Özgür-Der Şubat 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Şubat 2011 Hak İhlalleri Raporu

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Komisyonu Şubat ayı Hak İhlalleri raporunu yayınladı. Bilanço ve değerlendirme olarak iki dosya şeklinde sunulan raporu ilginize sunuyoruz...

ŞUBAT 2011 İNSAN HAKLARI DEĞERLENDİRMESİ

Devlet Toplu Mezarların Hesabını Vermelidir

Bitlis'in Mutki ilçesinde yapılan kazılar sonucu gündeme gelen toplu mezarlar gerçeği, devletin yıllarca Kürt sorununa yönelik ortaya koyduğu güvenlik merkezli "çözüm" mantığının vahim boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Bölgedeki toplu mezarlar, 90'lı yıllarda sözde terörle mücadele konsepti adı altında devlet eliyle işlenen cinayetlerin somut bir örneğidir. Devletin, MİT'in, JİTEM'in ve çok sayıda kontrgerilla yapılanmasının bu kirli savaş sürecinde işledikleri cinayetler sonucu katledilen insanların gömüldüğü toplu mezarların sayısı yüzlerle, bu mezarlarda bulunanların sayısı da binlerle ifade edilmektedir. Hatta öyle ki, toplu mezar uygulamasının bölgede OHAL döneminde bir devlet politikası olarak işlediği de herkesin malumudur. Özellikle faili meçhullerin sayısının on binlerle ifade edildiği bu topraklarda; "terörle mücadele" adı altında üretilen hukuksuzluğun ve yaşam hakkının önemsenmediğinin en önemli göstergelerinden biri karakol bahçelerinde, çöplüklerde, asit kuyularında yok edilen masum bedenlerdir.

Devletin faili meçhullerle ilgili soruşturmaları yayıp genişletmesi, geçmişle hesaplaşması; Kürt sorununun çözüm aşamalarından olmazsa olmazlarındandır. PKK ile yaşanan çatışma süreçleri bahane kılınarak öldürülen binlerce masum insanın katilleri yargı önüne çıkarılmalı, bu insanların cenazelerinin yerleri tespit edilmeli ve yakınlarına teslim edilmelidir. Devletin verdiği yetkilerle, devletin silahıyla öldürülen, katledilen insanlardan devlet düzeyinde özür dilenmeli ve tüm toplu mezarlar açılmalıdır. Ucu nereye varırsa varsın, faili meçhullerin sorumlularının tümü yargı önüne çıkarılmalı, hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır.

Cezaevlerinde Bulunan Tutsaklar Esir Değildir!

Türkiye'de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin karşılaştıkları hukuksuzluklar bitmek bilmiyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 500 hasta tutuklu cezaevlerinde ölüme terk edilmiş durumda. Adli Tıp Kurumunun keyfi tutumu nedeniyle ağır hasta olan yüzlerce tutsak, hem uygun şartlarda tedavi olma haklarından mahrum bırakılmakta hem de çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir. Tutsakların yaşam hakları bu şekilde açıkça ihlal edilmektedir.

Ergenekon sanıklarının sahte raporlarla yıllardır hastane odalarında ağırlanması, tutuklu olan kimi emekli generallerin GATA'dan aldıkları raporlarla serbest bırakılması gibi örneklerin sayısız olduğu bu ülkede, hastalıkları nedeniyle cezaevlerinde yaşamını yitiren tutsakların uğratıldıkları bu haksızlığa Adalet Bakanlığı senelerdir kayıtsız kalmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarına göre son 10 yılda 2.670 tutsak cezaevinde yaşamını yitirmiştir. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Uygun şartlarda tedavi edilmeye ihtiyacı olan mahpusların tedavi olanakları sağlanmalı, durumu ağır olanlar ise serbest bırakılmalıdır.

Cezaevlerindeki yaşanan hak ihlalleri yalnızca hasta mahpusların maruz kaldıklarıyla sınırlı değildir. Birçok cezaevinden gelen bilgilere göre tutuklular, cezaevlerinde baskıların ve keyfi cezalandırmaların arttığını bildirmektedirler. Kendilerine sunulan sınırlı hakların cezaevi idarecileri tarafından kendilerine karşı bir koz olarak kullanıldığını ve çoğu zaman keyfi biçimde haklarının kısıtlandığını belirten tutsaklar, özellikle tecrit edilmekle tehdit edildiklerini belirtmektedirler. Oysa Balyoz ve Islak İmza gibi davalarda yargılanan muvazzaf general ve subayların tutulduğu Hasdal Askeri Cezaevi'nin basına yansıyan fotoğraflarına bakıldığında, bu cezaevi'nin 5 yıldızlı bir otelden bir farkı olmadığı görülmektedir.

Hatırlanacağı üzere, 2 yıl evvel Hasdal Askeri Cezaevinde bulunan mahkûm erler, bu cezaevinin şartlarının çok kötü olduğu gerekçesiyle isyan etmişlerdi. Özellikle Balyoz davası sonrası buraya tutuklu generallerin aktarılması sonrası her türlü imkân sağlanmış, Hasdal adeta bir rezidansa dönüştürülmüştü.

Adalet Bakanlığı, bu çifte standarda derhal bir son vermeli ve her gün farklı bir boyutuyla gündeme gelen cezaevlerindeki hak ihlallerine dur demelidir. Tutsakların cezaevi koşulları düzeltilmeli, keyfi uygulamalara neden olanlar hakkında soruşturmalar açılmalıdır. Cezaevlerinde bulunan mahpusların tüm sorumluluğunun devlete ait olduğu unutulmamalı, mahpuslara esir muamelesi yapılmamalıdır.

İşçileri Bile Bile Ölüme Gönderenler Cezasız Kalmamalıdır

Şubat ayı içinde, onlarca işçi, iş güveliği koşullarının yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara OSTİM'de, aynı gün içinde meydana gelen iki patlama sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. OSTİM'deki patlamaların ayrıntılarına bakıldığında, ihmaller zinciriyle karşılaşılmakta. İşçilerin ifadelerine göre, kullanılan oksijen tüplerinin güvenli olup olmadığına bakılmayıp, maliyeti ucuz olan yıpranmış oksijen tüpleri sanayide kullanılmakta. Ayrıca ciddi bir denetim eksikliğinden de bahsedilmekte. Çalışma Bakanının, ilk patlamanın olduğu işletmenin ruhsatı bulunmadığını belirtmesi bunun açık bir itirafıydı. Bu olaylar denetimsizliğin ne boyutta olduğunu göstermektedir. Ayrıca küçük işletme ruhsatı alıp, daha sonra işletmelerini büyüten firmaların çoğunun da bu büyüme oranında ruhsat yenilemeyip, güvenlik şartlarını iyileştirmedikleri de belirtilmektedir. Ölümlü iş kazalarının yoğun olduğu sanayi bölgelerinin denetimden uzak kılınması, işçileri ölüme terk etmek anlamına gelmektedir. OSTİM'de meydana gelen patlamaların detayları ortaya çıktıkça ihmaller zincirinin de uzadığı görülmektedir.

Yine bu ay içinde, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Afşin-Elbistan Termik Santralinde dört gün içinde meydana gelen iki göçük sonucu, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 9 kişi de göçük altında kaldı. Göçük altında bulunanlara halen ulaşılmış değil. İşçilerin yakınları, patlamaların ihmallerden kaynaklandığını iddia etmekteler.

Tuzla tersanelerinde, birçok özel maden işletmesinde ve farklı iş kollarının çoğunda işçilerin güvenliği hep ihmal edilmektedir ve işçi ölümleri, iş güvenliğinin maliyetinden kaçan bu kapitalist anlayış sonucu meydana gelmektedir. Ağır işlerde çalışan işçiler, işlerini kaybetmemek için bu koşullara katlanmak durumunda bırakılmaktadır. Özellikle Çalışma Bakanlığı, son dönemlerde artan işçi ölümleri hakkında ciddi soruşturmalar başlatmalı ve iş güvenliği konusunda katı tedbirlere başvurmalıdır. İşsizliğin çok yüksek olduğu bu ülkede, buldukları işi kaybetmemek için her türlü ağır şartı kabul eden işçilerin bu durumunu istismar eden işverenlerin iş güvenliğinin maliyetinden kaçınmaları cezasız kaldıkça, daha çok işçi bu şekilde hayatını kaybedecektir.

28 Şubat Darbecileri Derhal Yargı Önüne Çıkarılmalıdır

28 Şubat'ın üzerinden on dört yıl geçmesine rağmen 28 Şubatçılar hala yargı önüne çıkarılmadı. Bizzat darbecilerin darbeyi sahiplenen ve bin yıl süreceği şeklideki ifadeleri kayıtlarda mevcuttur. Ancak bu güne kadar siyasi irade 28 Şubatla yargı önünde hesaplaşmaya girmedi, darbecilerden hesap sormadı. Darbe teşebbüsleri yargılanırken milyonlarca kişiyi mağdur etmiş bir darbeden ise hesap sorulmaması açık bir tutarsızlık örneğidir.

Darbecilerden hesap sorulmadığı gibi 28 Şubat darbesiyle alınan kararlar ve başlatılan uygulamalar da devam etmektedir. Başörtüsü sorunu sürüyor ve çalışan bayanlarla öğrencileri mağdur etmeye devam ediyor. Üniversiteler de belli bir ilerleme sağlansa da orta öğretim ile ilk öğretimde sorun aynı şiddette sürüyor. Diğer yandan Kur'an kurslarında ki kısıtlamalar da devam ediyor. Aynı şekilde Meslek Liselilerin kat sayı problemi de tam olarak çözülmüş değil. Kısaca 28 Şubat'ın ruhu hala toplumun üzerinde kara bir bulut gibi gezmeye devam ediyor. Bir an önce bütün 28 Şubat uygulamaları kaldırılmalı, 28 Şubatçılardan hesap sorulmalıdır.

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

2011 ŞUBAT AYI HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU

YAŞAM HAKKI

Canan'ı Deneme Atışında Öldürmüşler!

Van'da kışladan açılan ateşle öldüğü saptanan 16 yaşındaki Canan Saldık'la ilgili bilirkişi raporu, Canan'ın 2 bin 500 metreden Bixi ile yapılan ilk deneme atışında hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.(Evrensel - 3 Şubat)

Sınırdaki Ölümlere Kim 'Dur' Diyecek?

Van'ın Özalp ilçesi Yukarı Balçıklı (Paçuxliya Jorî) köyünün İran sınırında bulunan Umutepe bölgesinde mazot getiren köylüler, İran askerinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki çocuk kafalarına aldıkları birer kurşunla yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Böylece geçen yıldan bu yana İran askerleri tarafından sınırda öldürülen vatandaş sayısı 11'e yükseldi.(Evrensel - 4 Şubat)

AKP Döneminde 18 Kürt Çocuk Öldürüldü

Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi Anneleriyle yaptığı görüşmenin ardından kendi dönemlerinde faili meçhul cinayet işlenmediğini söylemişti. Ancak rakamlar ve gerçekler Başbakanı yalanlıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'den beri İHD raporlarına göre 607 kişi faili meçhul ve yargısız infazlara kurban giderken, resmi kayıtlarda öldürülen 18 Kürt çocuğunun ismi geçiyor. Çocukların katilleri ise çoğunlukla yargılanamıyor bile.(Evrensel - 21 Şubat)

13 Yıl Önce de Bir Ceylan Vuruldu

Kışladan atılan roketle yaşamını yitiren Ceylan Önkol'dan 13 yıl önce, Bingöl'de 8 yaşındaki Gülsüme'nin evinin yakınında bulduğu Law roketinin patlaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.(Taraf - 21 Şubat)

CEZAEVLERİ

Cezaevlerinde 500 Tutuklu Ölüme Terk Edildi

Adalet Bakanlığı'nın raporuna göre, son 10 yılda 2 bin 670 kişinin cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden ÇHD İstanbul Şubesi Avukatı Güray Dağ, halen 500 tutuklu ve hükümlünün ise ölüm sınırında olduğuna dikkat çekti.(ANF - 3 Şubat)

Ölüme Terk Edilen Tutuklular

Cezaevlerinde tedavileri yapılmadığı için tahliye edilmesi gereken ama Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporlardan ötürü tahliyeleri yapılmayan tutuklu ve hükümlülerin durumuna dikkat çekmek için, İHD, TUAD ve TUYAB'ın aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri, Yenibosna Adli Tıp Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.(Evrensel - 4 Şubat)

'Son 10 Yılda Tecrit Ve İşkenceyle 1748 Tutsak Katledildi'

Hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık koşullarına dikkat çeken Adana Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformu, son 10 yılda tecrit ve işkenceyle bin 748 tutuklunun katledildiğini söyledi.(ANF - 5 Şubat)

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Baskı

Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan Serkan Onur Yılmaz'a ziyaretçisinin getirdiği 1989 yılında basılmış ve 5 ciltten oluşan Mao Zedung'a ait Seçme Eserler adlı kitabın 1. ve 2. ciltlerinin 10 Ocak 1980'de yasaklanmış olması nedeniyle Serkan Onur Yılmaz'a verilmesinin uygun bulunmadığı 7 Şubat 2011'de öğrenildi .(Radikal - 7 Şubat)

Aydın E Tipi Cezaevi'nde Baskı

8 Şubat 2009'da, Aydın E Tipi Cezaevi'nde tutulan Muharrem Süren'i zorla berbere götürmek isteyen jandarma erlerinin hiçbir rahatsızlığı bulunmayan Süren'i darp etmesi sonucu Süren'in kan kusmasına neden oldukları öğrenildi. (Evrensel - 8 Şubat)

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Baskı

8 Şubat 2009'da Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan hükümlü Cahit Şeran, diğer cezaevlerinden kendisine gönderilen fotoğraflara cezaevi idaresi tarafından gerekçe gösterilmeden el konulduğunu belirtti. (ANF - 8 Şubat)

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde Baskı

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden 4 Şubat 2011'de Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi'ne istekleri dışında sevk edilen 11 tutuklu ve hükümlü adına açıklama yapan Ender Bulhaz Aktürk, sevk esnasında ve götürüldükleri cezaevinde, gardiyanlar tarafından sürekli darp edildiklerini ve kabul etmedikleri halde "ince arama" uygulamasının yapıldığını ifade etti. (atilimhaber.org - 11 Şubat)

Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde Baskı

Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan mahkûmların yazdıkları mektuplardan 13 Şubat 2011'de edinilen bilgilere göre, gardiyanların sık sık mahkûmların tamamen çıplak kalacak şekilde soyunmalarını istedikleri ve o haldeyken eğilip kalkmalarını dayattıkları öğrenildi. Uygulamayı kabul etmeyen mahkûmların ise dövüldüğü ifade edildi. (Günlük - 13 Şubat)

Cezasını Yatan Hükümlü Serbest Bırakılmıyor

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan ve yargılandığı davadan aldığı 10 yıllık cezayı yatan hükümlü Cem Kılıç'ın tahliye edilmediği, gerekçe olarak da cezaevinde söylediği türküden dolayı karara bağlanmayan disiplin cezası olduğu kaydedildi.(Evrensel - 18 Şubat)

Maltepe Çocuk Cezaevi'nde Baskı

İstanbul Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kalan 14 çocuğun aralarında Kürtçe konuşmasını gerekçe gösteren gardiyanların ve askerlerin 21 Şubat 2011'de çocukların kaldığı koğuşu basıp çocukları döverek öldürmekle tehdit ettikleri öğrenildi (ozgurradyo.com - 21 Şubat)

Kanserin 4. Evresinde Tahliyeye İzin Çıkmadı

Hapiste yakalandığı kanser vücuduna yayılan Gülay Çetin, 'Cezaevinde yasayamaz' raporuna rağmen tahliye edilmiyor. (Radikal - 21 Şubat)

Siyasi Tutuklulara 'Sevk İşkencesi'

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'ne zorla sevk edilen Ceyhun Bay adlı siyasi tutuklu, nakil sırasında darp ve kaba dayak iskencesine maruz kaldıklarını ve eşyalarınn bile alınmasına izin verilmediğini söyledi. (ANF - 22 Şubat)

Dört Dakikada Muayene

Hasta hükümlü ve tutukluların ciddi sağlık sorunlarına karşı sürekli "ceza ertelemesine gerek yoktur" raporları hazırlayan Adli Tıp Kurumu bir ilke daha imza attı. 6 yıldır çölyak hastası olan Nesimi Kalkan, yazdığı mektupta, "Adli Tıp Kurumu 4 dakikayı geçmeyen muayene ile ceza erteleme talebimi reddetti" dedi.(Evrensel - 24 Şubat)

Hediye Aksoy'un Sesini Kim Duyacak?

Görme engelli ve kanser hastası Hediye Aksoy, sağlık koşulları cezaevinde kalmasına uygun almadığı halde tahliye edilmiyor. Bir patlama sonucu 18 yıl önce gözlerini kaybeden Hediye Aksoy, 8 yıl boyunca tedavisi yapılmadan cezaevinde tutuldu. 1998 yılında afla salıverilen Aksoy 2007'de tekrar tutuklandı. İkinci kez tutukluluğu süresinde de tedavi olmayan Aksoy cezaevinde bu defa kanser hastalığına yakalandı. Doktor raporlarında yüzde 85 engelli olması, yaşamını tek başına sürdüremeyeceği ve kanser tedavisinin tutukluluk koşullarında yapılmayacağını belirtilen Aksoy, başvurulara rağmen hâlâ Bakırköy Kadın Tutukevi'nde tutuluyor.(Evrensel - 25 Şubat)

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Beş Yılda Beş Bölük İntihar Etti

2005-2010 arasında 408 askerin intihar ettiğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Gönül'den acı itiraf: Önlem aldık, intiharlar azaldı. (islahhaber.com - 6 Şubat)

ASELSAN İntiharlarında Şok Gelişme

ASELSAN'da görev yapan ve askerlik görevini yerine getirirken şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren genç mühendisin Ergenekon'la ilgili ailesine önemli bilgiler verdiği ve sürekli takip edildiği ortaya çıktı. ASELSAN'da yaşanan 4 sır intiharın son halkası olan ve askerlik görevini yerine getirirken nöbet esnasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ASELSAN mühendisi Burhaneddin Volkan'ın babası emekli Başçavuş Mahmut Volkan'ın, 'Casusluk' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Fikret Seçen'e kritik bilgiler verdiği öğrenildi. Acılı baba Volkan'ın Savcı Seçen'e ulaştırdığı dilekçesinde, oğlunun psikolojisinin kimyasallar kullanılarak bozulduğunu öne sürdüğü görülüyor. ( Haber 7 - 12 Şubat)

Milli İstihbarat İntiharları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son dört ay içerisinde aralarında bir bölge müdürünün de bulunduğu dört personelin ölümü hakkındaki soruşturmayı tamamlamadan yeni bir şüpheli ölüm haberiyle çalkalandı. Son olarak Kocaeli'de MİT görevlisi Tevfik Ataseven evinde asılı halde bulundu. MİT, Taraf'ın bilgi edinme kanunu kapsamında şüpheli ölümlerle ilgili başvurusuna, "Adli soruşturmaya ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler bilgi edinme kapsamı dışında tutulmuştur" cevabını verdi. (Taraf - 17 Şubat)

Şüpheli Asker Ölümleri Araştırılmayacak

BDP'nin 'kuşkulu asker ölümleri'nin araştırılması için verdiği araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi reddedildi. (islahhaber.com - 18 Şubat)

Kışlada 409. Sır Ölüm

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi 1. Hudut Taburu'nda askerlik yapan Nusaybin'li Er İsa Akdoğan başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. (Taraf - 18 Şubat)

Vanlı İslam Kim Vurduya Gitti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Tahran ziyareti sırasında da gündeme gelen Türkiye-İran sınırındaki infazlar konusunda çok çarpıcı bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Kaçak mazot getirirken 26 Haziran 2010 gecesinde İran- Türkiye sınırında askerler tarafından vurularak öldürülen Vanlı İslam Kesici ile ilgili soruşturmada en ufak bir gelişme olmadığı belirlendi. Kesici'nin ailesi ve avukatları Kesici'nin Türk askerleri tarafından vurulduğunu, Türk tarafı İran askerlerinin vurduğunu, İran ise kendilerinin hiçbir ilgisi olmadığını bildirmişti. Bunun üzerine Tahran anlaşması gereği vuran ülkenin tazminat ödemesi maddesi de hayata geçirilemedi. (Taraf - 19 Şubat)

Kayıp Cemil'in Cesedi Bulundu

Van'da bir hafta önce evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 14 yaşındaki Cemil İlter ölü olarak bulundu. (Taraf - 22 Şubat)

Sorgun Karakolunda Şüpheli Asker Ölümü

Türk ordusundaki şüpheli asker ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Sorgun Jandarma Karakolunda nöbet esnasında kendini vurduğu iddia edilen asker hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Sivas'ın Sarkışla nüfusuna kayıtlı 1990 doğumlu Jandarma Er Cemal Karakurt 22 günlük izne ayrıldı. Dönüş yapan Jandarma Er Cemal Karakurt'un çevre emniyet nöbetçisiyken gece saat 03.35 sıralarında kendine zimmetli tüfeğiyle bir el ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Karakurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (ANF - 27 Şubat)

IRKÇI SALDIRILAR

Trabzon'da Kürt İşçilere Saldırı

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde yatılı olarak çalışan Kars Kağızmanlı 8 Kürt isçinin, kendi aralarında Kürtçe konuştuğu için inşaatta çalışan su tesisatçılarının saldırısına uğradığı iddia edildi. Ardından isçiler tutuklandı. (ANF - 19 Şubat)

KÜRT SORUNU

CHP'li Güneş'ten Kürtlere Hakaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, Kocaeli'deki parti toplantısında, CHP'nin Kürtlere bakışını ortaya koydu. Toplantıda bir partilinin, Kürtlerin CHP'ye neden ilgi göstermediği ile ilgili soru sorması üzerine Güneş, Kürtlerin şu anda kendilerine uzak durduğunu kabul etti. Ancak "Kürtlerle ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz, Kürtler eninde sonunda bizim kucağımıza oturacak" diye cevap verdi. (islahhaber.com - 3 Şubat)

Kürtçe Köy İsmine Onay Çıkmadı!

Diyarbakır İl Genel Meclisi'nin, köy statüsüne kavuşan Kırkpınar (Çelkani) mezrası ile ilgili eski isminin iade edilmesi yönünde aldığı karara İçişleri Bakanlığı onay vermedi. Bakanlık, Çelkani mezrasını köy statüsüne kavuştururken, eski ismi ile kalması yönündeki talebi ise kabul etmedi. (islahhaber.com - 6 Şubat)

Mahkûm Olan DTP'li

Ardahan'da 21 Mart 2008'de yapılan Newroz kutlamasında "Cejna Newrozê Pîroz be" dediği için yargılanan DTP Parti Meclisi eski Üyesi Alahattin Ege'ye "Türkçe'nin dışında başka bir dil kullandığı" gerekçesiyle Siyasî Partiler Yasası'nın (SPY) 81./c maddesi uyarınca Ardahan Sulh Ceza Mahkemesi'nde 6 Şubat 2009'da görülen duruşmada 6 ay hapis cezası verildiği ve cezanın daha sonda 3600 TL para cezasına çevrildiği bildirildi.(Gündem - 7 Şubat)

Kürtçe Türküler TRT Kasasında Tutsak

27 Mayıs darbesinden sonra derlenen Kürtçe türkülerin, TRT kasasında 'YAYINLANAMAZ' mühürüyle tutsak olduğu ortaya çıktı. Demokratik Açılım kapsamında Kürtçe televizyon bile kuran devlet, Kürtçe korkusunu hala aşabilmiş değil. Antalya'dan gelen bir haber, bundan 50 yıl önce derlenen Kürtçe türkülerin tutsak olduğunu ortaya koydu. Ressam ve gazeteci Fikret Otyam, 27 Mayıs darbesinden sonra derlediği türkülerin mühürlü bir kutuda tutulduğunu söyledi. (islahhaber.com - 12 Şubat)

Kürtçe Parti Tabelası Kriz Oldu

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl Örgütü'nün iki dilli yaşama geçmenin bir adımı olarak parti binasına astığı Kürtçe tabela 1. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube polisleri tarafından kaldırıldı. (islahhaber.com - 15 Şubat)

Van'da CHP'yi Karıştıran Kürt Raporu

Kürt sorunu stratejisini belirlemek isteyen CHP, Kürt meselesini Van'da masaya yatırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anadilde öğretime sıcak baktıklarını, ancak anadilde eğitimin bugün için çözülebilecek bir sorun olduğuna inanmadıklarını söyledi. (islahhaber.com - 20 Şubat)

Gaziantep'te Kaldırılan Tabela

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Gaziantep İl Örgütü'nün kapısına Türkçe ve Kürtçe dillerinde asılan tabela, "Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet edildiği" gerekçesiyle 20 Şubat 2011'de indirildi.(atilim.org - 20 Şubat)

Kürtçe Konuşmaya Önce Engel, Sonra...

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Meclis'te BDP grubunda yaptığı konuşmada sözlerini Kürtçe devam ettirmek isteyince Meclis TV yayını kesti. Demirtaş Kürtçe konuşmaya başlayınca TRT önce sesi kesti. Yaklaşık bir dakikanın ardından ses tekrar geldi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kürtçe konuşması yayınlandı. (islahhaber.com - 22 Şubat)

Iğdır'da MHP'den 'Bölme' Kampanyası

Iğdır'da belediyenin MHP'nin yönetiminde olduğu dönemde mahalle statüsü verilen Alikamelli köyü, belediyenin BDP'nin yönetimine geçmesiyle tekrar köy statüsüne döndürülmek isteniyor.(Evrensel - 25 Şubat)

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Derbent Polis Gazıyla Uyandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Derbent Çamlıtepe Mahallesi'nde 2 bin polis ve yıkım aracı ile yapılmak istenen yıkıma mahalle halkı direndi. Polis direniş gösteren halka gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylar sırasında 1 kişi kalp krizi geçirirken 8 kişi de yaralandı.(Evrensel - 9 Şubat)

Kelepçeli Tutukluya İşkence

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı El Kaide davası için Kandıra F Tipi Cezaevi'nden ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen tutuklu sanıklardan Mehmet Ali Tırak, duruşma için beklenmek üzere nezarethaneye alındı. Tırak, bir süre sonra yeniden cezaevi aracına geri konuldu. Tırak'ın yakınları ise Mehmet Ali Tırak'a bir jandarma uzman çavuş tarafından kötü muamele yapıldığını ve elleri kelepçeliyken dövüldüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. (islahhaber.com - 9 Şubat)

Taksim Polis Merkezi'nde Bir İşkence Vakası Daha

Başta Nijeryalı göçmen Festus Okey'in bir polis memurunun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesi olayı olmak üzere pek çok işkence ile gündeme gelen Taksim Ekipler Amirliği, bir işkence olayına daha sahne oldu. Sivil bir polis grubunun keyfi kimlik kontrolüne tepki gösteren Üniversite Öğrencisi Mikail Haskanlı ve Sinan Çar, gözaltına alınarak götürüldükleri polis merkezinde polisler tarafından feci şekilde dövüldü.(Evrensel - 9 Şubat)

Öğrencilere Yine Gaz, Tartaklanma Ve Gözaltı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nu protesto etmek isteyen 25 öğrenci polis tarafından tartaklanarak gözaltına alındı.( Evrensel - 11 Şubat )

Polise 'Bir Dakika' Deyince...

Tiyatrocu Ü.S. önceki gün Taksim'deki evinden çıktıktan sonra telefonla konuşurken kendisine kimlik soran polise "bir dakika" dedi. Olaylar Ü.S'nin karakolda çırılçıplak soyulmasına kadar gitti. (Taraf - 13 Şubat)

Beyoğlu Polisi Tacizde Israrlı

Tiyatrocu Ü.S'den sonra reklamcı S.E. de Taksim'de yaşadığı polis tacizini Taraf 'a anlattı: Ağa Camii önünde polis durdurdu. "Cami avlusuna geçip pantolonunu indir" dedi. Gözaltına almakla tehdit edince korktum, dediğini yaptım. Kimlik soran polise, cep telefonuyla konuştuğu için "bir dakika" dediğini, sonra olayların karakolda soyularak aşağılanmasına vardığını söyleyen tiyatrocu Ü.S. "Bunu sadece bana yapmıyorlar. Taksim Tarlabaşı'nda sokak ortasında kaç kere adamlara pantolon indirtip aradıklarını gördüm" diyordu. (Taraf - 15 Şubat)

Bölge'de 'İleri Demokrasi!' Örneği

Diyarbakır'da 15 Şubat gösterilerinde polisin sert müdahalesini ve gözaltıları protesto etmek isteyen binlerce kişi yine polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Hastaneye gitmek üzere olan kanser hastası A.Kadir Taşdelen polisin kafasına vurduğu silah dipçiğiyle yaralandı. Silopi'de ise polisin attığı gaz bombasından 2 çocuğun yaralandığı öğrenildi.(Evrensel - 18 Şubat)

15 Şubat Eyleminde Bir Çocuk Yaralandı

Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin 13. yıldönümü nedeniyle bir süredir devam eden sokak gösterileri Mersin, Diyarbakır ve Cizre sokaklarını savaş alanına çevirdi. Mersin'de bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları çocuğa polis panzerinin çarptığını, polis ise atılan taşla yaralandığını öne sürdü. Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Şevketsümer Mahalesi'nde toplanan bir grup, PKK ve Öcalan lehine gösteri yaptı. Bu sırada polis gruba müdahale ederken 14 yaşındaki S.B isimli çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan S.B. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi olduğu belirtildi. (Taraf - 18 Şubat)

SORUŞTURMA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Hizbullah Operasyonunda 3 Tutuklama

Hizbullah'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan13 kişiden Mehmet Şefik Temel, Fikret Gültekin ve Sait Şahin 'terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklandı.(Zaman - 1 Şubat)

Van'da KCK Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'nin şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden aralarında BDP İlçe Başkanı Ramazan Alver'in de 3 kişi ''PKK'nin dağ kadrosuna eleman kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği, toplumsal olaylarda kalabalığı yönlendirdiği'' iddiasıyla tutuklandı.(islahhaber.com - 5 Şubat)

YÖK Başkanı'nın Başörtüsü Kararına Soruşturma İstendi

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üniversitelere gönderdiği "türbanlı öğrenci dersten çıkarılmayacak" talimatıyla ilgili, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında soruşturma kararı verdi.(islahhaber.com – 5 Şubat)

Yüksekova'da 6 Kişi Tutuklandı

Yüksekova'da geçtiğimiz hafta KCK ile ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.( Evrensel - 7 Şubat)

Köylerine Elektrik İsteyen 40 Köylü Gözaltına Alındı

Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi'ne bağlı Uzunbahçe (Baluş) Köyü'nde yaşayan yurttaşlar, tüm başvurularına rağmen çözümsüz bırakılan elektrik sorununu görüşmek için geldikleri DEDAŞ binası önünde önce hakarete, ardından silahlı tehdide maruz kaldı. Güvenlikçiler çekim yapan basın mensuplarını da "Sıkarız" şeklinde tehdit ederken, yaralanın olmadığı olayların ardından 40 köylü gözaltına alındı.(ANF - 7 Şubat)

'Acele İşe' Mahkeme Karıştı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, çeşmede el yüz yıkarken 'terli ve telaşlı' olmayı 'örgüt adına eylem yapmanın göstergesi' olarak yorumladı. Gözaltına alınırken terli olan Üniversite Öğrencisi Bişar Dağtan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.(Evrensel - 8 Şubat)

5 ilde Hizbullah Operasyonu

Hizbullah'a yönelik Diyarbakır, Mardin, Urfa, Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alındı.(Evrensel - 8 Şubat)

Antep, Urfa ve Siirt'te Ev Baskınları:15 Gözaltı

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 15 Şubat komplosunun yıldönümünde Siirt, Urfa ve Antep'te evlere yapılan baskinlarda15 kişi gözaltına alındı. Siirt'in Çakmak ve Çal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde birçok eve düzenlenen baskınlarda BDP Merkez İlçe

Yöneticisi İrfan Baykara, Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi Mehmet Kaçar, Mazlum Kaçar ve Ömer Dayan, MKM sanatçısı M. Zeki Akan, Özgür Kaysi, Nusrettin Caymak ve ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 8 kısının Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. (ANF - 11 Şubat)

Yüksekova'da 10 Kişi Gözaltına Alındı

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin çeşitli adreslere yaptığı es zamanlı operasyonlarda terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 10 kişinin gözaltına âlindi. (Hürriyet - 11 Şubat)

İstanbul'da Gözaltına Alınanların Sayısı 20'ye Yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerinin birçok ilçede düzenlediği ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi. (ANF - 11 Şubat)

Türkülerimizi Susturamazsınız'

Sanatçılar Pınar Sağ ve Mehmet Özcan'ın 1973'de işkencede öldürülen İbrahim Kaypakka'yı andıkları için 10 ay, Ferhat Tunç'un ise Düzgün Baba Şenlikleri'nde yaptığı konuşma nedeniyle 25 gün hapis cezası almasına tepkiler sürüyor.( Evrensel - 14 Şubat)

Öğrencilere 3'erYıl Hapis İstemi

Polisin Beşiktaş'ta müdahale ettiği öğrenci eylemiyle ilgili 29 öğrenci hakkında 3'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. (Birgün - 15 Şubat)

Yüksekova'da 9 Çocuk Tutuklandı

Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) yapılan değişikliğe rağmen Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 11 çocuktan 9'u tutuklandı.( Evrensel - 15 Şubat)

OHAL Manzaraları

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle Diyarbakır ve Van başta olmak üzere Bölge illerinde yapılmak istenen protesto yürüyüşlerine polisin sert müdahalesi oldu. Yürüyüşlere izin vermeyen polis kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin sert müdahalesi çok sayıda kişinin yararlanmasına da neden oldu. Müdahalelerde gözaltılar da oldu.( Evrensel - 16 Şubat)

Eylem Yapma İhtimalinden Tutuklandılar!

Batman'da mahalle aralarında yapılan kimlik kontrolleri sırasında gözaltına alınan iki çocuk 'Eylem yapma ihtimalleri var' gerekçesiyle tutuklandı.( Evrensel - 16 Şubat)

15 Şubat Bilançosu; Yüzlerce Gözaltı Onlarca Tutuklu

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle başta Bölge illeri olmak üzere birçok ilde yapılan protesto gösterilerine polis müdahalesinde çok sayıda kişi yaralanırken, 100'ün üzerinde de gözaltı yaşandı. Van, Hakkari, ve Iğdır'da önceki gün yapılan protesto yürüyüşleri nedeni ile aralarında çocukların da bulunduğu 95 kişi gözaltına alındı. Bir çocuk tutuklanırken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.(Evrense - 17 Şubat)

Çocuklar da Gözaltında

Batman'da Aram Tigran Parkı'na yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde kitleye polisin gaz bombalarıyla müdahalesi 5 yaşlı kadının yaralanmasına neden oldu. Olaylarda 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Cizre'de 9 kişi gözaltına alındı. Urfa merkezde iki, Viranşehir'de 6, Suruç'ta 2 Birecik'te ise, 1'i çocuk 3 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır merkezde polisin müdahalesi sonrasında 30'u aşkın gözaltı yaşandı. Ergani'de ise 12 kişi yolda ve evlere yapılan baskınlar sonucu gözaltına alındı.(Evrensel - 17 Şubat)

Durmak Yok Tutuklamaya Devam!

Öcalan'ın tutuklanmasının yıldönümü gösterileri nedeniyle Dün de Mersin, Diyarbakır ve Van'da 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların çoğu çocuk. Mersin'de gösterilere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 1'i serbest bırakılırken, 10'u çocuk 14 kişi tutuklandı. Mahkeme, 14 kişi hakkında 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Örgüt propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Van'da 15 Şubatta yaşanan olaylarda gözaltına alınan ve önceki gün savcılığa çıkarılan 15 kişiden 9'u tutuklandı. Diyarbakır'da 15 Şubat gösterileri sırasında gözaltına alınanlardan 8'i tutuklanırken, halen gözaltında bulunan 25 kişinin pazartesi savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.(Evrensel - 19 Şubat)

Mersin'de Öğrenci Protestosuna Müdahale

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 22 Şubat 2011'de Mersin Üniversitesi'ni ziyaret etmesini protesto etmek üzere bekleyen öğrencilere, polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 40 öğrenci gözaltına alındı.(Radikal - 22 Şubat)

İstanbul'da Gözaltı

İstanbul'da 18 Şubat 2011'de düzenlenen helikopter destekli ev baskınlarında "yasadışı DHKP-C örgütü üyesi oldukları" suçlamasıyla gözaltına alınan 18 kişiden onu, 21 Şubat 2011'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.(halkinsesi.tv - 22 Şubat)

Cumhurbaşkanı Gül'ü Protesto Eden 40 Öğrenci Gözaltına Alındı

Mersin Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üniversiteyi ziyaret edecek olmasını protesto eden 40 öğrenci gözaltına alındı. (Haber X - 22 Şubat )

Şiddete Karşı Yürüyen Kadınlara Dava

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü'nde Ankara'da olacak şekilde İstanbul ve Hakkâri olmak üzere, iki koldan yürüyüş düzenlenmiş ve şiddete karşı çıkılmıştı. Hakkâri yürüyüş kolu, Şanlıurfa'da polis şiddetine uğramış, kadınlar gözaltına alınmıştı, simdi de yargılanıyorlar.32 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefetten dava açıldı. (Evrensel - 23 Şubat )

Leyla Zana'nın 2 Yıl Hapsi İstendi

Diyarbakır'daki Nevroz kutlamalarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle aldığı 2 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan DEP eski Milletvekili Leyla Zana'nın yeniden yargılandığı davaya devam edildi. Savcı, Zana hakkında 2 yıl hapis cezası istedi. (Hürriyet - 23 Şubat)

BDP'li Belediye Başkanı'na 6 Yıl Hapis

Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediye Başkanı BDP'li Şükran Sincar'a, terör örgütünün talimat ve direktifleri doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (Hürriyet - 23 Şubat)

DHF Üyelerine Yönelik Gözaltı

Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) üyelerine yönelik, 23 Şubat 2011'de Adana merkezli olmak üzere Mersin, Antakya, Zonguldak, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlar sonucu, Halkın Günlüğü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hıdır Gürz'ün de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.(kizilbayrak.net - 23 Şubat)

Gözaltı Ve Tutuklama Furyası Sürüyor

Ardı arkası kesilmeyen gözaltılar dün de devam etti. Ağrı, Mardin ve Siirt'te birçok kişi ev baskınlarında gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 12'si tutuklandı.(Evrensel - 23 Şubat)

Şırnak'ta 25 Kişiye 204 Yıl Hapis

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 21 Ekim 2008 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında Dicle Haber Ajansı (DIHA) muhabiri Vedat Yıldız ile İdil Güney Ekspres Gazetesi eski muhabiri Lokman Dayan'ın bulunduğu 26 kişiden 25 kişiye, "örgüt üyesi olmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla toplam 204 yıl 7 ay hapis cezası verildi. (Haber X - 25 Şubat)

İÜ, Öğrencilere Soruşturma Açtı

İstanbul Üniversitesi'nde polise 1 yıl boyunca istediği öğrenciyi durdurup didik didik arama iznini veren karar, mahkemede "İstanbul'da OHAL mi var, sıkıyönetim mi uygulanıyor" diye iptal edildi. Arama iznine karsı eylem yapan, konuyu hem gündeme hem de mahkemeye taşıyan öğrencilere ise soruşturma açıldı. 12 Ocak'ta yaptıkları eylem nedeniyle 22 öğrenci hakkında idari soruşturma başlatıldı. (Radikal - 25 Şubat )

DIHA Muhabiri Çağla Yeleser Gözaltına Alındı

Dicle Haber Ajansı muhabiri Çağla Yeleser, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (ASTI)'nde gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, haber amaçlı Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bulunan gazeteci Çağla Yeleser ile birlikte Veysel Boğa ve Ramazan Özmen isimli öğrencileri gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesinin ise kimliği belirsiz bir kişinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nü arayarak "Kırsala gidecekler" ihbarında bulunduğu ileri sürüldü.(ANF - 25 Şubat)

Gazeteci Süsem'e Ömür Boyu Hapis Cezası

Cezaevlerindeki siyasi tutsakların eserleriyle oluşturulan Eylül dergisinin editörü Erdal Süsem'e, 2000 yılında Anayasal düzeni değiştirme suçundan açılan dava Yargıtay'da onandı. Yargıtay, Adli Tıp Kurumu'nun işkence gördüğünü belgelemesine karsın Süsem'e verilen müebbetlik hapis cezasını onadı. Süsem, son bir yıldır Eylül dergisini çıkardığı gerekçesiyle cezaevinde tutuluyordu. (ANF - 27 Şubat)

Çocuk Hakları Kongresi'nde Öğrenciye Dayak

Çocuk Hakları Kongresi'nin kapanış konuşmasını yapan Başbakan Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edildi. Tartaklanarak salondan çıkarılan öğrenciler gözaltına alındı.(Evrensel - 27 Şubat)

'Barış Geldi' Diye Sevinen Anneye Hapis Cezası

Sanık savunmasına itibar etmeyen Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, izlemediği CD'lerin dökümünü yapan polislere itibar etti. "Barış ve Demokratik Çözüm Grubu" üyelerine çiçek buketi veren ve bir oğlu çatışmalarda yaşamını yitiren anneye, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10 ay hapis cezası verildi.(Evrensel - 28 Şubat)

Hakkâri'de Gözaltı

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde 29 Ocak 2011'de yapılan basın açıklamasının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan üç kişiden Erdal Çakır ve Etem Aybar, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 30 Ocak 2011'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (Günlük - 31 Ocak)

KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

Türkiye'nin Ölüm Tarlaları Haritası

Batman, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Tunceli, Hakkâri, Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Kars ve Siirt'te bugüne kadar tam 24 toplu mezar ihbarı yapıldı. (islahhaber.com - 1 Şubat)

"Türkiye Toplu Mezar Gerçeğiyle Yüzleşmelidir!"

Mutki'de 36 kişinin 4 ayrı yere gömüldüğü iddia edilmiş, belirlenen yerlerden birinde yapılan kazı sonucu 18 kişiye ait kemikler bulunmuştu. Özgür-Der Tatvan Şube Başkanı Ersin Sönmezler Mutki'de çıkarılan toplu mezarlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.(islahhaber.com - 4 Şubat)

Diyadin'de Yeni Bir Toplu Mezar İhbarı

Mutki Jandarma Karakolu çöplüğünde ve Derecik Taburu'nda çıkarılan toplu mezarlar gündemdeki yerine korurken, 90'lı yıllarda çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lilere ve sivillere ait yeni toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren 36 PKK'li ve 5'i kamyon şoförlerine ait cenazeler, görgü tanıklarının ifadesine göre toplu mezarlara gömüldü. (islahhaber - 5 Şubat)

Yürüyüşe İzin Verilmedi

Siirt'te Newala Qesaba'da bulunan toplu mezarın açılması için Siirt'e giden binlerce kişinin yürüyüşüne izin verilmezken, aileler savcılığa başvuruda bulundu. Açıklama yapan aileler, dönemin sorumlularının yargılanmasını talep etti. BDP toplu mezarların açılması için meclisten araştırma komisyonu istedi .( Evrensel - 5 Şubat)

Jandarma, Mutki'de Korsan Kazı Yapmış

Mutki'de jandarmanın, kendi binasının avlusunda savcıdan habersiz 'kazı' yaptığı ve çıkan kemikleri 'hayvana ait' diye yok ettiği ortaya çıktı. (islahhaber.com - 6 Şubat)

Mutki Savcısı Tehdit Etti: Kazıları Yapmayacağız!

Toplu mezarların ortaya çıktığı Mutki'de Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet, insan hakları savunucuları ve avukatların 15 gündür durdurulan kazıların tekrar başlatılmasını istemesine, 'Kazıları siz varken yapmayacağız' dedi. Toplu mezar kazılarını koruculara yaptırdığı ortaya çıkan Savcının keyfi tutumundan dolayı kazılar yapılamıyor.(ANF - 7 Şubat)

TSK, Mutki'deki Kemikleri Kabullendi

Jandarma, Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan kemiklerin çatışmada ölü olarak ele geçirilen "teröristlere" ait olduğunu açıkladı. (islahhaber.com - 8 Şubat)

Dersim'de Ölümlerin Hesabı Tutulmamış!

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Dersim olaylarıyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül: "1937–1938 yıllarında Tunceli'de yapılan askeri harekâtla ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda talep edilen konulara ilişkin herhangi bir kayıt, bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi. (islahhaber.com - 8 Şubat)

Bir Toplu Mezar İddiası da Mardin'den

Savur (Stewr) İlçesi kırsalında 1990 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren 11 PKK'linin Mardin kimsesizler mezarlığında ve Nusaybin'de toplu şekilde gömüldüğü belirtiliyor.(Evrensel - 7 Şubat)

Jandarmanın 'Kaçak' Mezar Kazısına İnceleme

Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı bitişiğindeki çöplük alanında yapılan kazının durdurulması ardından savcılık bilgisi olmadan gece saatlerinde jandarma tarafından el kazısı yapılmasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı.(Evrensel - 8 Şubat)

Tatvan'da da Toplu Mezarlar Açılacak

Bitlis'te ortaya çıkan toplu mezarlardan birisinin daha açılması kararı alındı. İHD'nin başvurusu üzerine Tatvan ilçesine bağlı Kokarsu (Arpêt) köyü Gelîyê Karoka bölgesinde 33 kişinin toplu olarak gömüldüğü mezarın açılması kararı alındı.( Evrensel - 10 Şubat)

Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın

Malatya'da EMEP, BDP, ÖDP, ESP, EDP, İHD ve PSAKD ortak bir basın açıklaması yaparak Mutki'de çıkan toplu mezarların sorumlularının ortaya çıkarılmasını istediler. (Evrensel - 10 Şubat)

Mezarların Üstü mü Örtülüyor?

Bitlis'in Mutki ilçesinde Jandarma Karakolu yakınlarındaki çöplükte yapılan toplu mezar soruşturmasında savcılık talebiyle "gizlilik" kararı alındı. İHD Muş Şube Başkanı Avukat Vedat Şengöl 'gizlilik' kararına itiraz edeceğini açıkladı. (Evrensel - 10 Şubat)

Dersim'de 230 Kişinin Kemikleri Bulundu

Tunceli'nin Çoleneser bölgesinde, içerisinde yaklaşık 230 kişinin bulunduğu, kadınlar, erkekler ve çocukların ayrı şekilde gömüldüğü bir toplu mezar ortaya çıktı. Savcılığa başvuruda bulunan İHD'den Barış Yıldırım, "Kurbanlar Dersim Askeri Harekatı'nda öldürülenler" diyor. (islahhaber.com - 11 Şubat)

İHD: 114 Toplu Mezarda 1469 Kişi Var

İHD Diyarbakır Şubesi, toplu mezarlara ilişkin raporunu düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Çarpıcı verilerin olduğu raporda bugüne kadar 88 toplu mezarda bin 298 kişinin olduğu belirtildi. Raporda ayrıca bugüne kadar açılan 26 toplu mezardan 171 kişinin kemiklerine ulaşıldığı aktarıldı.( Evrensel - 12 Şubat)

Oğlunu Emniyet'in Penceresinden Attılar

103 yaşında olmasına rağmen 31 yıldır kayıp olan oğlunun izini süren Berfo Nine'ye acı haber gizli tanıktan geldi. Berfo Nine'nin oğlu Cemil Kırbayır'ı 12 Eylül'den bir gün sonra Kars Siyasi Şube Müdürlüğü'nde gördüğünü belirten 49 yaşındaki Fevzi Çelik, "Orada nezarethanede kalırken Cemil Hoca'yı iki polisin kolları arasında gördüm. Çok dayak yemişti, kendinde değildi. Daha sonraki gün emniyette bir hareketlilik oldu. Polislere ne olduğunu sorduğumda bana 'Ünlü komünist Cemil Kırbayır'ı 3. kattan aşağıya attılar' dedi. Gizli tanık, Berfo Nine'yi televizyonlarda ağlarken görünce artık susmamak gerek diye düşündüm. Bu acıya dayanamıyorum. Komisyon çağırsın, hemen gelip ifade vermek istiyorum" dedi. (islahhaber.com - 14 Şubat)

Toplu Mezarların Hesabı Sorulmalıdır!

Tokat'ta faaliyet gösteren TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği), Mutki çöplüğünde ortaya çıkarılan toplu mezarlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada mezarlardan çıkan kemiklerin Kürt halkının yıllardır yaşadığı zulmün açık kanıtları olduğu vurgulandı. Sistemin dayatmalarına itiraz ettiği düşünülen herkesin bu mezarlara gömüldüğü belirtilen açıklamada hakikatlerin ortaya çıkarılması için her türlü hukuki ve sosyal çabanın ortaya konulması gerektiği dile getirildi. Özellikle İslamcı çevrelerin farklı çevrelerle de işbirliği yaparak bu meseleyi gündemde tutup sistemle hesaplaşması gerektiği belirtilen açıklamada ciddi bir vicdan hareketlenmesi oluşturulması istendi. (islahhaber.com - 15 Şubat)

Toplu Mezarlar Uluslararası Alana Taşınıyor

Yakınlarını Kaybedenler Derneği , Bölge'de şu ana kadar tespit edilen bin 469 kişiye ait kemiklerin bulunduğu 114 toplu mezarın açılması için bilimsel destek almak amacıyla daha önce Bosna ve Arjantin'de iç savaşlar sonrasına ortaya çıkan toplu mezarlarda kurulan bağımsız komisyonlarda araştırma yapan ve bu konuda talep eden ülkelerde toplu mezarların açılması noktasında bilimsel ve teknik destek sağlayan Zorla Kaybettirmelere Karşı Avrupa-Akdeniz Federasyonuna (FEMED) başvurmaya hazırlanıyor.(Evrensel - 17 Şubat)

Yüksekova'daki Esrarengiz Cesetler Defnedildi

Hakkâri Yüksekova'da 6 gün ara ile esrarengiz bir şekilde öldürülen 2 kişinin ne kimlikleri tespit edildi, ne yakınları bulundu ne de söz konusu şahısları öldürülenler tespit edildi. 28 Ocak tarihinde Yüksekova Dağlıca Yolu üzerinde bulunan Yeni Mahalle'deki İMKB İlköğretim Okulu yakınında ölü olarak bulunan şahsın 15 gün içerisinde yakınları çıkmaması üzerine Yüksekova Belediyesi tarafından Akalın (Bajerge) Mezarlığı'nda defnedildi. Aynı şekilde; 3 Şubat tarihinde Yeşildere Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Cami'nin avlusuna brandaya sarılı halde bırakılan şahsın cenazesinin de Afganistan'ın İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğuna teslim edildiği ve oradan da Afganistan'a yollandığı bildirildi.

(İLKHA - 17 Şubat)

Zel Dağı'ndaki Toplu Mezar AİHM Yolunda

Dersim'de 1937-1938'de yaşanan katliamda öldürülen 80 akrabasının Zel Dağında toplu mezarda olduğu iddiasıyla daha önce İHD'ye başvuru yapan Kamer Balta, elindeki delillere rağmen Türkiye'deki yetkili makamların toplu mezarları açmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını söyledi.(Evrensel - 19 Şubat)

TTB: Hakkari'den Tunceli'ye Binlerce Ceset

Türk Tabipler Birliği(TTB), kamuoyu gündemindeki toplu mezar iddiaları ve açılan toplu mezarlar için bir inceleme heyeti oluşturdu. Bazıları daha önce açılmış, bazıları henüz açılmamış 7 toplu mezarda yapılan incelemeler sonucunda, yol kenarı, çöp ve kırsal alanlarda kimliği belirsiz binlerce cesedin bulunduğu ve gerçeğin görünenden daha ciddi boyutlarda olduğu belirtildi. Türk Tabipler Birliği: Hakkâri'den Tunceli'ye uzanan çok geniş bir coğrafyada kimliği belirsiz binlerce ceset var. Delillerin karartılmasından endişeliyiz. (islahhaber.com - 21Şubat)

Mutki'de Kazılar Avukatlardan Habersiz Başladı

18 kişinin gömülü olduğu Bitlis'in Mutki ilçesindeki toplu mezarın yakınında bir kazı çalışması daha başlatıldı. Dosyada "gizlilik" ibaresi olduğu için kazı öncesinde avukatlara haber verilmedi. Bitlis Baro Başkanı Gül kazı başladıktan sonra çalışmalara katıldı. Bitlis'in Mutki İlçesi'nde Jandarma İlçe Komutanlığı bahçesinde kazı çalışması başlatıldı. Kazı, bölgede beş kişinin gömülü olduğu bir toplu mezar olduğu iddiası üzerine başlatıldı. Yapılan kazıda insana ait olduğu tahmin edilen 3 kemiğin bulunduğu belirtildi. Kemikler İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. (İslahhaber.com - 23 Şubat)

Hasan Ocak Soruşturması

İstanbul'da 1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın faillerinin bulunması amacıyla Ocak ailesi, 23 Şubat 2011'de Ergenekon Davası'nda elde edilen bilgi ve belgelerle birlikte Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere Sultanahmet Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Ocak ailesi verdikleri dilekçede, Ergenekon Davası'nın sanıkları Veli Küçük, Osman Yıldırım, Osman Gürbüz, Hanefi Avcı, Korkut Eken, gizli tanıklar Kehribar, Gurbet ve 9 numaralı gizli tanığın yargılanmasını istedi.12 Mart 1995'te meydana gelen Gazi Olayları'nın hemen ardından 20 Mart 1995'te gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hasan Ocak'ın işkence görmüş cesedi 15 Mayıs 1995'te Kimsesizler Mezarlığı'na bulundu. (bianet.org - 23 Şubat)

Kızıltepe'de de Toplu Mezar Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Uzun Kaya köyünün Blokan mezrasında 1993'te yaşanan bir çatışmada yaşamını yitiren 5 PKK'linin toplu olarak gömüldüğü ortaya çıktı. Blokan mezrasında bulunan toplu mezarda kardeşi Hüznü Belek'in(Serxwebun) de olduğunu belirten Aziz Belek, İHD Mardin Şubesi'ne başvurarak mezarın açılması için hukuki yardım talebinde bulundu.(Evrensel - 28 Şubat)

HASTA HAKLARI

İl İl Dolaştırılan Hasta

Kalp yetmezliği teşhisiyle Adana'da Çukurova Hastanesi'ne kaldıran Hüsne Doğru, burada yapılan müdahalenin ardından mutlaka yoğun bakım ünitesine yatırılması ve bakımının burada yapılması gerektiği ifade edildi. Ancak hastane yetkilileri, Doğru'nun ailesine Çukurova Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tek kişilik bile yer olmadığını söyledi Yoğun bakımlarda yer olmadığı için il il dolaştırılan 78 yaşındaki Doğru, hayatını kaybetti.(Evrensel - 3 Şubat)

Şeker Hastalarının Mağduriyeti Giderilmeli

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel, hastaların şeker ölçüm çubukları için bürokratik bir işlem yumağı içine girmek zorunda kaldığını belirterek, "SGK bu mağduriyeti gidermelidir" dedi.(Evrensel - 5 Şubat)

Ceylanpınar'da Diyaliz Uzmanı Yok

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki diyaliz hastaları 10 gündür tedavi göremiyor. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde bulunan diyaliz uzmanının ataması çıktı, ama yerine yeni diyaliz uzmanı gönderilmedi.( Evrensel -12 Şubat)

Parası Olmayınca Ölüme Terk Edildi

Sosyal güvencesi olmayan 24 yaşındaki Recep Taşkın, ailesi tarafından 6 hastane dolaştırıldı. "Cihaz yok", "Para yoksa tedavi de yok" denilerek geri çevrildi. Taşkın 7. hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.(Evrensel - 14 Şubat)

'Her Şey Normal' Denilerek Taburcu Edildi, Yolda Öldü

19 Ocak'ta Konya'da evinin önünde tartıştığı, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından bacağından bıçaklanan Yasin Ertunç (44), kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Bacağındaki ağrıları geçmeyen Ertunç, iç kanama olabileceği kuşkusuyla aynı hastaneye iki defa, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de üç defa farklı günlerde başvurarak muayene oldu. Her gidişinde doktorların "her şey normal'' diyerek geri gönderdiği Ertunç, ağrılara dayanamayarak son defa 8 Şubat Salı günü Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da iki gün sonrasına randevu verilen Ertunç, muayene günü olan 10 Şubat Salı günü sabaha karşı evinde tekrar rahatsızlanan kardeşi Yasin'in hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.(Zaman - 18 Şubat)

SSPE Hastası Çocukların Aileleri Çaresiz

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 50 SSPE hastası çocuğun aileleri çaresiz. Gözlerinden yaş eksilmeyen aileler, yetkililerin duyarsızlığından yakınıyor.

(İLKHA - 22 Şubat)

MİLİTARİZM

Sen misin Komutan Kızını Arayan!

Samsun'un Asarcık Çok Programlı Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Özgül G. 11 Ocak'ta yaptığı sınavda kopya çekip çekmediklerini öğrenmek için bir kaç öğrencisinin üstünü aradı. Öğretmenin üzerini aradığı öğrencilerinden biri jandarma komutanının kızı çıkınca öğretmene soruşturma açıldı. (islahhaber.com - 1 Şubat)

Komutanlardan 'Mayın Bizimdi' İtirafı

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) döşediği mayınlar sonucu hayatını kaybeden yedi askerin ölümüyle ilgili davada Tümgeneral Gürbüz Kaya, internete düşen ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul etti. Telefonda Çukurca Tümen Komutanı Tuğgeneral Zeki Es'e "Kahrolacak bir şey yok, önemli değil" diyen Kaya, bu sözleri Zeki Es'i motive etmek amacıyla söylediğini kaydetti. (islahhaber.com - 2 Şubat)

'Kozmik Oda'ya Devlet Sırrı Engeli: Savcının 200 Yazısına Cevap Verilmedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Aralık 2009'da başlayan kozmik oda soruşturması bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın, soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye bugüne kadar 200'ün üzerinde yazı yazmasına rağmen devlet sırrını öne sürerek belge vermediği belirtiliyor.(Zaman - 3 Şubat)

Diyarbakır Ve Mardin'de 'Geçici Güvenlik Bölgeleri

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin'de bazı bölgeleri ''geçici güvenlik bölgesi'' ilan etti. Bölgelere giriş yasaklandı. OHAL uygulamalarını andıran "geçici güvenlik bölgelerine" yeni yerler eklendi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Diyarbakır'da Ekinciler bölgesine 9–23 Şubat 2011, Mardin'de Mazı Dağı bölgesi ile Kızıltepe ilçesindeki Eroğlu Atış Alanı bölgesine 5 Şubat–20 Mart 2011 ile 10 Nisan–31 Mayıs 2011, tarihleri arasında sivillere giriş yasağı uygulanacağı bildirildi. (islahhaber.com - 3 Şubat)

Aygan 117 Cinayetin Adını Koydu

PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan, Diyarbakır'da devam eden faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında ilk kez resmi olarak ifade gönderdi. Aygan'ın gönderdiği ifadede JİTEM tarafından öldürüldüğü öne sürülen kişilerin listesi de yer aldı. Listede Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Albay Rıdvan Özden, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın yanı sıra Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin öldürüldüğü olay da yer aldı. Aygan, ifadesinde 117 kişinin JİTEM tarafından öldürüldüğünü söyledi. (islahhaber.com - 7 Şubat)

'Babam da Kellesini Aldıklarının Arasında mı?'

Ergenekon davası sanığı emekli Albay Arif Doğan'ın, "Sadece iki köyde 78 kelle aldım!" itirafına kayıp yakınları tepki gösterdi. Babası Hasan Utanç'ın Silopi Jandarma Merkezi'ne götürüldükten sonra infaz edildiğini söyleyen Hüsnü Utanç, 21 yıldır katilleri aradıklarını belirterek, Arif Doğan'a sordu: "Babam da kellesini aldıkların arasında mıydı?" (islahhaber.com - 7 Şubat)

'Dersim'de Soykırım' Önergesi Meclis'te Kavga Çıkardı

Torba tasarının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda "Dersim'de soykırım" tartışması yaşandı. BDP tarafından verilen önerge, AKP, MHP ve CHP'nin tepkisini çekti. BDP'nin, "Dersim'de yaşanan olaylarla" ilgili verdiği araştırma önergesine MHP itiraz etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, önergenin gerekçesinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun Meclis'te işleme alınmasının millete "hakaret anlamı taşıyacağını" savundu. Şandır, gerekçede, "Dersim ile ilgili soykırım iddiasında bulunulduğunu" ifade ederek, "Bu önerge geri çekilmelidir" dedi.(Taraf - 13 Şubat)

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Eğitildiler

JİTEM'in kurucusu olduğunu öne süren Arif Doğan ilk kez örgütün logosunu ve kartvizitini kamuoyuna açıkladı. Kürt illerinde geçmiş dönemde terör estiren ve bir çok 'faili meçhul' cinayetin faili olduğu bölgede bilinmesine rağmen, devlet tarafından varlığı resmi olarak inkar edilen JİTEM'in kartviziti ortaya çıktı. Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli Albay Arif Doğan, JİTEM personelinin Özel Harp Dairesi (Özel Kuvvetler Komutanlığı) tarafından eğitildiğini açıkladı. Resmi makamlar tarafından kabul edilmeyen JİTEM'i kendisinin kurduğunu belirten Doğan, böyle bir birimin varlığını belgelerle de ortaya koydu. (islahhaber.com - 14 Şubat)

Yüzbaşıdan Kan Donduran Atış Talimi

Şırnak'ta görevli Yüzbaşı Metin Gürcan, askerlere hedef tahtası tutturarak 'Komutanım yapmayın.' seslerine aldırmadan bacak arasından atış talimi yapıyor.(Zaman - 17 Şubat)

Komiserin Adını Verirsen Ölürsün

103 yaşındaki Berfo Nine'nin 31 yıl önce gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ı son gören kişi olan Fevzi Çelik, Taraf'a yaptığı açıklamalardan sonra ölüm tehditleri almaya başladı. Yaşadıklarını Meclis Faili Meçhul alt komisyonuna anlatacak olan Çelik'i arayan kimliği belirsiz bir kişi "Komisyona ifade verirsen sonun Cemil Kırbayır gibi olur" diyerek işkenceci komiser 'Kemal'in adını vermemesi için tehdit etti. (Taraf - 17 Şubat)

Cizre'de Meydana Gelen Faili Meçhul Cinayetlerle İlgili JİTEM Davası

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz'ün görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası'na, 18 Şubat 2011'de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23. duruşmayla devam edildi. Duruşmada tanıklardan emekli Koramiral Attila Kıyat, faili meçhul cinayetlerin devlet politikası olduğu iddiasını tekrarladı. Diğer tanık dönemin Cizre Kaymakamı Mehmet Bulgurlu ise savcılıkta verdiği ifadenin aksine 10 ay görev yaptığı Cizre'de Cemal Temizöz'le ilgili herhangi bir şikâyetin kendisine ulaşmadığını söyledi. Hanefi Avcı, Arif Doğan ve İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart 2011'e erteledi. (İLKHA - 18 Şubat)

Haberal'ın Hastane Halleri Kamerada

Odasında internete girip, cep telefonuyla konuşan, 'kıpırdayamaz' denilen Haberal, ziyaretçileriyle ayakta gülerek sohbet ediyor. Ergenekon Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Mehmet Haberal'ın 669 gün kaldığı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji servisinde, refakatçileri tarafından her anının 'belgesel' gibi kameraya alındığı ortaya çıktı. Görüntüler, Kardiyoloji Enstitüsü'ne yapılan Haberal baskını sırasında Haberal'ın refakatçisinde el konulan cep telefonundan çıktı. (islahhaber.com - 18 Şubat)

Adli Tıp'tan Şok Ecevit Raporu

Ergenekon soruşturması, eski Başbakan Bülent Ecevit'e de uzandı. Adli Tıp raporu, Ecevit'in tedavisinde ihmal olasılığını güçlendiriyor. Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ın hastanesinde gördüğü tedaviden sonra hayatını kaybeden Bülent Ecevit'in hastalık süreciyle ilgili başlatılan soruşturmada ilginç gelişmeler yaşanıyor. (islahhaber.com - 19 Şubat)

"Temizöz'ü Koru, JİTEM'i Gizle..."

Şırnak'ta 1993–95 yılları arasında işlenen cinayetlerden sorumlu tutulan ve aralarında Kayseri İl Jandarma eski Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak ile itirafçıların da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen, Antalya Vali Yardımcısı Osman Bulgurlu'ya nasıl ifade vermesi gerektiği anlatılan 3 sayfalık mektup gönderildiği ortaya çıktı. Mektupta özellikle Temizöz'ün nasıl iyi bir asker olduğunun anlatılması ve JİTEM'i işaret eden sorulara "Bilmiyorum, görmedim, duymadım" yanıtlarının verilmesi istenildi. (islahhaber.com - 20 Şubat)

Soner Yalçın'dan Çıkan İlginç Not

Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV'ye yapılan baskının ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Soner Yalçın'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonda 'Ulusal Medya 2010' isimli bir belge ele geçirilmişti. 'Gözlem', 'Analiz', 'Strateji' ve 'Sonuç' bölümlerinden oluşan belgede ilginç detaylar yer alıyor: "Soruşturmalara destek veren medya organlarına "yandaş medya" damgası vurulmalı. Bunlar yıpratılmalı, yıldırılmalı. Operasyonların siyasal olduğu, TSK ve yüksek yargıya karşı yürütüldüğü işlenmeli. Dava dosyasındaki küçük hatalar soruşturmanın geneliyle özdeşleştirilecek. Davaların tertip olduğu işlenecek." (islahhaber.com - 21 Şubat)

Haberal'ın Maaşı 10 Değil, 90 Bin TL Çıktı

Ergenekon sanıkları arasında yer alan ve tutuklanmasının ardından yaklaşık 2 yıldır cezaevinde hiç kalmadan hastanelerde gördüğü tedavi ile tartışma konusu olan Başkent Üniversitesi'nin sahibi Mehmet Haberal'ın mahkeme ifadesinde aylık gelirini doğru beyan etmediği ortaya çıktı. Savcılara verdiği ifadesinde maaşının 10 bin lira olduğunu belirten Mehmet Haberal'ın, Başkent Üniversitesi'nden 90 bin TL maaş aldığı ve değişik isimler altında toplam 109 bin liralık gelir elde ettiği ifade edildi. (islahhaber.com - 22 Şubat)

OYAK'la İlgili Bir Skandal Daha...

Bir OYAK çalışanının şikâyet mektubu, bünyesinde 30'dan fazla şirketi barındıran kurumu, bir kez daha gündeme taşıdı. OYAK çalışanı şahıs mektubunda, kurum mensuplarına ve borsa yatırımcılarına daha az kar ettirmek için şirketler arasında kar transferleri yapıldığını ileri sürüyor. Bu yöntemle halka açık şirketler bilinçli olarak zarara uğratılıyor. Ortadaki yüz binlerce liralık karlar ise borsada olmayan şirketlere aktarılıyor. İddialara göre bu işlemler sonunda OYAK mensuplarına yıllık 50 milyon, halka açık şirketlere de 30 milyon lira daha az kar payı ödenmiş oluyor. Mektupta bunun somut bir örneği de var. (islahhaber.com - 23 Şubat)

Hasdal Cezaevi Değil Süper Lüx Rezidans

Balyoz ve Islak İmza gibi davalarda yargılanan muvazzaf general ve subayların tutulduğu Hasdal Askeri Cezaevi'nin 5 yıldızlı konforunu gözler önüne seren fotoğraflarına ulaşıldı. Hasdal Askeri Cezaevi; tenis kortu, klimalar, fitnes center, playstation, hobi bahçesi, masa tenisi, LCD televizyonu, 500 kanal uydu yayını, Digitürk ve D Smart gibi yayın paketleriyle 5 yıldızlı oteli aratmıyor. Hasdal Askeri Cezaevi'nde iki yıl önce 23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı zamanında tutuklu erlerin kötü şartlarından dolayı isyan ettikleri ve çıkarttıkları yangında iki askerin öldüğü iddia edilmişti. Ergenekon, Poyrazköy ve Balyoz gibi kritik davalarda tutuklu yargılanan muvazzaf paşa ve subayların da yatmasıyla birlikte Hasdal Askeri Cezaevi 5 yıldızlı otele dönüştü. (islahhaber.com - 23 Şubat)

Asayiş Komuta'nın Önünde Yapmış!

Askerleri hedef tahtasının etrafına dizerek yaptığı atış talimiyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Yüzbaşı Metin Gürcan, gazeteci.tv'ye yolladığı mektupta "güven atışlarını taburun moralini yükseltmek için Asayiş Komuta'nın önünde gösteri amaçlı" yaptığını söyledi. (islahhaber.com - 24 Şubat)

Amiral'den Islak İmza İtirafı

Kuzey Deniz Saha eski Komutanı emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü'nün yargılandığı Kafes davasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral ilker Başbuğ'a şok bir suçlama yönelttiği ortaya çıktı. 12 Ocak 2011 'deki duruşmada savunma yapan Öğütçü'nün Albay Dursun Çiçek'in altında ıslak imzasının olduğu ilticayla Mücadele Eylem Planı'nın Deniz Kuvvetleri'yle değil Genelkurmayla ilgisini olduğunu söyledi. (islahhaber.com - 24 Şubat)

Donanmada Beş Hücreli Çete

Casusluk ve şantaj yapmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, TÜBİTAK, Havelsan ve Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığı'na beş ayrı hücre halinde sızan suç örgütünün 165 bin 363 gizli belge ile askeri birlik ve üslere ait 43 kamera görüntüsü ve fotoğraf elde ettiği belirlendi. Çete üyelerinin, Erdek Deniz Üs Komutanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı, Gölcük Donanma Komutanlığı ve İzmir Hava Radar Komutanlığı'na ait kritik noktaları gizlice kameraya kaydettiği tesbit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, savaş uçakları ve denizaltı görüntülerinin kaydedildiği anlaşıldı.(Taraf - 25 Şubat)

Yargı Lojmanlarında Şüpheli Asker!

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına bakan hâkim ve savcıların lojmanlarının etrafında dolaşan iki kişiden biri silahıyla yakalandı. Başakşehir'de, hâkim ve savcıların oturduğu lojmanların çevresinde dün sabah meydana gelen olayda şüpheli iki kişiden biri belinde silahla yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin attığı silahın namlu ağzında mermi olduğu tespit edildi. Yakalanan ve asker olduğu belirtilen şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındığı öğrenildi. (islahhaber.com - 26 Şubat)

Mayın Patlaması Davasında Yargılanan Askerî Yetkililer

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde 27 Mayıs 2009'da askerî aracın geçişi sırasında askerilerin döşediği mayının patlaması sonucu, altı askerin ölümü ve sekiz askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak tutuksuz sanıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğgeneral Zeki Es, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin Altay ve Rıza Atilla Erdoğan'ın yargılanmasına 25 Şubat 2011'de Genelkurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren tanık Binbaşı Zafer Güvercin ve Astsubay Güven Yılmaz, olayın Zeki Es'in emri ile mayın döşenen bölgede meydana geldiğini ifade etti. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 14 Mart 2011'e ertelendi. (Yeni Şafak - 26 Şubat)

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

Desa Deri'de İşten Atmalar Sürüyor

Desa Deri patronunun sendika düşmanlığı devam ediyor. 2008 yılında birçok işçiyi işten atan ve adı direnişle anılır hale gelen Desa Deri'de, Safaköy'de sendikalı olacaklarını duyduğu 12 işçinin ardından Düzce'de bulunan fabrikadan da 2 işçi atıldı.(Evrensel - 1 Şubat)

Tecasa'da Direniş Sürüyor

Bursa'da Kurulu bulunan İspanyol sermayeli Tecasa Isı Sanayi AS'de Birleşik Metal-Is Sendikası'na üye oldukları için işten atılan isçiler 6 gündür fabrika önünde direniyor.(Evrensel - 2 Şubat)

170 İnşaat İşçisi Açlık Grevinde

Bodrum'un Yalıkavak beldesi, Kızılburun mevkiinde Efe Toplu Konut inşaata ait villa inşaatlarında yaklaşık 4 aydır çalışan 170 işçi ücretlerini alamadıkları için açlık grevine başladı.(Evrensel - 2 Şubat)

Bedaş İşçileri İşten Atıldı

Bedaş Gaziosmanpaşa İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Sultançiftliği arıza bölümünde çalışan taşeron Aram firmasına bağlı 10 işçi işten atıldı.(Evrensel - 2 Şubat)

Kentte Elektrik Kesildi İşçilerin Ücretleri Gitti

Ocak ayı içersinde Eskişehir'de yaşanan elektrik kesintisini bahane eden Çetintaş FND patronu, işçilerin ücretlerini eksik ödedi. Asgari ücretin altında ücret alan, ücretleri birçok bahane gösterilerek kesilen işçiler uygulamaya tepkili.(Evrensel - 3 Şubat)

Kayıtsız Çalışmayı SGK' ya Bildirince İşten Çıkarıldı

CHP'li Atakum Belediyesi İmar İnşaat Limited Şirketi'nde sigortasız olarak 4 ay çalıştırılan Şevki Öztürk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na "güvencesiz çalıştırılıyorum" diye ihbarda bulununca işten atıldı.(Evrensel - 5 Şubat)

Ostim Patlamasında Ölenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi

Ankara Ostim'de meydana gelen her iki patlamada ölen işçi sayısı 20'ye yükseldi. Patlamalar sonucu çıkan yangında yaralanan 53 kişiden 41'i tedavileri ardından taburcu edilirken, yaralılardan 1'inin durumu ağır. Çalışma Bakanı, ilk patlamanın gerçekleştiği yerin işletme belgesinin bile olmadığını doğruladı.(ANF - 6 Şubat)

Kayseri Hilton'Da İşçi Kıyımı

Kayseri Hilton Otelinde, sendikalaşmaktan dolayı işten çıkartılan yaklaşık 40 işçi yakınlarıyla

Birlikte Hilton önünde eylem yaptılar.(Evrensel - 6 Şubat)

Petrol Dolum Tesisinde Patlama

Yeterli iş sağlığı ve güvenliği sağlanamaması ve denetimsizlikten 20 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Ostim'deki patlamaların ardından Antalya'da da 2 işçi patlama sonucu yaşamını yitirdi.( Evrensel - 8 Şubat)

Hey Tekstil İşçileri İş Bıraktı

Hey Tekstil'de işçilerin daha önce pek çok kez eylem yapmasına neden olan ücretlerin geç ödenmesi sorunu sürüyor. Daha önceki eylemlerde patronlar sorunun çözümü için söz vererek işçilerin yeniden işbaşı yapmasını sağlamışlardı. Ancak geçen sürede çözüm bir yana, sorunlar daha da ağırlaştı.(Evrensel - 8 Şubat)

Pirelli İşçinin Posasını Çıkartıp Atıyor

Pirelli Lastik fabrikasından iki işçi daha "uzun süre istirahat almak ve devamsızlık" gibi gerekçelerle işten çıkarıldı.(Evrensel - 9 Şubat)

Kızılay İnşaatı İşçileri İnsanca Yaşamak İstiyor

Sağlık ocağı büyüklüğünde bir binada hizmet veren Kartal Kızılay Hastanesinin poliklinik binalarının inşaatı ihale yoluyla 7 taşeron firmaya verildi. İnşaatın parasını devletten alan taşeron firmalar, işçilerin ücretlerini ödemiyor. (Evrensel - 11 Şubat)

Bile Bile Ölüme Gönderildiler

Turgay Ciner'e ait madende 4 gün arayla ikinci göçük yaşandı. İlk göçükte 1 işçi yaşamını yitirirken ikinci kazada ise 15 işçi göçük altında kaldı. 1 işçinin cesedine ulaşılırken 8 kişiden henüz haber alınamadı.( Evrensel - 11 Şubat)

110 İşçi 8 Mart'ta İşsiz Kalacak

Türk Patent Enstitüsü'nde 10 yılı askın süredir birçok farklı taşeron şirkete bağlı olarak hizmet veren 110 taşeron isçisi, kurumun 8 Mart tarihinde yenilenmesi gereken hizmet sözleşmesini yenilemeyeceğini belirtmesi üzerine bu tarihte kapı önüne konulacak. (Haber X - 13 Şubat)

Adese'de İşçi Kıyımı

Adese Alışveriş Merkezi'nde çalışan işçiler, işverenin sebep göstermeden Koop-İş Sendikasında örgütlendikleri gerekçesiyle işten çıkarılmalarını protesto etti. (Evrensel-14 Şubat)

Marmara Mensucat İşçisi Kölelik Sözleşmesini İmzalamıyor

Kriz sırasında ve kriz sonrası krizi bahane eden patronlar işçilerin birçok sosyal hakkını gasp edip, mesai ücretlerini küçültürken şimdi de işçileri kölece koşullarda çalışmanın önünü açmak yeni bireysel sözleşme yapmaya zorluyor. Çorlu'nun en eski tekstil firmalarından olan Marmara Pamuklu Mensucat patronu yeni sözleşmeyi imzalatmak için işçilere baskı yapıyor. (Evrensel - 15 Şubat)

Afşin Faciası Taammüden...

Afşin'de 9 kişinin hâlâ tonlarca kumun altında kalmasına neden olan göçüğün üzerinden tam 15 gün geçti. Göçüğün nasıl olduğuna ilişkin iddialar yanıt beklerken Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış'ın yaptığı açıklama adeta şok etkisi yarattı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin öldüğü ilk göçükten sonra "Allahın takdiri" diyen Alış bu ikinci göçüğün ise adeta göstere göstere geldiğini ortaya koydu. (Taraf - 25 Şubat)

Metalde Mart Ayı Grev Ayı

Birleşik Metal-İş Sendikası ile MESS arasında yürütülen metal grup toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzere iş yerlerinin tamamına grev kararları asıldı. Birleşik Metal-İş mart ayında grev uygulamalarına başlayacağını açıkladı. (Evrensel - 17 Şubat)

Bu Şekilde İşçileri Bölüyorlar

Mercedes'te çalışan ve sayıları her geçen gün artan taşeron işçilere ikinci sınıf muamelesi yapılıyor ve bu işçilere dağıtılacağı duyurulan primlerden verilmiyor. Taşeron işçiler fabrikada kadrolu işçilerle aynı işçi yapmalarına rağmen çok düşük ücretle çalıştırılıyorlar.(Evrensel - 18 Şubat)

Hükümet Umursamıyor Denetimsizlik Ve Taşeronlaştırma Öldürüyor

Gün geçmiyor ki, ölümlü bir 'iş kazası' yaşanmasın, ocaklar sönmesin. Dokuz işçinin hâlâ toprak altında olduğu Elbistan'daki kazanın tartışmaları daha sürerken, bu kez ölüm haberi Batman'dan TPAO'ya bağlı taşeron işletmeden geldi. Üç işçi yaşamını yitirdi.(Evrensel - 19 Şubat)

İşçiler Ölen Akadaşları İçin Yürüdü

Petrol iş Sendikası Batman Şubesine bağlı TPAO çalışanları, Güney Şelmo Doğalgaz Üretim Tesisi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçi için yürüdü. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, sorumluların bulunması istendi.(Evrensel - 21 Şubat)

Casper Bilgisayar'da Direniş Başladı

Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttükleri ve toplu iş sözleşmesi yetkisi aldıkları Casper Bilgisayar'da üyelerine baskı yapıldığını ve 3 üyelerinin işten atıldığını bildirdi.(Evrensel - 21 Şubat)

Uzel'de Yeniden Eylem Başladı

İstanbul Topkapı'da bulunan Uzel Makine'den 2 yıl önce işten atılan 956 işçi patronun alacaklarını taahhüt ettiği zamanda ödememesi üzerine yeniden eyleme başladı.(Evrensel - 21 Şubat)

Numune Direnişi 50. Günü Geride Bıraktı

Geçmişe dönük haklarında vazgeçmeleri için dayatılan ibranameyi imzalamadıkları için işten atılan Adana Numune Hastanesi işçileri direnişlerinin 50. gününde direniş çadırında sabahladılar.(Evrensel - 21 Şubat)

İşçiler Fabrikayı İşgal Etti

Pendik Tepe Klima Denizcilik Şirketi'ndeki 9 işçi, işverenin ücretlerini ödememekte ısrar etmesi üzerine fabrikayı işgal etti. Pendik'te bulunan Tepe Klima Denizcilik'te çalışan Limter-İş Sendikasına üye 9 işçi, 4 aylık ücretlerinin işveren tarafından ödenmemesi nedeniyle fabrikayı işgal etti.(Evrensel - 24 Şubat)

Silikozis Belgeseli: Bir Kişi Daha Eksildi

Kot işçilerinin dramını anlatan 'Dönüş' belgeselinin kahramanlarından Mehmet Şah Yalçın da hayata 31 yaşında veda etti. Mehmet Şah Yalçın, iki yil önce çekilen, silikozis hastalarıyla ilgili 'Dönüş' adlı belgeselde, "Bir gün ölmüşüz daha rahat olur bizim için. Nefes darlığından dolayı... Ben uyuyamıyorum" diyordu. 31 yasındaki Mehmet Şah, ayni belgeselde öyküsü anlatılan 11 isçiden üçü gibi hayatini kaybetti. Kot kumlama kurbanlarının sayısı 49'a çıktı. (Radikal - 27 Şubat)

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu Zulüm Bitsin Artık!

Din-Bir-Sen Batman İl başkanı Mehmet Nezir Akkuş, Danıştay'ın ALES sınavına başörtülü girilmesini engelleyen maddenin yürütmesini durdurmasına tepki göstererek, hukuka ve insan haklarına aykırı olan bu tip yaklaşımlardan vazgeçmenin bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. (İLKHA - 2 Şubat)

Üniversitelerden Özcan'a Kılık Kıyafet Desteği

Üniversiteler Kurulu yaptığı açıklamayla üniversitelerdeki kılık kıyafet sorununun çözümüne yönelik çalışmaları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a destek verdi.(İLKHA - 10 Şubat)

Orduevinde 50 Yaş Altına Başörtüsü Yasak

İstanbul Kartal Hava Kuvvetleri Cevizli Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Orduevi'nde 2009 yılında gerçekleştirilen düğüne ait davetiyede, "Düğünümüz askerî ortamda gerçekleştirileceğinden erkeklerde uzun saç ve sakal, bayanlarda türban ve elli yaş altı bayanlarda başörtüsü yasaktır." uyarı notu yer alıyor.(Zaman - 11 Şubat)

Penguen'den Terbiyesizlik

İslam dinine ve Müslümanlara hakaret eden Avrupalı karikatür dergilerinin ardına Türkiye'deki karikatür dergileri de katıldı. Sözde Mizah dergisi Penguen'in sayfalarında yer alan alçak bir karikatür büyük tepki çekti. Karikatürde cami duvarında, "Allah yok" "Din yalan" yazıları yer alıyor. Caminin avizelerindeki ampuller ise prezervatif şeklinde çizilmiş. Karikatürde, namaz kılan cemaatten biri "Tanrım acaba ben son rekâtı kılmasam olur mu? İşim var da.. Çok teşekkür ederim tanrım! İyi günler…" diyor. (islahhaber.com - 14 Şubat)

Başörtüsü Zulmü Ankara Ünv.'de Hortladı

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın başörtülü öğrencilerin sorunsuz bir şekilde üniversitelere girebileceğini açıklamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Ankara Üniversitesi yasağı sürdürmekte ısrar ediyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencisi Ü.Ö başörtülü olduğu gerekçesiyle derslere giremiyor. Dün öğlen saatlerinde okula gelen öğrenciye özel güvenlikçiler engel olarak başörtülü içeri girmenin yasak olduğunu iddia ettiler. Ü.Ö ise beraberindeki avukatlar ile birlikte tutanak tutturdu. Özel güvenlikçinin başörtülü içeri girilmesinin yasak olarak değerlendirmesi ise dikkat çekti. (islahhaber.com - 16 Şubat)

Penguen Dergisine Bir Tepki de‏ TGK'dan

Penguen Dergisinde yayınlanan karikatüre tepki gösteren Türkiye Gençlik Konseyi Başkanı, STK ve siyasi partileri tepki vermeye çağırırken, bu çirkin saldırıyı yapanların derhal açık ve net bir dille özür dilemesini istedi. (İLKHA - 20 Şubat)

Okula Alınmayan Başörtülü Öğrencinin Babasına Para Cezası

Gaziantep Ömer Seyfettin ilköğretim okuluna giden Elif ve kardeşi Sena Nur Yolcu okullarına başörtülü devam etmek istediklerinden dolayı okul yönetimi tarafından okula almayarak mağdur edildi. İlköğretim zorunlu olduğu halde başörtülü öğrencilerin okula alınmaması rağmen 'kızlarını herhangi bir neden olmadığı halde okula göndermiyor' diye tutanak tutularak babaya para cezası kesildiği öğrenildi. (haksozhaber.net - 23 Şubat)

Utanç Odaları İçin Hesap Soruyorlar

Başörtülü öğrencilere psikolojik baskı yaparak ikna odası kuran 28 Şubat'ın aktörlerinden CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter ve İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu hakkında suç duyuruları sürüyor. Dün Sultanahmet Adliyesi'ne gelen mağdur Nurtane Arslan, Hukukçular Derneği vasıtası ile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. (islahhaber.com - 23 Şubat)

Senin Gibi Başarılı Subayın Eşi Nasıl Örtülü Olur!

Eşi başörtülü olduğu için TSK'yle ilişkisi kesilen Yüzbaşı Sadık Güray'ın yaşadıkları 28 Şubat sürecine ışık tutuyor. Güray, "Senin gibi başarılı bir subayın eşi örtülü olamaz." diye uyarıldıktan sonra ordudan atıldığını anlatıyor. GATA'daki tedavisi yarım kalan eşi ise çok geçmeden hayatını kaybediyor.(Zaman - 27 Şubat)

28 Şubat Tam Bir Faciaydı

Hak ve Özgürlükler platformu ve Batman Mustazaf- Der Genel Başkanı Abdurahman Cens yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın tam bir facia olduğunu belirterek, 1997 yılının 28 Şubatında inancını yaşamak isteyen mütedeyyin insanlara hayatı zindan etmek için bir dizi bağnaz kararların alındığını ve uygulamaya konduğunu belirtti. Aradan geçen 14 yıl içersinde herhangi bir değişikliğin olmaması, dönemin Genelkurmay Başkanının "28 Şubat bin yıl sürecek!" sözünün bir şaka olmadığını, kanıtladığını belirtti. (İLKHA - 27 Şubat)

28 Şubat Protesto Edildi

TBMM önünde aralarında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) gibi STK' üyelerinin de bulunduğu bir grup 28 Şubat Sürecini protesto etti. TBMM'nin Dikmen kapısının önünde toplanan grup, ''Darbeciler yargılansın'',''28 Şubatı unutmadık, 1000 yıl utanacaksınız'', ''Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da'' ve ''1000 yıl utanın'' yazılı dövizleri taşıdı. Protestocu grup adına basın açın açıklamasını MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Üstün Bol okudu. Bol , ''Bir daha asla 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar ve 27 Nisanlar istemiyoruz ."dedi. (İLKHA - 28 Şubat)

28 Şubat Darbecileri Yargılansın!

Özgür-Der, İstanbul Üniversitesi merkez kampus önünde 14. yılına giren 28 Şubat darbesini ve darbecileri protesto etti. Darbecilerin yargılanması talebiyle merkez kampus önünde toplanan Özgür-Der üyeleri, hükümete biran önce harekete geçmeleri çağrısında bulundu. "28 Şubat Darbecileri Yargılansın!" yazılı pankartın açıldığı eylemde Özgür-Der Üyesi Zehra Türkmen, Fatih Akıncıları Derneği Başkanı Mehmet Şahin ve Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay da bir konuşma yaptılar. (islahhaber.com - 28 Şubat)

İkna Odalarına Bir Dava da Van'dan

28 Şubat süreciyle başlayan hukuksuzluklar zincirinin mağdurları, yaşanan hukuksuzluklara karşı yıllar sonra müdahil olmaya başladı. İkna odalarının mimarlarına bir bir davalar açılıyor. VAHÖP Platformu bileşenleri olarak bir araya gelen STK'lar, 28 Şubat sürecinde kurulan ikna odalarını kuranlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmadan önce yapılan basın açıklamasını okuyan Mazlum-Der Van Şube Başkanı Abidin Engin, 28 Şubat sürecini başlatanların yıllardır ellerini kollarını sallayarak hiçbir şey olmamış gibi saltanatlarına devam ettiğini belirtti. Ergin, yaptıkları haksızlıklarla binlerce kişinin soysal, ekonomik ve psikolojik yapılarını yerle bir eden bu kişilerin hesap vermeden vicdanların rahatlamayacağını vurguladı. (İLKHA - 28 Şubat)

Başörtüsünü Suç Gibi Gösterip Savunma Aldılar

Eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle YAŞ kararıyla ordudan uzaklaştırılan Adanalı Topçu Üsteğmen Kerim Akçakoyun, başörtüsünün suç gibi gösterilip 4 yıl boyunca sözlü ve yazılı savunmasının alındığını kaydetti.( Zaman - 28 Şubat)

YARGI VE CEZASIZLIK

Mehmet Ağar'ın Susurluk Davasında Yargılanması

Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak" suçundan yargılanan Mehmet Ağar hakkındaki davanın 8. duruşması, 3 Şubat 2011'de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya İstanbul'da yaşaması nedeniyle duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Mehmet Ağar katılmadı. (Zaman - 3 Şubat)

Adaletin Gözü Kör

Hak aramanın önüne konan engellere her gün bir yenisi eklenerek devam ediyor. Bir anne çocuğunu plastik mermi ile kör eden polislerin yargılanmasını istediği için 5 bin TL tazminat ile yargılanıyor.(Evrensel - 5 Şubat)

Mahkemeye Göre Sopa İle Dövmek İşkence Değil!

Urfa'nın Bozova ilçesinin Küpeli köyünde bir astsubayın köylüleri 5 saat yüzüstü yatırması ve 4 çocuğa işkence yapması ile ilgili dava sonuçlandı. Adli tıp raporları ile ispatlanan işkenceye 'İşkence değil sopa ile basit yaralama' diyen mahkemenin işkenceci Astsubay Ş.G.'ye verdiği ceza yine 'Adalet bu mu?' dedirtti.(Evrensel - 8 Şubat)

Utanç Davasında Mahkemeden Şok Karar!

Mardin'de 13 yaşındaki N.Ç.'ye tecavüzle suçlanan aralarında asker ve devlet memurlarının da olduğu 26 sanıkla ilgili 'utanç davası' geçen Eylül'de karara bağlanmıştı. Tam 7 yılda tamamlanan davada sanıklar iyi hal indiriminden yararlandırılmış ve alt sınırdan cezalandırılmıştı. Bu şok kararın gerekçeleri ise şöyle: "N.Ç.'nin rızası vardı, para kazanmak için yaptı. Her şeyin farkındaydı, zorla alıkonulmadı. Cebir ve baskı yok, isteseydi karsı koyabilirdi." (Star - 21 Şubat )

Bakana Atılan Yumruğa 'Af' Gibi Ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a, Kayseri'de katıldığı cenazede yumrukla saldıran öğretmen Şahin Şimşek'in yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, öğretmene saldırıdan dolayı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verirken, Şimşek'in cezası 5 yıl süreyle geriye bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise aldığı bir kararla öğretmeni meslekten ihraç etti. Bakan Taner Yıldız'ın avukatları da, Şimşek'in aldığı cezaya itiraz edecek. (islahhaber.com - 9 Şubat)

"Referandumda Ağıt, Mecliste Ret"

Referandum sürecinde 12 Eylül mağdurları için ağlayan AK Parti, zulmü yapanların yargılanmasına dair kanun teklifine hayır oyu verdi. (islahhaber.com - 13 Şubat)

Bakan Gönül'den Şok Karar

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, çok tartışılacak bir karara imza attı. Gönül, 403 yıla kadar hapsi istenen hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un bilgisayarındaki 397 dosyayı sildirdiği belirlenen Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu için soruşturma izni vermedi. Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, 'delil karartma' suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturmadan Milli Savunma Bakanlığı eliyle kurtuldu. 'Sahte çürük raporu çetesine' üye olmaktan tutuklanan ve 403 yıla kadar hapsi istenen Hava Kuvvetleri'nin eski Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un bilgisayarında 397 dosyayı sildirdiği tespit edilen Çubuklu için Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül soruşturma izni vermedi. (islahhaber.com - 15 Şubat)

Doğan'ın İmdadına Danıştay Yetişti

Danıştay daha önce Doğan Grubu'na kesilen 786 milyon TL gecikme cezasının yürütmesini durdurmuştu. Dün de Doğan'a rahat nefes aldıracak karara imza attı. Doğan'ın en büyük cezası esastan bozuldu. Doğan TV, D Yapım ile Alp Görsel´de 2006–07 yılları KDV davasına yapılan itiraz Danıştay tarafından kabul edildi ve 1.04 milyar TL tutarındaki vergi mahkemesi kararları bozuldu. Danıştay daha önce de söz konusu davaya ilişkin 786 milyon TL gecikme cezasının yürütmesini durdurmuştu. Böylece bozulan toplam ceza tutarı 1.83 milyar TL oldu. (islahhaber.com - 16 Şubat)

Hrant Dink Soruşturması Bulanık

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturmayı genişletme kararı aldı, ancak suikastta ihmali olduğu iddia edilen görevlilerinin hangi sıfatla sorgulanacağı netleşmedi. (Taraf - 17 Şubat)

Terfi Kararında Direndi

AYİM, Balyoz Davası nedeniyle açığa alınan generallerle ilgili olarak daha önce verdiği terfi kararında direndi. Başbakanlık, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu hakkında verilen terfi kararına yönelik düzeltme talebini görüşen Mahkeme itirazı reddederek, komutanları terfi ettirilmesi gerektiğini belirtti. (İLKHA - 18 Şubat)

Benzetmiş Taramışlar

Hatay'da 2 köylünün askerler tarafından PKK'lı sanılarak öldürülmesiyle ilgili iddianamede, köylülerin 'PKK'lilerinkine benzeyen kıyafetlerine' dikkat çekilerek, bu yanılgının 'kaçınılmaz' olduğu öne sürüldü. Savcılık, 40 metre mesafeden 233 kurşun atan askerlerden üçü için "taksirle adam öldürme" suçundan ceza isterken, "kanun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" ve "kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır" şeklindeki TCK hükümlerinin şüpheli askerler için uygulanmasını da talep etti. Mahkeme bu talepleri uygun bulursa, 2 köylüyü öldüren askerlere ceza verilmemesi söz konusu olabilecek. (islahhaber.com - 19 Şubat)

"Bu, İdeolojik Bir Himayedir"

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin, eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in 'Ergenekon terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı dosyayı tekrar Erzincan'a göndermesine hukukçuların tepkisi sert oldu. Cihaner'in üzerine yüklenen terör suçunun Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca 'görev suçu' kabul edildiğine işaret eden hukukçulara göre, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmamasının iadeye gerekçe gösterilmesi de yanlış. Emekli Başsavcı Reşat Petek, CMK'nın 250. maddesine göre işlenen suçtan dolayı bakanlığın izni gerekmediğine dikkat çekiyor. "Kararda Şemdinli ruhu var" diyen emekli savcı Gültekin Avcı ise kararın ideolojik himayeye yönelik olduğunu söylüyor. (islahhaber.com - 27 Şubat)

EĞİTİM HAKKI

Üniversitede de Bağış Vermeyene Kayıt Yok

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin kayıtlarını yapmak için Trabzon Kamu Üniversitelerini Güçlendirme, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne zorunlu bağışı şart koştu.(Evrense - 9 Şubat)

ÇOCUK HAKLARI

Dipçik Savunması: Çok Gergindim, Güvenliği Sağladık

14 yaşındaki Seyfi Turan, geçen 23 Nisan'da başına yediği dipçik darbeleri nedeniyle hala tedavi görürken; onu yaralayan polis Bahadır T. hâkim karşısına çıktı. Bahadır T., "Çok gergindim, güvenliği sağladık" diye kendini savundu.(ANF - 7 Şubat)

HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Islah-Haber'e Sanal Saldırı

Kurulduğu gündem beri Allah yolunda mazlumların sesi ve soluğu olmaya çalışan Islah-Haber sitesine sanal saldırı düzenlendi. 30 Aralık pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilen saldırı dolayısıyla 24 saati aşkın bir süre boyunca siteye haber girişi yapılamadı. (islahhaber.com - 1 Şubat)

ÇGD Ağrı Şubesi, Doğruhaber Gazetesine Baskını Kınadı

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ağrı Şubesi Doğruhaber Gazetesine yönelik olarak yapılan baskınları kınayarak, basının sesinin hiçbir zaman kısılamayacağı belirtti. (İLKHA - 2 Şubat)

Haber Yazdı, Mesaiye Nezarethanede Başladı

Ergenekon davasıyla ilgili haber yapan gazetecilere yönelik baskı, gözaltı ve yakalama kararlarına dönüştü. Zaman Gazetesi İstanbul ve Ankara haber merkezlerinde çalışan 23 muhabirin 19 davadaki yargılamaları Bakırköy Adliyesi'nde yapıldı.(Zaman - 17 Şubat)

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

AKP Binasına Saldırı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 2 Şubat 2011'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilçe binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddî hasar meydana geldi. Saldırıyı düzenleyen İ.Y. ise gözaltına alındı .(Vatan - 3 Şubat)

Eşzamanlı Hizbullah Operasyonu

Bugün sabaha karşı Diyarbakır, Batman, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Cizre, Urfa/Siverek, Siirt ve İstanbul, İzmit gibi yerlerde TEM ekiplerince eşzamanlı operasyon yapıldı. Aralarında Mustazaf-Der Genel Başkan yardımcısının da bulunduğu çok sayıda kişi terörle mücadele ekiplerinin evlerine yaptığı baskın sonrasında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bilgisayar ve bazı kitaplara el konuldu. Bazı evlerde aramalar devam ediyor. (islahhaber.com - 7 Şubat)

Özgür-Der Keyfi Gözaltıları Kınadı

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Av. Serdar Bülent Yılmaz tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, CMK 102. madde gereğince yaşanan tahliyeler sonrasında yaşanan gelişmelerin linç kampanyasına çevrildiğine dikkat çekilerek, baskınların hiçbir mesnede dayanmayan; keyfi olarak uygulanan hukuksuzluk örneği olduğu vurgulandı. Operasyonların örgütlenme özgürlüğünün devlet eliyle açık biçimde ihlal edilmesinden ibaret olduğu belirtildi. (islahhaber.com - 7 Şubat)

Elazığ Bilge Der'e Baskın

Elazığ'da bir aydır faaliyet yürüten Bilge Der'e polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonun, Hizbullah ana davasından cezası onaylanan Mustafa İpek'in Bilge Der'de görüldüğü yönündeki bir ihbar üzerine düzenlendiği iddia edildi. Gözaltına alınan yönetim kurulundan iki kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (İLKHA - 7 Şubat)

Batman'da Ev Baskınları

İslami STK'lara yapılan operasyon kapsamında Batman'daki STK yöneticilerine yönelik baskınlarda 2 eve daha baskın yapıldığı bildirilirken, bir evin kapılarının balyozla kırılarak açıldığı öğrenildi.(İLKHA - 7 Şubat)

Siverek İkra Der Başkanının Evine Baskın

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan İslami STK'lardan İkra Der yöneticilerinin evlerine eşzamanlı operasyon düzenlendiği ve 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (İLKHA - 7 Şubat)

İstanbul ve Gebze'de STK Baskını

Sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan operasyonlarda Özgür Kudüs platformu sözcülerinden Eyüp Işık ile Davut ışık evlerine yapılan baskın ve arama sonrasında gözaltına alındılar. Emniyetten göz altılarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca İzmit ve Gebze'de yapılan operasyon kapsamında İzmit Umut-Der Başkanı İzzet Kazak ve Gebze Dost-Der Başkanı Selami Öztürk ile dernek müdavimlerinden Taner Öztürk ve Murat Öztük gözaltına alındı. (İLKHA - 7 Şubat)

Şırnak'ta İslami STK Operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mustazaf Der Cizre Şubesi Başkanı Ferhan Dündar, dernek üyeleri Ahmet Elçin ile Abdullah Kurami'nin evlerine sabah 05.00 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda evleri aranan ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtilen dernek üyeleri Elçin ile Kurami Cizre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Dündar'ın ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mustazaf Der Cizre Şubesinde arama yapılması için dernek binasına götürüldüğü bildirildi.(İLKHA - 7 Şubat)

Batman'da İslami STK Yöneticilerine Eşzamanlı Baskın

Sabah saatlerinde aralarında Mustazaf-Der genel sekreteri ve Peygamber sevdalıları platformu Başkanı Ekrem Gülşen ile Hak ve Özgürlükler Platformu Başkanı ve Umut-Der Genel Başkan Yardımcısı Masum Ayyıldız, Bilge Der Başkanı Yaşar Kuray, Şefkat Eli Derneği Başkanı Ahmet Varol ve Mücahit Bulut'un da aralarında bulunduğu İslami STK yöneticilerinin evlerine eşzamanlı baskın düzenlenerek gözaltına alındılar. Operasyonlarda daha önce Hizbullah davasından yargılandığı öğrenilen Ahmet Seyyidoğlu ile oğlu Seyithan Seyyidoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. (İLKHA - 7 Şubat)

Siirt Mustazaf-Der'e Polis Baskını

Mustazaf Der Siirt Şubesi Başkanı Zülfikar Fırat, dernek yönetim kurulu üyelerinden Emin Tetik'in evlerine sabah 05.00 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda evleri arandıktan sonra Fırat ile Tetik gözaltına alınırken, Mustazaf Der Siirt Şubesinde de arama yapıldı. (İLKHA - 7 Şubat)

Ceylanpınar Ensar Der Başkanı Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Ensar Der başkanı ailece misafirlikte bulunduğu Siverek'te gözaltına alınırken, Ceylanpınar'da bulunan evine de baskın düzenlenerek arama yapıldı. (İLKHA - 7 Şubat)

Viranşehir Cami Der Başkanının Evine Baskın

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İslami faaliyetleri ile tanınan Cami-Der başkanı Mehmet Acet bu sabah gözaltına alındı. (İLKHA - 7 Şubat)

"Biz Terör Örgütü Değil, İslami Dernekleriz"

İslami STK'ların yöneticilerinin evlerine yapılan baskınlarla ilgili kitlesel basın açıklaması yapan Batman Hak ve Özgürlükler Platformu, Batman Emniyetine gönderilen uyduruk bir e-postayla 6 kişinin gözaltına alınmasını kınayarak, yapılan operasyonların hukuksuz olduğunu belirtti. (İLKHA - 8 Şubat)

Van'dan Hizbullah Operasyonlarına Tepki

Son günlerde yaşanan STK baskınlarını kınamak amacıyla bugün saat 11.00'de Mazlumder Van Şubesi'nde ortak basın açıklaması düzenlendi. Mazlumder Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Değer'in okuduğu basın açıklamasında operasyonlar kınanırken, hukuksuzluğa derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.(islahhaber.com - 8 Şubat)

43 Kurumdan Baskınlara Kınama

Mustazaf-Der genel merkezini ziyaret eden STK temsilcileri, kolluğun baskı ve sindirme tutumuna son vermesi çağrısında bulundular. Aralarında Özgür Der, Mazlumder, Memur-Sen ve Ay-Der'in de bulunduğu 43 sivil toplum kurumu, Mustazaf-Der'in Diyarbakır'da bulunan genel merkezini ziyaret ederek, kolluğun tutumuna sert tepki gösterdi. Kurumların temsilcilerini Mustazaf-Der genel Başkanı Hüseyin Yılmaz'ın karşıladığı ziyaret sırasında, STK'leri temsilen Av. Serdar Bülent Yılmaz basın açıklaması okudu. Devletin insan haklarına ve hukuka riayet etmeye çağırıldığı açıklamada Yılmaz, baskınların bir an evvel son bulmasını ve haksız biçimde gözaltına alınanların, tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep etti. (islahhaber.com - 9 Şubat)

İslami STK Operasyonları Kitlesel Basın Açıklamasıyla Kınandı

İslami STK'lara yönelik yapılan baskınlar Mustazaf Der tarafından Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığı önünde yapılan kitlesel basın açıklamasıyla kınandı. (İLKHA - 10 Şubat)

Hakkında Kapatma Davası Açılan Dernek

Ankara Valiliği'nin 10 Kasım 2010'da yaptığı başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüzüklerinde yer alan "ibadet amaçlı cemevi yaptırılması" ifadesi nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasıyla 24 Kasım 2010'da açtığı kapatma davasına 10 Şubat 2011'de başlandı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, dernek adına savunma yapan Avukat Fevzi Gümüş, Dernekler Kanunu'nda ve Medenî Kanun'da bir derneğin hukuka ve ahlâka aykırı olması dışında kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına işaret ederek davanın reddini talep etti. Mahkeme başkanı dosyayı inceleme üzere duruşmayı 24 Şubat 2011'e erteledi.(Evrensel - 11 Şubat)

BDP Binasına Saldırı

Denizli'de 25 Şubat 2011'de BDP il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açılması sonucu binada maddî hasar meydana geldi.(Zaman - 26 Şubat)

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

Kayıp Yakınlarına Kırmızı Damga

Bitlis'in Mutki İlçesi'nde toplu mezarlarda 18 kişiye ait kemiklerin ortaya çıkmasının ardından, kayıp aileleri ilçeye akın etti. Bitlis İHD Temsilcisi Hasan Ceylan DNA testi için hastaneye sevk edilen kayıp yakınlarının yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu aileler hastanede polis ordusuyla karşı karşıya kalıyor. Sıkıntılar daha savcılık aşamasında başlıyor. Kan örneği verecek olan ailelerin kollarına savcılık tarafından kırmızı mühür vuruluyor. Başvuru yapan ailelerin, savcılıkta kısa sürecek olan işlemleri kasıtlı olarak uzatılıyor. Ailelere adeta suçlu gibi muamele yapılıyor. Aileler hastanede polisler tarafından kamerayla kaydedilip, kentten çıkana kadar takip edildiklerini belirtiyor." dedi. (islahhaber.com - 9 Şubat)

Devlet Onu da Koruyamadı

İstanbul Ümraniye'de bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Adının Arzu Yıldırım olduğu belirlenen kadının, imam nikâhıyla birlikte yasadığı kişi tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 2 gün önce suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. (Cumhuriyet - 9 Şubat)

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Özgür-Der Genel Başkanı Yargılandı

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın yargıdaki kokuşmuşluğu ve çürümüşlüğü eleştirdiği basın açıklaması nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 19 Haziran 2010 tarihinde Vakit Gazetesinde yayınlanan Özgür-Der açıklamasında, Yargıtay'ın Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ı tahliye etmedikleri için hâkimleri tazminata mahkûm etmesi, İlhan Cihaner'in "olağanüstü" çabalar sarf edilerek tahliyesi ve başta Çetin Doğan olmak üzere Balyoz sanıklarının bir gecede serbest bırakılmaları eleştirilmişti. (islahhaber.com - 1 Şubat)

Yargılanan Gazeteci

Radikal Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz hakkında, Radikal Gazetesi'nde 8 Haziran 2010'da "Ergenekon'da Aşk Oyunu" başlığıyla yayımlanan habere konu olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ün şikâyetçi olması nedeniyle "hakaret etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek" suçlamalarıyla açılan davaya Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 2011'de başlandı. İsmail Saymaz'ın ifadesini alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Nisan 2011'e erteledi.(sesonline.net - 3 Şubat)

Altan, 3 Yazısı Nedeniyle İfade Verdi

Taraf Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Ahmet Altan, "Başbakan ve kof kabadayılık," "Dava" ve "Bu nasıl ordu" başlıklı yazıları nedeniyle açılan üç ayrı soruşturmada Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Soruşturmalardan ikisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, diğeri ise Genelkurmay Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine açıldı. (islahhaber.com - 23 Şubat)

MAYIN VE PATLAYICILAR

Diyarbakır'da Liseye Ses Bombası Atıldı

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Sur içi semtinde bulunan Melikahmet lisesine ses bombası atıldı. Ses bombasının atılmasından sonra çıkan küçük yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (Hürriyet - 5 Şubat)

Batman ve Van'da BIM ve IHL' ye Ses Bombası Atıldı

Batman'da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesinin yıldönümü vesilesiyle protesto eylemleri devam ediyor. Kendilerine "Ebu Müslüm Doğan Öz Savunma Birliği" adını veren bir grup GAP Mahallesi'nde bulunan BIM Marketine ses bombası attı. Ayrıca Petrolkent Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Lisesi'ne ise dün aksam saatlerinde ses bombası atılması sonucu okulda büyük ölçüde hasar meydana geldi. (Evrensel - 8 Şubat)

Batman'da Karakola Ses Bombası Atıldı

Batman'da Çarsı Merkez Polis Karakolu'na ses bombası atıldı. Meydana gelen patlamada iki polisin yaralandığı bildirildi. (ANF - 9 Şubat)

Beyoğlu'nda Patlama

8 Şubat 2009'da İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bir bakkalın önünde bırakılan ses bombasının patlaması sonucu ölen veya yaralanan olmazken çevrede maddî hasar meydana geldiği öğrenildi. (Zaman - 9 Şubat)

Van'da Bilinmeyen Bir Cisim Patladı

Van'da bir ilköğretim okulu yakınlarında bir cismin infilak etmesi sonucu 5 çocuk yaralandı. Patlama sonucu parmakları parçalanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. (Haber 7 – 15 Şubat)

Hastane Tuvaletinde El Bombası Bulundu

Şırnak Devlet Hastanesi Poliklinik tuvaletinin yaklaşık bir haftadır tıkanık olması üzerine, devlet hastanesine bağlı teknik personelleri tarafından arıza giderilmeye çalışıldı. Tıkanık olan tuvalettin sorununu çözmeye çalışan teknik personeller tarafından kanalizasyon içinde el bombası bulundu. (İLKHA - 16 Şubat)

Bingöl'de Çocuklar El Bombası Buldu

Bingöl Merkez Kültür Mahallesinde bir grup çocuk Çapakçur Deresi'nde gezerken 1 adet el bombası buldu. (İLKHA - 20 Şubat)

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Ankara'da İşçi Eylemine Müdahale

Kamuoyunda Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen 234 maddelik "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı protesto etmek amacıyla 3 Şubat 2011'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısıyla Ankara'ya gelen işçilerin eylem yapmasına izin vermeyen polis ekipleri gruba 1,5 saat boyunca biber gazıyla müdahale etti. Ankara Valiliği'nin de "yasadışı" ilan ettiği eyleme yapılan müdahale sonrasında TBMM'nin çevresinde insan zinciri oluşturmak isteyen işçiler dağılarak eylemi sonlandırdı.(Radikal - 3 Şubat)

Protestocu İsçilere Polis Müdahalesi: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, otomobil koltuğu üreten fabrikada isten çıkarılan ve fabrika önünde toplanarak yeni alınanların içeri girmesini engelleyen 35 isçi ile sendikacılara polis müdahale etti. Birleşik Metal-Is Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı'nın kaburga kemiğinin kırıldığı olayda bir isçi de yaralandı. (Milliyet - 24 Şubat )

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları Komisyonu

Önceki ve Sonraki Haberler