Eynesil Özgür-Der Faaliyetlerine Başladı

Eynesil Özgür-Der Faaliyetlerine Başladı

Eynesil Özgür-Der, ‘Kurani Perspektifin İnşası’ ana başlıklı seminerlerine başladı.

Özgür-Der Eynesil Temsilciliği faaliyetlerine Rıdvan Kaya’nın sunduğu ‘Kuran’ın Kendini Tanıtımı ve Hayatla İlişkisi’ konulu seminerle başlangıç yaptı.

Rıdvan Kaya,’Allah’ın dininin hayata hâkim kılınması ve İslami şahitliğin hem bireysel hem de toplumsal hayatta örneklendirilmesi Müslüman olma iddiası taşıyan herkesin temel görevidir’ diye başladığı anlatımında sözümüzle, beyanlarımızla amellerimiz uyum göstermelidir dedi.

İslami aidiyet ve İslami kimlik üzerine vurgu yapan Kaya, dinimizi ciddiye almamız gerektiği üzerine vurgu yaparak hayatımızı, düşüncelerimizi ve özlemlerimizi dinimize göre belirlememiz gerektiğini söyledi.

Kuran’dan uzak bir toplum olduğumuzu ifade eden Kaya, Yıllar boyunca Laik-Kemalist resmi ideoloji doğrultusunda şekillendirilen zihinlerin bir kısmının Kuran’ı hayatlarının dışına ittiğini, bir kısmının da Kuran’ı sadece manevi bir tatmin duygusu ve haz aracı olarak gördüğünü söyledi. Aynı zaman da Kuran’ı sadece bilgilenme aracı olarak okumanın yanlışlığı üzerine de vurgu yapan konuşmacı ‘Kuranı anlamak için okumak ve anladığımızla amel etmek amacıyla okumamız gerektiği üzerine değindi. Kişiyi dönüştürmeyen, harekete geçirmeyen Kuran bilgisinin değeri olmadığını her iki yaklaşımın da yanlış olduğunu ortaya koyarak ‘Kuran bize tebliğ ve davetin sorumluluğunu yüklenmeye, mücadeleye ve gerektiğin de bedel ödemekten kaçınmamaya çağırıyor’ diyerek süreklilik içinde tebliğ ve davet vazifemizi ifa etmemiz gerektiği vurgusunu yaptı.

Müslümanların birbirine karşı sorumlulukları

Vahyin her türlü şirke, zulme ve tuğyana karşı mücadele etmemizi emrettiğini vurgulayan Kaya, ölçü olarak Fetih suresindeki’ kendi aralarında merhametli, kâfirlere karşı izzetlidir’ ayeti çerçevesinde öncelikle kendimizle yüzleşmek, zaaflarımızla hesaplaşmak zorundayız diyerek öne çıkan mevcut zaafların üzerinde durdu.

1-Sabırsızlık; Bir şeyin olmasını istiyoruz ama bunun için gereken çabayı, cehdi ortaya koyarken çok çabuk pes edip yılabiliyoruz.

2.Gevşeklik Göstermek; İşimizin zor olduğunu bilir ama gerektiği özeni, disiplini göstermezsek zorluklar karşısında çabuk pes ederek gevşeyebiliriz.

3-Nemelazımcılık; Çok sık karşılaşılan bu zaafı sorumluluk üstlenmemek, sorumluluktan kaçmak olarak tanımlayabiliriz.

4-Tartışmacılık; Enfal suresi 46.ayet çerçevesinde cedelci tutumun haram olduğu ve gücümüzün gideceği vurgusu yapılarak süreklilik içinde tebliğ ve davet çabası içinde olmamız gerektiği vurgulandı.

5-Bireycilik; Kendini aşırı önemseme ve öne çıkartma tavrının dünyevileşmeye, nefse ve heva ya tabi olmaya yol açtığını Müslümanlar arasında pek çok soruna sebebiyet verdiği vurgusu yapıldı.

Kuran’ın Hayatla İlişkisi bağlamında toplumsal şahitliğin ortaya konulması ve kuşatıcı bir tutum geliştirerek iyiliği emredip kötülükten nehyetmek çerçevesinde mesajımızı herkese ulaştırmamız gerektiği vurgusunu yapan konuşmacı, Şirk’in güncel tezahürlerini anlatarak tevhid çağrısında bulunmamız gerektiğini bununda yaşadığımız vakıanın gerçekliğinden bağımsız olamayacağını ortaya koyarak ,’Müslümanlar açısından tevhidden bağımsız bir hayat tahayyül edemeyeceğimiz gibi, tevhidden bağımsız bir gündem ve tevhidin dışında bir mesaj da düşünemeyiz. İnsanları,kitleleri ortak gündemlere çağırmaya ve bunlar üzerinde geniş mutabakatlar oluşturmaya ağırlık vererek doğru bilgi ve tespitlerimizi geniş kitlelere mal etmeliyiz’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

dscf0018.jpg

dscf0014.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler