Eynesil'de Aile Konusu Konuşuldu

Eynesil'de Aile Konusu Konuşuldu

Eynesil Özgür-Der'de Nehir Aydın Gökduman'ın sunumuyla aile konusu işlendi.

Özgür-der Eynesil Temsilciliği'nin düzenlediği hanımlara yönelik seminerlerin sonuncusunu Araştırmacı-Yazar Nehir Aydın Gökduman sundu.

Modern Toplumda Nasıl Bir Aile Modeli konulu seminerin sunuculuğunu Eynesil Özgür-Der Hanım komisyonundan Kadriye Kurtal Çalık yaptı. Araştırmacı-Yazar Nehir Aydın Gökduman’ın takdimi yapıldıktan sonra sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Araştırmacı-Yazar Nehir Aydın Gökduman konuşmasında şunları söyledi:

Bütün dinlerde ve dünya üzerindeki halkların/toplumların nezdinde aile daima önemini korumuş bir müessesedir. İslam dini ise hem bireye hem de ondan teşekkül eden aileye insanlığın yaratıldığı ilk günden bu yana gösterdiği hassasiyetiyle bilinir. Fakat dünya üzerindeki bütün din ve toplumsal hareketler, aile mefhumuna karşı ilgili ve korumacı görünseler de pratiğe dökülen işlere bakıldığında art niyetli yaklaşımların açıkça ortaya çıktığı görülür.

Günümüzde de Müslümanların sosyal ve aile hayatlarında gelenek ve modernlik arasında gelip gittiklerini görüyoruz. Kuran zaviyesinden baktığımızda ise ne gelenek ne de modern olan masumdur. O nedenle tevhidi bilinçte hemen her alanda kendi özerkliğimizi oluşturduğumuz gibi aile hayatında da bunu sağlayanlardan olmamız gerekiyor.

Aile, birini çektiğinizde diğerlerinin ayakta duramadığı yapı demektir. Sosyal yaşamda peşinden koşup gittiğimiz bütün o kendimizi beslediğine inandığımız konuşmalar, koşuşmalar, etkinlikler, siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal eylemselliklerin merkezi, doğduğu yer ailedir. Birbirimizle sükûn bulduğumuz eşlerimizin, aydınlık yüzlü evlatlarımızın olduğu kutsal ocaktır aile. Kuran bize üç aileden bahseder; Ali İmran, Ali Muhammed, Ali İbrahim. Bu ailelerin kökenine indiğimizde, Allah’a neslimizden sana kulluk eden, onurlu bir nesil çıkar diye dua eden ve çağlar boyunca bu istikamette çaba gösteren aileler olduğunu görüyoruz.
Modernizmin bireyin mutluluğunu hedef aldığı ve ailenin köküne dinamit koyan ve diğer adına dünyevileşme diyeceğimiz modern çağda nasıl bir aile modeli oluşturacağız? Kuran sosyal baz da bile ben olgusunu kullanmazken namazımızın fatihasında hep biz lafzını kullanırken modernizmin hiçbir ilkesinin bizim din anlayışımızla örtüşmediğimizi görürüz.

Çatışan ilkeler şunlardır;
1-Modernizm hem toplumda hem ailede kişiye bireyciliği telkin eder.

2-Modernizm geleneğe galebe çalarak, eskinin daima kötü, yenisinin ise iyi ve kabul görür bir durum olduğunun altını çizer ve ahlak ilkelerini de hedef alır.

3-Modernizmin kapitalizmle kardeş olmasından kaynaklanan bir başka boyutu ise mala, eşyaya olan düşkünlüktür.

4-Modern aileyi bir arada tutan gereksiz alınan haz, eşlerin birbirlerine duyduğu aşk, maddi karşılık, kariyer denkliği, fiziksel görünüm gibi ilkelerle ayakta dururken, Müslüman ailede olması gereken iman birliği, hayırlı nesiller ortaya çıkarma gayesi bunların gölgesinde kalmıştır.

5-Modern ailede eşlerin ve çocukların birbirlerine tahakküm sınırı çok dardır.

6-Modern ailede çocuk ortak mülk gibi görünse de bağımsız ve egosu yüksek bir varlık olarak yetiştirilir. Çocuğun eğitimi anneden çok kreş, okul ve öğretmenlere yüklenir.

7-Modern hayat anne-baba ve evlatı her fırsatta birbirinden bağımsız olmaya teşvik eder. Çocuğun eğitim çağında yurt ortamına terk edilmesi modern çağın hayatı tanıma ve tanımlandırmada gerekli kıldığı diktelerden biridir.

8-Modernzim çocuk sayısına da müdahale eder. Bugün batılı nüfusun giderek yaşlanması bunun en büyük sorunsallarından biridir.

9-Modernizm çekirdek aileyi önemser. Aile çevresindeki diğer şahıslar, en yakın akrabalar, nine dede gibi, ikincil ya da yok hükmündedir. Çekirdek ailenin çıkarları herkesin üzerindedir.

10-Modern toplumda annenin çalışması hele ki iyi bir konumdaysa çok önemsenir ve neredeyse mecbur tutulur. İslam da ise ailenin nafakası erkeğe aittir. Kadının mecbur kalmadığı ölçüde sırf nafaka temini için çalışması uygun görülmez.

11-Modernizm hem bireye hem aileye hem ailesel hem de toplumsal baz da insanı ilgilendiren birçok meselede duyarsızlığı tavsiye eder.

12-Modernizm kapitalizmin tüketim çarkına dâhil olmamızı ister.

13-Modernizm eşlere görevler tashih eder ve kimse kimsenin görevine yardımcı olmak durumda değildir.

14-Modernizm dış görünüm ve kıyafet konusunda gösterişçi ve rekabetçidir.

15-Modernizm görselleri, TV, internet vs ilkelerini yaygınlaştırmada sonuna kadar kullanır.

Mülüman Bir Aile Oluşumunda Tavsiyeler;

1-Ailenizde olan sorunları aile içinde çözmeye çalışın.

2-Temizlik ailede şiar olmalıdır. Nezaket, zarafet, nezafet kadının üç şiarı olmalıdır.

3-Ev hanımlığı bir meslektir. Bir eve çeki düzen vermek bir kadın için öğrenilmesi gereken görevlerdendir.

4-Evlilik ilişkisine ezme-ezilme şeklinde değil dost olma penceresinden yaklaşılmalıdır.

5-Evlilikte sorunları tartışarak çözmemeliyiz. Tartışarak çözülmüş sorun yoktur.

6-Evdeki sorunları evde geçen faaliyetleri en yakın akrabaya bile kulis yapmamak.

7-Evlilik modernistlerin dediği gibi iki kişilik kurum değildir. Kadın ve erkeğin iki tarafın ailelerine gelinlik ve damatlık vazifelerini en güzel şekliyle ifa etmeleri gerekir.

8-Evlendik artık anlayışıyla eşlerin birbirine hassasiyet ve nezaketlerini kaybetmemesi gerekir.

9-Eşlerin uzmanlık konularında birbirinin alanına girmemeleri gerekir.

10-Ailede istişare mekanizması daima işlevsel olmalıdır.

11-Ailede kutuplaşma olamamalıdır. Çocuklar tartışmalara ortak edilmemeli ve hakem kılınmamalıdır.

12-Eşlerin birbirine karşı kompleks ve kaprisli olmaması gerekir.

13-Eşlerin birbirini idare edebilme potansiyeli bulunması lazımdır.

14-Eşlerin kendi görevlerini bilmeleri ve herkesin kendi rolünü oynaması gerekir.

15-Bir ailenin mesut olması için işlerinde Allah’a müracaat şarttır.

16-Aile toplantılarına önem verilmesi gerekir ve aile bireylerinin birbirlerine vakit ayırması gerekir.

Program soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.

eynesil_ozgurder_aile_konusu.jpg

eynesil_ozgurder_aile_konusu-(3).jpg

eynesil_ozgurder_aile_konusu-(2).jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler