Eynesil’de "Kur'an'ı Anlamak" Semineri

Eynesil’de "Kur'an'ı Anlamak" Semineri

Eynesil Özgür-Der'de ‘Kurani Perspektifin İnşası‘ ana başlıklı seminerlerin sonuncusunu Abdullah Yıldız sundu

Özgür-Der Eynesil Temsilciliğinin düzenlediği ‘Kurani Perspektifin İnşası‘ ana başlıklı seminerlerin sonuncusu olan ‘Kuranı Anlamak Farzdır‘ konulu semineri Araştırmacı-Yazar Abdullah Yıldız sundu

‘Kuranı Anlamak Farzdır’ konulu seminerin sunuculuğunu yapan Feyzullah Uğurlu, Kuranı Kerim tilaveti için Cevat Demirtaş hocamızı kürsüye davet etti. Beyyine Suresinin Tilavet ve Mealinden sonra kıs özgeçmişi sunulan Araştırmacı-Yazar Abdullah Yıldız sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Kuranı Anlamak Farzdır konulu seminerde Abdullah Yıldız’ın öne çıkan konuşmaları şöyledir;

Allah’ın kitabı Kuran, şu topraklarda yıllar ve yüzyıllar boyu camilerde, mescitlerde, medreselerde, Kuran kurslarında ve İmam Hatip okullarında, daha çok nazım itibariyle okunup öğrenilen lahuti kitap, sevap maksadıyla tekrar edilip durulan bir mukabele kitabı, ölülerin ruhlarına bağışlanan bir dua mecmuası, hastaların üzerinde taşıdıkları bir muska, özel mahfazalarda saklanan esrarengiz, efsunlu bir kutsal metin olarak nesilden nesile aktarıldı durdu. Binlerce hafız yetiştirildi; her Cuma Yasin’ler, Fatihalar okundu; her Ramazan hatimler indirildi. Mushaf-ı Şerif hep el üstünde, baş üstünde tutuldu; tazimle öpüldü; en mutena mekânlara yerleştirildi.

Ama Kuran’ın manasını, mesajını anlama ve yaşama çabaları hep ihmal edildi, ikinci plana itildi. Yüce Kitab’ın nasıl bir insan ve toplum tipi önerdiğini, nasıl bir nizam ve sistem vazettiğini öğrenip kavrama ve inşa etme noktasındaki gayretler genellikle yetersiz ve cılız oldu. Kitab-ı Mubin’in apaçık kutlu çağrısına, insanımız doğrudan ve gerçek anlamda bir türlü muhatap olamadı ya da edilmedi. Bu coğrafyada yaşayan insanların en büyük handikabı işte budur.

Biz herkesin kabul ve teslim etmekte güçlük çekmeyeceği bu olumsuz süreci tersine çevirme ve ‘yeniden Kuran’ın özüne dönme’ çabalarına katkıda bulunma sadedinde, Kuran’ın manasını anlama, yaşama ve bunun için de onu gereği gibi okuma zaruretine dikkat çekmek istiyoruz.

Duamız ise, Kuran çalışmalarının daha bir kalite ve yaygınlık kazanması ve ‘geleceğimizin Kuran’la şekillenmesine’ vesile olmasıdr. Dedi.

16 Haziran Pazar günü Abdullah Yıldız’la beraber Eynesil’in Sisdağı yaylasına Kemalpaşa, Trabzon, Ordu ve çevre ilçelerden kardeşlerimizin de katıldığı bir gezi düzenlendi.

eynesil-20130617-2.jpg

eynesil-20130617-3.jpg

eynesil-20130617-4.jpg

eynesil-20130617-6.jpg

eynesil-20130617-7.jpg

eynesil-20130617-8.jpg

eynesil-20130617-9.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler