Eynesil’de Vahiy ve Ayet Kavramları Semineri

Eynesil’de Vahiy ve Ayet Kavramları Semineri

Özgür-Der Eynesil Temsilciliği’nde ‘Kuran’ın Kaynağı Olan Vahiy ve Ayet Kavramı’ konulu semineri Metin Önal Mengüşoğlu sundu.

Özgür-Der Eynesil Temsilciliği’nin ‘Kurani Perspektifin İnşası’ ana başlığıyla düzenlediği seminerlerin ikincisi olan ‘Kuran’ın Kaynağı Olan Vahiy ve Ayet Kavramı’ konulu semineri Metin Önal Mengüşoğlu sundu.

Kürşat Gürsoy’un sunuculuğunu yaptığı program yazarın kısa özgeçmişinin takdim edilip kürsüye çağrılmasıyla başladı.

1962 yılında tevhidi bilince ulaştığını ve Malatya Fikir Kulübün de İslami çabalarının filizlendiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Mengüşoğlu, üniversite yıllarında yalnızlık çektiğini ama şimdi Eynesil gibi küçük bir ilçede böyle bir duyarlılık ve ilgiden dolayı Rabbimize hamd etmemiz gerektiği üzerinde durarak kendi dönemiyle alakalı kısa bir mukaddime sunarak devam etti.

Vahiy kelimesinin nötr bir kavram olduğu söyleyen Mengüşoğlu, vahyin müspet ve menfi olabileceğini şeytanlarında vahyedeceğini söyleyerek Kuran için ‘İlahi Vahiy’ ifadesi kullanılması gerektiğini söyledi.

Kuran’da Hz.Musa’nın annesine ve Hz Meryem’e vahy edildiğini bunun ilham kavramıyla açıklanmaması gerektiği üzerine vurgu yapan Mengüşoğlu, bağlayıcılık anlamında sadece kendilerini ilgilendirdiğini söyledi. Bal arısına vahyedilmesinin ise tabiatıyla alakalı olduğunu söyleyen Mengüşoğlu, tabiatın müspet olduğunu, eşyanın tabiatına şerrin insanla gireceğini söyledi.

İnsanın tabiatı olamayacağını yani ona bir alın yazısı yazılmadığını kendisine imtihan gereği hür irade verildiğini söyleyen Mengüşoğlu, ahlak üzerine de vurgu yaptı. İnsan davranışlarına tabiat değil ahlak denileceğini, ahlakında nötr bir kavram olduğunu süreklilik arz eden amellere ahlak denileceğini söyleyen Mengüşoğlu, hayatında bir defa hırsızlık yapana ömür boyu hırsızlık damgası vurulamayacağı gibi hayatında bir defa da yardım da bulunan insana da çok cömert adam denilemeyeceğini söyleyerek insanın davranışlarını kendisinin belirlediğini söyledi.

Şura 51.ayetteki Allah’ın beşerle üç şekilde konuşmasını izah eden Mengüşoğlu, vahiyle konuşmasının tüm inanan ve inanmayan insanlar için geçerli olduğunu söyledi. Allahın beşerle konuşmasını ona ‘İlahi Ruh’ üflenmesidir şeklinde açıklayan Mengüşoğlu, bunun isim verme yeteneği, soyutlama, düşünme ve yaratma yeteneği şeklinde açıklayarak insanda vicdan oluştuğunu söyledi. Vicdanı insanın kendisinde hazır bulduğu ‘Allah’ın sesi’ olduğunu, İslam’ın ise insanın kendisiyle barışık olma hali, kendinden ve kendini var edenden razı olma hali olduğunu memnuniyetsizliğin ise iman zaafı olduğunu söyledi.

Ayet kavramı üzerine de değinen Mengüşoğlu, ayetin alamet, işaret olduğunu herkesin bir ayet-işaret olabileceğini ancak biz Allahın ayetleri karşısında aciz kalırız dedi. Olağanüstü değil olağan hadiselere mucize denileceğini ipekböceğinin koza örmesi, arının bal yapması ve güneşin her gün doğmasının bir mucize olduğunu bu manada Allahın her ayetine mucize denir diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Soru-cevap faslından sonra,14 Ocak 2013 Pazartesi günü Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde Musa Üzer’in sunacağı ‘Seyyid Kutup ve Kur’an Nesli Projesi’ konulu konferans ve 19 Ocak 2013 Cumartesi günü Eynesil Özgür-Der seminer salonunda Bülent Gökgöz’ün sunacağı ‘Kuran ve Dil Meselesi-Muhkem-Müteşabih Ayetler’ konulu seminerin duyurusu yapılarak program sona erdi.

eynesil-20121230-1.jpg

eynesil-20121230-2.20121230224806.jpg

eynesil-20121230-3.jpg

eynesil-20121230-4.jpg

eynesil-20121230-5.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler