Savaşı Körükleyen Yargı Despotizmine Hayır!

Savaşı Körükleyen Yargı Despotizmine Hayır!

DTP’nin kapatılması hakkında bir açıklama yapan Özgür-Der Diyarbakır Şubesi, Kürt sorununun çözümü için savaşı dayatanların, akacak kanların ve yaşanacak acıların sorumluları olacaklarını duyurdu.

DTP'yi kapatma kararı hakkında Özgür-Der Diyarbakır Şubesi tarafından da bir basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kapatma kararının, Kürt sorununun çözüm yöntemi olarak savaşı merkeze alan militarist zihniyetin otoriter ve statükocu yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi'nden yapılan açıklamanın tam metni:

 

Savaşı Körükleyen Yargı Despotizmine Hayır!

 

12 Aralık 09

Son dönemde sekteye uğratılan Kürt açılımı projesini çözümsüzlük girdabına sokacak, yıllardır devam eden kirli savaşın sürmesine ve daha fazla kanın akmasına neden olacak bir adım da Anayasa Mahkemesi tarafından atıldı. DTP'nin kapatılması için açılan dava kapatma ile neticelendi. Böylelikle, sistemin sadık muhafızlığı rolünü büyük bir keyifle üstlenmeye devam eden AYM, kapatma kararıyla Kürt açılımına en büyük darbeyi vurmuş oldu.

 

AYM'nin almış olduğu bu karar, statükocu zihniyetin muhalif anlayışlara tahammülsüz olduğunun bir göstergesi olmakla birlikte, özü itibariyle siyasi-ideolojik bir karardır. Karar, hukuki değildir ve bu kapatma kararının gerekçesi her ne olursa olsun karara giydirilmek istenen hukukilik kılıfı, bir darbe kurumu olan Anayasa Mahkemesinin her şeyden evvel sistemin bekasını öncelediği gerçeğini değiştirmeyecektir.

 

Kürtlerin inkârı ve asimilasyonunun bir devlet politikası olduğu gerçeği göz önündeyken ve daha evvel HEP, DEP, HADEP gibi Kürt sorununu gündemleştiren siyasi partilerin kapatılması da hafızalarda canlılığını korurken; resmi ideolojinin DTP'ye tahammül etmesi beklenemezdi. Bu yönüyle, AYM'nin almış olduğu kapatma kararı, Kürt sorununun çözüm yöntemi olarak savaşı merkeze alan militarist zihniyetin otoriter ve statükocu yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

 

Toplumsal hassasiyeti ve halkın taleplerini görmezden gelen bir anlayışla hareket eden, farklı fikirlere ve düşüncelere asla tahammülü bulunmayan despotik zihniyet, DTP'yi kapatmakla; Kürt sorununa yönelik çözüm umutlarını karartmakta ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Genelkurmay'ın talebi üzerine açılan bu davanın, oy birliği ile kapatma kararıyla hükme bağlanması, soruna militarist anlayışla yaklaşılmaya devam edileceğinin ve kirli savaşın süreceğinin bir ilanıdır.

 

Kemalist paradigmanın uluslaştırma politikaları ve asimilasyoncu çabaları sonucu; inkâr, yok sayma, yok etme ve tahammül edememe anlayışının doğurduğu Kürt sorununu, DTP'yi kapatarak, savaşı devam ettirerek çözebileceklerine inananlar, devam edecek kaosun ve akacak kanın sorumlusu olacaklardır.

 

Bununla birlikte, DTP'nin kapatılması için açılan dava sürecinde sürdürdüğü suskun tavırla ve parti kapatılmalarını engelleyecek gerekli yasal değişiklikleri yapmayarak, DTP'nin kapatılmasını destekleyen bir görüntü sergileyen AK Parti hükümeti de alınan bu kararın suç ortaklarındandır.

 

Bizler Özgür-Der olarak; DTP'nin kapatılmasına ve yöneticilerine siyasi yasak getirilmesine neden olan baskıcı zihniyeti ve taşeronlarını kınıyoruz. Kürt sorunun çözümü için savaşı dayatanları, barışçıl çözümün önünü tıkayanları; akacak kanların ve yaşanacak acıların sorumluları olarak göreceğimizi hatırlatıyoruz.

ÖZGÜR-DER DİYARBAKIR ŞUBESİ

Önceki ve Sonraki Haberler