Şubat 2007 Hak İhlalleri Basın Taraması

Şubat 2007 Hak İhlalleri Basın Taraması

Özgür-Der Diyarbakır şubesi olarak her ay düzenli bir şekilde hazırladığımız insan hakları ihlalleri basın taramasında Şubat ayı içerisinde ön plana çıkan insan hakları ihlallerini açıklıyoruz.

28 ŞUBAT DARBESİNİN 10. YILINDA İHLALLERDE ARTIŞ

Özgür-Der Diyarbakır şubesi olarak her ay düzenli bir şekilde hazırladığımız insan hakları ihlalleri basın taramasında Şubat ayı içerisinde ön plana çıkan insan hakları ihlallerini açıklıyoruz.

 

10. yılına giren 28 Şubat darbesi bazı sivil-asker bürokratik kurumlar eliyle devam ettirilmektedir. Baskı ve zor yöntemleri ile toplumsal muhalefet sindirilmeye çalışılmaktadır.  Üzerinden geçen on yıla rağmen darbe uygulamaları devam etmekte hatta başörtüsünde olduğu gibi yoğunluğunu ve şiddetini artırarak sürmektedir.

Hak ihlalleri özellikle; bazı siyasi parti yöneticilerine ve belediye başkanlarına yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca faaliyetlerinden dolayı bazı STK'lara kapatma davası açılması ve üyelerine yönelik tutuklamalarda da gözle görülür bir artış olmuştur. Varlığı resmi ağızlarca da kabul edilen JİTEM'in ve bazı ulusalcı çetelerin muhalif insanlara yönelik saldırı ve tehditleri bu ayda da hız kesmemiştir. Yine inanç özgürlüğüne ve Kürt diline dönük yasak ve dayatmalar Şubat ayının dikkat çeken ihlal konularıdır.

 

İLKAV'A KAPATMA DAVASI

 

Darbenin 10. yıldönümünde darbeci zihniyetin tipik ve çirkin bir tezahürü Ankara'da yaşandı. İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) darbe sürecinde bolca tanık olduğumuz kapatma, sindirme, susturma operasyonlarının bir benzerine muhatap kılınmak istenmektedir.

İLKAV'a, düzenlediği "Resmi İdeoloji ve Eğitim Sistemi" konulu panelden dolayı hükümete bağlı Vakıflar genel müdürlüğünün talebi ile kapatma davası açılması akla yukarıda ifade edilen şubat zihniyetini getirmektedir. Aynı zamanda bu dava, iktidarın güç odakları karşısında korkaklığının; yaranmacılığının, özgürlükler konusunda ikiyüzlülüğünün ve halka karşı samimiyetsizliğinin bir ilanıdır.

İLKAV gerçekleştirdiği panelde haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmış ve bu anlamda Kemalist eğitim sisteminin tektipleştirici dayatmasını eleştirmiştir. Egemen sistemin eğitim politikalarını eleştirmesi bahane edilerek İLKAV hakkında kapatma davası, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne karşı bir ağır darbe olmasının yanı sıra aynı zamanda İslami kimlikli muhalefete karşı tahammülsüzlüğün de bir ifadesidir.

8 Mart 2007 günü Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüşülecek olan davanın 28 Şubat uygulamalarının yanına yazılacağını hatırlatıyor ve bir kez daha İLKAV ile dayanışma içerisinde olacağımızı ilan ediyoruz.

 

SİYASİ PARTİLERE DÖNÜK BASKILAR

 

Nevruza ve seçimlere az bir zaman kala giderek gerginleşen bölgenin tansiyonunu artıracak bir takım uygulamalar göze çarpmaktadır. Özellikle Kürt siyasetçilere karşı cezalandırma ve tutuklama furyası bölgenin hemen hemen tüm illerini kapsayacak şekilde giderek yoğunlaşmaktadır. Devletin Kerkük söylemini eleştiren DTP Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu ve Van il başkanı İbrahim Sunkur'un tutuklanmaları birçok örnekten iki tanesidir.

Bu tür tavırların bölgede çatışmasızlık halinin kalıcılaştırılması çabalarına bir katkı sunmayacağı aksine diyalog zeminini baltalayarak sorunu kriminalize etmeye hizmet ettiği açıktır. Bu tür tavırlar ise çatışmalardan nemalanan bir takım savaş baronlarına ve sair kirli derin yapılara yarayacaktır.

Özgür-Der olarak bu gözaltı ve tutuklanmaları ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendiriyor ve bu keyfiyetçi gözaltı ve tutuklamalara bir an önce son verilmesi çağrımızı yineliyoruz.

 

KÜRTÇE YASAĞI

 

Türkiye'de Kürt dili ve kültürüne yönelik düşmanlık, her fırsatta kendini göstermektedir. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Hak-Par yöneticileri hakkında partinin 1. Olağan Kongresi'nde Kürtçe konuşmalar yapılması ve devlet protokolüne Kürtçe davetiye gönderilmesi gerekçe gösterilerek parti yöneticileri 6 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilmeleri bunun son örneği olmuştur. Ayrıca mahkeme, partinin kapatılması için Yargıtay başsavcılığına dosyayı göndererek yasakçı zihniyetini daha da ileri bir boyuta taşımıştır.

Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi imzaladığı uluslar arası sözleşmeleri işine gelmediğinde nasıl görmezden geldiğini göstermesi açısından ilginç olduğu kadar; Kürt dili ve kimliğinin egemen sistem için hala bir tabu olduğunu izhar etmesi bakımından vahimdir.

Bu konuda Şubat ayının dikkat çeken diğer bir ihlal konusu ise Kürtçe köy isimleri ile ilgili olarak yaşanmıştır. İl Genel Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı, Türkçe köy isimlerinin yanına eski isimleri olan Kürtçe isimlerin de yazılması kararının iptali için Diyarbakır valiliğinin Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edilmiştir.

Mahkemenin, köy isimlerinin yanına Kürtçe isimlerinin yazılması kararının yürürlüğe konulmasını, 'Telafisi imkânsız hatalara mal olacağı' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aslında telafisi imkânsız bir hatadır. Altına imza atılan onca uluslararası sözleşme ve dile getirilen tüm özgürlük iddialarına rağmen değişen bir şeyin olmadığı bu kararla iyice anlaşılmaktadır.

Kürt sorununu görmezden gelen, Kürt kimliğini ve Kürt dilini "suç" sayan bu gibi tutumlara derhal son verilmelidir. Birtakım yasaların ardına gizlenerek sürdürülmeye çalışılan bu hukuksuzluğu sona erdirmenin öncelikle Meclis'in ve Hükümet'in görevi olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz.

 

ULUSALCI DERNEKLERDEN ÖLDÜRME YEMİNLERİ

 

Şubat ayında Hrant Dink cinayetinin ardından, derin devletin desteğinde sürdürdükleri psikolojik savaş ve terör faaliyetleri yıllardır görmezden gelinen faşist çeteler, kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar milliyetçilik, ulusalcılık ve Kemalist ilkeler üzerine inşa olan bazı derin derneklerin şovuna sahne olmuştur. Başını emekli askerler, polis şefleri ve bürokratların çektiği ölme ve öldürme eksenli, bayrak, silah, Kur'an üzerine yeminler eden ırkçı derneklerin çalışmalarını devlet desteği ve koruması altında yıllardır sürdürdüğü bilinen ve çok defa belgelenen bir gerçektir.

Özellikle 28 Şubat sürecinde palazlanan ve psikolojik savaş aygıtı olarak işleyen cuntacı 'sivil toplum kuruluşları'nın militer ve paramiliter çete örgütlenmeleri içinde yer aldığı gerçeği son zamanlarda iyice su yüzüne çıkmıştır. Jandarmanın da bu yapılanmalar içinde önemli bir rol oynadığı iddiaları hakkında her gün yeni belge ve kanıtlar ortaya atılmasına rağmen bu yapılar hakkında hiçbir işlem yapılmaması iktidar ilişkileri bakımından manidardır.

Ettikleri ölme ve öldürme yeminleri ve bazı belediye başkanlarına gönderdikleri şarbon ve tehdit mektuplarından da anlaşılacağı üzere bu ulusalcı ve faşist yapılanmalar toplum için ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar.

 

 

Basından ihlal haberlerinin ayrıntıları:

 

SİVİL TOPLUMA VE SİYASİ PARTİLERE DÖNÜK BASKILAR

 

HAK-PAR YÖNETİCİLERİNE 'KÜRTÇE' CEZASI

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) 1. Olağan Kongresi'nde Kürtçe konuşulması ve devlet protokolüne Kürtçe davetiye gönderilmesi nedeniyle yargılanan aralarında eski Genel Başkan Abdülmelik Fırat'ın da bulunduğu 13 parti yöneticisi, Siyasi Partiler Yasasına muhalefet suçundan 6 ayla 1 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. (Haksöz.net-15 Şubat 07)

İHD MERSİN BAŞKANI'NA 'DİNK' SORUŞTURMASI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 21 Ocak'ta açıklama yapan İHD Mersin Şube Başkanı Celal Sonuvar hakkında Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.(DİHA – 17 Şubat 07)

10 DTP'LİYE 15'ER AY HAPİS

Siirt'te 6 yıl önce Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın öldürülmesi ve kapatılan DEHAP'tan 2 kişinin kaybolmasını 3 dakikalık sessiz eylemle protesto ettikleri iddiasıyla 15'er ay hapis cezasına çarptırılan 40 DTP'liyle ilgili son noktayı Yargıtay koydu. 30 kişinin bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getiren Yargıtay, cezaları ertelerken, 10 kişinin cezasını olumsuz kanaatle ertelemedi.(Yeni Şafak – 18 Şubat 07)

ABİK İNFAZINI KINAYAN İHD'Lİ AÇIKALIN'A DAVA

Adana'da "Genç Bakış" dergisinin bir bildirisini dağıtırken yargısız infazla öldürülen 16 yaşındaki Feyzi Abik'in katillerinin bulunması talebiyle basın açıklaması yapan İHD Adana Şube Sekreteri Ethem Açıkalın hakkında 301. maddeden dava açıldı.  (Bianet – 19 Şubat 07)

VAN'DA 20 DTP'LİYE GÖZALTI

Van Emniyet Müdürlüğü, DTP Van İl Başkanlığı'na baskın yaparak aralarında İl Başkanı İbrahim Sunkur'un da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda DTP binasında yasak yayınlar olduğunu tespit etti. (Diyarbakır Söz – 20 Şubat 07)

EREN KESKİN'E İKİNCİ 159 CEZASI

Mahkeme "İşkence devlet politikasıdır. Cezaevinde kızların hemen hepsi cinsel tacize maruz kalıyor" diyen Av. Keskin'i, "devleti, asker ve emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif" ettiği iddiasıyla mahkûm etti. Keskin, "bu cezayı da ödemeyeceğim" dedi. (Bianet – 21 Şubat 07)

'HEPİMİZ ERMENİ'YİZ' SLOGANINA İNCELEME         

Sinoplu bir gazetecinin, Hrant Dink'in cenaze törenini düzenleyen tertip komitesi hakkında 'Hepimiz Ermeni'yiz' sloganları nedeniyle Sinop Adliyesi'ne yaptığı suç duyurusu Şişli Adliyesi'nce incelemeye alındı. (Zaman – 23 Şubat 07)

DTP DİYARBAKIR VE VAN İL BAŞKANLARI TUTUKLANDI

DTP Diyarbakır İl Başkanı Aydoğdu, "Kerkük'e saldırıyı Diyarbakır'a yapılmış olarak değerlendirecekleri" açıklaması nedeniyle tutuklandı. Parti binasına polis baskınında gözaltına alınan Van İl Başkanı Sunkur da mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.(Bianet–23 Şubat 07)

BAŞER'DEN DTP'Lİ BAŞKANA 'YARATIK' 

Türkiye'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi emekli Orgeneral Edip Başer, etnik kökenleri öne çıkararak, bu ülkeyi bir Yugoslavya'ya benzer hale sokmanın, Yugoslavya kaderine sürüklemenin hiç kimsenin haddi olmadığını belirterek, "DTP İl Başkanı olduğu söylenen yaratığın ifade ettiği şeyler tamamen bu amaca yönelik" dedi.(Yeni Şafak – 23 Şubat 07)

İLKAV'A KAPATMA DAVASI

Mehmet Pamak'ın başkanlığını üstlendiği İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) hakkında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapatma davası açıldı. (Evrensel – 24 Şubat 07)

301 YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ENGELİ

301. Madde'yi protesto etmek amacıyla İstanbul Taksim'den Galatasaray'a yürümek isteyen İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'ne polis izin vermedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen İHD üyeleri olayı protesto ederek açıklamalarını Taksim'de yaptı. (Birgün – 24 Şubat 07)

DTP'Lİ TÜRK VE TUĞLUK'A HAPİS

DTP genel başkanı Ahmet Türk ve genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk geçen yıl dünya kadınlar gününde ''Kürtçe bildiri dağıttıkları'' ve bu bildiride ''suçu ve suçluyu övdükleri'' gerekçesiyle 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.( NTV- 26 Şubat 07)

DTP BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞINA BASKIN: 11 GÖZALTI

DTP Büyükçekmece ilçe binası 'illegal faaliyet yürütülüyor' gerekçesiyle Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında Gençlik Meclisi'ne ait odanın kapı, cam ve kilidi kırıldı. Binada uzun süre arama yapan Jandarma, bir bilgisayar kasasına ve içersinde çeşitli dergilerin bulunduğu 3 koliye el koydu. (Gündem – 28 Şubat 07)

YALÇINDAĞ'A 'BAYRAK DAVASI'

İHD Genel Başkan Yardımcısı Reyhan Yalçındağ hakkında, Mersin'de yaşanan bayrak provokasyonu olayından yargılanan çocuklar hakkında yaptığı açıklama nedeniyle dava açılırken, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'görevli memura mukavemet'ten soruşturma başlatıldı. (DİHA – 28 Şubat 07)

 

SORUŞTURMALAR, GÖZALTILAR VE CEZAEVLERİ

 

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BİR GAZETECİ KAÇIRILDI

Sanat ve Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) yönetim kurulu başkanı Hacı Orman, bugün İstanbul-Kadıköy'de kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılarak gözaltına alındı. (Haksöz – 01 Şubat 07)

ANAYA İKİNCİ EVLAT ACISI

ODTÜ öğrencisi oğlu Ertuğrul Karakaya'yı 1977 yılında jandarma kurşunuyla kurban veren Ayşe Karakaya'ya bir kez daha evlat acısı yaşatılıyor. Oğlunu, Manisa-Salihli'deki mezarı başında anan gözleri görmeyen anne Karakaya'ya, bir oğlu ve iki torununun da aralarında bulunduğu 18 kişi ile birlikte "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla dava açıldı. (Evrensel – 01 Şubat 07)

YÜRÜYÜŞE KATILAN 6 KİŞİYE TOPLAM 18 YIL HAPİS         

Feshedilen DEHAP Birecik İlçe Örgütü'nün Şemdinli olaylarını kınamak amacıyla düzenlediği yürüyüşe katılan 6 kişiye, 18 yıl hapis cezası verildi. (ANF – 06 Şubat 07)

EL KAİDE DAVASINDA YEDİ KİŞİYE MÜEBBET

El Kaide davasında Louai Sakka'nın aralarında bulunduğu beş sanık ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 48 sanığa da 3 yıldan 18 yıla kadar değişen çeşitli hapis cezaları verildi. (Haksöz – 17 Şubat 07)

MAHKÛMLARA TELEFON YASAĞI

"Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde Hükümlü ve Tutukluların Dışarıdaki Yakınlarıyla Telefonla Görüşmeleri Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik uyarınca kınama dışında disiplin cezası almamış olan tutuklu ve hükümlüler, yakınlarıyla 10 dakikayı geçmeyecek şekilde telefonla görüşebiliyordu. (Haksöz – 18 Şubat 07)

UMUT DAVASI SANIĞINA CIA'DEN EL KAİDE SORGUSU      

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu başta olmak üzere çok sayıda cinayeti işledikleri iddiasıyla yakalanan ve halen yargılanan Umut Davası sanıklarından Rüştü Aytufan'ın, ailesine; ABD'nin haberalma servisi CIA tarafından sorgulandığı şeklinde bilgi verdiği öğrenildi. (Zaman – 19 Şubat 07)

ÖCALAN POSTERİNE DÖRDER YIL HAPİS        

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde 2004 yılında düzenlenen Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde, bir grup öğrencinin Abdullah Öcalan'ın posterini asması ve "Apo'ya özgürlük Türkiye'ye barış" sloganları atmaları nedeniyle, 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. (Zaman – 20 Şubat 07)

TKP'LİYE SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI  

TÜRKİYE Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü üyesi Kader Şahin, geçtiğimiz yıl, 19 Aralık 2000 cezaevi operasyonlarının yıldönümünde Sarıgazi'de bir basın açıklamasına katıldı. Jandarmanın müdahalesi sonucu gözaltına alınan Şahin, adı bile henüz belirlenememiş 'silahlı bir yasadışı örgüte üye olma' suçlamasıyla 21 Aralık'tan beri Gebze Cezaevi'nde tutuluyor. (Birgün -  22 Şubat 07)

 

KÜRT DİLİNE DÖNÜK YASAKLAR

 

VARTO'DA KÜRTÇE TİYATRO YASAĞI

Muş'un Varto ilçesinde MKM oyuncularının sahnelediği "Nobedare Deriye Cenete"adlı Kürtçe oyunun, Varto ilçe Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenmesi, Kaymakamlık tarafından yasaklandı. ( Kürdish info–05 Şubat 07)

İNGİLİZCE VE KÜRTÇE İSME VERİLEN CEZA ONANDI

İHD eski Bingöl Şube Başkanı Rıdvan Kızgın'ın, Bingöl'ün eski adı olan 'Çewlik' ve derneğin İngilizce adı olan 'Human Rights Association' ibarelerini derneğin antetli kağıdında kullandığı için hakkında verilen bin 112 YTL'lik idari para cezasına ilişkin Elazığ İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. (DİHA – 06 Şubat 07)

'KÜRDÜM' DEDİ HAPİS CEZASI YEDİ

Bir özel televizyon kanalında yayınlanan 'Genç Bakış' adlı programda 'Ben Kürdüm. PKK bir neden değil sonuçtur' dediği için hakkında 'örgüt propagandası yapmak'tan dava açılan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Mehmet Emin Demir'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. (DİHA – 18 Şubat 07)

DİYARBAKIR'DA KÖY İSİMLERİNİN YANINA ESKİ KÜRTÇE İSİMLERİNİN DE YAZILMASI KARARI İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği'nin, İl Genel Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı, Türkçe köy isimlerinin yanına eski isimleri olan Kürtçe isimlerin de yazılması kararının iptali için, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itirazı kabul edildi. (Roj – 20 Şubat 07)

MARDİN'DE KÜRTÇE ŞİİR SORUŞTURMASI

DTP Mardin İl Gençlik Meclisi'nin 1. Olağan Kongresi'nde Kürtçe şiir okuyan Zeynep Bilge hakkında soruşturma başlatıldı. (Gündem – 22 Şubat 07)

'HEPİMİZ KÜRDÜZ' SLOGANINA GÖZALTI

Taksim'de, kendilerine "Halkların Kardeşliği İnsiyatifi" adını veren grup, "Hepimiz Kürdüz" sloganıyla eylemi yaptı. Basın açıklamasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açıklamayı okuyan bir kişiyi gözaltına aldı. (Yeni Şafak – 24 Şubat 07)

 

JİTEM VE ÇETELER

 

OKULDA JİTEM SORGUSU!

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, okullara giden ve kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtan ancak JİTEM olduğu iddia edilen kişilerin, Eğitim-Sen üyelerini tehdit ederek sorguladıkları bildirildi. Tehdit edilen 3 öğretmen, Bitlis Cumhuriyet Savcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunacak. (Evrensel – 02 Şubat 07)

JİTEM'SİZ KARANLIK OLAY OLMUYOR 

Hrant Dink cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen Erhan Tuncel'in hem Emniyet hem de JİTEM tarafından muhbir olarak kullanıldığını İstihbarat Daire Başkanı da doğruladı. (Birgün – 07 Şubat 07)

HAKKÂRİ BELEDİYESİ'NDE 'ŞARBONLU ZARF' PANİĞİ  

Hakkâri Belediye Başkanı Metin Tekçe'ye içinde beyaz bir toz olan zarf gönderildi. Zarfı alan güvenlik görevlilileri şarbon şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Zarfın içirden çıkan mektupta kendisine yönelik hakaret ve tehdit olduğunu belirten Belediye Başkanı Metin Tekçe, zarfın incelenmek üzere savcılığa teslim edildiğini söyledi. (Yeni Şafak – 07 Şubat 07)

ULUSALCI DERNEKTEN 'ÖLDÜRME' YEMİNİ

Danıştay saldırısına adı karışan Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Derneğinden ayrıldıktan sonra 2005'te Kuvayı Milliye Derneğini kuran emekli albay Fikri Karadağ tüyler ürpertici bir yemin töreniyle gündemde. Bu öyle bir tören ki, üyeleri silah ve kuran üzerine el basarak ölme ve öldürme yemini ediyor. (Zaman – 10 Şubat 07)

 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 

İSMAİL BEŞİKÇİ'YE GENELKURMAYDAN DAVA

Hayatının 18 yılını cezaevinde geçiren sosyolog İsmail Beşikçi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla dava açıldı. Beşikçi'nin Esmer dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınlanan 'Konuşmadık, bastırdık' başlıklı yazısı nedeniyle Genelkurmay Başkanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşikçi'nin savunmasını bile almadan iddianame hazırlayarak dava açtı. (ANF – 10 Şubat 07)

SAVCI SARIKAYA'YA İKİNCİ TAZMİNAT CEZASI

Şemdinli iddianamesini hazırladığı için mesleğinden çıkarılan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, ikinci defa 5 bin YTL tazminata mahkûm edildi. (Haksöz – 21 Şubat 07)

FERHAT TUNÇ'UN KONSERİNE KAYMAKAM ENGELİ

Sanatçı Ferhat Tunç, İnegöl'deki konserde sahneye çıkmasının engellendiğini, Kaymakam Bektaş'ın Alevi köyü Şehitler'i arayarak "Ferhat Tunç Alevi mi?" diye sorduğunu, organizatörlerin tehdit edildiğini söyledi; Bakan Aksu'dan inceleme yapmasını istedi. (Bianet – 22 Şubat 07)

 

İNANÇ VE BAŞÖRTÜSÜ

 

BAŞÖRTÜLÜ HASTALARA AYRIMCILIK

Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak çalışan Doktor Levent Tuncel, Hatice Akpınar (42) isimli başörtülü hastasını tedavi etmek yerine sözlü tacizde bulunup hakaretler yağdırıyor. (Zaman – 19 Şubat 07)

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI İNTERNETE TAŞIDILAR

Başörtüsü yasağı Ahmet Yesevi Üniversitesinde farklı bir boyut kazandı. Eğitimlerini internet üzerinden alan, vize sınavlarına, internette giren öğrencilerin; final sınavına bereyle girmelerine bile izin verilmedi. (Haksöz – 21 Şubat 07)

YAĞMURDAN SONRA'YA BAŞÖRTÜSÜ UYARISI

RTÜK, başörtüsünü çıkarmadığı için doktorlar tarafından tedavi edilmeyen bir kadının dramını işleyen 'Yağmurdan Sonra' dizisine "insanların inanç, din ve mezheplerine göre kınanmaması ve aşağılanmaması" ilkesini ihlalden uyarı cezası kesti. (Yeni Şafak – 23 Şubat 07)

 

BASIN VE HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ

 

HABERE CEZA, HABERDEKİ İŞKENCEYE ZAMANAŞIMI

"İlk kez üniversitenin verdiği raporla işkence kanıtlandı ama üç polis beraat etti" diyen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alper Turgut "yargıyı etkilediği" gerekçesiyle ceza aldı. Ancak Yargıtay'ın işkenceden ceza istediği polisler zamanaşımından kurtuldu. ( Bianet – 02 Şubat 07)

AKÇURA'YA "DERİN DEVLET"TEN 3 AY HAPİS CEZASI

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kaleme aldığı "Derin Devlet Oldu Devlet" adlı kitabında Nevzat Bor'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Milliyet" gazetesi muhabiri Belma Akçura'yı üç ay hapse mahkûm etti. Paraya çevrilen cezaya ilişkin karar temyiz edildi. (Bianet - 02 Şubat 07)

GENELKURMAY'DAN TGRT'YE YASAK KARARI

Genelkurmay Başkanlığı, Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast'ın yakalanmasının ardından jandarma ve polislerin fotoğraf çektirdiğini ortaya çıkaran TGRT televizyonunun akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu. (Yeni Şafak – 03 Şubat 07)

VAKİT'İN SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ İÇİN YAKALAMA EMRİ

Danıştay 2'nci Dairesi üyelerini terör örgütlerine hedef göstermekle suçlanan, Anadolu'da Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Harun Aksoy hakkında Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarıldı. (Hürriyet - 07 Şubat 07)

MUHALİF BASIN ÜZERİNDEKİ BASKI VE SANSÜR

 "Anadolunun Sesi Radyosu"nun yayını, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı yayın yaptığı, halkı isyana teşvik ettiği gibi gerekçelerle RTÜK tarafından durduruldu. Geçtiğimiz günlerde de Ahmet Kaya'nın şarkılarını çaldığı için bir ay yayın cezası alan radyo hakkında şimdi lisans hakkının iptali ve yayının süresiz durdurulması isteniyor. (haksöz.net – 15 Şubat 07)

BİRGÜN'E MHP AMBARGOSU

Dünkü Birgün'ün birinci sayfa manşetinden verilen 'Adadaki huzura bölücü tehdit' başlıklı haber nedeniyle gazetemiz, MHP'ye yakınlığıyla tanınan kişilerce sabah erken saatlerde satın alınarak adı geçen haberin okunması önlenmeye çalışıldı. ( Birgün – 23 Şubat 07)

CİNAYETİN FATURASI BASINA KESİLDİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayet zanlısı O.S'nin adını açık olarak yayınladığı gerekçesiyle Şişli Cumhuriyet Savcılığı Evrensel gazetesine toplam 110 bin YTL para cezası verdi. Savcılık, zanlı O.S'nin, 18 yaşından küçük olduğunu iddia ederek isminin açık yazılmaması gerektiğini savundu. (Evrensel – 28 Şubat 07)

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA ŞİDDET

Sosyal Hizmetler'e bağlı İstanbul'un en büyük çocuk yuvalarından birinde bakıcıların, 7-12 yaş arasındaki çocuklara, hakaret ettiği, dayak atıp şiddete maruz bıraktığı gizli kameralarla görüntülendi. (cnntürk – 05 Şubat 07)

İZMİR'DE GAZ BOMBASI İLE EV BASKINI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, Eski İzmir Semti'nde cinayet zanlısını ararken yaptığı ev baskınında gaz bombası kullanarak, içeri girdi. Evde bulunanlara yönelik coplu saldırı ve kaba dayak nedeniyle 5 kişi yaralandı. (Gündem – 09 Şubat 07)

ADANA'DA GÖZALTINA ALINAN ÇOCUKLARA KARAKOLDA İŞKENCE

Yaşları 12 ila 17 arasında değişen 9 çocuk, Adana'da 15 Şubat'da Öcalan'nın türkiye'ye getirlişini protesto gösterileri esnasında gözaltına alınarak kendilerine işkence yapıldığı gerekçesiyle İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) başvurdu. (Gündem – 18 Şubat 07)

CAMLARI KIRMAYIN' DEDİ, HASTANELİK OLDU

Siirt'in Çal Mahallesi'nde evlerin camlarını kıran polisleri uyaran 25 yaşındaki Sabır Barık, polisler tarafından feci şekilde dövüldü. Siirt Devlet Hastanesi'nde müşahade altında tutulan Barık, taburcu edilir edilmez gözaltına alındı. (Gündem – 19 Şubat 07)

BAKANLIK GENELGESİ, BUCA KIRIKLAR F TİPİ'NE GİREMEDİ

Avukat Behiç Aşçı'nın 294 gün süren ölüm orucu eylemi üzerine, Adalet Bakanlığı'nın, F Tipi cezaevlerinin ortak kullanım alanlarında bir arada bulunan tutuklu ve hükümlü sayısını 5'ten 10'a, eskiden 5 saat olan süreyi ise 10 saate çıkaran kararının, Buca Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde uygulanmadığı ortaya çıktı. (DİHA – 20 Şubat 07)

VİCDANİ RETÇİ SAVDA'YA 5 GÜN HÜCRE HAPSİ

Çorlu Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan vicdani retçi Halil Savda, askeri elbise giymemesi ve saç-sakal tıraşı yapmayı reddetmesi gerekçesiyle, 26 Şubat'tan itibaren beş günlük hücre hapsinde. Savda'nın bir sonraki duruşması 15 Mart'ta. (Bianet – 27 Şubat 07)

KÖYLÜYE KAR İŞKENCESİ

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde askerler ihbar olduğu gerekçesiyle Dağlıca (Oramar) Köyü'ne baskın düzenledi. Evleri arayan askerlerin, köylüleri saatlerce karın üzerinde beklettiği iddia edildi. (Gündem – 28 Şubat 07)

 

IRKÇI SALDIRILAR

 

DÖRTYOL'DA IRKÇI SALDIRI

Türkiye'de devletin koruması altında tutulan faşist çeteler, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Kürt gencine saldırdı, saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır Liceli Metin Kurt (21), Ferhat Demirtaş (18) ve Ali Demirkıran (21), önceki gün Dörtyol'da sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Grubun bıçaklı saldırısı sonrasında Kurt yaşamını yitirdi, Demirtaş ve Demirkıran ise yaralandı. Ağır yaralanan Demirtaş'ın Adana Numune Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. (DİHA – 15 Şubat 07)

KÜRT İŞÇİLERE ÜLKÜCÜ SALDIRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol onarım birimi kapsamında önceki gece Altunizade'de yol çalışması yapan Kürt işçiler, 20 kişilik eli bıçaklı ülkücü grubunun saldırısına uğradı. Otobüs duraklarının bulunduğu bölümde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve 20 kişilik ülkücü grup, Kürt işçilere saldırdı. (Evrensel – 26 Şubat 07)

 

YÖK VE EĞİTİM HAKKI

 

28 ÜNİVERSİTELİYE HAPİS İSTEMİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinde YÖK'ü protesto etmek için eylem yaparken jandarmanın müdahalesi ile karşılaşan 28 öğrenci hakkında, 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Birgün – 15 Şubat 07)

ÖĞRENCİ DÜŞMANLIĞI

Trakya Üniversitesi'nde "alternatif bahar şenliği" düzenledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan öğrencilerden 33'ü hakkında 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Şenliğe müdahale ederek çok sayıda kişinin yaralanmasına ve iş göremez raporu almalarına neden oldukları için öğrencilerin haklarında suç duyurusunda bulundukları polisler ve jandarmalar ise "görevlerini yaptıkları" gerekçesiyle yargılanmadı. (Evrensel – 21 Şubat 07)

GENÇLİĞE 'SUS' BASKISI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, ikinci yarıyıla soruşturma baskısı altında başladı. ÇOMÜ yönetimi, okulların açıldığı gün öğrencilere, ders programı ile birlikte soruşturma tebliğini iletti. (Evrensel -  23 Şubat 07)

 

KORUCULUK, MAYIN VE PATLAYICILAR

 

 

DİYARBAKIR'DA KORUCULAR İKİ KÖYLÜYÜ TARAYARAK ÖLDÜRDÜ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde pusu kuran korucular 2 köylüyü tarayarak öldürdü. Olaydan sonra 5 korucu gözaltına alındı. (Gündem – 16 Şubat 07)

SİLVAN'DA PATLAMA: 4 ÇOCUK YARALANDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Alay Komutanlığı yakınlarında top oynadıkları sırada buldukları bir maddeyi ateşe atan 4 çocuk, meçhul maddenin patlaması sonucu yaralandı. (Gündem – 25 Şubat 07)

PERVARİ'DE PATLAMA: 1 ÇOCUK ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Pervari İlçesi'nde Belenoluk Köyü Jandarma Karakolu yakınlarında saat 15.30 sıralarında 2 arkadaşıyla birlikte gezen 9 yaşındaki Yusuf Aydınalp mayına bastı. Meydana gelen patlamada Yusuf olay yerinde yaşamını yitirdi. (DİHA – 28 Şubat 07)

 

CEZASIZLIK

 

DARBECİLER YİNE DOKUNULMAZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren cunta üyeleri ve dönemin sıkıyönetim komutanları hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadı. Başsavcılık, işleme koymama kararı için Anayasa'nın geçici 15. maddesini gerekçe gösterdi. Bu maddenin sadece cunta üyelerini kapsamasına karşın, Başsavcılık dönemin sıkıyönetim komutanları için bile soruşturma başlatmaya gerek görmedi. (Birgün – 06 Şubat 07)

20 BİN ÖLÜMÜN SORUMLULARI KURTULDU

Marmara Depremi nedeniyle açılan ve henüz karara bağlanmamış ceza davaları dün zamanaşımına uğradı. Yalova, Kocaeli ve Düzce'de hukukçular ve dernek başkanları, davaların zamanaşımına uğramasını eleştirdi. (Evrensel – 18 Şubat 07)

 

 

Özgür-Der Diyarbakır Şubesi

İnsan Hakları İzleme Komisyonu

Önceki ve Sonraki Haberler