçisi olan Batman'lı Dumrul kardeşlerle bir grup arasında sözlü sataşmadan kaynaklı başlayan tartışma, Dumrul kardeşlerin Kürt oldukları anlaşılınca linçe dönüştü. Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş yoğun bakımda tedavi altına alındı. (ANF- 28 Şubat)

 

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

 

"İbrahim Kaypakkaya'yı Seviyorum"Dedikleri İçin Haklarında Soruşturma Açıldı

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayı Murat Kur'a destek olmak için Tunceli Demokratik Halk Dayanışması tarafından düzenlenen mitinge katılan sanatçılardan Mehmet Özcan ve Pınar Sağ hakkında "İbrahim Kaypakkaya'yı seviyorum" dedikleri gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi uyarınca "suçu ve suçluyu övdükleri" iddiasıyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (dersimnews.com- 1 Şubat)

 

Gündem Temsilcisine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaptığı sırada "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklanan ve 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Cizre Gündem Gazetesi Temsilcisi Sabri Adanır, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ( ANF- 1 Şubat)


Koli Taşımaya 1 Yıl 8 Ay Ceza

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ömer Kabul, DTP tarafından düzenlenen mitinge katılarak, halay çektiği, çalınan marşlara tempo tuttuğu ve 'Sayın Öcalan' dilekçelerinin olduğu koliyi taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Birgün- 3 Şubat)

 

Adana'da El-Kaide Operasyonu

Adana'da yapılan operasyonlarda El-Kaide üyesi olmak iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 3 Şubat)

 

Gaziantep'te KCK Operasyonu: 16 Gözaltı 

Gaziantep'teki operasyonda kapatılan DTP'nin parti meclisi üyeleri ile mahalle muhtarlarının da aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 3 Şubat)

 

Adana'da Hizb-ut Tahrir Operasyonu: 2 Gözaltı

 Adana'da üye oldukları iddiasıyla Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 5 Şubat)

 

Adana'da Korsan Gösteri Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı 

Adana'da PKK Kongre-Gel adına korsan gösteri yapan 3'ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 9 Şubat)

 

BDP'li Başkanın Koruması Olmak Da Suç

Batman Belediyesi'nde 10 yıldan bu yana belediye başkanı korumalığı görevinde bulunan Halil Çağıl hakkında10 yıllık görev süresi içinde görevi gereği belediye başkanları ile birlikte gittiği basın açıklamaları nedeniyle tam 7 dava açıldı. Korudukları kişilerin katıldıkları etkinlikler nedeniyle korumalara da dava açıldığına bugüne kadar tanık olunmazken yaşananlar 'eğer BDP'li bir belediye başkanını koruyorsanız durum değişir' yorumuna neden oldu. (Evrensel- 9 Şubat)

 

Hakkâri'de Kck Operasyonu: 32 Gözaltı 

Van Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hakkâri merkezde 15, Şemdinli ilçesinde 11, Yüksekova'da ise 6 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 10 Şubat)

 

Sanatçı Rojda Gözaltına Alındı

MKM sanatçılarından Rojda, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan evinden gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Rojda'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında düzenlen festivalde söylediği 'Heval Kamuran' adlı şarkı nedeniyle 'örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. (DİHA- 10 Şubat)

 

Hakkâri ve İlçelerinde Eş Zamanlı Operasyon: 33 Gözaltı

Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla; sürdürülen KCK operasyonunda Hakkâri Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün gece yapılan eş zamanlı baskınlarda 33 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 10 Şubat)

 

Batman'da 5 Tutuklama

Batman'da düzenlenen gösterilerde polise taşlı saldırılarda bulunduğu ileri sürülen İ.E.,S.K., N.A., H.Y. ve H.B. isimli şahıslar tutuklandı. (Zaman- 12 Şubat)

 

Yüksekova'da Emniyetin Önünden Geçenler Bile Gözaltına Alınıyor

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde gözaltılar devam ediyor. Öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü önünden geçtiği belirtilen iki çocuk gözaltına alındı. (İlkehaber – 13 Şubat)

 

Ağrı'da KCK Operasyonu: 14 Gözaltı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından KCK' ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.(İlkehaber – 13 Şubat)

 

Batman'da KCK Operasyonu: 9 Gözaltı

Batman'da KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 13 Şubat)

 

Siirt'te KCK Operasyonu: 18 Gözaltı

Siirt Emniyeti, Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği (MKM Der) ile BDB il Başkanlığına düzenlediği operasyonda BDP Siirt İl Başkanı Selahattin Cengiz'inde aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. (İlkehaber – 13 Şubat)

 

Mardin ve Van'da KCK Operasyonu

Mardin'de,"KCK operasyonu" adı altında yapılan baskınlarda,  BDP Mardin İl Başkanı İsa Durç, BDP Mardin Merkez İlçe Başkanı Ercan Güneş, DTP eski İl Başkanı Hilmi Öncü, DTP eski Mardin Merkez İlçe Başkanı Davut Şahin, Kızıltepe Belediye Meclis üyeleri Şemsettin Sulhan, Reşat Kaymaz ve Musa Alkan, İl Genel Meclis üyeleri Abdulkadir Aktaş, Nazım Kök, Ziver Gümüş, DÖKH üyesi Gülser Yıldırım, İHD Mardin Yöneticisi Abdulkadir Çoğata, Mardin Belediye Meclis Üyesi İpek Güneş, DTP eski il yöneticisi Ayşe Bozan, BDP üyesi Erdal Irmak ve çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtildi. Van'da düzenlenen ev baskınlarında.  'Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İlkehaber – 13 Şubat)

 

Başbakanı Protesto Eden 6 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da bir hastane açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınan 2'si çocuk 8 kişiden 6'sı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. (Birgün- 13 Şubat)

 

Bir Slogana 128 Yıl Hapis İstendi

Bursa'da kapatılan DTP'nin etkinliği sırasında Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 4'ü tutuklu 8 kişi hakkında 128 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. (Günlük- 13 Şubat)

 

10 İlde KCK Operasyonu: 87 Gözaltı 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı baskınlarda KCK üyesi oldukları iddiasıyla Mardin'de 14, Van'da 8, Siirt'te 18, Ağrı'da 14, Batman'da 9, Adana'da 5, İstanbul'da 3, Muş'ta 8, Diyarbakır'da 1, Hakkâri'de 7 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 14 Şubat)

 

Avukata Soruşturma: Valilik Aleyhine Kamuoyu Oluşturdun!

Antalya'da Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Çağdaş Gemik'i öldüren ve 16 yıl sekiz ay hapse çarptırılan polis memuru Mehmet Ergin'le ilgili savcılığa "İkaz amaçlı hava ateş edilmiş, Gemik boynundan yaralanarak ölmüştür" diye 'bilgi notu' göndermişti. Bu yazının 'yargıyı etkileme' amaçlı olduğu iddiasıyla Seyman'dan şikâyetçi olan Gemik ailesinin avukatı Munip Ermiş'e, 'valiliğin polisi aklamaya çalıştığı hususunda açıklamalar yaparak, valilik aleyhine kamuoyu oluşturmak'tan soruşturma açıldı. (Radikal- 14 Şubat)

 

Van'da KCK Operasyonu: 13 Gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından KCK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 14 Şubat)

 

Hakkari'de Gözaltına Alınan 32 Kişiden 15'i Tutuklandı

Hakkâri ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 15'i çıkarıldıkları Van Savcılığında tutuklanarak cezaevine konuldu. (İlkehaber – 14 Şubat)

 

Şanlıurfa'daki İzinsiz Gösterilerde 33 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da PKK elebaşının yakalanış yıl dönümü nedeniyle yapılan basın açıklaması öncesi ve sonrasındaki önlemlerde şüpheli oldukları gerekçesiyle 33 kişi gözaltına alındı. (Zaman – 14 Şubat)

 

Hakkâri'de 4 Kişi Gözaltına Alındı 

Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçesindeki izinsiz gösterilerde, 4 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 14 Şubat)

 

KCK Operasyonları: 194 Gözaltı

"KCK operasyonu" adı altında devam eden operasyonlarda 194 kişi daha gözaltına alındı. Birçok kent ve ilçede polis düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında BDP ve İHD yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 194 kişiyi gözaltına aldı. (islahhaber.com - 14 Şubat)

 

Mersin'deki Gösterilerde 36 Kişi Gözaltına Alındı 

Mersin'de PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümün nedeni ile 2 gün boyunca provokatif eylemlere katıldıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (Zaman– 15 Şubat)

 

Diyarbakır'da Gözaltına Alınan 18 Kişiden 5'i Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen molotofkokteylili ve havai fişekli saldırılara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı. (Zaman– 15 Şubat)

 

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Slogan Atan 2 Kişi Tutuklandı 

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, BDP'li bir grubun yaptığı basın açıklaması sonrasında, ''yasa dışı slogan'' attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. (Zaman– 15 Şubat)

 

İstanbul'da Terör Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı 

İstanbul'da PKK' ye yönelik düzenlenen operasyonlarda üye oldukları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 15 Şubat)

 

Iğdır'da İzinsiz Gösterilere Katılan 16 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır'da Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 11. yıldönümü nedeniyle yapılan izinsiz gösterilerde 16 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 15 Şubat)

 

Batman'daki Kck Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Kişi Tutuklandı

Batman'da PKK'nın sivil oluşumu KCK' ya yönelik 13 Şubat'ta yaptığı operasyonda gözaltına alınan 2'si 13 ve 15 yaşlarında çocuk olmak üzere 9 kişi tutuklandı.(Zaman– 15 Şubat)

 

Diyarbakır'da 17 Kişi Gözaltına Alındı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle Bağlar ilçesi Emek Caddesinde çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. (İlkehaber – 15 Şubat)

 

Mardin'de 16 Kişi Tutuklandı

Mardin'de 13 Şubat'ta gözaltına alınan 16 kişiden, BDP İl Başkanı Durç ile belediye meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 16 kişi  "KCK Türkiye yapılanmasında yer aldıkları" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (İlkehaber – 16 Şubat)

 

Polise Taş Atmaya 56 Yıl 3 Ay Hapis

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında yapılan izinsiz gösterilere katıldıkları ve polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 5 sanığa toplam 56 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (İlkehaber – 16 Şubat)

 

Batman'da 58 Kişi Gözaltına Alındı 

Batman'da Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sonrası çıkan olaylarda 28'i çocuk 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (Zaman – 16 Şubat)

 

Diyarbakır'da Polise Taş Atan 5 Kişiye 11'er Yıl Hapis 

Başbakan Tayyib Erdoğan'ın 18 Ekim 2008 tarihindeki Diyarbakır gezisi sırasında yapılan yasadışı gösterilere katıldıkları ve polise taş attıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, 11'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Zaman – 16 Şubat)

 

KCK' den 16 Kişi Tutuklandı 

Mardin'de, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı. (Zaman–16 Şubat)

 

15 Şubat Bilançosu

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş yıldönümü nedeniyle birçok kentte çıkan gerginliklerin bilançosu ağır oldu. Olaylar sırasında 4'ü ağır 25 kişi yaralanırken 17 si çocuk 21 kişi tutuklandı. Gösteriler sırasında İstanbul, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Hakkâri, Çukurca, Yüksekova, Mersin ve daha birçok kentte düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle ise 35'i çocuk toplam 110'un üstünde kişi gözaltın alındı. (islahhaber.com - 16 Şubat)

 

Adana'da 20 Gözaltı

Adana'da PKK'nin gençlik yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 7'si bayan 20 kişi gözaltına alındı.(Zaman– 17 Şubat)

 

Siirt'te KCK Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Tutuklandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt'te yapılan KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı. (Zaman– 17 Şubat)

 

Gaziantep'te KCK Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te bir süre önce PKK'nin gençlik yapılanması ve şehir örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı. (Zaman– 17 Şubat)

 

Van'daki KCK Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Van'da, PKK'nin şehir yapılanması KCK'ye ve gençlik örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklandı. (Zaman– 17 Şubat)

 

Bingöl'de PKK Operasyonu 

Bingöl'de PKK'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. (Zaman– 17 Şubat)

 

Şanlıurfa'da İzinsiz Gösteri Önleminde 9 Kişi Tutuklandı 

Şanlıurfa'da, Öcalan'ın yakalanış yıl dönümünü nedeniyle yapılan basın açıklamasının öncesi ve sonrasındaki önlemlerde gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı. (Zaman– 17 Şubat)

 

Siirt'teki KCK Operasyonunda 7 Tutuklama

Cumartesi günü KCK'ye yönelik Siirt, Batman ve Van'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 16 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (İlkehaber – 17 Şubat)

 

"Barış Grubu"na "PKK Propagandası" Davası Açıldı

Mahmur ve Kandil'den gelen gruptan 17 kişi hakkında Diyarbakır Savcılığı "PKK propagandası" suçlamasıyla dava açtı; basın açıklamaları nedeniyle yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istedi. (bianet.org – 17 Şubat)

 

Bingöl'de 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyelerine yönelik operasyon düzenledi. (İlkehaber – 18 Şubat)

 

Gözaltına Alınan 62 Zanlıdan 17'si Tutuklandı

Batman'da 15 Şubatta çıkan olaylarda gözaltına alınan 62 zanlıdan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İlkehaber – 19 Şubat)

 

Mersin'de 26 Kişi Tutuklandı

Mersin'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 42 göstericiden 26'sı mahkemece tutuklandı. (İlkehaber – 19 Şubat)

 

Taş Atan Çocuklara 14 Yıl Hapis

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, geçen yıl polise taş attıkları gerekçesiyle tutuklanan17 yaşındaki N.C. ve Y.B adlı 2 çocuk yargılandıkları Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 6'şar yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı. (İlkehaber – 19 Şubat)

 

Korsan Gösterilere Katılan 26 Kişi Tutuklandı 

Mersin'de Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümünde korsan gösterilere katılan 42 kişiden 26'sı tutuklandı.(Zaman– 19 Şubat)

 

Ardahan'da PKK Operasyonu: 8 Gözaltı 

Ardahan'ın Göle ilçesinde PKK'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 19 Şubat)

 

Ardahan'da KCK Operasyonları: 33 Gözaltı 

Ardahan'da polis ve jandarma il genelinde KCK'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında 11'i Göle ilçesinde olmak üzere Ardahan genelinde toplam 33 kişi gözaltına alındı. (Zaman– 19 Şubat)

 

Batman'da 17 Gösterici Tutuklandı 

Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta Batman kent merkezinde meydana gelen yasa dışı olaylara karıştıkları iddia edilen 17 gösterici tutuklandı. (Zaman- 19 Şubat)

 

Hakkâri'de 2 Kişi Tutuklandı

Hakkâri'de olaylı eylemlere katıldıkları iddiası ile gözaltına alınan Mahir K. ve Veysi K. adlı 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İlkehaber – 20 Şubat)

 

Ardahan'daki PKK Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuklandı

Ardahan'da önceki gün PKK'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 30 kişiden 4'ü tutuklandı. ( Zaman– 21 Şubat)

 

Hakkâri Çukurca'da Biri Çocuk 6 Kişi Tutuklandı

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde önceki gün KCK yapılanması iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan biri çocuk 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (İlkehaber– 23 Şubat)

 

BDP İl Başkanı Tutuklandı 

BDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Ali Aydın, Diyarbakır'da 15 Ocak 2010 tarihinde yaptığı açıklamada PKK'nin propagandasını yapmaktan tutuklandı. (Zaman– 23 Şubat)

 

BDP'li Belediye Başkanına 10 Ay Hapis Cezası 

BDP Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Zaman– 25 Şubat)

 

Ardahan'da 4 Kişi Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Tutuklandı

Ardahan'da, ''terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı. (Zaman– 26 Şubat)

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

 

Önceki ve Sonraki Haberler