Eynesil'de Kuran’da Resuller ve Hz. Muhammed Konuşuldu

Eynesil'de Kuran’da Resuller ve Hz. Muhammed Konuşuldu

Eynesil Özgür-Der'de Sinan Ceran'ın sunumuyla Kuran’da Resuller ve Hz. Muhammed konusu işlendi.

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğinin düzenlediği "Muhammedi Sünnet Dersleri" ana başlıklı seminerlerin ikincisini "Kuran’da Resuller ve Hz.Muhammed" konusu ile Özgür-Der Sivas Temsilcisi Sinan Ceran sundu. Feyzullah Uğurlu’nun sunuculuğunu yaptığı program Özgür-Der Sivas Temsilcisi Sinan Ceran’ın sunumuyla devam etti..

Sinan Ceran konuşmasında şunları söyledi;

Peygamberler yaratıcımız tarafından bizlere mesaj getiren elçilerdir. Getirilen mesaj ‘tevhid’ dir ve mesajdaki ana tema hep aynıdır. Ayrıca peygamberler gönderildikleri toplumun bir bireyidirler ve getirdikleri mesajın eylemleştirilmesinde itaat edilmek üzere seçilmişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin iki önemli fonksiyonundan söz edebiliriz; Birincisi, Rabbimizin vahyini insanlara taşıdıkları risalet görevi, ikincisi, vahyi mesajın yaşanması konusunda insanlardan itaat edilmesi istenen uygulamaları veya sünnetleri.

Ancak Resullerin sorumluluğu sadece risalet göreviyle sınırlı değildir. Onlar Allah’ın elçileridir. Ama aynı zamanda bizler gibi insandırlar. Vahiy insanlara yöneltildiği gibi, risalet görevini üstlenen ve insan olan resullere de hitap etmektedir. Kendilerine elçi gönderilenler nasıl ki elçilerinin uyarı ve haberleri karşısında sorumluluk taşıyorlarsa, aynı şekilde elçiler de getirdikleri mesaj karşısında tıpkı diğer insanlar gibi sorumluluk taşımaktadırlar.

Resullerin sorumluluğu diğer insanlara göre çok daha ağır ve önemlidir. Zira bütün resullerin kendilerine vahyedilen bilgiyi insanlara aktarma görevleri yanında, insanların kendilerine itaat etmeleri amaçlanan bir diğer fonksiyonları da vardır. Örneğin Hz. Muhammed’e itaat etme görevimiz, onun vahyi aktarımı dışında da fonksiyonunun bulunduğuna işaret etmektedir. Bu Rasullah’ın örnekliği meselesidir. Hz. Muhammed’in kendisine vahyedileni insanlara aktarma görevi yanında, Kuran’ın mesajının sosyalleştirme konusunda da diğer insanlar üzerinde itaat edilmesi gerekli bir önceliği ve örnekliği mevcuttur.

Resulullah’ın örnekliği hususunda yapılmakta olan önemli bir yanlışlığı vurgulamalıyız. ‘Hz. Muhammed bizlere vahyi aktardı, aktardığı vahiy doğrultusunda mücadelesini verdi ve vefat edince de görevi bitti. O’nun aktardığı vahiy bugün korunmuş olarak elimize geçmiştir. Bu Kuran’dır. Bizi ilgilendiren de sadece bu kitaptır. Bizce bu tespit, resullerin genel görevlerini Kuran bütünlüğü içinde kavrayamamış aceleci, tepkisel ve bazı kere kasıtlı yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır.

Resulullah’ın örnek uygulamalarını değerlendirme konusunda yapılan önemli yanlışlardan bir diğeri de şudur; Resulullah’ın öncelikli tavrı, vahyi bildirimlerin örneklenmesi, sosyalleştirilmesi, özel sahalara ve konulara tahsisi çerçevesinde algılanacağına; O’nun fonksiyonunu Kuran’ın bildirmediği veya muhayyer bıraktığı alanlara taşıyıp, bu alanlarda ona (Muhataplarını da bağlayıcı olan Kuran dışı özel vahyi bilgiler alması veya sârilik gibi)vahiyle belirlenmemiş mutlak yetkiler ve konumlar atfedilmesidir.

Kuran’ın anlaşılmasında zaman ve mekân boyutlarını aşan bir kuşatıcılıkla Resulullah’ın örnekliğine muhtaç olduğumuz konularda, Resule itaat boyutu evrenselleşir. Zaten Hz. Muhammed’in sünneti denilen Resul’ün örnekliği ile zorunlu ilgimiz de, Kurani nassların yorumlanmasında Resulullah’ın zaman ve mekanı aşkın bu öncelikli ve evrensel tutumu ile irtibatlıdır.

Resulullah’ın insan olarak vahiy öncesi ve vahiy sonrası durumu, bilgi kaynağı, görevi, kendisine yapılan gaybi yardımlar, ayrıcalıklı özel halleri, itaat edilmesi ve hüküm vermesi konusundaki yetki ve sınırları, kendisine yöneltilen uyarı ve ikazlar gibi konularda tasnif edeceğimiz birçok ayet, yeterli düzeyde Hz. Muhammed’in konumunu ve sünnetinin değerini aydınlatmada ve anlamamızda yardımcı olmaktadır.

Peygamberin insani halleri;

—Resulullah’da herkes gibi beşerdir. Kehf suresi 110.-Fussilet Suresi 6

—Resulullah’da ölümlüdür. Enbiya Suresi 34–35-Zümer Suresi 30–32

—Resulullah’ın vahiy öncesi hayatı-Kalem Suresi 1–4,Duha Suresi 1–11,İnşirah Suresi 1–8,Şura Suresi 52–53,Ankebut Suresi 48–49,Sebe Suresi 50,Sad Suresi 65–70

—Resulullah’a vahyedileni izlemesi/okuması emredilmiştir. Kehf Suresi 27,Ankebut Suresi 45

—Resulullah gaybı bilmezdi. Enam Suresi 50,Araf Suresi 188,Yunus Suresi 20

Peygamberin Görevleri;

—Tebliğ (Taşımak, eriştirmek)-Alak Suresi 1–5,Ala Suresi 6–8,Enam Suresi 19,Ahkaf Suresi 23,Ahzab Suresi 39-Hud Suresi 57-Cin Suresi 27

—Tebyin (Açığa Çıkarma)-Nahl Suresi 39,44,64,92-Zuhruf Suresi 63-Araf Suresi 187

—Beşir (Müjdecilik)-Meryem Suresi 97-Şura Suresi 23-Tevbe Suresi 112

—Nezir (Uyarıcılık)-Meryem Suresi 39,97-Enbiya Suresi 45-Araf Suresi 2,63,69,184,188

—Tesbih-Ala Suresi 1–5-Furkan 58-Hicr Suresi 98–99

—Nasih-Müzekkir-Kaf Suresi 45,Enam Suresi 70-Zariyat Suresi 55

—Hâkimlik-Nisa Suresi 105–107-Maide Suresi 48–49,Enam Suresi 64,114,Bakara Suresi 213

Peygamberin Özel Halleri;

—İlk Vahiy alışında yaşanan ferdi tecrübe -Necm Suresi 1–18-İsra Suresi 1,60

—Mevcut evliliğin dışında evlilik yapmasının yasaklanması-Ahzab Suresi 52

Program soru-cevap bölümünden sonra Abdullah Yıldız’ın 30 Kasım 2013 Cumartesi günü Trabzon’da,1 Aralık Pazar günü Giresun’da sunacağı ‘Yol Haritamız Kuran’ konulu konferansların duyurusu ile sona erdi.

 

mit_5598.jpg

mit_5603.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler